מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 108609.25 0.22 95|1
בנקים 95178.44 0.08 90|1
+ מסחר ושירותים 40102.16 0.18 94|0
^ תקשורת ומדיה 17519.94 0.22 94|6
^ שירותים 16625.37 0.17 94|2
^ מסחר 5777.35 0.12 94|1
^ מלונאות ותיירות 179.51 0.23 94|3
השקעה ואחזקות 32534.11 0.16 97|1
+ תעשיה 19102.31 0.14 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12055.31 0.16 96|6
^ מזון 2717.41 0.12 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2274.55 0.11 96|7
^ אופנה והלבשה 1097.29 0.08 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 745.06 0.11 96|3
^ חשמל 212.7 0.02 96|4
ביטוח 14826.92 0.29 93|1
חיפושי נפט וגז 4489.05 0.13 98|1
+ טכנולוגיה 3650.21 0.07 88|0
^ ביטחוניות 2432.07 0.07 88|4
^ מוליכים למחצה 492.94 0.04 88|6
^ קלינטק 471.48 -0.12 88|8
^ שירותי מידע 183.37 -0.09 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.34 2.04 88|3
שירותים פיננסיים 1627.41 0.19 84|1
+ ביומד 573.2 -0.08 87|0
^ מכשור רפואי 573.2 -0.08 87|2
אג"ח מובנות 218.26 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
גלובל פינ8אגח ד 116.21 0 1108620
גליל מור אגח א 74.8 0 1108877
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
גליל מור אגח א ריבית 2.29 08/11/2017 1108877
גלובל פינ8אגח ד פידון חלקי 0 07/08/2017 1108620
גלובל פינ8אגח ד ריבית 0.33 07/08/2017 1108620
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד