מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 111523.37 -0.01 95|1
בנקים 88819.47 -0.02 90|1
+ מסחר ושירוים 41956.23 -0.02 94|0
^ שירותים 18318.27 -0.03 94|2
^ תקשורת ומדיה 17522.47 -0.03 94|6
^ מסחר 5936.95 0.07 94|1
^ מלונאות ותיירות 178.54 -0.03 94|3
השקעה ואחזקות 32361.71 -0.02 97|1
+ תעשיה 19712.11 -0.01 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12583.35 -0.01 96|6
^ מזון 2737.56 -0.02 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2155.55 -0.02 96|7
^ אופנה והלבשה 1100.57 -0.03 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 920.49 0.05 96|3
^ חשמל 214.59 0 96|4
ביטוח 14873.83 0.03 93|1
חיפושי נפט וגז 5066.36 0.22 98|1
+ טכנולוגיה 3936.18 0.04 88|0
^ ביטחוניות 2437.57 -0.01 88|4
^ מוליכים למחצה 490.51 0 88|6
^ קלינטק 479.19 0.3 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 285.18 0.21 88|2
^ שירותי מידע 174.41 -0.01 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 69.32 0 88|3
שירותים פיננסיים 1697.49 0.01 84|1
+ ביומד 591.12 -0.09 87|0
^ מכשור רפואי 591.12 -0.09 87|2
אג"ח מובנות 140.47 -0.01 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
נאוי אגח ב 101.76 0 948 2080166
מיטב דש אגח ג 118.45 -0.06 939 1121763
אופל בלאנס אגחג 99.98 0.23 557 1140664
נאוי אגח ד 100.19 0 307 2080190
פנינסולה אגח א 100.39 0.09 36 3330073
הלמןאלדובי אגחא 109.8 0.15 29 1133313
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
מיטב דש אגח ג ריבית 1.98 29/05/2018 1121763
פנינסולה אגח א פידיון חלקי 12.5 27/03/2018 3330073
אופל בלאנס אגחג פידיון חלקי 15 25/03/2018 1140664
אופל בלאנס אגחג ריבית 1.25 25/03/2018 1140664
נאוי אגח ב ריבית 1.35 22/02/2018 2080166
נאוי אגח ב פידיון חלקי 49.99 22/02/2018 2080166
פנינסולה אגח א ריבית 0.35 26/12/2017 3330073
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד