מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 112676.6 -0.11 95|1
בנקים 88930.9 -0.04 90|1
+ מסחר ושירותים 41507.73 -0.12 94|0
^ שירותים 18281.23 -0.11 94|2
^ תקשורת ומדיה 17160.75 -0.11 94|6
^ מסחר 5885.26 -0.14 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.49 -0.05 94|3
השקעה ואחזקות 32499.42 -0.05 97|1
+ תעשיה 19331.29 -0.1 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12417.58 -0.11 96|6
^ מזון 2723.83 -0.12 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2008.44 -0.08 96|7
^ אופנה והלבשה 1066.15 0 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 924.62 -0.11 96|3
^ חשמל 190.67 0.01 96|4
ביטוח 15958.69 -0.15 93|1
חיפושי נפט וגז 4568.91 -0.07 98|1
+ טכנולוגיה 3559.84 0.01 88|0
^ ביטחוניות 2100.72 -0.03 88|4
^ מוליכים למחצה 495 -0.12 88|6
^ קלינטק 456.88 0.21 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 274.18 0.03 88|2
^ שירותי מידע 173.65 0.01 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 59.42 0.83 88|3
שירותים פיננסיים 2181.72 -0.12 84|1
+ ביומד 641.77 -0.18 87|0
^ מכשור רפואי 641.77 -0.18 87|2
אג"ח מובנות 137.87 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פורמולה אגח א 104.04 0.02 17 2560142
וואן טכנ אגח ג 105 0 1610187
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פורמולה אגח א ריבית 1.4 20/06/2018 2560142
פורמולה אגח א פידיון חלקי 14.29 20/06/2018 2560142
וואן טכנ אגח ג ריבית 1.6 21/05/2018 1610187
וואן טכנ אגח ג פידיון חלקי 11.11 21/05/2018 1610187
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד