מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 109707.1 0.08 95|1
בנקים 85559.79 0.03 90|1
+ מסחר ושירותים 39259.29 0.02 94|0
^ תקשורת ומדיה 17563.24 0 94|6
^ שירותים 15405.45 0.05 94|2
^ מסחר 6110.06 0.03 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.55 -0.05 94|3
השקעה ואחזקות 32727.81 0.12 97|1
+ תעשיה 19664.22 0.13 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12659.46 0.17 96|6
^ מזון 2732.66 0.18 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2285.86 0.02 96|7
^ אופנה והלבשה 1101.17 0.02 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 671.51 -0.19 96|3
^ חשמל 213.56 0.04 96|4
ביטוח 14978.97 0.06 93|1
חיפושי נפט וגז 4439.68 -0.04 98|1
+ טכנולוגיה 3904.27 0.07 88|0
^ ביטחוניות 2439.67 0.05 88|4
^ מוליכים למחצה 498.65 -0.04 88|6
^ קלינטק 479.57 0.36 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 232.95 0.01 88|2
^ שירותי מידע 183.26 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.18 0.01 88|3
שירותים פיננסיים 1750.43 0.01 84|1
+ ביומד 570.57 0.18 87|0
^ מכשור רפואי 570.57 0.18 87|2
אג"ח מובנות 217.41 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
סאפיינס אגח ב 99.49 0.01 11356 1141936
תעש אוירית אגחג 107.14 0.06 1975 1127547
טאואר אגח ז 106.55 -0.04 1123 1138494
אלביט מערכ אגחא 108.84 -0.02 603 1119635
תעש אוירית אגחד 101.07 0.16 313 1133131
אנלייט אנר אגחב 113.64 0.39 77 7200090
יוניטרוניק אגח5 116.08 0.03 71 1133453
אלומיי אגח ב 105.42 -0.02 69 1140326
אלומיי אגח א 110.13 0.65 12 1130947
פורמולה אגח א 104.1 0 0 2560142
וואן טכנ אגח ג 105.7 0 1610187
יוניטרוניק אגח4 106.47 0 1127620
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
יוניטרוניק אגח5 ריבית 2.9 18/02/2018 1133453
אנלייט אנר אגחב ריבית 3.63 18/02/2018 7200090
אנלייט אנר אגחב פידון חלקי 8.86 18/02/2018 7200090
יוניטרוניק אגח4 פידון חלקי 32.8 21/01/2018 1127620
יוניטרוניק אגח4 ריבית 2.7 21/01/2018 1127620
סאפיינס אגח ב ריבית 1.01 27/12/2017 1141936
אלומיי אגח ב ריבית 1.72 25/12/2017 1140326
פורמולה אגח א ריבית 1.4 21/12/2017 2560142
תעש אוירית אגחג פידון חלקי 25 19/12/2017 1127547
אלומיי אגח א פידון חלקי 14.29 19/12/2017 1130947
אלומיי אגח א ריבית 2.3 19/12/2017 1130947
תעש אוירית אגחג ריבית 2.05 19/12/2017 1127547
אלביט מערכ אגחא ריבית 2.42 18/12/2017 1119635
תעש אוירית אגחד ריבית 20/11/2017 1133131
וואן טכנ אגח ג ריבית 1.6 19/11/2017 1610187
וואן טכנ אגח ג פידון חלקי 10 19/11/2017 1610187
טאואר אגח ז ריבית 1.39 24/09/2017 1138494
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד