מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 108671.58 0.03 95|1
בנקים 95187.71 0.03 90|1
+ מסחר ושירותים 39023.72 0 94|0
^ תקשורת ומדיה 17534.06 -0.04 94|6
^ שירותים 15523.09 0.03 94|2
^ מסחר 5786.38 0.03 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.18 0.15 94|3
השקעה ואחזקות 32530.06 0.02 97|1
+ תעשיה 19137.9 0.06 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12079.99 0.06 96|6
^ מזון 2720.82 0.08 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2279.88 0.06 96|7
^ אופנה והלבשה 1097.86 -0.01 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 745.93 0.06 96|3
^ חשמל 213.42 0.31 96|4
ביטוח 14848.92 0.05 93|1
חיפושי נפט וגז 4497.54 0.12 98|1
+ טכנולוגיה 3653.55 0.01 88|0
^ ביטחוניות 2431.34 -0.01 88|4
^ מוליכים למחצה 494.96 -0.03 88|6
^ קלינטק 473.62 0.18 88|8
^ שירותי מידע 183.17 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.47 0 88|3
שירותים פיננסיים 1632.16 0.17 84|1
+ ביומד 574.4 0.03 87|0
^ מכשור רפואי 574.4 0.03 87|2
אג"ח מובנות 218.35 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מויניאן אגח א 105.31 0.06 2494 1135656
שטראוס אגח ה 103.65 0.16 1850 7460389
שטראוס אגח ד 115.5 0.09 451 7460363
טמפו משק אגח ב 105.77 0.03 68 1133511
שטראוס אגח ב 121.2 0.02 15 7460140
טמפו משק אגח א 106.26 0 1118306
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
טמפו משק אגח א פידון חלקי 33.33 17/02/2018 1118306
שטראוס אגח ב ריבית 2.05 01/02/2018 7460140
שטראוס אגח ה ריבית 1.28 25/12/2017 7460389
טמפו משק אגח ב פידון חלקי 12.5 19/12/2017 1133511
טמפו משק אגח ב ריבית 1.6 19/12/2017 1133511
מויניאן אגח א ריבית 2.22 19/12/2017 1135656
שטראוס אגח ד ריבית 2.25 18/09/2017 7460363
טמפו משק אגח א ריבית 2.78 20/08/2017 1118306
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד