מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 108428.6 -0.01 95|1
בנקים 95185.53 0 90|1
+ מסחר ושירותים 39025.66 0.01 94|0
^ תקשורת ומדיה 17533.37 0 94|6
^ שירותים 15523.03 0 94|2
^ מסחר 5789.08 0.05 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.18 0 94|3
השקעה ואחזקות 32519.11 0 97|1
+ תעשיה 19138.03 0 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12078.86 -0.01 96|6
^ מזון 2721.58 0.03 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2279.88 0 96|7
^ אופנה והלבשה 1097.83 0 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 746.45 0.07 96|3
^ חשמל 213.42 0 96|4
ביטוח 14848.38 0 93|1
חיפושי נפט וגז 4497.54 0 98|1
+ טכנולוגיה 3653.55 0 88|0
^ ביטחוניות 2431.34 0 88|4
^ מוליכים למחצה 494.96 0 88|6
^ קלינטק 473.62 0 88|8
^ שירותי מידע 183.17 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.47 0 88|3
שירותים פיננסיים 1631.94 -0.01 84|1
+ ביומד 574.4 0 87|0
^ מכשור רפואי 574.4 0 87|2
אג"ח מובנות 218.35 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פרטנר אגח ג 110.63 0 1118827
פרטנר אגח ד 101.1 0 1118835
פרטנר אגח ה 102.41 0 1118843
בי קומיונק אגחב 108.36 0 1120872
אינטרנט זהבאגחג 107.73 0 1120880
הוט אגח א 108.04 0 1123256
הוט אגח ב 108.53 0 1123264
סלקום אגח ו 107.49 0 1125996
סלקום אגח ז 105.4 0 1126002
חלל תקש אגח ח 104.68 0 1131416
חלל תקש אגח ט 102.9 0 1131424
אינטרנט זהבאגחד 103.55 0 1131614
סלקום אגח ח 103.43 0 1132828
סלקום אגח ט 110.64 0 1132836
סאני תקש אגח יא 95.02 0 1134493
חלל תקש אגח ו 105.13 0 1135151
בי קומיונק אגחג 103.34 0 1139203
סלקום אגח י 106.34 0 1139245
סלקום אגח יא 107.75 0 1139252
חלל תקש אגח טז 95.55 0 1139922
פרטנר אגח ו 101.22 0 1141415
בזק אגח 6 113.61 0 2300143
בזק אגח 7 101.44 0 2300150
בזק אגח 9 108.97 0 2300176
בזק אגח 10 106.57 0 2300184
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
סלקום אגח י ריבית 1.23 31/12/2017 1139245
סלקום אגח יא ריבית 1.77 31/12/2017 1139252
חלל תקש אגח טז ריבית 2.97 25/12/2017 1139922
סלקום אגח ו ריבית 2.3 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ו פידון חלקי 33.33 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ז פידון חלקי 62.5 24/12/2017 1126002
סלקום אגח ז ריבית 3.49 24/12/2017 1126002
סלקום אגח ח ריבית 0.99 24/12/2017 1132828
סלקום אגח ט ריבית 2.07 24/12/2017 1132836
סאני תקש אגח יא ריבית 1 19/12/2017 1134493
חלל תקש אגח ו ריבית 2.3 19/12/2017 1135151
פרטנר אגח ו ריבית 0.94 19/12/2017 1141415
חלל תקש אגח ח ריבית 1.92 19/12/2017 1131416
פרטנר אגח ה ריבית 2.75 19/12/2017 1118843
חלל תקש אגח ח פידון חלקי 5.26 19/12/2017 1131416
סאני תקש אגח יא פידון חלקי 2.48 19/12/2017 1134493
פרטנר אגח ד פידון חלקי 20 19/12/2017 1118835
פרטנר אגח ג פידון חלקי 50 18/12/2017 1118827
פרטנר אגח ג ריבית 1.67 18/12/2017 1118827
בי קומיונק אגחג ריבית 1.8 26/11/2017 1139203
בזק אגח 6 ריבית 1.85 19/11/2017 2300143
בזק אגח 9 ריבית 1.83 19/11/2017 2300176
בזק אגח 10 ריבית 1.1 19/11/2017 2300184
פרטנר אגח ד ריבית 0.33 19/09/2017 1118835
חלל תקש אגח ט ריבית 1.37 19/09/2017 1131424
בי קומיונק אגחב ריבית 3.25 18/09/2017 1120872
הוט אגח א ריבית 1.95 18/09/2017 1123256
הוט אגח ב ריבית 3.45 18/09/2017 1123264
הוט אגח א פידון חלקי 7.12 18/09/2017 1123256
הוט אגח ב פידון חלקי 7.12 18/09/2017 1123264
אינטרנט זהבאגחד ריבית 3 03/09/2017 1131614
אינטרנט זהבאגחג ריבית 2.22 29/08/2017 1120880
בזק אגח 7 ריבית 0.38 20/08/2017 2300150
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד