מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 112509.01 0 95|1
בנקים 88683.39 0.1 90|1
+ מסחר ושירותים 42164.59 0 94|0
^ שירותים 18369.25 0.01 94|2
^ תקשורת ומדיה 17684.43 0.02 94|6
^ מסחר 5932.46 -0.12 94|1
^ מלונאות ותיירות 178.45 0.03 94|3
השקעה ואחזקות 33024.16 -0.03 97|1
+ תעשיה 19896.25 -0.04 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12643.8 0 96|6
^ מזון 2743.77 -0.12 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2256.24 -0.22 96|7
^ אופנה והלבשה 1106.93 0.06 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 930.63 -0.1 96|3
^ חשמל 214.88 0 96|4
ביטוח 14879.62 -0.13 93|1
חיפושי נפט וגז 4430.82 -0.03 98|1
+ טכנולוגיה 3944.17 -0.01 88|0
^ ביטחוניות 2441.15 0.01 88|4
^ מוליכים למחצה 488.59 -0.32 88|6
^ קלינטק 475.17 0.01 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 284.42 0.06 88|2
^ שירותי מידע 184.09 0.12 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.74 0.55 88|3
שירותים פיננסיים 1782.91 -0.08 84|1
+ ביומד 569.63 -0.29 87|0
^ מכשור רפואי 569.63 -0.29 87|2
אג"ח מובנות 166.75 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פועלים הנפ הת י 131.8 0.33 514312 1940402
פועלים הנ אגח32 127.05 0.15 437879 1940535
מז טפ הנפק 45 101.3 0.1 242171 2310217
דקסיה הנפ אגח ב 132.85 0.14 75502 1095066
פועלים הנ אגח33 102.55 0.38 65637 1940568
מז טפ הנפק 43 116.07 0.23 64271 2310191
בינל הנפק התח כ 112.5 0.51 52903 1121953
ירושליםהנפ אגחט 106.1 0.44 46579 1127422
דיסקונט מנ הת ה 108.61 -0.11 35045 7480031
מז טפ הנפק 46 100.9 0 29280 2310225
לאומי אגח 177 100.93 0.22 27661 6040315
פועלים הנ אגח34 102.95 0.11 24827 1940576
מז טפ הנפק 39 100.61 -0.08 24032 2310159
מז טפ הנפק 44 103.31 0.13 18010 2310209
מז טפ הנפק 41 106.14 -0.23 11906 2310175
לאומי התח נד יד 112.46 0.08 11470 6040299
מז טפ הנפק 35 107.28 0.23 10961 2310118
מז טפ הנפק 40 108.3 -0.11 10348 2310167
מז טפ הנפק 37 106.2 -0.07 8602 2310134
דיסק מנ שה נד 1 129.15 0.26 8314 7480098
לאומי אגח 178 109.07 -0.05 8077 6040323
פועלים הנ הת יד 120.94 0.23 8013 1940501
מז טפ הנפק 38 99.8 0.03 7271 2310142
בינל הנפק אגח ח 104.19 -0.09 7200 1134212
לאומי שה נד 200 119.95 0.06 7008 6040141
פועל הנ שה נד 1 128.55 0.1 5847 1940444
פועלים הנ הת יא 113.82 -0.09 5823 1940410
אגוד הנפ אגח ט 102.9 0.2 5205 1139492
אגוד הנפ התח יח 102.14 0.18 4578 1121854
אגוד הנפ אגח ח 101.19 0.3 4476 1133503
בינל הנפק התחכא 105.91 0.12 4313 1126598
פועלים הנ אגח29 108.36 -0.09 3812 1940485
מז טפ הנפק 42 100.32 -0.13 3620 2310183
לאומי שה נד 300 123.21 0.11 3565 6040257
אגוד הנפ אגח ז 106.8 -0.09 3415 1131762
דקסיה הנ אגח יא 101.6 0.32 3038 1134154
דקסיה הנ אגח י 104.3 -0.08 2232 1134147
אגוד הנ נדחה כא 5034990 0.1 2164 1141878
דיסק התח נד יא 119.37 -0.12 2146 6910137
בינל הנפק אגח ט 102.59 0.13 2122 1135177
אגוד הנ שה נד 1 122.6 0.07 1748 1115278
מזרח טפחות שה א 138.41 0.28 1631 6950083
מרכנתיל הנ אגחב 104.7 -0.05 1501 1138205
פועלים הנ הת טו 120.28 -0.05 1452 1940543
פועלים הנ הת טז 126 -0.26 1146 1940550
מז טפ הנפק הת31 111.5 0.11 1006 2310076
לאומי שה נד 301 103.52 -0.02 976 6040265
דקסיה הנפ אגח ז 118.87 0.09 829 1119825
דיסקונט שה א 141 0.18 826 6910095
דיסקונט מנ הת ב 134.5 0 772 7480023
דיסקונט מנ הת ד 132.57 0.08 721 7480049
פועלים הנ אגח30 101.91 -0.04 685 1940493
דיסק התח נד י 120.19 -0.1 665 6910129
אגוד הנפ התח יט 114.29 0.03 592 1124080
לאומי שה נד 201 101.98 -0.04 448 6040158
בינל הנפק התחכב 5390004 0 377 1138585
לאומי התח נד400 5288386 -0.09 370 6040331
אגוד הנפ אגח ו 102.52 0.06 368 1126762
דקסיה הנפ נד יד 104.99 0.05 358 1129907
דקסיה הנ מסחרי2 1002.43 0 254 1140912
ירושליםהנ אגחיד 101.19 -0.11 94 1123587
פועלים הנפ הת ט 124.89 0.21 86 1940386
ירושליםהנפ נד10 105.76 0.1 54 1127414
דיסקונט מנ הת א 129.66 0.09 48 7480015
פועלים הנ אגח31 106.35 0.15 27 1940527
ירושליםהנפ אגחח 101.04 -0.09 26 1121201
דקסיה הנפ נד יג 111.51 0.07 23 1125194
אגוד הנ שה נד 2 104.66 0 1115286
בינל הנפק התח ד 128.84 0 1103126
בינלהנפ שה נד ב 128.2 0 1091164
בינל הנפק אגח ג 126.61 0 1093681
בינל הנפק התחכג 5070500 0 1142058
אגוד הנפ נדחה כ 5265250 0 1139153
ירושליםהנפ נד11 5362000 0 1138551
דיסק התח נד יב 5528000 0 6910160
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
דקסיה הנ מסחרי2 ריבית 09/05/2018 1140912
דיסקונט מנ הת א ריבית 5.5 01/04/2018 7480015
מרכנתיל הנ אגחב ריבית 2.07 25/03/2018 1138205
לאומי אגח 178 ריבית 1.5 19/03/2018 6040323
פועלים הנפ הת י פידיון חלקי 25 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא פידיון חלקי 25 18/03/2018 1940410
פועלים הנפ הת י ריבית 4.1 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא ריבית 6.1 18/03/2018 1940410
בינל הנפק אגח ט ריבית 0.8 18/03/2018 1135177
אגוד הנפ אגח ז ריבית 2.95 15/03/2018 1131762
פועלים הנ אגח34 ריבית 0.7 14/03/2018 1940576
פועלים הנ אגח34 פידיון חלקי 16.67 14/03/2018 1940576
בינל הנפק התח ד פידיון חלקי 25 08/03/2018 1103126
בינל הנפק התח ד ריבית 2.1 08/03/2018 1103126
אגוד הנפ אגח ט ריבית 0.95 25/02/2018 1139492
דיסקונט מנ הת ה ריבית 6.1 25/02/2018 7480031
אגוד הנפ אגח ט פידיון חלקי 12.5 25/02/2018 1139492
דיסקונט מנ הת ה פידיון חלקי 50 25/02/2018 7480031
לאומי שה נד 301 ריבית 0.53 30/01/2018 6040265
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/01/2018 6040257
פועלים הנ אגח31 ריבית 2.25 28/01/2018 1940527
פועלים הנ אגח32 ריבית 2.5 28/01/2018 1940535
לאומי שה נד 201 ריבית 0.37 24/01/2018 6040158
לאומי שה נד 200 ריבית 1 23/01/2018 6040141
מז טפ הנפק 39 ריבית 0.64 21/01/2018 2310159
דקסיה הנ אגח י ריבית 1.5 18/01/2018 1134147
דקסיה הנ אגח י פידיון חלקי 7.68 18/01/2018 1134147
בינל הנפק התח כ פידיון חלקי 25 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
מז טפ הנפק 35 ריבית 2.58 10/01/2018 2310118
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 08/01/2018 7480098
דיסק התח נד יב ריבית 3.6 04/01/2018 6910160
בינל הנפק אגח ח ריבית 1.95 01/01/2018 1134212
ירושליםהנפ נד11 ריבית 1.6 25/12/2017 1138551
לאומי התח נד400 ריבית 0.81 25/12/2017 6040331
דיסקונט שה א ריבית 1.27 20/12/2017 6910095
מזרח טפחות שה א ריבית 1.13 20/12/2017 6950083
ירושליםהנפ אגחט פידיון חלקי 20 20/12/2017 1127422
פועלים הנפ הת ט ריבית 4.7 20/12/2017 1940386
פועל הנ שה נד 1 ריבית 1.63 20/12/2017 1940444
דקסיה הנ אגח יא ריבית 20/12/2017 1134154
ירושליםהנפ אגחט ריבית 2 20/12/2017 1127422
דקסיה הנפ נד יג ריבית 4.85 20/12/2017 1125194
ירושליםהנפ נד10 ריבית 1.2 19/12/2017 1127414
לאומי אגח 177 ריבית 0.29 19/12/2017 6040315
אגוד הנ שה נד 2 ריבית 0.65 29/11/2017 1115286
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 28/11/2017 1115278
דיסק התח נד י ריבית 1.92 28/11/2017 6910129
דיסק התח נד יא ריבית 3.2 28/11/2017 6910137
דקסיה הנפ אגח ב פידיון חלקי 25 26/11/2017 1095066
דקסיה הנפ אגח ב ריבית 4.65 26/11/2017 1095066
פועלים הנ הת יד ריבית 2 26/11/2017 1940501
דיסקונט מנ הת ב ריבית 5.25 20/11/2017 7480023
דיסקונט מנ הת ב פידיון חלקי 33.33 20/11/2017 7480023
פועלים הנ אגח29 ריבית 2.95 19/11/2017 1940485
פועלים הנ אגח30 ריבית 0.45 19/11/2017 1940493
אגוד הנפ אגח ח ריבית 0.24 19/11/2017 1133503
ירושליםהנפ אגחח ריבית 0.32 19/11/2017 1121201
אגוד הנפ התח יח ריבית 0.37 19/11/2017 1121854
ירושליםהנ אגחיד ריבית 0.39 19/11/2017 1123587
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד