מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 89012.9 0.01 95|1
בנקים 77968.88 -0.02 90|1
+ מסחר ושירותים 36659.51 0.01 94|0
^ שירותים 16687.87 -0.02 94|2
^ תקשורת ומדיה 14708.53 0.05 94|6
^ מסחר 5084.58 0.01 94|1
^ מלונאות ותיירות 178.54 0 94|3
השקעה ואחזקות 28503.9 0.07 97|1
+ תעשיה 16519.22 0.02 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 10961.86 -0.01 96|6
^ מזון 2469.13 0.04 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 1511.98 0.07 96|7
^ אופנה והלבשה 1107.41 0.15 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 340.35 0.07 96|3
^ חשמל 128.48 -0.06 96|4
ביטוח 12235.3 0.01 93|1
חיפושי נפט וגז 4136.92 -0.01 98|1
+ טכנולוגיה 3820.74 0.02 88|0
^ ביטחוניות 2438.28 -0.03 88|4
^ מוליכים למחצה 489.15 0.07 88|6
^ קלינטק 479.04 0.32 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 284.84 -0.05 88|2
^ שירותי מידע 94.32 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 35.1 -0.57 88|3
שירותים פיננסיים 1678.2 -0.05 84|1
+ ביומד 316.91 -0.03 87|0
^ מכשור רפואי 316.91 -0.03 87|2
אג"ח מובנות 139.88 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תעש אוירית אגחד 100.97 0 363 1133131
תעש אוירית אגחג 107.11 -0.02 205 1127547
אלביט מערכ אגחא 108.75 -0.08 58 1119635
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
תעש אוירית אגחג ריבית 2.05 19/12/2017 1127547
תעש אוירית אגחג פידיון חלקי 25 19/12/2017 1127547
אלביט מערכ אגחא ריבית 2.42 18/12/2017 1119635
תעש אוירית אגחד ריבית 0.53 20/11/2017 1133131
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד