מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 112247.23 0.06 95|1
בנקים 88663.78 0.11 90|1
+ מסחר ושירותים 41936.77 0.02 94|0
^ שירותים 18281.8 0.01 94|2
^ תקשורת ומדיה 17529.26 0.02 94|6
^ מסחר 5947.23 0.03 94|1
^ מלונאות ותיירות 178.49 -0.06 94|3
השקעה ואחזקות 33051.3 -0.05 97|1
+ תעשיה 19827.15 0.1 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12570.82 0.15 96|6
^ מזון 2739.12 -0.06 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2263.47 0.07 96|7
^ אופנה והלבשה 1107.14 0.14 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 931.7 0 96|3
^ חשמל 214.9 -0.04 96|4
ביטוח 14874.3 0.12 93|1
חיפושי נפט וגז 4407.18 -0.24 98|1
+ טכנולוגיה 3935.51 -0.02 88|0
^ ביטחוניות 2439.39 0.02 88|4
^ מוליכים למחצה 489.06 0.08 88|6
^ קלינטק 477.55 -0.17 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 284.17 -0.26 88|2
^ שירותי מידע 174.61 0.03 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.73 -0.05 88|3
שירותים פיננסיים 1788.44 0.03 84|1
+ ביומד 589.56 -0.05 87|0
^ מכשור רפואי 589.56 -0.05 87|2
אג"ח מובנות 166.75 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אדמה אגח ב 151.19 0.4 12272 1110915
מויניאן אגח א 106.6 -0.15 5821 1135656
בזן אגח ה 118.35 -0.08 4739 2590388
בזן אגח ט 99.34 -0.31 3021 2590461
כיל אגח ה 103.52 0.12 2147 2810299
בזן אגח ד 112.62 0.12 1410 2590362
שפיר הנדס אגח א 107.49 -0.03 1013 1136134
שטראוס אגח ד 113.55 0.09 1009 7460363
בזן אגח א 125.1 0.04 889 2590255
בזן אגח ו 103.41 -0.1 867 2590396
שטראוס אגח ה 105.2 0.05 730 7460389
אבגול אגח ג 113.66 0.11 710 1133289
פטרוכימים אגח ח 105.99 0.32 688 7560188
קופרליין אגח א 107.16 -0.08 655 1136589
נייר חדרה אגח 6 119.94 0.18 596 6320105
דלתא אגח א 117.05 0.16 454 6270144
פטרוכימים אגח 1 42.88 -1.18 392 7560154
אבגול אגח ד 99.62 -0.03 387 1140417
שפיר הנדס אגח ב 101.77 0.04 363 1141951
קופרליין אגח ב 103.02 0.09 353 1140177
בזן אגח ז 128.8 0.18 339 2590438
דלתא אגח ב 106.17 0.23 215 6270151
פטרוכימים אגח ב 80.86 -0.53 197 7560048
נייר חדרה אגח 5 102.9 0 119 6320097
דלתא אגח ה 116.38 -0.03 118 6270136
דלתא אגח ו 103.98 0.09 118 6270193
אבגול אגח ב 105.72 -0.04 89 1126317
שטראוס אגח ב 122.18 0.01 85 7460140
טמפו משק אגח ב 106.88 0.06 39 1133511
פלסטו שק אגח ג 102.63 -0.08 38 7270101
שנפ אגח ב 103.38 -0.12 30 1140086
אברות אגח ד 106.33 0.12 25 2970192
רקח אגח ב 107.51 0.1 22 1124510
ברם אגח א 106.89 0 15 1135730
אפקון החז אגח ג 108.7 0.02 11 5780093
פלסטו שק אגח ד 104.84 -0.33 10 7270119
נייר חדרה אגח 3 117.74 0 0 6320071
צנור המזהת אגח2 104.82 0 4540126
פטרוכימים אגח ג 71.62 0 7560055
טמפו משק אגח א 106.93 0 1118306
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פלסטו שק אגח ג פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 7270101
קופרליין אגח א פידיון חלקי 22.22 09/04/2018 1136589
קופרליין אגח א ריבית 3 09/04/2018 1136589
בזן אגח ז ריבית 2.85 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט ריבית 2.35 25/03/2018 2590461
כיל אגח ה ריבית 1.23 25/03/2018 2810299
בזן אגח ז פידיון חלקי 33.33 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.5 25/03/2018 2590461
דלתא אגח ב ריבית 1.1 21/03/2018 6270151
קופרליין אגח ב ריבית 2.55 20/03/2018 1140177
רקח אגח ב ריבית 2.7 20/03/2018 1124510
ברם אגח א ריבית 2.42 20/03/2018 1135730
שפיר הנדס אגח א ריבית 1.67 20/03/2018 1136134
ברם אגח א פידיון חלקי 10.71 20/03/2018 1135730
קופרליין אגח ב פידיון חלקי 2.5 20/03/2018 1140177
רקח אגח ב פידיון חלקי 25 20/03/2018 1124510
שטראוס אגח ד פידיון חלקי 6.25 19/03/2018 7460363
שטראוס אגח ד ריבית 2.25 19/03/2018 7460363
דלתא אגח א ריבית 2.5 18/02/2018 6270144
טמפו משק אגח א ריבית 2.78 18/02/2018 1118306
טמפו משק אגח א פידיון חלקי 33.33 18/02/2018 1118306
שטראוס אגח ב ריבית 2.05 01/02/2018 7460140
שנפ אגח ב ריבית 1.13 09/01/2018 1140086
שפיר הנדס אגח ב ריבית 0.78 31/12/2017 1141951
אבגול אגח ד ריבית 1.95 25/12/2017 1140417
שטראוס אגח ה ריבית 1.28 25/12/2017 7460389
דלתא אגח ו ריבית 2.91 25/12/2017 6270193
אפקון החז אגח ג ריבית 2.85 19/12/2017 5780093
דלתא אגח ה ריבית 3.8 19/12/2017 6270136
אברות אגח ד ריבית 2.88 19/12/2017 2970192
פטרוכימים אגח ב ריבית 2.6 19/12/2017 7560048
בזן אגח א ריבית 2.4 19/12/2017 2590255
בזן אגח ד ריבית 3 19/12/2017 2590362
בזן אגח ה ריבית 2.95 19/12/2017 2590388
בזן אגח ו ריבית 3.35 19/12/2017 2590396
אבגול אגח ב ריבית 3.15 19/12/2017 1126317
אבגול אגח ג ריבית 2.38 19/12/2017 1133289
טמפו משק אגח ב ריבית 1.6 19/12/2017 1133511
מויניאן אגח א ריבית 2.22 19/12/2017 1135656
פטרוכימים אגח 1 ריבית 3.26 19/12/2017 7560154
אבגול אגח ב פידיון חלקי 50 19/12/2017 1126317
טמפו משק אגח ב פידיון חלקי 12.5 19/12/2017 1133511
בזן אגח א פידיון חלקי 16.67 19/12/2017 2590255
בזן אגח ד פידיון חלקי 11.11 19/12/2017 2590362
אפקון החז אגח ג פידיון חלקי 16.66 19/12/2017 5780093
דלתא אגח ה פידיון חלקי 20 19/12/2017 6270136
נייר חדרה אגח 6 פידיון חלקי 5.56 18/12/2017 6320105
נייר חדרה אגח 6 ריבית 2.94 18/12/2017 6320105
פטרוכימים אגח ג ריבית 3.49 17/12/2017 7560055
צנור המזהת אגח2 ריבית 1.66 06/12/2017 4540126
נייר חדרה אגח 5 ריבית 2.92 30/11/2017 6320097
פלסטו שק אגח ג ריבית 2.6 19/11/2017 7270101
אדמה אגח ב ריבית 2.58 19/11/2017 1110915
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד