מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 112146.66 -0.01 95|1
בנקים 89063.3 -0.01 90|1
+ מסחר ושירותים 41609.99 -0.06 94|0
^ שירותים 18316.84 -0.11 94|2
^ תקשורת ומדיה 17193.16 -0.02 94|6
^ מסחר 5919.27 -0.03 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.72 0.02 94|3
השקעה ואחזקות 32763.62 -0.01 97|1
+ תעשיה 19377.25 -0.04 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12450.55 0.01 96|6
^ מזון 2728.09 -0.04 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2014.48 -0.2 96|7
^ אופנה והלבשה 1068.08 -0.08 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 925.41 -0.19 96|3
^ חשמל 190.64 0 96|4
ביטוח 16053.36 0 93|1
חיפושי נפט וגז 4599.13 0.24 98|1
+ טכנולוגיה 3574.87 -0.03 88|0
^ ביטחוניות 2101.25 -0.02 88|4
^ מוליכים למחצה 495.52 -0.1 88|6
^ קלינטק 455.97 -0.03 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 277.31 0 88|2
^ שירותי מידע 173.64 -0.04 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 71.19 -0.03 88|3
שירותים פיננסיים 2187.79 0.11 84|1
+ ביומד 648.01 -0.2 87|0
^ מכשור רפואי 648.01 -0.2 87|2
אג"ח מובנות 137.87 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
לאומי אגח 177 101 -0.06 25307 6040315
פועלים הנפ הת י 132.18 -0.04 12592 1940402
פועלים הנ הת יד 119.68 0.03 11601 1940501
מז טפ הנפק 42 101.06 -0.04 7958 2310183
פועלים הנ אגח32 127.86 0.07 5176 1940535
מז טפ הנפק 37 106.61 0.01 4926 2310134
מז טפ הנפק 41 106.92 -0.11 4377 2310175
לאומי אגח 178 109.94 -0.1 4159 6040323
פועלים הנ אגח34 103.16 -0.07 4107 1940576
מז טפ הנפק 39 101.16 -0.03 3905 2310159
בינל הנפק אגח ט 103.22 0.04 3603 1135177
מז טפ הנפק 44 104.6 0.1 3558 2310209
מז טפ הנפק 40 109.44 -0.13 3389 2310167
מזרחי טפחות שה א 137.81 0.01 2868 6950083
אגוד הנ נדחה כא 5160000 0.29 2677 1141878
מז טפ הנפק 38 100.03 -0.12 2376 2310142
פועלים הנ הת יא 114.16 -0.04 2313 1940410
לאומי התח נד יד 112.86 0 2089 6040299
בינל הנפק אגח ח 102.54 -0.03 1788 1134212
מז טפ הנפק 43 116.86 0.06 1635 2310191
פועלים הנ הת טו 121.95 0.22 1611 1940543
אגוד הנפ אגח ז 107.12 0.01 1515 1131762
לאומי שה נד 200 120.55 0 1433 6040141
דיסק התח נד יב 5392667 0 1348 6910160
פועלים הנ אגח33 102.25 0.07 1346 1940568
פועלים הנ אגח30 101.62 0.02 1338 1940493
פועלים הנ אגח29 105.65 -0.05 1294 1940485
לאומי שה נד 301 103.74 -0.03 1233 6040265
מז טפ הנפק 45 103.15 0.16 1064 2310217
מז טפ הנפק 35 104.86 0.02 1008 2310118
לאומי שה נד 300 123.68 0 976 6040257
דיסקונט שה א 140.61 0.01 962 6910095
מז טפ הנפק הת 47 5080000 -0.2 863 2310233
דיסק מנ שה נד 1 127.91 -0.26 818 7480098
מרכנתיל הנ אגחב 105.44 -0.02 794 1138205
ירושליםהנפ אגחט 105.43 -0.01 726 1127422
לאומי שה נד 201 102.19 -0.07 716 6040158
פועלים הנ הת טז 126.88 -0.01 669 1940550
מז טפ הנפק 46 103.46 0.02 621 2310225
דיסק התח נד י 119.61 0.25 606 6910129
לאומי התח נד400 5285001 -0.08 581 6040331
פועלים הנ שה נד 1 127.59 0.08 542 1940444
מז טפ הנפק הת31 111.95 -0.22 514 2310076
אגוד הנפ אגח ט 103.85 0.05 488 1139492
דיסקונט מנ הת ד 133.39 -0.1 417 7480049
ירושליםהנ אגח יג 100.59 0.01 385 1142512
דקסיה הנפ אגח ב 130.14 -0.12 385 1095066
אגוד הנפ התח יח 101.7 -0.03 365 1121854
ירושליםהנפ נד 21 5034714 0.01 352 1142520
אגוד הנפ אגח ח 100.74 -0.04 263 1133503
דקסיה הנפ נד יד 105.17 0.04 233 1129907
אגוד הנפ נדחה כ 5358814 0.4 214 1139153
דקסיה הנפ אגח ז 120.15 0.23 206 1119825
ירושליםהנפ נד10 105.41 -0.16 193 1127414
דיסק התח נד יא 116.58 -0.14 193 6910137
דקסיה הנ אגח י 106.8 -0.03 181 1134147
אגוד הנפ התח יט 114.88 -0.24 160 1124080
בינל הנפק אגח ג 126.74 0.06 158 1093681
בינל הנפק התחכא 106.81 0.03 151 1126598
אגוד הנ שה נד 1 123.24 -0.02 150 1115278
בינל הנפק התח כ 111.52 0.18 131 1121953
דקסיה הנ אגח יא 100.69 -0.01 131 1134154
ירושליםהנ אגחיד 101.23 0.07 106 1123587
אגוד הנפ אגח ו 102.83 0.1 95 1126762
אגוד הנ שה נד 2 104.06 0.03 86 1115286
ירושליםהנפ אגחח 100.8 -0.11 57 1121201
בינל הנפק התחכב 5424570 -0.1 54 1138585
דיסקונט מנ הת ב 132.15 0.07 47 7480023
דיסקונט מנ הת ה 108.83 -0.04 7 7480031
דיסקונט מנ הת א 129.85 -0.02 6 7480015
בינל הנפק התח ד 129.65 0 0 1103126
דקסיה הנפ נד יג 107.25 0 0 1125194
בינלהנפ שה נד ב 128.7 0 1091164
דקסיה הנ מסחרי2 1003.37 0 1140912
בינל הנפק התחכג 5110000 0 1142058
ירושליםהנפ נד11 5329999 0 1138551
פועלים הנ אגח31 106.54 0 1940527
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
בינל הנפק התחכא ריבית 2.8 28/06/2018 1126598
ירושליםהנפ נד 21 ריבית 1.05 25/06/2018 1142520
ירושליםהנפ נד11 ריבית 1.6 24/06/2018 1138551
אגוד הנפ התח יט ריבית 4.15 24/06/2018 1124080
בינל הנפק התחכב ריבית 2.8 20/06/2018 1138585
ירושליםהנפ נד10 ריבית 1.2 19/06/2018 1127414
לאומי אגח 177 ריבית 0.29 18/06/2018 6040315
דיסק התח נד י ריבית 1.92 29/05/2018 6910129
דיסק התח נד יא ריבית 3.2 29/05/2018 6910137
מז טפ הנפק 40 ריבית 2.98 27/05/2018 2310167
מז טפ הנפק 41 ריבית 2.47 27/05/2018 2310175
מז טפ הנפק 42 ריבית 0.47 27/05/2018 2310183
פועלים הנ הת יד ריבית 2 27/05/2018 1940501
ירושליםהנ אגח יג ריבית 0.32 26/05/2018 1142512
פועלים הנ אגח29 ריבית 2.95 21/05/2018 1940485
מז טפ הנפק 37 ריבית 2.74 21/05/2018 2310134
פועלים הנ הת טו ריבית 4.2 21/05/2018 1940543
פועלים הנ הת טז ריבית 6.5 21/05/2018 1940550
פועלים הנ אגח29 פידיון חלקי 50 21/05/2018 1940485
דקסיה הנ מסחרי2 ריבית 09/05/2018 1140912
דיסקונט מנ הת א ריבית 5.5 01/04/2018 7480015
לאומי התח נד400 ריבית 0.81 25/03/2018 6040331
מרכנתיל הנ אגחב ריבית 2.07 25/03/2018 1138205
פועלים הנ שה נד 1 ריבית 1.63 20/03/2018 1940444
דקסיה הנ אגח יא ריבית 20/03/2018 1134154
דיסקונט שה א ריבית 1.27 20/03/2018 6910095
מזרחי טפחות שה א ריבית 1.13 20/03/2018 6950083
לאומי אגח 178 ריבית 1.5 19/03/2018 6040323
פועלים הנפ הת י פידיון חלקי 25 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא פידיון חלקי 25 18/03/2018 1940410
בינל הנפק אגח ט ריבית 0.8 18/03/2018 1135177
פועלים הנפ הת י ריבית 4.1 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא ריבית 6.1 18/03/2018 1940410
אגוד הנפ אגח ז ריבית 2.95 15/03/2018 1131762
פועלים הנ אגח34 ריבית 0.7 14/03/2018 1940576
פועלים הנ אגח34 פידיון חלקי 16.67 14/03/2018 1940576
בינל הנפק התח ד פידיון חלקי 25 08/03/2018 1103126
בינל הנפק התח ד ריבית 2.1 08/03/2018 1103126
אגוד הנ שה נד 2 ריבית 0.66 27/02/2018 1115286
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 26/02/2018 1115278
אגוד הנפ אגח ט ריבית 0.95 25/02/2018 1139492
דיסקונט מנ הת ה ריבית 6.1 25/02/2018 7480031
דיסקונט מנ הת ה פידיון חלקי 50 25/02/2018 7480031
אגוד הנפ אגח ט פידיון חלקי 12.5 25/02/2018 1139492
אגוד הנפ אגח ח ריבית 0.24 18/02/2018 1133503
ירושליםהנ אגחיד ריבית 0.39 18/02/2018 1123587
ירושליםהנפ אגחח ריבית 0.33 18/02/2018 1121201
אגוד הנפ התח יח ריבית 0.38 18/02/2018 1121854
פועלים הנ אגח30 ריבית 0.45 18/02/2018 1940493
לאומי שה נד 301 ריבית 0.53 30/01/2018 6040265
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/01/2018 6040257
פועלים הנ אגח31 ריבית 2.25 28/01/2018 1940527
פועלים הנ אגח32 ריבית 2.5 28/01/2018 1940535
לאומי שה נד 201 ריבית 0.37 24/01/2018 6040158
לאומי שה נד 200 ריבית 1 23/01/2018 6040141
מז טפ הנפק 39 ריבית 0.64 21/01/2018 2310159
דקסיה הנ אגח י ריבית 1.5 18/01/2018 1134147
דקסיה הנ אגח י פידיון חלקי 7.68 18/01/2018 1134147
בינל הנפק התח כ פידיון חלקי 25 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
מז טפ הנפק 35 ריבית 2.58 10/01/2018 2310118
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 08/01/2018 7480098
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד