מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 326.31 0.14 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 360.76 0.15 606|0
^ תל בונד 20 340.83 0.17 606|707
^ תל בונד 40 319.22 0.17 606|708
^ תל בונד 60 330.93 0.17 606|709
^ תל בונד 331.95 0.17 606|711
^ תל בונד יתר 335.2 0.16 606|712
^ תל בונד בנקים 316.24 0.14 606|713
^ תל בונד תשואות 354.59 0.28 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 331.4 0.14 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 331.66 0.21 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 332.87 0.17 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 231.76 0.22 628|0
+ תל בונד שקלי 374.88 0.09 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 374.65 0.09 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 374.77 0.1 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 375.35 0.1 710|726
תל בונד ר.משתנה 331.74 0.02 716|0
תל בונד-לא צמודות 348.74 0.09 717|0
תל בונד-תשואות שקל 361.81 0.2 718|0
תל בונד-גלובל 362.21 0.25 719|0
תל בונד שקלי - 50 374.54 0.06 720|0
אג"ח להמרה כללי 1626.34 0.11 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תמר פטרו אגח א 103.08 0.01 11020 1141332
חברהלישראלאגח11 98.22 0.17 2704 5760244
בזן אגח ט 98.24 0.05 2426 2590461
ישראמקו אגח א 98.92 0.02 1906 2320174
בזן אגח ו 102.91 0.12 1888 2590396
חלל תקש אגח טז 95.94 2.17 1359 1139922
דלתא אגח ו 103.61 0.03 1297 6270193
דלק קידוחיםאגחא 95.47 0.01 1005 4750089
נויטס ממון אגחב 98.07 -0.24 887 1141373
סאפיינס אגח ב 99.98 0.03 754 1141936
סקייליין אגח ב 99.92 0.08 625 1142033
נויטס ממון אגחא 98.83 -0.07 195 1141365
אבגול אגח ד 99.51 0.1 156 1140417
גלובל כנפ אגח ב 98.2 -0.01 84 1136969
מישורים אגח ו 104.3 0.34 73 1141258
מישורים אגח ה 99.71 0.01 50 1140078
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ישראמקו אגח א ריבית 1.75 04/04/2018 2320174
ישראמקו אגח א פידיון חלקי 2.5 04/04/2018 2320174
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.5 26/03/2018 2590461
בזן אגח ט ריבית 2.35 26/03/2018 2590461
תמר פטרו אגח א ריבית 2.99 22/02/2018 1141332
מישורים אגח ה ריבית 2.67 06/02/2018 1140078
נויטס ממון אגחב ריבית 4.23 21/01/2018 1141373
סקייליין אגח ב ריבית 1.72 09/01/2018 1142033
סאפיינס אגח ב ריבית 1.01 27/12/2017 1141936
אבגול אגח ד ריבית 1.95 25/12/2017 1140417
חלל תקש אגח טז ריבית 2.97 25/12/2017 1139922
דלק קידוחיםאגחא ריבית 2.25 25/12/2017 4750089
דלתא אגח ו ריבית 2.91 25/12/2017 6270193
בזן אגח ו ריבית 3.35 19/12/2017 2590396
נויטס ממון אגחא ריבית 3.57 19/12/2017 1141365
מישורים אגח ו ריבית 2.43 05/12/2017 1141258
גלובל כנפ אגח ב ריבית 2.63 26/11/2017 1136969
חברהלישראלאגח11 ריבית 2.63 26/11/2017 5760244
גלובל כנפ אגח ב פידיון חלקי 4.55 26/11/2017 1136969
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד