מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 326.66 -0.2 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 362.35 -0.17 606|0
^ תל בונד 20 341.78 -0.19 606|707
^ תל בונד 40 319.9 -0.12 606|708
^ תל בונד 60 331.77 -0.15 606|709
^ תל בונד 332.84 -0.17 606|711
^ תל בונד יתר 336.2 -0.2 606|712
^ תל בונד בנקים 317.44 -0.05 606|713
^ תל בונד תשואות 354.84 -0.31 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 332.62 -0.08 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 333.44 -0.18 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 332.59 -0.26 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 227.22 -0.3 628|0
+ תל בונד שקלי 372.49 -0.28 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 376.4 -0.15 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 373.96 -0.32 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 370.32 -0.3 710|726
תל בונד ר.משתנה 330.96 -0.03 716|0
תל בונד-לא צמודות 346.91 -0.25 717|0
תל בונד-תשואות שקל 362.36 -0.41 718|0
תל בונד-גלובל 368.01 -0.55 719|0
תל בונד שקלי - 50 370.6 -0.23 720|0
תל בונד-צמודות מעלה 332.74 -0.16 731|0
תל בונד-שקלי מעלה 371.45 -0.24 732|0
אג"ח להמרה כללי 1622.23 -0.08 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פננטפארק אגח א 95.65 -0.57 7541 1142371
תמר פטרו אגח א 95.42 -0.54 5189 1141332
רציו מימון אגחג 101.1 0.01 3688 1142488
ביג אגח י 97.55 -0.33 1991 1143023
דלק קידוחיםאגחא 92.47 -0.02 1724 4750089
חלל תקש אגח טז 90.34 -0.41 1706 1139922
מדלי אגח א 98.75 -0.54 1699 1143155
ישראמקו אגח א 95.8 -0.38 1540 2320174
נאויטס מימון אגח ב 102.59 0.01 1243 1141373
חברה לישראל אגח 11 94.6 -0.07 1109 5760244
בזן אגח ו 97.41 -0.38 808 2590396
בזן אגח ט 95.61 -0.23 715 2590461
סקייליין אגח ב 102.83 -0.54 353 1142033
סאפיינס אגח ב 97.42 -0.48 316 1141936
נאויטס מימון אגח א 104.59 -0.11 214 1141365
גלובל כנפ אגח ב 92.42 -0.12 140 1136969
מישורים אגח ה 99.27 -0.48 111 1140078
אבגול אגח ד 95.39 0.17 101 1140417
דלתא אגח ו 98.15 -0.29 91 6270193
מישורים אגח ו 105.69 -0.6 36 1141258
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
מדלי אגח א ריבית 2.92 15/08/2018 1143155
מישורים אגח ה ריבית 2.67 06/08/2018 1140078
נאויטס מימון אגח ב ריבית 3.88 19/07/2018 1141373
סקייליין אגח ב ריבית 2.83 09/07/2018 1142033
סאפיינס אגח ב ריבית 1.68 25/06/2018 1141936
חלל תקש אגח טז ריבית 2.97 24/06/2018 1139922
אבגול אגח ד ריבית 1.95 24/06/2018 1140417
ביג אגח י ריבית 1.69 24/06/2018 1143023
דלתא אגח ו ריבית 1.92 24/06/2018 6270193
דלק קידוחיםאגחא ריבית 2.25 24/06/2018 4750089
נאויטס מימון אגח א ריבית 3.88 18/06/2018 1141365
בזן אגח ו ריבית 3.35 18/06/2018 2590396
מישורים אגח ו ריבית 2.75 05/06/2018 1141258
פננטפארק אגח א ריבית 2.09 04/06/2018 1142371
גלובל כנפ אגח ב ריבית 2.63 27/05/2018 1136969
חברה לישראל אגח 11 ריבית 2.63 27/05/2018 5760244
גלובל כנפ אגח ב פידיון חלקי 4.76 27/05/2018 1136969
ישראמקו אגח א פידיון חלקי 2.5 04/04/2018 2320174
ישראמקו אגח א ריבית 1.75 04/04/2018 2320174
בזן אגח ט ריבית 2.35 25/03/2018 2590461
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.5 25/03/2018 2590461
תמר פטרו אגח א ריבית 2.99 22/02/2018 1141332
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד