מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 108742.67 0.12 95|1
בנקים 95162.92 0.04 90|1
+ מסחר ושירותים 39045.82 0.1 94|0
^ תקשורת ומדיה 17540.74 0.12 94|6
^ שירותים 15540.8 0.08 94|2
^ מסחר 5784.37 0.12 94|1
^ מלונאות ותיירות 179.91 0.22 94|3
השקעה ואחזקות 32542.39 0.03 97|1
+ תעשיה 19126.34 0.13 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12072.92 0.15 96|6
^ מזון 2718.78 0.05 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2278.41 0.17 96|7
^ אופנה והלבשה 1097.97 0.06 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 745.51 0.06 96|3
^ חשמל 212.75 0.03 96|4
ביטוח 14841.67 0.1 93|1
חיפושי נפט וגז 4493.57 0.16 98|1
+ טכנולוגיה 3653.21 0.08 88|0
^ ביטחוניות 2431.69 -0.02 88|4
^ מוליכים למחצה 495.1 0.44 88|6
^ קלינטק 472.78 0.28 88|8
^ שירותי מידע 183.17 -0.11 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.47 0.18 88|3
שירותים פיננסיים 1629.36 0.12 84|1
+ ביומד 574.2 0.18 87|0
^ מכשור רפואי 574.2 0.18 87|2
אג"ח מובנות 218.35 0.04 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תעש אוירית אגחג 106.89 0 2008 1127547
אלביט מערכ אגחא 108.49 -0.01 604 1119635
תעש אוירית אגחד 100.47 -0.07 201 1133131
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
תעש אוירית אגחג ריבית 2.05 19/12/2017 1127547
תעש אוירית אגחג פידון חלקי 25 19/12/2017 1127547
אלביט מערכ אגחא ריבית 2.42 18/12/2017 1119635
תעש אוירית אגחד ריבית 20/11/2017 1133131
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד