מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 108655.69 0.19 95|1
בנקים 95185.35 0.09 90|1
+ מסחר ושירותים 40240.11 0.16 94|0
^ תקשורת ומדיה 17485.25 0.18 94|6
^ שירותים 16751.64 0.16 94|2
^ מסחר 5824.12 0.15 94|1
^ מלונאות ותיירות 179.09 -0.04 94|3
השקעה ואחזקות 32488.79 0.16 97|1
+ תעשיה 19113.05 0.22 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12035.53 0.27 96|6
^ מזון 2715.18 0.13 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2271.94 0.17 96|7
^ אופנה והלבשה 1133.53 0.08 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 744.22 0.18 96|3
^ חשמל 212.66 -0.06 96|4
ביטוח 14853.17 0.18 93|1
חיפושי נפט וגז 4483.27 0.16 98|1
+ טכנולוגיה 3657.01 0.02 88|0
^ ביטחוניות 2430.33 0.02 88|4
^ מוליכים למחצה 492.76 0.11 88|6
^ קלינטק 478.25 0.05 88|8
^ שירותי מידע 183.53 -0.24 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 72.14 -0.11 88|3
שירותים פיננסיים 1624.28 -0.04 84|1
+ ביומד 573.64 0.09 87|0
^ מכשור רפואי 573.64 0.09 87|2
אג"ח מובנות 218.26 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
טאואר אגח ז 105.29 0.11 2195 1138494
תעש אוירית אגחג 106.86 0.02 1521 1127547
אלביט מערכ אגחא 108.45 0.03 854 1119635
תעש אוירית אגחד 100.31 -0.01 557 1133131
פורמולה אגח א 104.12 0 278 2560142
אלומיי אגח ב 103.86 0.12 155 1140326
יוניטרוניק אגח4 106.06 -0.23 92 1127620
אנלייט אנר אגחב 116.04 0.03 32 7200090
אלומיי אגח א 107.62 0.01 15 1130947
וואן טכנ אגח ג 106 -0.48 10 1610187
יוניטרוניק אגח5 115.4 0 1133453
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
יוניטרוניק אגח4 ריבית 2.7 21/01/2018 1127620
יוניטרוניק אגח4 פידון חלקי 32.8 21/01/2018 1127620
אלומיי אגח ב ריבית 1.72 25/12/2017 1140326
פורמולה אגח א ריבית 1.4 21/12/2017 2560142
תעש אוירית אגחג פידון חלקי 25 19/12/2017 1127547
אלומיי אגח א פידון חלקי 14.29 19/12/2017 1130947
תעש אוירית אגחג ריבית 2.05 19/12/2017 1127547
אלומיי אגח א ריבית 2.3 19/12/2017 1130947
אלביט מערכ אגחא ריבית 2.42 18/12/2017 1119635
תעש אוירית אגחד ריבית 20/11/2017 1133131
וואן טכנ אגח ג ריבית 1.6 19/11/2017 1610187
וואן טכנ אגח ג פידון חלקי 10 19/11/2017 1610187
טאואר אגח ז ריבית 1.39 25/09/2017 1138494
אנלייט אנר אגחב ריבית 3.63 20/08/2017 7200090
יוניטרוניק אגח5 פידון חלקי 6.25 20/08/2017 1133453
יוניטרוניק אגח5 ריבית 2.9 20/08/2017 1133453
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד