מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 111602.83 0.01 95|1
בנקים 88330.74 -0.04 90|1
+ מסחר ושירותים 41964.35 -0.01 94|0
^ שירותים 18324.49 0.01 94|2
^ תקשורת ומדיה 17528.49 -0.04 94|6
^ מסחר 5932.78 0.05 94|1
^ מלונאות ותיירות 178.59 -0.22 94|3
השקעה ואחזקות 32367.27 -0.06 97|1
+ תעשיה 19714.4 0.06 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12584.88 0.06 96|6
^ מזון 2738.15 0.11 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2155.91 0.03 96|7
^ אופנה והלבשה 1100.87 -0.04 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 920 0.11 96|3
^ חשמל 214.59 0.02 96|4
ביטוח 14869.54 0.03 93|1
חיפושי נפט וגז 5055.53 0.06 98|1
+ טכנולוגיה 3934.49 0.04 88|0
^ ביטחוניות 2437.85 0 88|4
^ מוליכים למחצה 490.51 0.12 88|6
^ קלינטק 477.78 0.3 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 284.59 -0.16 88|2
^ שירותי מידע 174.43 0.01 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 69.32 -0.03 88|3
שירותים פיננסיים 1697.37 -0.03 84|1
+ ביומד 591.64 0.06 87|0
^ מכשור רפואי 591.64 0.06 87|2
אג"ח מובנות 140.48 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
כללביט אגח ח 113.15 0.02 1187 1132968
כללביט אגח ג 120.69 -0.17 1107 1120120
מגדל הון אגח ה 107.9 0.18 1006 1139286
כללביט אגח ז 108.99 -0.02 991 1132950
מגדל הון אגח ג 111.26 0.14 945 1135862
פניקס הון אגח ח 110.17 0.14 753 1139815
הראל הנפ אגח יג 111.52 0.1 643 1138171
פניקס הון אגח ד 112 0.1 595 1133529
פניקס הון אגח ו 107.46 0.14 582 1136696
מנורה הון אגח א 133 -0.11 504 1103670
מגדל הון אגח ד 110.32 0.15 497 1137033
הראל הנפק אגח ז 121.09 -0.12 466 1126077
הראל הנפ אגח יב 112.64 0.28 463 1138163
כללביט אגח י 112.06 0.1 408 1136068
הפניקס אגח 2 108.92 0.02 390 7670177
מנורה מב אגח א 126.4 -0.19 302 5660048
הראל הנפק אגח ה 120.74 -0.06 302 1119221
פניקס הון אגח ה 109.59 -0.15 278 1135417
מנורה מב אגח ג 106.01 0.32 220 5660063
הראל הנפק אגח ח 109.98 -0.34 201 1128875
פניקס הון אגח ב 112.79 -0.02 187 1120799
הראל הנפק אגח ט 110.1 -0.15 184 1134030
כללביט אגח ט 111.23 -0.06 183 1136050
הראל הנפק אגח י 110.51 0.05 150 1134048
מנורה הון התח ד 114.81 0.09 142 1135920
כללביט אגח א 131.43 0 141 1097138
הראל הנפ אגח יא 116.17 0.14 135 1136316
הראל הנפק אגח ד 117 -0.08 101 1119213
הכש חב בטוחאגח2 102.6 0.02 80 1131218
איידיאייהנ הת ג 111.41 -0.08 69 1127349
הראל הנפק אגח א 135.16 -0.1 54 1099738
הכש חב בטוחאגח1 112.24 -0.29 50 1122092
הראל הנפק אגח ב 100.57 0.02 30 1119197
הראל הנפק אגח ו 119.69 -0.03 23 1126069
איידיאייהנ הת ד 113.58 0.05 9 1133099
הפניקס אגח 1 127.44 0 0 7670102
איידיאייהנ הת ב 109.65 0 1121581
הראל הנפק אגח ג 101.52 0 1119205
כללביט אגח ב 116.1 0 1114347
פניקס הון התח א 112.4 0 1115104
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
כללביט אגח ב ריבית 5.2 10/06/2018 1114347
הראל הנפק אגח ד ריבית 1.95 21/05/2018 1119213
הראל הנפק אגח ה ריבית 1.95 21/05/2018 1119221
איידיאייהנ הת ב ריבית 2.5 21/05/2018 1121581
הראל הנפק אגח ו ריבית 1.92 21/05/2018 1126069
הראל הנפק אגח ז ריבית 1.92 21/05/2018 1126077
הראל הנפק אגח ח ריבית 1.4 21/05/2018 1128875
כללביט אגח א ריבית 4.89 11/05/2018 1097138
כללביט אגח א פידיון חלקי 25 11/05/2018 1097138
פניקס הון אגח ה ריבית 1.13 22/04/2018 1135417
מגדל הון אגח ד ריבית 3.39 25/03/2018 1137033
מגדל הון אגח ג ריבית 3.58 19/03/2018 1135862
פניקס הון אגח ב ריבית 1.8 19/03/2018 1120799
הפניקס אגח 1 ריבית 4.5 14/03/2018 7670102
הפניקס אגח 2 ריבית 1.27 14/03/2018 7670177
הפניקס אגח 1 פידיון חלקי 50 14/03/2018 7670102
הפניקס אגח 2 פידיון חלקי 6.25 14/03/2018 7670177
פניקס הון התח א ריבית 2.2 18/02/2018 1115104
הראל הנפק אגח ב ריבית 0.47 18/02/2018 1119197
הראל הנפק אגח ג ריבית 0.47 18/02/2018 1119205
פניקס הון אגח ח ריבית 1.8 25/01/2018 1139815
פניקס הון אגח ו ריבית 1.52 21/01/2018 1136696
פניקס הון אגח ד ריבית 1.92 21/01/2018 1133529
כללביט אגח ט ריבית 1.24 21/01/2018 1136050
כללביט אגח י ריבית 1.96 21/01/2018 1136068
כללביט אגח ג ריבית 1.88 21/01/2018 1120120
הכש חב בטוחאגח2 ריבית 1.92 21/01/2018 1131218
איידיאייהנ הת ד ריבית 2.17 03/01/2018 1133099
הראל הנפ אגח יב ריבית 1.98 25/12/2017 1138163
הראל הנפ אגח יג ריבית 1.98 25/12/2017 1138171
מנורה הון התח ד ריבית 2.05 20/12/2017 1135920
הראל הנפ אגח יא ריבית 2.18 19/12/2017 1136316
הראל הנפק אגח ט ריבית 1.2 19/12/2017 1134030
הראל הנפק אגח י ריבית 1.2 19/12/2017 1134048
הראל הנפק אגח א פידיון חלקי 20 19/12/2017 1099738
כללביט אגח ז ריבית 1.16 19/12/2017 1132950
כללביט אגח ח ריבית 2.07 19/12/2017 1132968
הכש חב בטוחאגח1 ריבית 2.85 19/12/2017 1122092
הראל הנפק אגח א ריבית 4.65 19/12/2017 1099738
איידיאייהנ הת ג ריבית 2.15 03/12/2017 1127349
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד