מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 112299.52 -0.01 95|1
בנקים 88569.95 -0.01 90|1
+ מסחר ושירותים 41930.06 -0.18 94|0
^ שירותים 18279.82 -0.04 94|2
^ תקשורת ומדיה 17526.14 -0.37 94|6
^ מסחר 5945.51 -0.05 94|1
^ מלונאות ותיירות 178.59 0.03 94|3
השקעה ואחזקות 33071.19 -0.05 97|1
+ תעשיה 19807.34 -0.04 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12552.66 -0.02 96|6
^ מזון 2740.64 -0.17 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2261.85 -0.02 96|7
^ אופנה והלבשה 1105.54 -0.02 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 931.68 0.03 96|3
^ חשמל 214.97 -0.04 96|4
ביטוח 14856.33 -0.13 93|1
חיפושי נפט וגז 4417.57 -0.21 98|1
+ טכנולוגיה 3936.28 0.01 88|0
^ ביטחוניות 2438.99 0 88|4
^ מוליכים למחצה 488.69 -0.03 88|6
^ קלינטק 478.39 0.19 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 284.9 -0.03 88|2
^ שירותי מידע 174.56 -0.02 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.76 -0.21 88|3
שירותים פיננסיים 1787.82 0.06 84|1
+ ביומד 589.85 0.12 87|0
^ מכשור רפואי 589.85 0.12 87|2
אג"ח מובנות 166.75 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תעש אוירית אגחג 107.14 0.01 2888 1127547
טאואר אגח ז 104.42 -0.03 2369 1138494
תעש אוירית אגחד 100.99 0.02 1555 1133131
אלביט מערכ אגחא 108.79 -0.05 1034 1119635
סאפיינס אגח ב 101.75 -0.03 315 1141936
אלומיי אגח ב 104.46 -0.05 253 1140326
פורמולה אגח א 105.37 -0.04 115 2560142
יוניטרוניק אגח4 107.23 -0.01 80 1127620
אנלייט אנר אגחב 113.96 0.1 37 7200090
אלומיי אגח א 109.74 0.49 18 1130947
יוניטרוניק אגח5 117.2 -0.41 1 1133453
וואן טכנ אגח ג 104.63 0 1610187
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
טאואר אגח ז ריבית 1.39 26/03/2018 1138494
יוניטרוניק אגח5 ריבית 2.9 18/02/2018 1133453
אנלייט אנר אגחב ריבית 3.63 18/02/2018 7200090
אנלייט אנר אגחב פידיון חלקי 8.86 18/02/2018 7200090
יוניטרוניק אגח4 פידיון חלקי 32.8 21/01/2018 1127620
יוניטרוניק אגח4 ריבית 2.7 21/01/2018 1127620
סאפיינס אגח ב ריבית 1.01 27/12/2017 1141936
אלומיי אגח ב ריבית 1.75 25/12/2017 1140326
פורמולה אגח א ריבית 1.4 21/12/2017 2560142
תעש אוירית אגחג פידיון חלקי 25 19/12/2017 1127547
אלומיי אגח א פידיון חלקי 14.29 19/12/2017 1130947
אלומיי אגח א ריבית 2.3 19/12/2017 1130947
תעש אוירית אגחג ריבית 2.05 19/12/2017 1127547
אלביט מערכ אגחא ריבית 2.42 18/12/2017 1119635
תעש אוירית אגחד ריבית 0.53 20/11/2017 1133131
וואן טכנ אגח ג ריבית 1.6 19/11/2017 1610187
וואן טכנ אגח ג פידיון חלקי 10 19/11/2017 1610187
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד