מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 112676.6 -0.11 95|1
בנקים 88930.9 -0.04 90|1
+ מסחר ושירותים 41507.73 -0.12 94|0
^ שירותים 18281.23 -0.11 94|2
^ תקשורת ומדיה 17160.75 -0.11 94|6
^ מסחר 5885.26 -0.14 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.49 -0.05 94|3
השקעה ואחזקות 32499.42 -0.05 97|1
+ תעשיה 19331.29 -0.1 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12417.58 -0.11 96|6
^ מזון 2723.83 -0.12 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2008.44 -0.08 96|7
^ אופנה והלבשה 1066.15 0 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 924.62 -0.11 96|3
^ חשמל 190.67 0.01 96|4
ביטוח 15958.69 -0.15 93|1
חיפושי נפט וגז 4568.91 -0.07 98|1
+ טכנולוגיה 3559.84 0.01 88|0
^ ביטחוניות 2100.72 -0.03 88|4
^ מוליכים למחצה 495 -0.12 88|6
^ קלינטק 456.88 0.21 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 274.18 0.03 88|2
^ שירותי מידע 173.65 0.01 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 59.42 0.83 88|3
שירותים פיננסיים 2181.72 -0.12 84|1
+ ביומד 641.77 -0.18 87|0
^ מכשור רפואי 641.77 -0.18 87|2
אג"ח מובנות 137.87 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מויניאן אגח א 106.2 -0.16 24305 1135656
קופרליין אגח ב 106.28 0.64 17047 1140177
אדמה אגח ב 157.06 -0.08 10522 1110915
בזן אגח ו 98.1 -0.1 2022 2590396
כיל אגח ה 104.24 -0.29 1654 2810299
שטראוס אגח ה 105.27 -0.09 1610 7460389
קופרליין אגח א 107.22 -0.51 1290 1136589
שטראוס אגח ד 114.05 -0.12 1172 7460363
נייר חדרה אגח 6 118.58 0.05 1158 6320105
בזן אגח ה 116.77 -0.39 921 2590388
בזן אגח ד 111.28 -0.1 872 2590362
בזן אגח א 124.12 0.18 612 2590255
אבגול אגח ג 112.21 -0.43 530 1133289
שפיר הנדס אגח א 108.09 -0.18 406 1136134
דלתא אגח ו 98.19 -0.32 389 6270193
דלתא אגח ה 116.65 0.09 371 6270136
פטרוכימים אגח ב 74.01 0.07 332 7560048
בזן אגח ט 97.84 -0.28 294 2590461
אבגול אגח ד 95.1 0.03 277 1140417
פטרוכימים אגח ח 108.68 0.01 203 7560188
שפיר הנדס אגח ב 101.79 0.02 199 1141951
בזן אגח ז 129.1 0.08 191 2590438
פטרוכימים אגח 1 33.17 0.45 188 7560154
דלתא אגח ב 104.72 0.17 188 6270151
דלתא אגח א 118.36 -0.03 170 6270144
שטראוס אגח ב 122.45 0 96 7460140
טמפו משק אגח א 106.95 0.04 87 1118306
אברות אגח ד 106.4 -0.06 58 2970192
אבגול אגח ב 105.41 0.03 34 1126317
נייר חדרה אגח 3 118.24 0.03 28 6320071
אפקון החז אגח ג 106.79 0.02 15 5780093
ברם אגח א 106.95 0.25 11 1135730
רקח אגח ב 108 0 1124510
טמפו משק אגח ב 106.05 0 1133511
שנפ אגח ב 102.26 0 1140086
פלסטו שק אגח ג 104.1 0 7270101
פלסטו שק אגח ד 106.52 0 7270119
פטרוכימים אגח ג 61.71 0 7560055
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
נייר חדרה אגח 3 ריבית 4.65 10/07/2018 6320071
שנפ אגח ב ריבית 1.13 09/07/2018 1140086
שפיר הנדס אגח ב ריבית 1.31 01/07/2018 1141951
אבגול אגח ד ריבית 1.95 24/06/2018 1140417
דלתא אגח ו ריבית 1.92 24/06/2018 6270193
שטראוס אגח ה ריבית 1.3 24/06/2018 7460389
מויניאן אגח א ריבית 2.22 19/06/2018 1135656
מויניאן אגח א פידיון חלקי 10 19/06/2018 1135656
אברות אגח ד פידיון חלקי 16.66 18/06/2018 2970192
אפקון החז אגח ג פידיון חלקי 20 18/06/2018 5780093
בזן אגח א פידיון חלקי 20 18/06/2018 2590255
אבגול אגח ב ריבית 3.15 18/06/2018 1126317
אבגול אגח ג ריבית 2.38 18/06/2018 1133289
טמפו משק אגח ב ריבית 1.6 18/06/2018 1133511
בזן אגח א ריבית 2.4 18/06/2018 2590255
בזן אגח ד ריבית 3 18/06/2018 2590362
בזן אגח ה ריבית 2.95 18/06/2018 2590388
בזן אגח ו ריבית 3.35 18/06/2018 2590396
נייר חדרה אגח 6 ריבית 2.94 18/06/2018 6320105
אברות אגח ד ריבית 2.88 18/06/2018 2970192
אפקון החז אגח ג ריבית 2.85 18/06/2018 5780093
דלתא אגח ה ריבית 3.8 18/06/2018 6270136
פלסטו שק אגח ג ריבית 2.6 21/05/2018 7270101
אדמה אגח ב ריבית 2.58 21/05/2018 1110915
פלסטו שק אגח ג פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 7270101
קופרליין אגח א פידיון חלקי 22.22 09/04/2018 1136589
קופרליין אגח א ריבית 3 09/04/2018 1136589
בזן אגח ז ריבית 2.85 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט ריבית 2.35 25/03/2018 2590461
כיל אגח ה ריבית 1.23 25/03/2018 2810299
בזן אגח ז פידיון חלקי 33.33 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.5 25/03/2018 2590461
דלתא אגח ב ריבית 1.1 21/03/2018 6270151
קופרליין אגח ב ריבית 2.55 20/03/2018 1140177
רקח אגח ב ריבית 2.7 20/03/2018 1124510
ברם אגח א ריבית 2.42 20/03/2018 1135730
שפיר הנדס אגח א ריבית 1.67 20/03/2018 1136134
רקח אגח ב פידיון חלקי 25 20/03/2018 1124510
קופרליין אגח ב פידיון חלקי 2.5 20/03/2018 1140177
ברם אגח א פידיון חלקי 10.71 20/03/2018 1135730
שטראוס אגח ד פידיון חלקי 6.25 19/03/2018 7460363
שטראוס אגח ד ריבית 2.25 19/03/2018 7460363
טמפו משק אגח א פידיון חלקי 33.33 18/02/2018 1118306
דלתא אגח א ריבית 2.5 18/02/2018 6270144
טמפו משק אגח א ריבית 2.78 18/02/2018 1118306
שטראוס אגח ב ריבית 2.05 01/02/2018 7460140
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד