מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 112247.23 0.06 95|1
בנקים 88663.78 0.11 90|1
+ מסחר ושירותים 41936.77 0.02 94|0
^ שירותים 18281.8 0.01 94|2
^ תקשורת ומדיה 17529.26 0.02 94|6
^ מסחר 5947.23 0.03 94|1
^ מלונאות ותיירות 178.49 -0.06 94|3
השקעה ואחזקות 33051.3 -0.05 97|1
+ תעשיה 19827.15 0.1 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12570.82 0.15 96|6
^ מזון 2739.12 -0.06 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2263.47 0.07 96|7
^ אופנה והלבשה 1107.14 0.14 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 931.7 0 96|3
^ חשמל 214.9 -0.04 96|4
ביטוח 14874.3 0.12 93|1
חיפושי נפט וגז 4407.18 -0.24 98|1
+ טכנולוגיה 3935.51 -0.02 88|0
^ ביטחוניות 2439.39 0.02 88|4
^ מוליכים למחצה 489.06 0.08 88|6
^ קלינטק 477.55 -0.17 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 284.17 -0.26 88|2
^ שירותי מידע 174.61 0.03 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.73 -0.05 88|3
שירותים פיננסיים 1788.44 0.03 84|1
+ ביומד 589.56 -0.05 87|0
^ מכשור רפואי 589.56 -0.05 87|2
אג"ח מובנות 166.75 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אבגול אגח ג 113.66 0.11 710 1133289
קופרליין אגח א 107.16 -0.08 655 1136589
נייר חדרה אגח 6 119.94 0.18 596 6320105
אבגול אגח ד 99.62 -0.03 387 1140417
קופרליין אגח ב 103.02 0.09 353 1140177
נייר חדרה אגח 5 102.9 0 119 6320097
אבגול אגח ב 105.72 -0.04 89 1126317
נייר חדרה אגח 3 117.74 0 0 6320071
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
קופרליין אגח א ריבית 3 09/04/2018 1136589
קופרליין אגח א פידיון חלקי 22.22 09/04/2018 1136589
קופרליין אגח ב פידיון חלקי 2.5 20/03/2018 1140177
קופרליין אגח ב ריבית 2.55 20/03/2018 1140177
אבגול אגח ד ריבית 1.95 25/12/2017 1140417
אבגול אגח ב ריבית 3.15 19/12/2017 1126317
אבגול אגח ג ריבית 2.38 19/12/2017 1133289
אבגול אגח ב פידיון חלקי 50 19/12/2017 1126317
נייר חדרה אגח 6 ריבית 2.94 18/12/2017 6320105
נייר חדרה אגח 6 פידיון חלקי 5.56 18/12/2017 6320105
נייר חדרה אגח 5 ריבית 2.92 30/11/2017 6320097
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד