מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 110449.98 0.05 95|1
בנקים 89203.5 0.03 90|1
+ מסחר ושירותים 38984.48 0.1 94|0
^ תקשורת ומדיה 17579.83 0.1 94|6
^ שירותים 15292.7 0.1 94|2
^ מסחר 5931.46 0.07 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.49 0 94|3
השקעה ואחזקות 32890.31 0.05 97|1
+ תעשיה 19910.64 0.08 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12641.64 0.1 96|6
^ מזון 2740.89 -0.07 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2282.77 0.1 96|7
^ אופנה והלבשה 1105.23 0.15 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 925.92 0.13 96|3
^ חשמל 214.19 0.06 96|4
ביטוח 14861.57 0.05 93|1
חיפושי נפט וגז 4427.72 0.19 98|1
+ טכנולוגיה 3947.76 0.03 88|0
^ ביטחוניות 2442.2 0.06 88|4
^ מוליכים למחצה 492.15 -0.07 88|6
^ קלינטק 479.46 -0.07 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 279.86 0.12 88|2
^ שירותי מידע 184.01 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.09 0 88|3
שירותים פיננסיים 1492.59 -0.09 84|1
+ ביומד 573.97 0.14 87|0
^ מכשור רפואי 573.97 0.14 87|2
אג"ח מובנות 220.56 0.08 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אדמה אגח ב 152.79 0.01 11240 1110915
פטרוכימים אגח ח 105.19 0.53 5735 7560188
בזן אגח ה 119.17 0.17 4102 2590388
כיל אגח ה 103.63 0.05 1882 2810299
בזן אגח ט 98.19 0.2 1684 2590461
בזן אגח ו 102.79 0.3 1208 2590396
פטרוכימים אגח 1 45.7 0.71 706 7560154
בזן אגח ד 112.97 0.02 538 2590362
בזן אגח א 124.49 0 505 2590255
בזן אגח ז 128.05 0.13 303 2590438
פטרוכימים אגח ב 84.48 0.04 226 7560048
רקח אגח ב 107.14 0.13 138 1124510
פטרוכימים אגח ג 73.86 1.25 62 7560055
פלסטו שק אגח ד 104.25 0.24 34 7270119
פלסטו שק אגח ג 105.1 0.09 16 7270101
ברם אגח א 107.95 0 1135730
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
בזן אגח ז ריבית 2.85 26/03/2018 2590438
בזן אגח ט ריבית 2.35 26/03/2018 2590461
בזן אגח ז פידיון חלקי 33.33 26/03/2018 2590438
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.5 26/03/2018 2590461
כיל אגח ה ריבית 1.23 25/03/2018 2810299
רקח אגח ב ריבית 2.7 20/03/2018 1124510
ברם אגח א ריבית 2.42 20/03/2018 1135730
רקח אגח ב פידיון חלקי 25 20/03/2018 1124510
ברם אגח א פידיון חלקי 10.71 20/03/2018 1135730
בזן אגח א פידיון חלקי 16.67 19/12/2017 2590255
בזן אגח ד פידיון חלקי 11.11 19/12/2017 2590362
פטרוכימים אגח ב ריבית 2.6 19/12/2017 7560048
פטרוכימים אגח 1 ריבית 3.26 19/12/2017 7560154
בזן אגח א ריבית 2.4 19/12/2017 2590255
בזן אגח ד ריבית 3 19/12/2017 2590362
בזן אגח ה ריבית 2.95 19/12/2017 2590388
בזן אגח ו ריבית 3.35 19/12/2017 2590396
פטרוכימים אגח ג ריבית 3.49 17/12/2017 7560055
אדמה אגח ב ריבית 2.58 19/11/2017 1110915
פלסטו שק אגח ג ריבית 2.6 19/11/2017 7270101
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד