מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 111467.51 -0.03 95|1
בנקים 88761.92 -0.06 90|1
+ מסחר ושירותים 42345.68 -0.02 94|0
^ שירותים 18309.59 -0.05 94|2
^ תקשורת ומדיה 17919.5 -0.01 94|6
^ מסחר 5937.76 0.01 94|1
^ מלונאות ותיירות 178.83 0.16 94|3
השקעה ואחזקות 32363.68 0.01 97|1
+ תעשיה 19707.76 -0.02 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12574.75 -0.07 96|6
^ מזון 2737.66 0 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2157.38 0.09 96|7
^ אופנה והלבשה 1101.26 0.06 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 922.32 0.2 96|3
^ חשמל 214.38 -0.1 96|4
ביטוח 14885.47 0.08 93|1
חיפושי נפט וגז 5069.83 0.09 98|1
+ טכנולוגיה 3936.44 0.01 88|0
^ ביטחוניות 2437.77 0.01 88|4
^ מוליכים למחצה 490.89 0.08 88|6
^ קלינטק 478.72 -0.1 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 285.46 0.1 88|2
^ שירותי מידע 174.29 -0.07 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 69.32 0 88|3
שירותים פיננסיים 1698.14 0.04 84|1
+ ביומד 591.92 0.14 87|0
^ מכשור רפואי 591.92 0.14 87|2
אג"ח מובנות 140.47 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אדמה אגח ב 152.11 -0.1 7617 1110915
בזן אגח ה 118.34 0.07 2840 2590388
כיל אגח ה 103.67 0.1 2187 2810299
פטרוכימים אגח ח 105.49 -0.29 2002 7560188
בזן אגח ט 99.19 -0.03 946 2590461
בזן אגח ד 112.88 0.12 936 2590362
בזן אגח ו 103.32 0.05 930 2590396
פטרוכימים אגח 1 39.35 -1.16 420 7560154
בזן אגח א 125.08 -0.02 291 2590255
פטרוכימים אגח ב 78.25 -1.27 159 7560048
פלסטו שק אגח ד 104.21 -0.3 99 7270119
בזן אגח ז 128.68 -0.04 94 2590438
רקח אגח ב 107.46 0.1 32 1124510
פטרוכימים אגח ג 69.58 -0.67 27 7560055
פלסטו שק אגח ג 103.15 0 9 7270101
ברם אגח א 106.36 0 1135730
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אדמה אגח ב ריבית 2.58 21/05/2018 1110915
פלסטו שק אגח ג ריבית 2.6 21/05/2018 7270101
פלסטו שק אגח ג פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 7270101
בזן אגח ז פידיון חלקי 33.33 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.5 25/03/2018 2590461
בזן אגח ז ריבית 2.85 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט ריבית 2.35 25/03/2018 2590461
כיל אגח ה ריבית 1.23 25/03/2018 2810299
רקח אגח ב ריבית 2.7 20/03/2018 1124510
ברם אגח א ריבית 2.42 20/03/2018 1135730
רקח אגח ב פידיון חלקי 25 20/03/2018 1124510
ברם אגח א פידיון חלקי 10.71 20/03/2018 1135730
בזן אגח א פידיון חלקי 16.67 19/12/2017 2590255
בזן אגח ד פידיון חלקי 11.11 19/12/2017 2590362
פטרוכימים אגח 1 ריבית 3.26 19/12/2017 7560154
בזן אגח א ריבית 2.4 19/12/2017 2590255
בזן אגח ד ריבית 3 19/12/2017 2590362
בזן אגח ה ריבית 2.95 19/12/2017 2590388
בזן אגח ו ריבית 3.35 19/12/2017 2590396
פטרוכימים אגח ב ריבית 2.6 19/12/2017 7560048
פטרוכימים אגח ג ריבית 3.49 17/12/2017 7560055
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד