מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 322.92 0.08 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 357.26 0.07 606|0
^ תל בונד 20 337.67 0.08 606|707
^ תל בונד 40 316.82 0.09 606|708
^ תל בונד 60 328.19 0.09 606|709
^ תל בונד 329.09 0.09 606|711
^ תל בונד יתר 332.15 0.09 606|712
^ תל בונד בנקים 315.19 0.04 606|713
^ תל בונד תשואות 348.6 0.14 606|714
מטחיות לא ממשלתיות 233.49 0.07 628|0
תל בונד שקלי 370.42 0.12 710|0
תל בונד ר.משתנה 329.89 -0.02 716|0
תל בונד-לא צמודות 344.81 0.1 717|0
תל בונד-תשואות שקל 356.72 0.16 718|0
תל בונד-גלובל 356.09 0.16 719|719
אג"ח להמרה כללי 1605.37 -0.04 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דלק קב אגח לא 106.81 0.23 5055 1134790
אשטרום קב אגח ב 108.07 0 2870 1132331
בזן אגח ד 111.92 0.01 2549 2590362
אקסטל אגח א 89.89 0.5 2531 1132299
אול-יר אגח ג 102.1 0.49 2340 1140136
אול-יר אגח ב 106.85 0.28 2040 1139781
שכון ובי אגח 7 121.11 0.32 1971 1129741
דלשה קפיטל אגחב 101.71 -0.01 1893 1137314
דה לסר אגח ה 107.18 0.14 1674 1135664
אקסטל אגח ב 85.53 0.86 1574 1135367
אשטרום נכ אגח 9 113.7 0.3 1484 2510170
אלבר אגח טו 101.14 0.07 1390 1138536
ג''י.אף.אי אגח ב 102.5 0.35 1370 1140540
חברהלישראלאגח10 109.7 0.31 1357 5760236
ספנסר אגח ב 106.32 0.05 1319 1139898
קופרליין אגח ב 103.01 -0.02 1215 1140177
ספנסר אגח א 112.95 0.02 906 1133800
אלבר אגח יד 102.6 -0.07 846 1132562
טאואר אגח ז 105.68 0.33 834 1138494
אלדן תחבו אגח ב 103.23 -0.03 820 1138254
בזן אגח ה 117.05 0.31 804 2590388
אשטרום קב אגח ג 106.61 0.08 795 1140102
סטרוברי אגח א 107.2 -0.06 730 1136951
ויתניה אגח ד 106.57 0.35 726 1139476
הכשרת ישוב אג18 108.96 -0.14 719 6120190
דלק קב אגח יד 107.61 -0.11 714 1115062
סאות'רן אגח א 103.48 0.13 710 1140094
נאוי אגח ב 102.95 0.06 683 2080166
קופרליין אגח א 108.9 0.01 673 1136589
כלכלית ים אגחיג 111.34 0.03 633 1980366
ג'י.אף.אי אגח א 110.36 0.11 612 1134915
מבני תעש אגח טו 115.98 0.22 557 2260420
דור אלון אגח ה 109.99 0.03 515 1136761
מנרב אגח א 106.26 0.26 455 1550037
אלדן תחבו אגח א 102.59 -0.07 401 1134840
אמ.די.ג'י אגח א 110.26 0.19 363 1136415
אבגול אגח ג 112.94 0.23 353 1133289
מגה אור אגח ה 109.33 0.36 310 1132687
אלון רבוע אגח ד 106.52 0.18 246 1139583
קליין אגח א 103.19 0.16 192 1136977
שלמה החז אגח טו 106.53 0.03 169 1410273
מגדלי תיכוןאגחב 106.9 -0.14 129 1136803
דור אלון אגח ו 105.39 0.16 116 1140656
אמדיג''י אגח ב 101.7 0.16 112 1140557
לונשטן הנד אגחג 107.05 -0.05 112 5730080
דמרי אגח ו 105.19 0 106 1136936
אזורים אגח 10 108.41 -0.04 90 7150345
אבגול אגח ב 105.62 0.13 40 1126317
חברה לישראלאגח9 102.89 -0.01 23 5760202
דיסק השק אגח ט 106.44 0.12 22 6390249
פנינסולה אגח א 100.23 0.12 10 3330073
אפריקה מג אגח ג 108.2 0 1135698
אשדר אגח ד 108.15 0 1135607
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אמ.די.ג'י אגח א ריבית 4.45 04/02/2018 1136415
אמ.די.ג'י אגח א פידון חלקי 10 04/02/2018 1136415
סאות'רן אגח א ריבית 3.65 21/01/2018 1140094
אשטרום קב אגח ג ריבית 2.15 09/01/2018 1140102
דיסק השק אגח ט ריבית 6.7 08/01/2018 6390249
חברה לישראלאגח9 ריבית 3.13 31/12/2017 5760202
דור אלון אגח ה ריבית 2.28 26/12/2017 1136761
דמרי אגח ו ריבית 1.73 25/12/2017 1136936
ויתניה אגח ד ריבית 1.92 24/12/2017 1139476
אלון רבוע אגח ד ריבית 2.3 24/12/2017 1139583
סטרוברי אגח א ריבית 3.2 20/12/2017 1136951
אשדר אגח ד ריבית 2.1 20/12/2017 1135607
אשדר אגח ד פידון חלקי 7.14 20/12/2017 1135607
מגה אור אגח ה פידון חלקי 4.55 19/12/2017 1132687
בזן אגח ד פידון חלקי 11.11 19/12/2017 2590362
אזורים אגח 10 ריבית 2.5 19/12/2017 7150345
אבגול אגח ב פידון חלקי 50 19/12/2017 1126317
בזן אגח ד ריבית 3 19/12/2017 2590362
בזן אגח ה ריבית 2.95 19/12/2017 2590388
אבגול אגח ב ריבית 3.15 19/12/2017 1126317
אקסטל אגח א ריבית 2.33 19/12/2017 1132299
מגה אור אגח ה ריבית 1.85 19/12/2017 1132687
אבגול אגח ג ריבית 2.38 19/12/2017 1133289
אקסטל אגח ב ריבית 3 19/12/2017 1135367
אזורים אגח 10 פידון חלקי 20.48 19/12/2017 7150345
דור אלון אגח ו ריבית 1.88 26/11/2017 1140656
חברהלישראלאגח10 ריבית 2.05 26/11/2017 5760236
ספנסר אגח א פידון חלקי 14.29 19/11/2017 1133800
מנרב אגח א פידון חלקי 7.69 19/11/2017 1550037
אול-יר אגח ב פידון חלקי 14.29 19/11/2017 1139781
מנרב אגח א ריבית 1.86 19/11/2017 1550037
אול-יר אגח ב ריבית 3.17 19/11/2017 1139781
ספנסר אגח א ריבית 3.45 19/11/2017 1133800
אלבר אגח טו ריבית 0.75 09/11/2017 1138536
אלבר אגח טו פידון חלקי 4 09/11/2017 1138536
אלבר אגח יד פידון חלקי 5.88 05/11/2017 1132562
דה לסר אגח ה ריבית 3.45 05/11/2017 1135664
אלבר אגח יד ריבית 0.82 05/11/2017 1132562
אלדן תחבו אגח ב ריבית 2.13 31/10/2017 1138254
אשטרום קב אגח ב ריבית 2.1 29/10/2017 1132331
כלכלית ים אגחיג ריבית 2.5 19/10/2017 1980366
אמדיג''י אגח ב ריבית 2.16 19/10/2017 1140557
דלק קב אגח יד ריבית 2.13 08/10/2017 1115062
קופרליין אגח א ריבית 3 08/10/2017 1136589
טאואר אגח ז ריבית 1.39 25/09/2017 1138494
פנינסולה אגח א ריבית 0.35 25/09/2017 3330073
ג''י.אף.אי אגח ב ריבית 2.84 24/09/2017 1140540
מגדלי תיכוןאגחב ריבית 1.67 24/09/2017 1136803
שכון ובי אגח 7 ריבית 3.12 20/09/2017 1129741
קופרליין אגח ב ריבית 3.03 19/09/2017 1140177
אשטרום נכ אגח 9 ריבית 2.45 19/09/2017 2510170
אשטרום נכ אגח 9 פידון חלקי 2.08 19/09/2017 2510170
הכשרת ישוב אג18 ריבית 1.4 18/09/2017 6120190
דלשה קפיטל אגחב פידון חלקי 5 18/09/2017 1137314
לונשטן הנד אגחג פידון חלקי 13.89 18/09/2017 5730080
לונשטן הנד אגחג ריבית 1.9 18/09/2017 5730080
ספנסר אגח ב ריבית 2.58 18/09/2017 1139898
דלשה קפיטל אגחב ריבית 2.3 18/09/2017 1137314
אפריקה מג אגח ג ריבית 1.95 18/09/2017 1135698
ג'י.אף.אי אגח א ריבית 3.88 18/09/2017 1134915
נאוי אגח ב ריבית 1.35 27/08/2017 2080166
שלמה החז אגח טו ריבית 1.44 20/08/2017 1410273
שלמה החז אגח טו פידון חלקי 9.09 20/08/2017 1410273
אלדן תחבו אגח א פידון חלקי 12.5 20/08/2017 1134840
קליין אגח א פידון חלקי 6.38 20/08/2017 1136977
אלדן תחבו אגח א ריבית 1.08 20/08/2017 1134840
קליין אגח א ריבית 3.2 20/08/2017 1136977
אול-יר אגח ג ריבית 2.07 20/08/2017 1140136
מבני תעש אגח טו פידון חלקי 49.65 14/08/2017 2260420
מבני תעש אגח טו ריבית 6.82 14/08/2017 2260420
דלק קב אגח לא ריבית 2.15 08/08/2017 1134790
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
הראל סל תל בונד תשואות שקלי 356.64 0.23 2411 1137769
תכלית תל בונד תשואות שקלי 3566 0.2 1211 1137736
פסגות סל תל בונד-תשואות שקלי 3559.99 0.13 1035 1138080
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF תל בונד - תשואות שקל 111.93 111.93 0.21 5122320
אי.בי.אי סל תל בונד תשואות שקלי 111.06 111.06 0.22 5122395
הראל מחקה תל בונד - תשואות שקלי 113.01 113.01 0.21 5118682
קסם KTF תל בונד תשואות שקלי 112.07 112.07 0.21 5121223
תכלית TTF תל בונד תשואות שקלי 111.28 111.28 0.22 5118732