מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 110449.98 0.05 95|1
בנקים 89203.5 0.03 90|1
+ מסחר ושירותים 38984.48 0.1 94|0
^ תקשורת ומדיה 17579.83 0.1 94|6
^ שירותים 15292.7 0.1 94|2
^ מסחר 5931.46 0.07 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.49 0 94|3
השקעה ואחזקות 32890.31 0.05 97|1
+ תעשיה 19910.64 0.08 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12641.64 0.1 96|6
^ מזון 2740.89 -0.07 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2282.77 0.1 96|7
^ אופנה והלבשה 1105.23 0.15 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 925.92 0.13 96|3
^ חשמל 214.19 0.06 96|4
ביטוח 14861.57 0.05 93|1
חיפושי נפט וגז 4427.72 0.19 98|1
+ טכנולוגיה 3947.76 0.03 88|0
^ ביטחוניות 2442.2 0.06 88|4
^ מוליכים למחצה 492.15 -0.07 88|6
^ קלינטק 479.46 -0.07 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 279.86 0.12 88|2
^ שירותי מידע 184.01 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.09 0 88|3
שירותים פיננסיים 1492.59 -0.09 84|1
+ ביומד 573.97 0.14 87|0
^ מכשור רפואי 573.97 0.14 87|2
אג"ח מובנות 220.56 0.08 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אינטרנט זהבאגחג 111.59 1 25888 1120880
אינטרנט זהבאגחד 104.4 0.34 25553 1131614
בזק אגח 6 114 -0.09 8714 2300143
בי קומיונק אגחג 105.84 0.34 7015 1139203
בזק אגח 9 110.6 0.07 3110 2300176
סלקום אגח ח 104.29 0.06 2298 1132828
חלל תקש אגח טז 93.9 0.15 2224 1139922
בזק אגח 10 107.56 0 2029 2300184
פרטנר אגח ו 102.51 0.03 1786 1141415
בי קומיונק אגחב 105.8 0.13 1526 1120872
סלקום אגח יא 109.04 0.1 1430 1139252
הוט אגח א 106.67 0.05 1000 1123256
הוט אגח ב 105.83 0 835 1123264
בזק אגח 7 101.98 0.05 502 2300150
פרטנר אגח ד 100.97 0.09 465 1118835
סלקום אגח ט 111.86 0.09 384 1132836
סלקום אגח ו 108.14 0.13 382 1125996
סלקום אגח י 108.11 -0.27 281 1139245
חלל תקש אגח ט 103.29 0.1 235 1131424
פרטנר אגח ה 102.6 0 206 1118843
חלל תקש אגח ו 106.1 0.21 166 1135151
סלקום אגח ז 105.75 0.08 154 1126002
סאני תקש אגח יא 97.57 0.33 39 1134493
חלל תקש אגח ח 105.14 0.04 38 1131416
פרטנר אגח ג 111.24 0.11 28 1118827
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
חלל תקש אגח ט פידיון חלקי 33.33 20/03/2018 1131424
הוט אגח א פידיון חלקי 7.67 19/03/2018 1123256
הוט אגח ב פידיון חלקי 7.67 19/03/2018 1123264
בי קומיונק אגחב פידיון חלקי 50 19/03/2018 1120872
בי קומיונק אגחב ריבית 3.25 19/03/2018 1120872
הוט אגח א ריבית 1.95 19/03/2018 1123256
הוט אגח ב ריבית 3.45 19/03/2018 1123264
אינטרנט זהבאגחד ריבית 3 04/03/2018 1131614
אינטרנט זהבאגחג ריבית 2.22 26/02/2018 1120880
אינטרנט זהבאגחג פידיון חלקי 50 26/02/2018 1120880
סלקום אגח י ריבית 1.23 31/12/2017 1139245
סלקום אגח יא ריבית 1.77 31/12/2017 1139252
חלל תקש אגח טז ריבית 2.97 25/12/2017 1139922
סלקום אגח ו ריבית 2.3 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ו פידיון חלקי 33.33 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ז פידיון חלקי 62.5 24/12/2017 1126002
סלקום אגח ז ריבית 3.49 24/12/2017 1126002
סלקום אגח ח ריבית 0.99 24/12/2017 1132828
סלקום אגח ט ריבית 2.07 24/12/2017 1132836
חלל תקש אגח ט ריבית 1.36 20/12/2017 1131424
פרטנר אגח ד פידיון חלקי 20 19/12/2017 1118835
חלל תקש אגח ח פידיון חלקי 5.26 19/12/2017 1131416
סאני תקש אגח יא פידיון חלקי 2.48 19/12/2017 1134493
סאני תקש אגח יא ריבית 1 19/12/2017 1134493
חלל תקש אגח ו ריבית 2.3 19/12/2017 1135151
פרטנר אגח ו ריבית 0.94 19/12/2017 1141415
חלל תקש אגח ח ריבית 1.92 19/12/2017 1131416
פרטנר אגח ד ריבית 0.32 19/12/2017 1118835
פרטנר אגח ה ריבית 2.75 19/12/2017 1118843
פרטנר אגח ג פידיון חלקי 50 18/12/2017 1118827
פרטנר אגח ג ריבית 1.67 18/12/2017 1118827
בי קומיונק אגחג ריבית 1.8 26/11/2017 1139203
בזק אגח 7 ריבית 0.37 20/11/2017 2300150
בזק אגח 9 ריבית 1.83 19/11/2017 2300176
בזק אגח 10 ריבית 1.1 19/11/2017 2300184
בזק אגח 6 ריבית 1.85 19/11/2017 2300143
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד