מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 331.69 -0.02 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 367.67 0.03 606|0
^ תל בונד 20 348.32 -0.02 606|707
^ תל בונד 40 323.62 0.05 606|708
^ תל בונד 60 336.88 0.01 606|709
^ תל בונד 337.76 0.02 606|711
^ תל בונד יתר 340.5 0.06 606|712
^ תל בונד בנקים 319.33 0.01 606|713
^ תל בונד תשואות 362.22 0.07 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 333.69 -0.003 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 337.18 0.08 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 342.05 0.03 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 228.96 0.35 628|0
+ תל בונד שקלי 380.25 -0.18 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 378.58 -0.1 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 380.91 -0.2 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 381.09 -0.2 710|726
תל בונד ר.משתנה 332.13 -0.02 716|0
תל בונד-לא צמודות 353.34 -0.16 717|0
תל בונד-תשואות שקל 370.73 -0.22 718|0
תל בונד-גלובל 378.26 -0.21 719|0
תל בונד שקלי - 50 377.69 -0.17 720|0
תל בונד-צמודות מעלה 337.41 0.02 731|0
תל בונד-שקלי מעלה 377.9 -0.16 732|0
אג"ח להמרה כללי 1646.27 0.08 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
נמקו אגח א 107.45 -0.24 17195 1139575
מויניאן אגח א 106.49 -0.01 16352 1135656
אקסטל אגח א 97.52 -0.53 9419 1132299
דה לסר אגח ה 114.45 -0.27 7724 1135664
ספנסר אגח א 115.41 -0.09 7413 1133800
ספנסר אגח ב 111.08 -0.36 6928 1139898
וורטון אגח א 104.99 -0.06 6402 1140169
אול-יר אגח ד 113.7 -0.48 4633 1141274
ווטרסטון אגח א 108 -0.32 4376 1140987
דה זראסאי אגח ג 109.88 -0.05 3973 1137975
קופרליין אגח ב 106.63 -0.35 3848 1140177
קיי.בי.אס אגח א 107.78 -0.05 3450 1137918
ג''י.אף.אי אגח ב 107.2 -0.46 3152 1140540
אול-יר אגח ב 112.96 -0.09 2544 1139781
אקסטל אגח ב 95.16 -0.79 2086 1135367
לייטסטון אגח א 112.16 -0.12 1859 1133891
אול-יר אגח ג 107.52 -0.03 1513 1140136
רילייטד אגח א 109.26 -0.08 1362 1134923
קורנרסטון אגח א 111.05 -0.16 1157 1139732
ג'י.אף.איי אגח א 113.7 -0.14 1123 1134915
סטרוברי אגח א 111.52 -0.05 708 1136951
דלשה קפיטל אגחב 104.89 -0.24 693 1137314
קופרליין אגח א 107.85 -0.14 651 1136589
אמדיג''י אגח ב 104.23 -0.31 338 1140557
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אקסטל אגח א ריבית 2.45 19/06/2018 1132299
מויניאן אגח א ריבית 2.22 19/06/2018 1135656
סטרוברי אגח א ריבית 3.2 19/06/2018 1136951
מויניאן אגח א פידיון חלקי 10 19/06/2018 1135656
סטרוברי אגח א פידיון חלקי 17.65 19/06/2018 1136951
אקסטל אגח ב ריבית 3.13 18/06/2018 1135367
נמקו אגח א ריבית 2.9 21/05/2018 1139575
אול-יר אגח ב ריבית 3.42 21/05/2018 1139781
ספנסר אגח א ריבית 3.45 21/05/2018 1133800
לייטסטון אגח א ריבית 3.03 21/05/2018 1133891
נמקו אגח א פידיון חלקי 6.27 21/05/2018 1139575
לייטסטון אגח א פידיון חלקי 14.29 21/05/2018 1133891
ווטרסטון אגח א ריבית 2.85 21/05/2018 1140987
דה לסר אגח ה ריבית 3.45 03/05/2018 1135664
דה זראסאי אגח ג ריבית 2.17 03/05/2018 1137975
אמדיג''י אגח ב ריבית 1.88 22/04/2018 1140557
אמדיג''י אגח ב פידיון חלקי 1 22/04/2018 1140557
קופרליין אגח א פידיון חלקי 22.22 09/04/2018 1136589
קופרליין אגח א ריבית 3 09/04/2018 1136589
ג''י.אף.אי אגח ב ריבית 2.88 21/03/2018 1140540
קופרליין אגח ב ריבית 2.55 20/03/2018 1140177
קופרליין אגח ב פידיון חלקי 2.5 20/03/2018 1140177
ספנסר אגח ב פידיון חלקי 9.1 19/03/2018 1139898
דלשה קפיטל אגחב ריבית 2.3 19/03/2018 1137314
ג'י.אף.איי אגח א ריבית 3.88 19/03/2018 1134915
רילייטד אגח א ריבית 2.55 19/03/2018 1134923
ספנסר אגח ב ריבית 2.58 19/03/2018 1139898
אול-יר אגח ג ריבית 1.98 18/02/2018 1140136
וורטון אגח א ריבית 0.98 18/02/2018 1140169
קיי.בי.אס אגח א ריבית 2.13 18/02/2018 1137918
קורנרסטון אגח א ריבית 2.45 21/01/2018 1139732
אול-יר אגח ד ריבית 3.53 21/01/2018 1141274
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קסם תל בונד-גלובל 3783.58 -0.17 9784 1142751
הראל סל תל בונד-גלובל 378.59 -0.11 946 1142884
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 106.27 106.27 0.05 5125133