מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 327.56 -0.07 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 362.98 -0.07 606|0
^ תל בונד 20 342.96 -0.11 606|707
^ תל בונד 40 320.36 -0.08 606|708
^ תל בונד 60 332.6 -0.09 606|709
^ תל בונד 333.68 -0.09 606|711
^ תל בונד יתר 337.07 -0.07 606|712
^ תל בונד בנקים 317.53 -0.04 606|713
^ תל בונד תשואות 355.78 -0.13 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 332.43 -0.05 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 333.37 -0.12 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 335.08 -0.1 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 230.72 -0.32 628|0
+ תל בונד שקלי 374.7 -0.03 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 375.28 -0.03 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 375.22 -0.06 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 374.61 -0.03 710|726
תל בונד ר.משתנה 331.54 -0.05 716|0
תל בונד-לא צמודות 348.71 -0.04 717|0
תל בונד-תשואות שקל 361.9 -0.11 718|0
תל בונד-גלובל 364.83 -0.07 719|0
תל בונד שקלי - 50 374.02 -0.04 720|0
תל בונד-צמודות מעלה 333.48 -0.09 731|0
תל בונד-שקלי מעלה 374.52 -0.03 732|0
אג"ח להמרה כללי 1617.82 -0.08 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פז נפט אגח ג 102.6 -0.05 3327 1114073
לאומי שה נד 201 101.99 -0.06 1286 6040158
פועלים הנ אגח30 101.52 -0.01 1005 1940493
לאומי שה נד 301 103.41 -0.04 1000 6040265
אלוני חץ אגח י 105.53 0 907 3900362
פז נפט אגח ד 103.21 0.03 810 1132505
דלתא אגח ב 105.01 -0.1 521 6270151
בזק אגח 7 101.51 -0.12 308 2300150
תעש אוירית אגחד 100.55 -0.11 300 1133131
אגוד הנפ התח יח 101.56 -0.07 231 1121854
פרטנר אגח ד 101.06 -0.08 196 1118835
נורסטאר אגח ח 100 -0.04 180 7230295
דקסיה הנ אגח יא 100.76 -0.03 133 1134154
אגוד הנפ אגח ח 100.61 -0.1 92 1133503
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
תעש אוירית אגחד ריבית 21/05/2018 1133131
דלתא אגח ב ריבית 1.1 21/03/2018 6270151
אלוני חץ אגח י ריבית 23/02/2018 3900362
אגוד הנפ אגח ח ריבית 0.24 18/02/2018 1133503
פועלים הנ אגח30 ריבית 0.45 18/02/2018 1940493
בזק אגח 7 ריבית 0.38 18/02/2018 2300150
אגוד הנפ התח יח ריבית 0.38 18/02/2018 1121854
פז נפט אגח ד ריבית 17/02/2018 1132505
לאומי שה נד 301 ריבית 0.53 30/01/2018 6040265
לאומי שה נד 201 ריבית 0.37 24/01/2018 6040158
דקסיה הנ אגח יא ריבית 0.26 20/12/2017 1134154
נורסטאר אגח ח ריבית 0.43 19/12/2017 7230295
פרטנר אגח ד פידיון חלקי 20 18/12/2017 1118835
פז נפט אגח ג ריבית 0.58 18/12/2017 1114073
פרטנר אגח ד ריבית 0.32 18/12/2017 1118835
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
פסגות סל תל בונד ריבית משתנה 3308.74 0 174 1134600
הראל סל תל בונד ריבית משתנה 330.33 0.03 100 1134725
קסם תל בונד ריבית משתנה 3301.41 -0.01 94 1134683
תכלית תל בונד ריבית משתנה 3306 -0.08 49 1134634
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF תל בונד - ריבית משתנה 107.59 107.59 -0.06 5116330
PTF תל בונד ריבית משתנה 104.24 104.24 -0.05 5120563
אי בי אי ! ריבית משתנה 128.99 128.99 -0.02 5113048
איביאי סל תל בונד ריבית משתנה 101.38 101.38 -0.06 5120241
איילון בונד ריבית משתנה 109.51 109.51 -0.05 5117775
הראל מחקה תל בונד - ריבית משתנה 103.48 103.48 -0.06 5122551
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 104.07 104.07 -0.05 5121025
קסם אקסלנס ! בונד משתנה 105.97 105.97 -0.02 5118914
קסם אקסלנס ריבית משתנה + 10% 94.91 94.91 -0.06 5108220
תכלית TTF תל בונד ריבית משתנה 103.8 103.8 -0.05 5120845