מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 108427.97 -0.01 95|1
בנקים 95185.53 0 90|1
+ מסחר ושירותים 39025.66 0.01 94|0
^ תקשורת ומדיה 17533.37 0 94|6
^ שירותים 15523.03 0 94|2
^ מסחר 5789.08 0.05 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.18 0 94|3
השקעה ואחזקות 32519.11 0 97|1
+ תעשיה 19138.03 0 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12078.86 -0.01 96|6
^ מזון 2721.58 0.03 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2279.88 0 96|7
^ אופנה והלבשה 1097.83 0 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 746.45 0.07 96|3
^ חשמל 213.42 0 96|4
ביטוח 14848.92 0 93|1
חיפושי נפט וגז 4497.54 0 98|1
+ טכנולוגיה 3653.55 0 88|0
^ ביטחוניות 2431.34 0 88|4
^ מוליכים למחצה 494.96 0 88|6
^ קלינטק 473.62 0 88|8
^ שירותי מידע 183.17 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.47 0 88|3
שירותים פיננסיים 1631.94 -0.01 84|1
+ ביומד 574.4 0 87|0
^ מכשור רפואי 574.4 0 87|2
אג"ח מובנות 218.35 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
שנפ אגח ב 101.92 0 1140086
אפקון החז אגח ג 108.48 0 5780093
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
שנפ אגח ב ריבית 1.13 09/01/2018 1140086
אפקון החז אגח ג ריבית 2.85 19/12/2017 5780093
אפקון החז אגח ג פידון חלקי 16.66 19/12/2017 5780093
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד