מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 119532.08 0.06 95|1
בנקים 88433.91 0 90|1
+ מסחר ושירותים 43883.42 0.06 94|0
^ שירותים 18115.05 0.03 94|2
^ תקשורת ומדיה 17688.41 0.09 94|6
^ מסחר 7843.58 0.07 94|1
^ מלונאות ותיירות 179.04 0.02 94|3
השקעה ואחזקות 32637.47 0.05 97|1
+ תעשיה 19940.76 0.12 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12632.04 0.14 96|6
^ מזון 3076.05 0.17 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2080.67 0.05 96|7
^ אופנה והלבשה 1054.04 0.02 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 908.5 0.04 96|3
^ חשמל 189.45 0.02 96|4
ביטוח 16247.22 0.04 93|1
חיפושי נפט וגז 5361.74 -0.14 98|1
+ טכנולוגיה 3685.35 0.03 88|0
^ ביטחוניות 2092.43 -0.02 88|4
^ מוליכים למחצה 491.87 0.1 88|6
^ קלינטק 432.41 0.01 88|8
^ שירותי מידע 329.87 0 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 280 0.36 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 58.77 0.03 88|3
שירותים פיננסיים 2757.1 -0.09 84|1
אג"ח מובנות 46.39 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מגדל הון אגח ו 98.35 0.1 452 1142785
מגדל הון אגח ה 107.15 0.09 405 1139286
פניקס הון אגח ד 109.46 0.16 328 1133529
הראל הנפ אגח יג 107.56 0.1 253 1138171
הראל הנפק אגח ז 120.28 0.1 220 1126077
הפניקס אגח 2 109.02 0.02 204 7670177
כללביט אגח י 108.9 0.12 185 1136068
הפניקס אגח 3 98.55 0.16 160 7670201
מגדל הון אגח ג 111.05 0 154 1135862
מנורה הון התח ד 111.48 -0.14 147 1135920
פניקס הון אגח ו 105.92 0.27 145 1136696
הראל הנפק אגח ה 120.24 -0.03 101 1119221
מגדל הון אגח ד 110.1 -0.02 96 1137033
איידיאייהנ הת ד 110.78 0 93 1133099
פניקס הון אגח ח 107.53 0.21 76 1139815
כללביט אגח ח 110.72 -0.05 63 1132968
כללביט אגח ג 118.92 0 62 1120120
הראל הנפק אגח ח 110.33 -0.08 62 1128875
מנורה מב אגח ג 105.5 0.29 60 5660063
הראל הנפק אגח ו 119.01 0 54 1126069
כללביט אגח ז 107.1 0 53 1132950
פניקס הון אגח ה 108.55 0.01 40 1135417
כללביט אגח ט 108.46 0.1 23 1136050
הראל הנפ אגח יב 108.51 0.09 15 1138163
הראל הנפ אגח יד 96.66 0.16 13 1143122
הפניקס אגח 1 127.41 0.02 12 7670102
הראל הנפ אגח יא 112.46 0.27 11 1136316
הראל הנפק אגח ג 101.53 0.03 11 1119205
פניקס הון אגח ב 113.57 0.07 0 1120799
הראל הנפק אגח ט 107.53 0.07 0 1134030
הראל הנפק אגח י 107.38 0 1134048
הראל הנפ אגח טו 95.61 0 1143130
מנורה מב אגח א 126.39 0 5660048
איידיאייהנ הת ב 109.83 0 1121581
הכש חב בטוחאגח1 109.38 0 1122092
כללביט אגח א 131.78 0 1097138
הראל הנפק אגח א 132.3 0 1099738
מנורה הון אגח א 132.55 0 1103670
כללביט אגח ב 115.9 0 1114347
פניקס הון התח א 110.02 0 1115104
הראל הנפק אגח ב 100.25 0 1119197
הראל הנפק אגח ד 116.95 0 1119213
איידיאייהנ הת ג 111.42 0 1127349
הכש חב בטוחאגח2 101.95 0 1131218
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פניקס הון אגח ח ריבית 1.8 25/07/2018 1139815
הפניקס אגח 3 ריבית 1.14 25/07/2018 7670201
כללביט אגח ג ריבית 1.88 23/07/2018 1120120
הכש חב בטוחאגח2 ריבית 1.92 19/07/2018 1131218
פניקס הון אגח ו ריבית 1.52 19/07/2018 1136696
פניקס הון אגח ד ריבית 1.92 19/07/2018 1133529
כללביט אגח ט ריבית 1.24 19/07/2018 1136050
כללביט אגח י ריבית 1.96 19/07/2018 1136068
איידיאייהנ הת ד ריבית 2.17 03/07/2018 1133099
מנורה מב אגח א ריבית 4.28 03/07/2018 5660048
מנורה מב אגח א פידיון חלקי 50 03/07/2018 5660048
הראל הנפ אגח יב ריבית 1.98 25/06/2018 1138163
הראל הנפ אגח יג ריבית 1.98 25/06/2018 1138171
מגדל הון אגח ה ריבית 3.29 24/06/2018 1139286
מנורה הון התח ד ריבית 2.05 19/06/2018 1135920
מנורה הון אגח א ריבית 4.05 19/06/2018 1103670
מנורה הון אגח א פידיון חלקי 20 19/06/2018 1103670
כללביט אגח ז ריבית 1.16 18/06/2018 1132950
כללביט אגח ח ריבית 2.07 18/06/2018 1132968
הכש חב בטוחאגח1 ריבית 2.85 18/06/2018 1122092
הראל הנפ אגח יא ריבית 2.18 18/06/2018 1136316
הראל הנפק אגח ט ריבית 1.2 18/06/2018 1134030
הראל הנפק אגח י ריבית 1.2 18/06/2018 1134048
כללביט אגח ב ריבית 5.2 10/06/2018 1114347
איידיאייהנ הת ג ריבית 2.15 03/06/2018 1127349
הראל הנפק אגח ח ריבית 1.4 21/05/2018 1128875
הראל הנפק אגח ו ריבית 1.92 21/05/2018 1126069
הראל הנפק אגח ז ריבית 1.92 21/05/2018 1126077
איידיאייהנ הת ב ריבית 2.5 21/05/2018 1121581
הראל הנפק אגח ד ריבית 1.95 21/05/2018 1119213
הראל הנפק אגח ה ריבית 1.95 21/05/2018 1119221
כללביט אגח א ריבית 4.89 11/05/2018 1097138
כללביט אגח א פידיון חלקי 25 11/05/2018 1097138
פניקס הון אגח ה ריבית 1.13 22/04/2018 1135417
מגדל הון אגח ד ריבית 3.39 25/03/2018 1137033
מגדל הון אגח ג ריבית 3.58 19/03/2018 1135862
פניקס הון אגח ב ריבית 1.8 19/03/2018 1120799
הפניקס אגח 1 ריבית 4.5 14/03/2018 7670102
הפניקס אגח 2 ריבית 1.27 14/03/2018 7670177
הפניקס אגח 1 פידיון חלקי 50 14/03/2018 7670102
הפניקס אגח 2 פידיון חלקי 6.25 14/03/2018 7670177
פניקס הון התח א ריבית 2.2 18/02/2018 1115104
הראל הנפק אגח ב ריבית 0.47 18/02/2018 1119197
הראל הנפק אגח ג ריבית 0.47 18/02/2018 1119205
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 110.29 110.29 0.15 5117908