מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 109707.1 0.08 95|1
בנקים 85559.79 0.03 90|1
+ מסחר ושירותים 39259.29 0.02 94|0
^ תקשורת ומדיה 17563.24 0 94|6
^ שירותים 15405.45 0.05 94|2
^ מסחר 6110.06 0.03 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.55 -0.05 94|3
השקעה ואחזקות 32727.81 0.12 97|1
+ תעשיה 19664.22 0.13 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12659.46 0.17 96|6
^ מזון 2732.66 0.18 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2285.86 0.02 96|7
^ אופנה והלבשה 1101.17 0.02 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 671.51 -0.19 96|3
^ חשמל 213.56 0.04 96|4
ביטוח 14978.97 0.06 93|1
חיפושי נפט וגז 4439.68 -0.04 98|1
+ טכנולוגיה 3904.27 0.07 88|0
^ ביטחוניות 2439.67 0.05 88|4
^ מוליכים למחצה 498.65 -0.04 88|6
^ קלינטק 479.57 0.36 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 232.95 0.01 88|2
^ שירותי מידע 183.26 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.18 0.01 88|3
שירותים פיננסיים 1750.43 0.01 84|1
+ ביומד 570.57 0.18 87|0
^ מכשור רפואי 570.57 0.18 87|2
אג"ח מובנות 217.41 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מז טפ הנפק 37 106.35 -0.08 27660 2310134
אגוד הנ נדחה כא 4980812 -0.07 9469 1141878
מז טפ הנפק 41 106.49 0.03 8362 2310175
פועלים הנפ הת י 131.07 0.02 8094 1940402
פועלים הנ אגח33 101.82 0 7678 1940568
מזרח טפחות שה א 136.77 0.36 6585 6950083
פועלים הנ הת טו 119.79 0.07 5851 1940543
לאומי אגח 177 100.43 0.01 5758 6040315
לאומי אגח 178 108.41 0.15 4553 6040323
מז טפ הנפק 40 107.23 -0.05 4468 2310167
פועלים הנ הת יא 114.06 -0.12 3980 1940410
מז טפ הנפק 44 102.53 0.03 3835 2310209
פועלים הנ הת יד 120.07 -0.02 3673 1940501
פועלים הנ אגח29 108.45 0 3604 1940485
פועלים הנ אגח32 125.63 0.07 3085 1940535
מז טפ הנפק 39 100.46 0.07 3003 2310159
לאומי התח נד יד 115.23 0.03 2820 6040299
פועלים הנ אגח34 102.46 0.01 2465 1940576
לאומי התח נד400 5307429 -0.12 1964 6040331
לאומי שה נד 301 103.91 0 1897 6040265
דיסק התח נד יב 5470497 0 1639 6910160
דיסקונט שה א 140.1 0.23 1529 6910095
בינל הנפק אגח ח 104.42 -0.04 1283 1134212
דקסיה הנ אגח י 104.26 -0.13 1278 1134147
בינל הנפק התחכב 5340000 0.01 1228 1138585
אגוד הנפ אגח ז 106.88 0.02 1120 1131762
מז טפ הנפק 38 99.86 0.08 1084 2310142
דקסיה הנפ אגח ז 118.38 -0.04 1057 1119825
לאומי שה נד 300 123.89 0.03 1032 6040257
מז טפ הנפק 43 115.33 0.1 994 2310191
לאומי שה נד 200 120.51 -0.02 937 6040141
מז טפ הנפק 35 106.67 0.04 909 2310118
דיסק מנ שה נד 1 130.33 0.05 877 7480098
פועלים הנ הת טז 126.4 0.17 847 1940550
בינל הנפק אגח ט 102.24 0.11 847 1135177
דיסקונט מנ הת ד 134.64 -0.01 833 7480049
פועל הנ שה נד 1 127.99 0.06 732 1940444
לאומי שה נד 201 102.27 -0.04 677 6040158
אגוד הנפ נדחה כ 5226444 0.03 627 1139153
מרכנתיל הנ אגחב 104.81 -0.03 610 1138205
דקסיה הנפ נד יד 104.72 -0.24 609 1129907
מז טפ הנפק הת31 111.34 0.05 544 2310076
דיסקונט מנ הת ב 133.74 -0.3 490 7480023
ירושליםהנפ אגחט 105.39 -0.03 480 1127422
דיסק התח נד יא 119.55 -0.04 429 6910137
מז טפ הנפק 42 99.95 -0.27 363 2310183
אגוד הנ שה נד 1 122.35 0.03 363 1115278
אגוד הנפ אגח ט 102.29 -0.15 363 1139492
דיסק התח נד י 119.56 0.07 354 6910129
בינל הנפק התחכא 105.83 0.23 333 1126598
אגוד הנפ אגח ו 102.2 -0.04 326 1126762
אגוד הנ שה נד 2 104.57 -0.12 292 1115286
פועלים הנ אגח30 101.89 -0.01 275 1940493
אגוד הנפ התח יט 113.72 -0.04 244 1124080
דיסקונט מנ הת ה 108.83 0.01 242 7480031
אגוד הנפ אגח ח 100.85 -0.07 233 1133503
אגוד הנפ התח יח 101.84 -0.04 223 1121854
אגוד הנפ התח יז 108.81 0.08 218 1120823
ירושליםהנפ נד11 5336700 0 213 1138551
דקסיה הנפ אגח ב 132.01 0.07 194 1095066
דקסיה הנ אגח יא 101.04 0.19 176 1134154
בינל הנפק התח כ 112.46 0.28 154 1121953
דיסקונט מנ הת א 129.04 0 123 7480015
ירושליםהנפ נד10 104.9 -0.14 97 1127414
ירושליםהנ אגחיד 101.19 0 66 1123587
ירושליםהנפ אגחח 100.86 0.14 41 1121201
פועלים הנ אגח31 106.35 0.23 30 1940527
בינל הנפק התח ד 128.79 0 3 1103126
לאומי התח נד ח 121.51 0 1 6040232
דקסיה הנפ נד יג 111.04 0 0 1125194
פועלים הנפ הת ט 124.08 0 0 1940386
דקסיה הנ מסחרי2 1001.01 0 1140912
בינלהנפ שה נד ב 128.12 0 1091164
בינל הנפק אגח ג 126.32 0 1093681
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
בינל הנפק אגח ט ריבית 0.8 18/03/2018 1135177
פועלים הנפ הת י ריבית 4.1 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא ריבית 6.1 18/03/2018 1940410
פועלים הנפ הת י פידון חלקי 25 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא פידון חלקי 25 18/03/2018 1940410
אגוד הנפ אגח ז ריבית 2.95 15/03/2018 1131762
פועלים הנ אגח34 ריבית 0.7 14/03/2018 1940576
פועלים הנ אגח34 פידון חלקי 16.67 14/03/2018 1940576
בינל הנפק התח ד פידון חלקי 25 09/03/2018 1103126
אגוד הנפ אגח ט פידון חלקי 12.5 25/02/2018 1139492
דיסקונט מנ הת ה ריבית 6.1 25/02/2018 7480031
דיסקונט מנ הת ה פידון חלקי 50 25/02/2018 7480031
אגוד הנפ אגח ט ריבית 0.95 25/02/2018 1139492
פועלים הנ אגח31 ריבית 2.25 28/01/2018 1940527
פועלים הנ אגח32 ריבית 2.5 28/01/2018 1940535
מז טפ הנפק 39 ריבית 0.64 21/01/2018 2310159
דקסיה הנ אגח י פידון חלקי 7.68 18/01/2018 1134147
דקסיה הנ אגח י ריבית 1.5 18/01/2018 1134147
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ פידון חלקי 25 16/01/2018 1121953
מז טפ הנפק 35 ריבית 2.58 10/01/2018 2310118
דיסק התח נד יב ריבית 3.6 04/01/2018 6910160
בינל הנפק אגח ח ריבית 1.95 01/01/2018 1134212
ירושליםהנפ נד11 ריבית 1.6 25/12/2017 1138551
פועלים הנפ הת ט ריבית 4.7 20/12/2017 1940386
דקסיה הנפ נד יג ריבית 4.85 20/12/2017 1125194
ירושליםהנפ אגחט ריבית 2 20/12/2017 1127422
ירושליםהנפ אגחט פידון חלקי 20 20/12/2017 1127422
לאומי אגח 177 ריבית 0.29 19/12/2017 6040315
ירושליםהנפ נד10 ריבית 1.2 19/12/2017 1127414
אגוד הנ שה נד 2 ריבית 0.65 29/11/2017 1115286
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 28/11/2017 1115278
דיסק התח נד י ריבית 1.92 28/11/2017 6910129
דיסק התח נד יא ריבית 3.2 28/11/2017 6910137
דקסיה הנפ אגח ב פידון חלקי 25 26/11/2017 1095066
פועלים הנ הת יד ריבית 2 26/11/2017 1940501
דקסיה הנפ אגח ב ריבית 4.65 26/11/2017 1095066
ירושליםהנ אגחיד ריבית 0.39 20/11/2017 1123587
ירושליםהנפ אגחח ריבית 0.32 20/11/2017 1121201
אגוד הנפ התח יח ריבית 0.37 20/11/2017 1121854
אגוד הנפ אגח ח ריבית 0.24 20/11/2017 1133503
דיסקונט מנ הת ב ריבית 5.25 20/11/2017 7480023
דיסקונט מנ הת ב פידון חלקי 33.33 20/11/2017 7480023
פועלים הנ אגח29 ריבית 2.95 19/11/2017 1940485
פועלים הנ אגח30 ריבית 0.45 19/11/2017 1940493
לאומי התח נד ח ריבית 4.4 06/11/2017 6040232
לאומי שה נד 301 ריבית 0.53 30/10/2017 6040265
לאומי התח נד יד ריבית 3.4 29/10/2017 6040299
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/10/2017 6040257
לאומי שה נד 201 ריבית 0.38 25/10/2017 6040158
לאומי שה נד 200 ריבית 1 24/10/2017 6040141
דיסקונט מנ הת ד פידון חלקי 16.67 17/10/2017 7480049
דיסקונט מנ הת ד ריבית 4.75 17/10/2017 7480049
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 08/10/2017 7480098
אגוד הנפ התח יז ריבית 3.1 26/09/2017 1120823
לאומי התח נד400 ריבית 0.81 24/09/2017 6040331
דיסקונט שה א ריבית 1.27 19/09/2017 6910095
מזרח טפחות שה א ריבית 1.13 19/09/2017 6950083
מז טפ הנפק 44 ריבית 0.99 19/09/2017 2310209
דקסיה הנ אגח יא ריבית 0.26 19/09/2017 1134154
דקסיה הנפ נד יד ריבית 2.45 19/09/2017 1129907
פועל הנ שה נד 1 ריבית 1.63 19/09/2017 1940444
לאומי אגח 178 ריבית 1.5 18/09/2017 6040323
בינל הנפק התח ד ריבית 2.1 10/09/2017 1103126
מז טפ הנפק הת31 ריבית 3 07/09/2017 2310076
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד