מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי 350.08 0.05 601|0
אגח מדדיות 346.04 0.13 604|0
אגח מטחיות 239.38 -0.08 626|0
תל בונד מאגר 339.33 0.04 715|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
סאפיינס אגח ב 99.49 0.01 11356 1141936
חברהלישראלאגח11 98.42 -0.1 3859 5760244
בזן אגח ו 102.37 0.1 3652 2590396
תמר פטרו אגח א 102.83 -0.05 2507 1141332
דלק קידוחיםאגחא 95.84 0.02 2353 4750089
ישראמקו אגח א 100.09 -0.06 1961 2320174
חלל תקש אגח טז 96.35 -0.73 1421 1139922
בזן אגח ט 99.5 -0.01 1171 2590461
אבגול אגח ד 99.49 0 898 1140417
דלתא אגח ו 102.84 -0.02 439 6270193
מישורים אגח ו 102.1 -0.2 269 1141258
גלובל כנפ אגח ב 98.48 0.02 254 1136969
מישורים אגח ה 99.26 -0.01 122 1140078
נויטס ממון אגחא 98.67 -0.07 101 1141365
נויטס ממון אגחב 98.61 0 72 1141373
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
תמר פטרו אגח א ריבית 2.99 22/02/2018 1141332
מישורים אגח ה ריבית 2.67 06/02/2018 1140078
נויטס ממון אגחב ריבית 4.23 21/01/2018 1141373
סאפיינס אגח ב ריבית 1.01 27/12/2017 1141936
אבגול אגח ד ריבית 1.95 25/12/2017 1140417
חלל תקש אגח טז ריבית 2.97 25/12/2017 1139922
דלק קידוחיםאגחא ריבית 2.25 25/12/2017 4750089
דלתא אגח ו ריבית 2.91 25/12/2017 6270193
בזן אגח ו ריבית 3.35 19/12/2017 2590396
נויטס ממון אגחא ריבית 3.57 19/12/2017 1141365
מישורים אגח ו ריבית 2.43 05/12/2017 1141258
גלובל כנפ אגח ב ריבית 2.63 26/11/2017 1136969
חברהלישראלאגח11 ריבית 2.63 26/11/2017 5760244
גלובל כנפ אגח ב פידון חלקי 4.55 26/11/2017 1136969
ישראמקו אגח א ריבית 1.42 08/10/2017 2320174
בזן אגח ט ריבית 2.01 24/09/2017 2590461
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד