מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 326.66 -0.2 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 362.35 -0.17 606|0
^ תל בונד 20 341.78 -0.19 606|707
^ תל בונד 40 319.9 -0.12 606|708
^ תל בונד 60 331.77 -0.15 606|709
^ תל בונד 332.84 -0.17 606|711
^ תל בונד יתר 336.2 -0.2 606|712
^ תל בונד בנקים 317.44 -0.05 606|713
^ תל בונד תשואות 354.84 -0.31 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 332.62 -0.08 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 333.44 -0.18 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 332.59 -0.26 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 227.22 -0.3 628|0
+ תל בונד שקלי 372.49 -0.28 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 376.4 -0.15 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 373.96 -0.32 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 370.32 -0.3 710|726
תל בונד ר.משתנה 330.96 -0.03 716|0
תל בונד-לא צמודות 346.91 -0.25 717|0
תל בונד-תשואות שקל 362.36 -0.41 718|0
תל בונד-גלובל 368.01 -0.55 719|0
תל בונד שקלי - 50 370.6 -0.23 720|0
תל בונד-צמודות מעלה 332.74 -0.16 731|0
תל בונד-שקלי מעלה 371.45 -0.24 732|0
אג"ח להמרה כללי 1622.23 -0.08 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פז נפט אגח ג 102.02 -0.01 1886 1114073
לאומי שה נד 201 101.69 0.04 1478 6040158
פועלים הנ אגח30 101.12 -0.01 868 1940493
פז נפט אגח ד 101.76 -0.14 860 1132505
אלוני חץ אגח י 104.58 0.07 715 3900362
תעש אוירית אגחד 100.03 -0.02 693 1133131
בזק אגח 7 101.17 -0.06 448 2300150
דלתא אגח ב 104.08 -0.16 406 6270151
לאומי שה נד 301 102.97 0 345 6040265
פרטנר אגח ד 100.88 -0.02 239 1118835
אגוד הנפ התח יח 101.22 -0.03 217 1121854
אגוד הנפ אגח ח 100.38 -0.05 180 1133503
דקסיה הנ אגח יא 100.5 -0.02 127 1134154
נורסטאר אגח ח 99.8 0.02 113 7230295
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
נורסטאר אגח ח ריבית 19/06/2018 7230295
נורסטאר אגח ח פידיון חלקי 42.86 19/06/2018 7230295
תעש אוירית אגחד ריבית 21/05/2018 1133131
לאומי שה נד 301 ריבית 0.53 29/04/2018 6040265
לאומי שה נד 201 ריבית 0.38 24/04/2018 6040158
דלתא אגח ב ריבית 1.1 21/03/2018 6270151
דקסיה הנ אגח יא ריבית 20/03/2018 1134154
פז נפט אגח ג ריבית 19/03/2018 1114073
פרטנר אגח ד ריבית 0.33 19/03/2018 1118835
אלוני חץ אגח י ריבית 0.58 23/02/2018 3900362
אגוד הנפ התח יח ריבית 0.38 18/02/2018 1121854
פז נפט אגח ד ריבית 0.43 18/02/2018 1132505
פועלים הנ אגח30 ריבית 0.45 18/02/2018 1940493
בזק אגח 7 ריבית 0.38 18/02/2018 2300150
אגוד הנפ אגח ח ריבית 0.24 18/02/2018 1133503
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
הראל סל תל בונד ריבית משתנה 329.58 -0.01 766 1134725
תכלית תל בונד ריבית משתנה 3301.49 -0.07 695 1134634
קסם תל בונד ריבית משתנה 3296.34 0.03 344 1134683
פסגות סל תל בונד ריבית משתנה 3301.17 -0.03 92 1134600
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF תל בונד - ריבית משתנה 107.35 107.35 -0.03 5116330
PTF תל בונד ריבית משתנה 104.05 104.05 -0.03 5120563
אי בי אי ! ריבית משתנה 128.9 128.9 -0.07 5113048
איביאי סל תל בונד ריבית משתנה 101.16 101.16 -0.03 5120241
איילון בונד ריבית משתנה 109.08 109.08 -0.08 5117775
הראל מחקה תל בונד - ריבית משתנה 103.29 103.29 -0.03 5122551
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 103.88 103.88 -0.03 5121025
קסם אקסלנס ! בונד משתנה 105.81 105.81 -0.04 5118914
קסם אקסלנס ריבית משתנה + 10% 94.77 94.77 -0.07 5108220
תכלית TTF תל בונד ריבית משתנה 103.57 103.57 -0.03 5120845