מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 108399.27 -0.01 95|1
בנקים 95141.67 -0.02 90|1
+ מסחר ושירותים 39019.25 -0.01 94|0
^ תקשורת ומדיה 17532.38 -0.05 94|6
^ שירותים 15521.25 0.02 94|2
^ מסחר 5785.59 0.02 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.03 0.07 94|3
השקעה ואחזקות 32498.74 -0.04 97|1
+ תעשיה 19132.57 0.03 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12076.68 0.03 96|6
^ מזון 2720.2 0.05 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2280.43 0.09 96|7
^ אופנה והלבשה 1097.22 -0.07 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 744.63 -0.12 96|3
^ חשמל 213.42 0.31 96|4
ביטוח 14839.51 -0.01 93|1
חיפושי נפט וגז 4500.44 0.15 98|1
+ טכנולוגיה 3653.68 0.01 88|0
^ ביטחוניות 2431.67 0 88|4
^ מוליכים למחצה 495.1 0 88|6
^ קלינטק 473.28 0.1 88|8
^ שירותי מידע 183.17 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.47 0 88|3
שירותים פיננסיים 1629.79 0.03 84|1
+ ביומד 574.32 0.02 87|0
^ מכשור רפואי 574.32 0.02 87|2
אג"ח מובנות 218.35 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
יוניטרוניק אגח4 106.1 0 1127620
יוניטרוניק אגח5 117.47 0 1133453
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
יוניטרוניק אגח4 ריבית 2.7 21/01/2018 1127620
יוניטרוניק אגח4 פידון חלקי 32.8 21/01/2018 1127620
יוניטרוניק אגח5 פידון חלקי 6.25 20/08/2017 1133453
יוניטרוניק אגח5 ריבית 2.9 20/08/2017 1133453
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד