מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 111593.69 -0.01 95|1
בנקים 88382.07 -0.05 90|1
+ מסחר ושירותים 41835.58 -0.03 94|0
^ שירותים 18191.04 -0.05 94|2
^ תקשורת ומדיה 17535.49 0 94|6
^ מסחר 5930.06 -0.05 94|1
^ מלונאות ותיירות 178.99 0.18 94|3
השקעה ואחזקות 32386.71 0.01 97|1
+ תעשיה 19702.66 -0.07 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12577.24 -0.09 96|6
^ מזון 2735.14 -0.05 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2155.37 -0.03 96|7
^ אופנה והלבשה 1101.35 -0.05 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 919.02 0.05 96|3
^ חשמל 214.55 0 96|4
ביטוח 14864.72 -0.02 93|1
חיפושי נפט וגז 5052.63 0.08 98|1
+ טכנולוגיה 3932.89 0.02 88|0
^ ביטחוניות 2437.81 -0.02 88|4
^ מוליכים למחצה 489.9 -0.02 88|6
^ קלינטק 476.37 0.08 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 285.04 0.35 88|2
^ שירותי מידע 174.42 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 69.34 0 88|3
שירותים פיננסיים 1697.93 -0.02 84|1
+ ביומד 591.31 -0.28 87|0
^ מכשור רפואי 591.31 -0.28 87|2
אג"ח מובנות 140.48 0.06 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
שפיר הנדס אגח א 107.14 -0.04 739 1136134
שפיר הנדס אגח ב 101.48 0.12 542 1141951
אברות אגח ד 107 0.5 2970192
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
שפיר הנדס אגח א ריבית 1.67 20/03/2018 1136134
שפיר הנדס אגח ב ריבית 0.78 31/12/2017 1141951
אברות אגח ד ריבית 2.88 19/12/2017 2970192
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד