מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 327.16 0.01 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 362.29 -0.01 606|0
^ תל בונד 20 342.23 -0.01 606|707
^ תל בונד 40 320.14 -0.003 606|708
^ תל בונד 60 332.13 -0.01 606|709
^ תל בונד 333.16 -0.003 606|711
^ תל בונד יתר 336.43 0.003 606|712
^ תל בונד בנקים 317.51 -0.01 606|713
^ תל בונד תשואות 355.13 0.01 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 332.03 -0.02 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 333.11 0.003 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 334.22 0 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 232.55 0.07 628|0
+ תל בונד שקלי 374.2 0.04 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 374.29 0.11 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 374.47 0.02 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 374.47 0.03 710|726
תל בונד ר.משתנה 332.27 -0.01 716|0
תל בונד-לא צמודות 348.32 0.03 717|0
תל בונד-תשואות שקל 360.68 0.07 718|0
תל בונד-גלובל 362.82 0.13 719|0
תל בונד שקלי - 50 373.72 0.02 720|0
אג"ח להמרה כללי 1613.78 0 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אקסטל אגח א 91.4 -0.07 1132299
ספנסר אגח א 113.4 0 1133800
לייטסטון אגח א 109.49 0 1133891
ג'י.אף.אי אגח א 107.73 0 1134915
רילייטד אגח א 108 0 1134923
אקסטל אגח ב 87.64 0 1135367
מויניאן אגח א 106.82 0 1135656
דה לסר אגח ה 106.69 0 1135664
אמ.די.ג'י אגח א 116.6 5.3 1136415
קופרליין אגח א 107.12 0 1136589
סטרוברי אגח א 110 -0.39 1136951
קליין אגח א 105.66 -0.07 1136977
דלשה קפיטל אגחב 101.73 0 1137314
קיי.בי.אס אגח א 105.21 0 1137918
דה זראסאי אגח ג 106.83 0 1137975
נמקו אגח א 103.4 0 1139575
קורנרסטון אגח א 108.93 0 1139732
אול-יר אגח ב 107.5 0 1139781
ספנסר אגח ב 107.7 0 1139898
אול-יר אגח ג 102.79 0 1140136
וורטון אגח א 102.21 0 1140169
קופרליין אגח ב 102.02 0 1140177
ג''י.אף.אי אגח ב 101 0 1140540
אמדיג''י אגח ב 99.89 0 1140557
ווטרסטון אגח א 100.8 0 1140987
אול-יר אגח ד 107.64 -0.05 1141274
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
לייטסטון אגח א פידיון חלקי 14.29 21/05/2018 1133891
דה לסר אגח ה ריבית 3.45 03/05/2018 1135664
דה זראסאי אגח ג ריבית 2.17 03/05/2018 1137975
אמדיג''י אגח ב ריבית 1.88 22/04/2018 1140557
אמדיג''י אגח ב פידיון חלקי 1 22/04/2018 1140557
קופרליין אגח א פידיון חלקי 22.22 09/04/2018 1136589
קופרליין אגח א ריבית 3 09/04/2018 1136589
ג''י.אף.אי אגח ב ריבית 2.88 21/03/2018 1140540
קופרליין אגח ב ריבית 2.55 20/03/2018 1140177
קופרליין אגח ב פידיון חלקי 2.5 20/03/2018 1140177
ספנסר אגח ב ריבית 2.58 19/03/2018 1139898
ספנסר אגח ב פידיון חלקי 9.1 19/03/2018 1139898
ג'י.אף.אי אגח א פידיון חלקי 20 19/03/2018 1134915
דלשה קפיטל אגחב ריבית 2.3 19/03/2018 1137314
ג'י.אף.אי אגח א ריבית 3.88 19/03/2018 1134915
רילייטד אגח א ריבית 2.55 19/03/2018 1134923
קיי.בי.אס אגח א ריבית 2.13 18/02/2018 1137918
קליין אגח א פידיון חלקי 6.82 18/02/2018 1136977
אול-יר אגח ג ריבית 1.98 18/02/2018 1140136
קליין אגח א ריבית 3.2 18/02/2018 1136977
אמ.די.ג'י אגח א פידיון חלקי 10 04/02/2018 1136415
אמ.די.ג'י אגח א ריבית 4.45 04/02/2018 1136415
קורנרסטון אגח א ריבית 2.45 21/01/2018 1139732
אול-יר אגח ד ריבית 3.53 21/01/2018 1141274
סטרוברי אגח א ריבית 3.2 20/12/2017 1136951
אקסטל אגח א ריבית 2.45 19/12/2017 1132299
אקסטל אגח ב ריבית 3.09 19/12/2017 1135367
מויניאן אגח א ריבית 2.22 19/12/2017 1135656
ספנסר אגח א ריבית 3.45 19/11/2017 1133800
לייטסטון אגח א ריבית 3.03 19/11/2017 1133891
אול-יר אגח ב ריבית 3.17 19/11/2017 1139781
נמקו אגח א ריבית 2.9 19/11/2017 1139575
ספנסר אגח א פידיון חלקי 14.29 19/11/2017 1133800
ווטרסטון אגח א ריבית 2.8 19/11/2017 1140987
וורטון אגח א ריבית 0.98 19/11/2017 1140169
נמקו אגח א פידיון חלקי 5.9 19/11/2017 1139575
אול-יר אגח ב פידיון חלקי 14.29 19/11/2017 1139781
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.65 101.65 0.16 5125133