מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 108655.69 0.19 95|1
בנקים 95185.35 0.09 90|1
+ מסחר ושירותים 40240.11 0.16 94|0
^ תקשורת ומדיה 17485.25 0.18 94|6
^ שירותים 16751.64 0.16 94|2
^ מסחר 5824.12 0.15 94|1
^ מלונאות ותיירות 179.09 -0.04 94|3
השקעה ואחזקות 32488.79 0.16 97|1
+ תעשיה 19113.05 0.22 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12035.53 0.27 96|6
^ מזון 2715.18 0.13 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2271.94 0.17 96|7
^ אופנה והלבשה 1133.53 0.08 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 744.22 0.18 96|3
^ חשמל 212.66 -0.06 96|4
ביטוח 14853.17 0.18 93|1
חיפושי נפט וגז 4483.27 0.16 98|1
+ טכנולוגיה 3657.01 0.02 88|0
^ ביטחוניות 2430.33 0.02 88|4
^ מוליכים למחצה 492.76 0.11 88|6
^ קלינטק 478.25 0.05 88|8
^ שירותי מידע 183.53 -0.24 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 72.14 -0.11 88|3
שירותים פיננסיים 1624.28 -0.04 84|1
+ ביומד 573.64 0.09 87|0
^ מכשור רפואי 573.64 0.09 87|2
אג"ח מובנות 218.26 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מז טפ הנפק 44 103.19 0.19 27305 2310209
לאומי התח נד יב 108.43 -0.01 11480 6040273
פועלים הנ הת יג 100.58 -0.02 8868 1940436
מז טפ הנפק 41 105.79 0.2 6641 2310175
מז טפ הנפק 38 100.2 0.29 5062 2310142
מז טפ הנפק 35 106.44 -0.2 4893 2310118
מז טפ הנפק 37 106.11 0.15 4651 2310134
לאומי אגח 177 100.54 0.12 4513 6040315
לאומי התח נד יד 115.25 0.31 4289 6040299
מז טפ הנפק 39 100.35 0.1 4022 2310159
פועלים הנ אגח33 103.33 0 3968 1940568
אגוד הנפ אגח ז 106.32 0.03 3378 1131762
פועלים הנ אגח34 102.2 0.02 3252 1940576
מז טפ הנפק 40 106 0.19 2826 2310167
מז טפ הנפק 36 99.97 0 2134 2310126
דיסק התח נד יב 5410000 0.13 2001 6910160
בינל הנפק אגח ח 104.18 0.12 1944 1134212
דיסק מנ שה נד 1 129.69 0.11 1891 7480098
פועלים הנפ הת י 131.16 0.15 1772 1940402
לאומי אגח 178 108.64 0.16 1746 6040323
לאומי התח נד ח 121.33 0.05 1600 6040232
לאומי שה נד 301 103.96 0.08 1595 6040265
פועלים הנ אגח30 102.18 0.01 1492 1940493
פועלים הנ הת יא 113.73 0 1302 1940410
לאומי שה נד 300 123.46 0.02 1264 6040257
פועלים הנ הת טז 125.42 0.06 1167 1940550
מזרח טפחות שה א 137.29 0.04 1112 6950083
פועלים הנ הת טו 119.45 0.27 975 1940543
לאומי התח נד400 5266000 0.1 948 6040331
פועלים הנ אגח32 125.03 0.21 895 1940535
לאומי שה נד 201 102.1 0.06 878 6040158
דיסקונט שה א 140.16 -0.11 873 6910095
דיסק התח נד יא 118.95 0.08 661 6910137
מז טפ הנפק 43 114.9 0.19 659 2310191
פועלים הנ הת יד 119.51 0.09 582 1940501
ירושליםהנ אגחיד 101.4 -0.1 549 1123587
אגוד הנפ התח יט 113.4 0.02 548 1124080
פועל הנ שה נד 1 129.24 0.12 530 1940444
אגוד הנפ התח יח 102.07 0.1 519 1121854
לאומי שה נד 200 120.01 -0.01 493 6040141
פועלים הנ אגח29 108.52 0.12 477 1940485
בינל הנפק התחכב 5298501 0.01 424 1138585
מז טפ הנפק הת31 113.95 0.01 371 2310076
אגוד הנפ אגח ט 102.04 0.15 363 1139492
דקסיה הנפ נד יג 111.04 -0.07 362 1125194
מרכנתיל הנ אגחב 104.33 0.06 339 1138205
מז טפ הנפק 42 100.03 0.01 294 2310183
ירושליםהנפ אגחח 100.83 0.04 280 1121201
אגוד הנ שה נד 1 123.09 0.28 257 1115278
ירושליםהנפ אגחט 105.01 -0.04 205 1127422
אגוד הנפ אגח ח 101.07 0.13 204 1133503
דקסיה הנפ נד יד 105.88 -0.03 194 1129907
דקסיה הנפ אגח ב 131.61 0.03 179 1095066
לאומי התח נד יג 105.37 0 179 6040281
דיסקונט מנ הת ד 134.37 0.03 170 7480049
אגוד הנפ נדחה כ 5352000 0 161 1139153
דקסיה הנ אגח יא 101.01 0.03 154 1134154
בינלהנפ שה נד ב 131.67 -0.02 153 1091164
בינל הנפק התחכא 105.43 0.04 135 1126598
בינל הנפק אגח ט 102.02 0 123 1135177
בינל הנפק התח כ 111.89 0.07 112 1121953
אגוד הנפ אגח ו 102.06 -0.05 105 1126762
דיסקונט מנ הת ט 100.51 0 100 7480106
דקסיה הנ אגח י 103.59 0.16 98 1134147
דיסקונט מנ הת ה 108.68 0.03 97 7480031
דקסיה הנפ אגח ז 117.82 0.09 84 1119825
ירושליםהנפ נד10 104.59 -0.21 75 1127414
בינל הנפק אגח ג 126.08 -0.1 71 1093681
דיסק התח נד י 118.9 0.05 57 6910129
אגוד הנפ התח יז 108.55 -0.02 53 1120823
פועלים הנפ הת ט 123.82 0 45 1940386
דיסקונט מנ הת ב 133.45 -0.05 37 7480023
פועלים הנ אגח31 105.71 -0.04 14 1940527
דיסקונט מנ הת א 129.45 0 2 7480015
אגוד הנ שה נד 2 104.77 0 1115286
בינל הנפק התח ד 131.2 0 1103126
ירושליםהנפ נד11 5350000 0 1138551
דקסיה הנ מסחרי2 1000.57 0 1140912
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פועלים הנ אגח31 ריבית 2.25 28/01/2018 1940527
פועלים הנ אגח32 ריבית 2.5 28/01/2018 1940535
מז טפ הנפק 39 ריבית 0.64 21/01/2018 2310159
דקסיה הנ אגח י ריבית 1.5 18/01/2018 1134147
דקסיה הנ אגח י פידון חלקי 7.68 18/01/2018 1134147
בינל הנפק התח כ פידון חלקי 25 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
מז טפ הנפק 35 ריבית 2.58 10/01/2018 2310118
דיסק התח נד יב ריבית 3.6 04/01/2018 6910160
בינל הנפק אגח ח ריבית 1.95 01/01/2018 1134212
ירושליםהנפ נד11 ריבית 1.6 25/12/2017 1138551
דקסיה הנפ נד יג ריבית 4.85 20/12/2017 1125194
ירושליםהנפ אגחט ריבית 2 20/12/2017 1127422
פועלים הנפ הת ט ריבית 4.7 20/12/2017 1940386
ירושליםהנפ אגחט פידון חלקי 20 20/12/2017 1127422
לאומי אגח 177 ריבית 0.29 19/12/2017 6040315
ירושליםהנפ נד10 ריבית 1.2 19/12/2017 1127414
דיסק התח נד י ריבית 1.92 28/11/2017 6910129
דיסק התח נד יא ריבית 3.2 28/11/2017 6910137
דקסיה הנפ אגח ב פידון חלקי 25 26/11/2017 1095066
דקסיה הנפ אגח ב ריבית 4.65 26/11/2017 1095066
פועלים הנ הת יד ריבית 2 26/11/2017 1940501
דיסקונט מנ הת ב פידון חלקי 33.33 20/11/2017 7480023
דיסקונט מנ הת ב ריבית 5.25 20/11/2017 7480023
פועלים הנ אגח29 ריבית 2.95 19/11/2017 1940485
לאומי התח נד ח ריבית 4.4 06/11/2017 6040232
לאומי שה נד 301 ריבית 0.53 30/10/2017 6040265
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/10/2017 6040257
לאומי התח נד יד ריבית 3.4 29/10/2017 6040299
לאומי שה נד 201 ריבית 0.38 25/10/2017 6040158
לאומי שה נד 200 ריבית 1 24/10/2017 6040141
דיסקונט מנ הת ד פידון חלקי 16.67 17/10/2017 7480049
דיסקונט מנ הת ד ריבית 4.75 17/10/2017 7480049
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 09/10/2017 7480098
אגוד הנפ התח יז ריבית 3.1 26/09/2017 1120823
לאומי התח נד400 ריבית 0.81 24/09/2017 6040331
דקסיה הנ אגח יא ריבית 20/09/2017 1134154
מז טפ הנפק 44 ריבית 0.99 20/09/2017 2310209
פועל הנ שה נד 1 ריבית 1.63 19/09/2017 1940444
דקסיה הנפ נד יד ריבית 2.45 19/09/2017 1129907
דיסקונט שה א ריבית 1.27 19/09/2017 6910095
מזרח טפחות שה א ריבית 1.13 19/09/2017 6950083
לאומי אגח 178 ריבית 1.5 18/09/2017 6040323
לאומי התח נד יב ריבית 2.6 10/09/2017 6040273
לאומי התח נד יג ריבית 5.4 10/09/2017 6040281
בינל הנפק התח ד ריבית 2.1 10/09/2017 1103126
מז טפ הנפק הת31 ריבית 3 07/09/2017 2310076
אגוד הנפ נדחה כ ריבית 2.85 05/09/2017 1139153
מז טפ הנפק 36 ריבית 0 03/09/2017 2310126
פועלים הנ אגח33 ריבית 1.6 03/09/2017 1940568
מז טפ הנפק 38 ריבית 0.41 31/08/2017 2310142
מז טפ הנפק 38 פידון חלקי 20 31/08/2017 2310142
אגוד הנ שה נד 2 ריבית 0.65 30/08/2017 1115286
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 29/08/2017 1115278
בינלהנפ שה נד ב ריבית 5.25 21/08/2017 1091164
אגוד הנפ התח יח ריבית 0.38 21/08/2017 1121854
בינלהנפ שה נד ב פידון חלקי 50 21/08/2017 1091164
ירושליםהנפ אגחח פידון חלקי 33.33 20/08/2017 1121201
דיסקונט מנ הת ט ריבית 0.53 20/08/2017 7480106
פועלים הנ הת יג ריבית 0.6 20/08/2017 1940436
פועלים הנ אגח30 ריבית 0.45 20/08/2017 1940493
ירושליםהנפ אגחח ריבית 0.33 20/08/2017 1121201
ירושליםהנ אגחיד ריבית 0.39 20/08/2017 1123587
אגוד הנפ אגח ח ריבית 0.24 20/08/2017 1133503
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד