מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 110321.21 -0.08 95|1
בנקים 89186.3 -0.1 90|1
+ מסחר ושירותים 39043.93 -0.1 94|0
^ תקשורת ומדיה 17641.2 -0.12 94|6
^ שירותים 15282.79 -0.1 94|2
^ מסחר 5939.47 -0.04 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.48 -0.1 94|3
השקעה ואחזקות 32404.11 -0.11 97|1
+ תעשיה 19926.41 -0.04 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12651.27 -0.07 96|6
^ מזון 2742.26 -0.03 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2283.87 0.01 96|7
^ אופנה והלבשה 1105.29 0 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 929.36 0.12 96|3
^ חשמל 214.36 0.08 96|4
ביטוח 14868.37 -0.03 93|1
חיפושי נפט וגז 4412.4 -0.39 98|1
+ טכנולוגיה 3947.5 -0.02 88|0
^ ביטחוניות 2441.93 0 88|4
^ מוליכים למחצה 491.31 -0.05 88|6
^ קלינטק 480.53 -0.08 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 279.5 -0.16 88|2
^ שירותי מידע 184.01 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.23 0.21 88|3
שירותים פיננסיים 1494.16 0.08 84|1
+ ביומד 571.55 0.26 87|0
^ מכשור רפואי 571.55 0.26 87|2
אג"ח מובנות 221 0.2 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
יוניטרוניק אגח4 107.5 0.42 14 1127620
יוניטרוניק אגח5 115.12 0 1133453
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
יוניטרוניק אגח5 ריבית 2.9 18/02/2018 1133453
יוניטרוניק אגח4 פידיון חלקי 32.8 21/01/2018 1127620
יוניטרוניק אגח4 ריבית 2.7 21/01/2018 1127620
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד