מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 112247.23 0.06 95|1
בנקים 88663.78 0.11 90|1
+ מסחר ושירותים 41936.77 0.02 94|0
^ שירותים 18281.8 0.01 94|2
^ תקשורת ומדיה 17529.26 0.02 94|6
^ מסחר 5947.23 0.03 94|1
^ מלונאות ותיירות 178.49 -0.06 94|3
השקעה ואחזקות 33051.3 -0.05 97|1
+ תעשיה 19827.15 0.1 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12570.82 0.15 96|6
^ מזון 2739.12 -0.06 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2263.47 0.07 96|7
^ אופנה והלבשה 1107.14 0.14 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 931.7 0 96|3
^ חשמל 214.9 -0.04 96|4
ביטוח 14874.3 0.12 93|1
חיפושי נפט וגז 4407.18 -0.24 98|1
+ טכנולוגיה 3935.51 -0.02 88|0
^ ביטחוניות 2439.39 0.02 88|4
^ מוליכים למחצה 489.06 0.08 88|6
^ קלינטק 477.55 -0.17 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 284.17 -0.26 88|2
^ שירותי מידע 174.61 0.03 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.73 -0.05 88|3
שירותים פיננסיים 1788.44 0.03 84|1
+ ביומד 589.56 -0.05 87|0
^ מכשור רפואי 589.56 -0.05 87|2
אג"ח מובנות 166.75 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
גלובל פינ8אגח ד 116.24 0 1108620
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
גלובל פינ8אגח ד ריבית 0.69 07/01/2018 1108620
גלובל פינ8אגח ד פידיון חלקי 1.19 07/01/2018 1108620
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד