מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי 351.3 -0.003 601|0
אגח מדדיות 347.82 0.12 604|0
אגח מטחיות 240.34 -0.1 626|0
תל בונד מאגר 341.08 -0.04 715|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תמר פטרו אגח א 102 -0.39 7441 1141332
ישראמקו אגח א 99.07 0.29 7429 2320174
בזן אגח ט 99.9 -0.1 6150 2590461
סאפיינס אגח ב 101.58 0.06 3416 1141936
דלק קידוחיםאגחא 95.01 -0.49 2412 4750089
חברהלישראלאגח11 98.4 -0.12 2394 5760244
נויטס ממון אגחב 99.39 0.21 2322 1141373
בזן אגח ו 103.93 -0.03 926 2590396
מישורים אגח ה 100.75 -0.07 645 1140078
דלתא אגח ו 104.23 -0.16 296 6270193
סקייליין אגח ב 102.45 -0.3 242 1142033
חלל תקש אגח טז 97.81 0.28 239 1139922
גלובל כנפ אגח ב 98.47 -0.02 126 1136969
אבגול אגח ד 99.65 -0.14 100 1140417
נויטס ממון אגחא 98.91 -0.29 30 1141365
מישורים אגח ו 108.34 0.64 8 1141258
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ישראמקו אגח א ריבית 1.75 04/04/2018 2320174
ישראמקו אגח א פידיון חלקי 2.5 04/04/2018 2320174
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.5 25/03/2018 2590461
בזן אגח ט ריבית 2.35 25/03/2018 2590461
תמר פטרו אגח א ריבית 2.99 22/02/2018 1141332
מישורים אגח ה ריבית 2.67 06/02/2018 1140078
נויטס ממון אגחב ריבית 4.23 21/01/2018 1141373
סקייליין אגח ב ריבית 1.72 09/01/2018 1142033
סאפיינס אגח ב ריבית 1.01 27/12/2017 1141936
אבגול אגח ד ריבית 1.95 25/12/2017 1140417
חלל תקש אגח טז ריבית 2.97 25/12/2017 1139922
דלק קידוחיםאגחא ריבית 2.25 25/12/2017 4750089
דלתא אגח ו ריבית 2.91 25/12/2017 6270193
בזן אגח ו ריבית 3.35 19/12/2017 2590396
נויטס ממון אגחא ריבית 3.57 19/12/2017 1141365
מישורים אגח ו ריבית 2.43 05/12/2017 1141258
גלובל כנפ אגח ב ריבית 2.63 26/11/2017 1136969
חברהלישראלאגח11 ריבית 2.63 26/11/2017 5760244
גלובל כנפ אגח ב פידיון חלקי 4.55 26/11/2017 1136969
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד