מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 110205.63 0.04 95|1
בנקים 89202.88 0.03 90|1
+ מסחר ושירותים 38984.09 0.1 94|0
^ תקשורת ומדיה 17580.79 0.11 94|6
^ שירותים 15291.07 0.09 94|2
^ מסחר 5931.74 0.08 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.49 0 94|3
השקעה ואחזקות 32605.31 0.08 97|1
+ תעשיה 19910.56 0.08 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12642.05 0.11 96|6
^ מזון 2740.42 -0.08 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2281.59 0.04 96|7
^ אופנה והלבשה 1106.76 0.29 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 925.75 0.12 96|3
^ חשמל 213.99 -0.04 96|4
ביטוח 14860 0.04 93|1
חיפושי נפט וגז 4426.04 0.15 98|1
+ טכנולוגיה 3946.96 0.01 88|0
^ ביטחוניות 2440.68 0 88|4
^ מוליכים למחצה 492.76 0.06 88|6
^ קלינטק 479.74 -0.01 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 279.69 0.06 88|2
^ שירותי מידע 184.01 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.09 0 88|3
שירותים פיננסיים 1492.03 -0.13 84|1
+ ביומד 573.46 0.05 87|0
^ מכשור רפואי 573.46 0.05 87|2
אג"ח מובנות 222.95 1.22 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מיטב דש אגח ג 118.19 -0.19 905 1121763
נאוי אגח ב 101.66 -0.05 428 2080166
הלמןאלדובי אגחא 109.55 0 205 1133313
פנינסולה אגח א 100.42 0 98 3330073
אופל בלאנס אגחג 99.89 -0.1 77 1140664
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פנינסולה אגח א פידיון חלקי 12.5 27/03/2018 3330073
אופל בלאנס אגחג פידיון חלקי 15 25/03/2018 1140664
אופל בלאנס אגחג ריבית 1.25 25/03/2018 1140664
נאוי אגח ב ריבית 1.35 22/02/2018 2080166
נאוי אגח ב פידיון חלקי 49.99 22/02/2018 2080166
פנינסולה אגח א ריבית 0.35 27/12/2017 3330073
מיטב דש אגח ג פידיון חלקי 11.11 28/11/2017 1121763
מיטב דש אגח ג ריבית 1.98 28/11/2017 1121763
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד