מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 120251.71 -0.26 95|1
בנקים 88293.21 -0.07 90|1
+ מסחר ושירותים 43575.48 -0.2 94|0
^ שירותים 17964.28 -0.25 94|2
^ תקשורת ומדיה 17580.1 -0.14 94|6
^ מסחר 7796.48 -0.19 94|1
^ מלונאות ותיירות 177.78 -0.17 94|3
השקעה ואחזקות 32693.11 -0.22 97|1
+ תעשיה 19775.73 -0.27 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12509.62 -0.3 96|6
^ מזון 3058.37 -0.19 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2068.61 -0.22 96|7
^ אופנה והלבשה 1047.6 -0.2 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 901.41 -0.34 96|3
^ חשמל 190.1 0.09 96|4
ביטוח 16441.23 -0.22 93|1
חיפושי נפט וגז 5319.73 -0.15 98|1
+ טכנולוגיה 3675.18 -0.11 88|0
^ ביטחוניות 2090.59 -0.05 88|4
^ מוליכים למחצה 488.12 -0.33 88|6
^ קלינטק 435.06 0.08 88|8
^ שירותי מידע 329.88 -0.08 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 272.78 -0.48 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 58.75 0.05 88|3
שירותים פיננסיים 2565.66 -0.26 84|1
אג"ח מובנות 46 -0.85 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
בזק אגח 9 106.9 -0.16 16396 2300176
בי קומיונק אגחג 101.57 0.08 10279 1139203
סלקום אגח ח 103.69 -0.25 2563 1132828
הוט אגח א 106.9 -0.05 2284 1123256
חלל תקש אגח טז 90.34 -0.41 1706 1139922
הוט אגח ב 105.96 -0.1 1621 1123264
אינטרנט זהבאגחד 109.56 -0.42 1618 1131614
בזק אגח 6 113.02 -0.09 1560 2300143
בזק אגח 10 105.59 -0.27 999 2300184
סלקום אגח יב 97.87 -0.24 996 1143080
סלקום אגח ט 108.9 -0.49 853 1132836
חלל תקש אגח ח 104.44 0 635 1131416
סלקום אגח ו 108.55 -0.06 617 1125996
סלקום אגח י 107.28 -0.35 574 1139245
פרטנר אגח ו 100.7 -0.25 568 1141415
בזק אגח 7 101.17 -0.06 448 2300150
בי קומיונק אגחב 105.69 0 379 1120872
סלקום אגח יא 106.17 -0.2 358 1139252
סאני תקש אגח יא 97.28 -0.02 325 1134493
פרטנר אגח ד 100.88 -0.02 239 1118835
פרטנר אגח ג 111.41 -0.05 186 1118827
סאטקום מע אגח ב 98.44 -0.17 181 1143247
חלל תקש אגח ט 101.53 0.37 123 1131424
אינטרנט זהבאגחג 108.81 -0.06 49 1120880
חלל תקש אגח ו 105.3 -0.09 41 1135151
סלקום אגח ז 106.18 -0.09 10 1126002
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
סלקום אגח י ריבית 1.23 01/07/2018 1139245
סלקום אגח יא ריבית 1.77 01/07/2018 1139252
חלל תקש אגח טז ריבית 2.97 24/06/2018 1139922
סלקום אגח ח ריבית 0.99 24/06/2018 1132828
סלקום אגח ט ריבית 2.07 24/06/2018 1132836
סלקום אגח ו ריבית 2.3 24/06/2018 1125996
סלקום אגח ז ריבית 3.49 24/06/2018 1126002
סלקום אגח ח פידיון חלקי 12 24/06/2018 1132828
סלקום אגח ט פידיון חלקי 10 24/06/2018 1132836
פרטנר אגח ו ריבית 1.08 19/06/2018 1141415
סאני תקש אגח יא ריבית 1 18/06/2018 1134493
חלל תקש אגח ו ריבית 2.3 18/06/2018 1135151
חלל תקש אגח ח ריבית 1.92 18/06/2018 1131416
פרטנר אגח ג ריבית 1.67 18/06/2018 1118827
סאני תקש אגח יא פידיון חלקי 2.54 18/06/2018 1134493
חלל תקש אגח ח פידיון חלקי 5.56 18/06/2018 1131416
בי קומיונק אגחג ריבית 1.8 27/05/2018 1139203
בזק אגח 6 ריבית 1.85 21/05/2018 2300143
בזק אגח 9 ריבית 1.83 21/05/2018 2300176
בזק אגח 10 ריבית 1.1 21/05/2018 2300184
חלל תקש אגח ט פידיון חלקי 33.33 20/03/2018 1131424
חלל תקש אגח ט ריבית 1.37 20/03/2018 1131424
פרטנר אגח ד ריבית 0.33 19/03/2018 1118835
בי קומיונק אגחב ריבית 3.25 19/03/2018 1120872
הוט אגח א פידיון חלקי 7.67 19/03/2018 1123256
הוט אגח ב פידיון חלקי 7.67 19/03/2018 1123264
בי קומיונק אגחב פידיון חלקי 50 19/03/2018 1120872
הוט אגח א ריבית 1.95 19/03/2018 1123256
הוט אגח ב ריבית 3.45 19/03/2018 1123264
אינטרנט זהבאגחד ריבית 3 04/03/2018 1131614
אינטרנט זהבאגחג ריבית 2.22 26/02/2018 1120880
אינטרנט זהבאגחג פידיון חלקי 50 26/02/2018 1120880
סאטקום מע אגח ב ריבית 0.42 25/02/2018 1143247
בזק אגח 7 ריבית 0.38 18/02/2018 2300150
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד