מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 112777.57 -0.14 95|1
בנקים 88982.78 -0.03 90|1
+ מסחר ושירותים 41575.4 -0.08 94|0
^ שירותים 18301.1 -0.09 94|2
^ תקשורת ומדיה 17180.43 -0.07 94|6
^ מסחר 5913.3 -0.09 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.58 -0.08 94|3
השקעה ואחזקות 32730.84 -0.1 97|1
+ תעשיה 19350.54 -0.14 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12430.78 -0.16 96|6
^ מזון 2727.23 -0.03 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2010.07 -0.22 96|7
^ אופנה והלבשה 1066.17 -0.18 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 925.65 0.03 96|3
^ חשמל 190.65 0.01 96|4
ביטוח 16036.13 -0.11 93|1
חיפושי נפט וגז 4570.88 -0.58 98|1
+ טכנולוגיה 3571.87 -0.08 88|0
^ ביטחוניות 2101.37 0.01 88|4
^ מוליכים למחצה 495.61 0.02 88|6
^ קלינטק 455.91 -0.01 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 274.09 -1.16 88|2
^ שירותי מידע 173.64 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 71.25 0.08 88|3
שירותים פיננסיים 2184.31 -0.16 84|1
+ ביומד 642.94 -0.78 87|0
^ מכשור רפואי 642.94 -0.78 87|2
אג"ח מובנות 137.87 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תעש אוירית אגחג 107.06 0.02 1621 1127547
סאפיינס אגח ב 97.89 -1.16 966 1141936
טאואר אגח ז 105.9 0.02 887 1138494
תעש אוירית אגחד 100.6 -0.04 368 1133131
אלביט מערכ אגחא 106.62 0.02 327 1119635
אנלייט אנר אגחב 115.31 -0.03 118 7200090
אלומיי אגח ב 103.83 0.01 117 1140326
יוניטרוניק אגח5 118.5 0.17 101 1133453
אלומיי אגח א 108.05 0 9 1130947
יוניטרוניק אגח4 107.52 0 1 1127620
וואן טכנ אגח ג 105 0 1610187
פורמולה אגח א 104.02 0 2560142
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
סאפיינס אגח ב ריבית 1.68 25/06/2018 1141936
אלומיי אגח ב ריבית 1.85 24/06/2018 1140326
פורמולה אגח א פידיון חלקי 14.29 20/06/2018 2560142
פורמולה אגח א ריבית 1.4 20/06/2018 2560142
תעש אוירית אגחג ריבית 2.05 19/06/2018 1127547
אלומיי אגח א ריבית 2.3 18/06/2018 1130947
אלביט מערכ אגחא ריבית 2.42 18/06/2018 1119635
אלביט מערכ אגחא פידיון חלקי 33.33 18/06/2018 1119635
וואן טכנ אגח ג פידיון חלקי 11.11 21/05/2018 1610187
וואן טכנ אגח ג ריבית 1.6 21/05/2018 1610187
תעש אוירית אגחד ריבית 21/05/2018 1133131
טאואר אגח ז ריבית 1.39 26/03/2018 1138494
יוניטרוניק אגח5 ריבית 2.9 18/02/2018 1133453
אנלייט אנר אגחב פידיון חלקי 8.86 18/02/2018 7200090
אנלייט אנר אגחב ריבית 3.63 18/02/2018 7200090
יוניטרוניק אגח4 פידיון חלקי 32.8 21/01/2018 1127620
יוניטרוניק אגח4 ריבית 2.7 21/01/2018 1127620
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד