מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 120251.71 -0.26 95|1
בנקים 88293.21 -0.07 90|1
+ מסחר ושירותים 43575.48 -0.2 94|0
^ שירותים 17964.28 -0.25 94|2
^ תקשורת ומדיה 17580.1 -0.14 94|6
^ מסחר 7796.48 -0.19 94|1
^ מלונאות ותיירות 177.78 -0.17 94|3
השקעה ואחזקות 32693.11 -0.22 97|1
+ תעשיה 19775.73 -0.27 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12509.62 -0.3 96|6
^ מזון 3058.37 -0.19 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2068.61 -0.22 96|7
^ אופנה והלבשה 1047.6 -0.2 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 901.41 -0.34 96|3
^ חשמל 190.1 0.09 96|4
ביטוח 16441.23 -0.22 93|1
חיפושי נפט וגז 5319.73 -0.15 98|1
+ טכנולוגיה 3675.18 -0.11 88|0
^ ביטחוניות 2090.59 -0.05 88|4
^ מוליכים למחצה 488.12 -0.33 88|6
^ קלינטק 435.06 0.08 88|8
^ שירותי מידע 329.88 -0.08 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 272.78 -0.48 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 58.75 0.05 88|3
שירותים פיננסיים 2565.66 -0.26 84|1
אג"ח מובנות 46 -0.85 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אדמה אגח ב 150.8 -0.33 9995 1110915
בזן אגח ה 114.02 -0.24 2663 2590388
פטרוכימים אגח ח 107.04 -0.86 2261 7560188
כיל אגח ה 102.6 -0.17 1715 2810299
בזן אגח ד 110.05 -0.28 1560 2590362
בזן אגח ו 97.41 -0.38 808 2590396
בזן אגח ט 95.61 -0.23 715 2590461
פלסטו שק אגח ד 104.71 -0.28 618 7270119
פטרוכימים אגח 1 34.94 -0.06 466 7560154
בזן אגח א 123.73 -0.12 444 2590255
בזן אגח ז 128.59 -0.09 315 2590438
פטרוכימים אגח ב 75 -1.48 26 7560048
פלסטו שק אגח ג 103.51 0.01 15 7270101
רקח אגח ב 107.35 0 14 1124510
ברם אגח א 107.22 -0.25 1 1135730
פטרוכימים אגח ג 63.18 0 7560055
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פלסטו שק אגח ד ריבית 5.6 26/07/2018 7270119
בזן אגח א ריבית 2.4 18/06/2018 2590255
בזן אגח ד ריבית 3 18/06/2018 2590362
בזן אגח ה ריבית 2.95 18/06/2018 2590388
בזן אגח ו ריבית 3.35 18/06/2018 2590396
בזן אגח א פידיון חלקי 20 18/06/2018 2590255
פלסטו שק אגח ג ריבית 2.6 21/05/2018 7270101
פלסטו שק אגח ג פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 7270101
אדמה אגח ב ריבית 2.58 21/05/2018 1110915
בזן אגח ז פידיון חלקי 33.33 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.5 25/03/2018 2590461
בזן אגח ז ריבית 2.85 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט ריבית 2.35 25/03/2018 2590461
כיל אגח ה ריבית 1.23 25/03/2018 2810299
רקח אגח ב ריבית 2.7 20/03/2018 1124510
ברם אגח א ריבית 2.42 20/03/2018 1135730
רקח אגח ב פידיון חלקי 25 20/03/2018 1124510
ברם אגח א פידיון חלקי 10.71 20/03/2018 1135730
פטרוכימים אגח ב ריבית 0.23 21/02/2018 7560048
פטרוכימים אגח ג ריבית 0.31 21/02/2018 7560055
פטרוכימים אגח 1 ריבית 0.29 21/02/2018 7560154
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד