מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 323.03 0.03 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 357.3 0.01 606|0
^ תל בונד 20 337.89 0.03 606|707
^ תל בונד 40 316.87 0.02 606|708
^ תל בונד 60 328.32 0.02 606|709
^ תל בונד 329.14 0.01 606|711
^ תל בונד יתר 331.98 -0.03 606|712
^ תל בונד בנקים 315.36 0.03 606|713
^ תל בונד תשואות 348.57 0.003 606|714
מטחיות לא ממשלתיות 233.53 0.03 628|0
תל בונד שקלי 370.73 0.06 710|0
תל בונד ר.משתנה 329.84 -0.03 716|0
תל בונד-לא צמודות 345.07 0.05 717|0
תל בונד-תשואות שקל 357.12 0.09 718|0
תל בונד-גלובל 356.54 0.08 719|719
אג"ח להמרה כללי 1611.27 0.25 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ישראמקו אגח א 101.13 0.2 7752 2320174
תמר פטרו אגח א 104 0.07 6176 1141332
חברהלישראלאגח11 99.04 -0.02 3794 5760244
דלק קידוחיםאגחא 97.89 -0.17 1600 4750089
חלל תקש אגח טז 95.55 -0.16 1468 1139922
מישורים אגח ו 104.16 0.54 1154 1141258
בזן אגח ט 99.68 -0.02 958 2590461
בזן אגח ו 102.6 0.16 671 2590396
נויטס ממון אגחב 99.49 0.01 642 1141373
אבגול אגח ד 99.79 -0.08 598 1140417
דלתא אגח ו 104.8 0.18 352 6270193
נויטס ממון אגחא 99.2 -0.26 170 1141365
גלובל כנפ אגח ב 100.38 0.46 131 1136969
מישורים אגח ה 101.2 -0.07 15 1140078
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
תמר פטרו אגח א ריבית 2.99 22/02/2018 1141332
מישורים אגח ה ריבית 2.67 06/02/2018 1140078
נויטס ממון אגחב ריבית 4.23 21/01/2018 1141373
אבגול אגח ד ריבית 1.95 25/12/2017 1140417
חלל תקש אגח טז ריבית 2.97 25/12/2017 1139922
דלק קידוחיםאגחא ריבית 2.25 25/12/2017 4750089
דלתא אגח ו ריבית 2.91 25/12/2017 6270193
בזן אגח ו ריבית 3.35 19/12/2017 2590396
נויטס ממון אגחא ריבית 3.57 19/12/2017 1141365
מישורים אגח ו ריבית 2.43 05/12/2017 1141258
גלובל כנפ אגח ב ריבית 2.63 26/11/2017 1136969
חברהלישראלאגח11 ריבית 2.63 26/11/2017 5760244
גלובל כנפ אגח ב פידון חלקי 4.55 26/11/2017 1136969
ישראמקו אגח א ריבית 1.42 08/10/2017 2320174
בזן אגח ט ריבית 2.01 25/09/2017 2590461
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד