מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 105514.81 -0.17 95|1
בנקים 84591.65 -0.11 90|1
+ מסחר ושירותים 39413.36 -0.13 94|0
^ שירותים 16959.32 -0.19 94|2
^ תקשורת ומדיה 16644.73 -0.09 94|6
^ מסחר 5628.76 -0.08 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.55 -0.1 94|3
השקעה ואחזקות 31127.46 -0.09 97|1
+ תעשיה 18510.58 -0.18 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12287.06 -0.17 96|6
^ מזון 2419.25 -0.21 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 1886.19 -0.26 96|7
^ אופנה והלבשה 1066.07 -0.19 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 852 -0.07 96|3
ביטוח 15412.64 -0.15 93|1
חיפושי נפט וגז 4586.79 -0.24 98|1
+ טכנולוגיה 3036.45 -0.03 88|0
^ ביטחוניות 2100.24 -0.05 88|4
^ מוליכים למחצה 495.52 0 88|6
^ תוכנה ואינטרנט 277.2 -0.04 88|2
^ קלינטק 127.94 0 88|8
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 35.55 0.17 88|3
שירותים פיננסיים 1855.2 -0.11 84|1
+ ביומד 614.15 -0.51 87|0
^ מכשור רפואי 614.15 -0.51 87|2
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אלומיי אגח ב 103.82 0 20 1140326
אנלייט אנר אגחב 115.35 0 7200090
אלומיי אגח א 108.05 0 1130947
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אלומיי אגח ב ריבית 1.85 24/06/2018 1140326
אלומיי אגח א ריבית 2.3 18/06/2018 1130947
אנלייט אנר אגחב ריבית 3.63 18/02/2018 7200090
אנלייט אנר אגחב פידיון חלקי 8.86 18/02/2018 7200090
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד