מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 111602.83 0.01 95|1
בנקים 88330.74 -0.04 90|1
+ מסחר ושירותים 41964.35 -0.01 94|0
^ שירותים 18324.49 0.01 94|2
^ תקשורת ומדיה 17528.49 -0.04 94|6
^ מסחר 5932.78 0.05 94|1
^ מלונאות ותיירות 178.59 -0.22 94|3
השקעה ואחזקות 32367.27 -0.06 97|1
+ תעשיה 19714.4 0.06 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12584.88 0.06 96|6
^ מזון 2738.15 0.11 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2155.91 0.03 96|7
^ אופנה והלבשה 1100.87 -0.04 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 920 0.11 96|3
^ חשמל 214.59 0.02 96|4
ביטוח 14869.54 0.03 93|1
חיפושי נפט וגז 5055.53 0.06 98|1
+ טכנולוגיה 3934.49 0.04 88|0
^ ביטחוניות 2437.85 0 88|4
^ מוליכים למחצה 490.51 0.12 88|6
^ קלינטק 477.78 0.3 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 284.59 -0.16 88|2
^ שירותי מידע 174.43 0.01 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 69.32 -0.03 88|3
שירותים פיננסיים 1697.37 -0.03 84|1
+ ביומד 591.64 0.06 87|0
^ מכשור רפואי 591.64 0.06 87|2
אג"ח מובנות 140.48 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מויניאן אגח א 106.45 0.09 2426 1135656
שטראוס אגח ד 113.57 0.07 1680 7460363
שטראוס אגח ה 105.49 0.29 867 7460389
טמפו משק אגח א 106.86 0.01 69 1118306
שטראוס אגח ב 122.22 0 12 7460140
טמפו משק אגח ב 106.7 0 1133511
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
שטראוס אגח ד ריבית 2.25 19/03/2018 7460363
שטראוס אגח ד פידיון חלקי 6.25 19/03/2018 7460363
טמפו משק אגח א פידיון חלקי 33.33 18/02/2018 1118306
טמפו משק אגח א ריבית 2.78 18/02/2018 1118306
שטראוס אגח ב ריבית 2.05 01/02/2018 7460140
שטראוס אגח ה ריבית 1.28 25/12/2017 7460389
טמפו משק אגח ב ריבית 1.6 19/12/2017 1133511
טמפו משק אגח ב פידיון חלקי 12.5 19/12/2017 1133511
מויניאן אגח א ריבית 2.22 18/12/2017 1135656
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד