מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 109707.1 0.08 95|1
בנקים 85559.79 0.03 90|1
+ מסחר ושירותים 39259.29 0.02 94|0
^ תקשורת ומדיה 17563.24 0 94|6
^ שירותים 15405.45 0.05 94|2
^ מסחר 6110.06 0.03 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.55 -0.05 94|3
השקעה ואחזקות 32727.81 0.12 97|1
+ תעשיה 19664.22 0.13 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12659.46 0.17 96|6
^ מזון 2732.66 0.18 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2285.86 0.02 96|7
^ אופנה והלבשה 1101.17 0.02 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 671.51 -0.19 96|3
^ חשמל 213.56 0.04 96|4
ביטוח 14978.97 0.06 93|1
חיפושי נפט וגז 4439.68 -0.04 98|1
+ טכנולוגיה 3904.27 0.07 88|0
^ ביטחוניות 2439.67 0.05 88|4
^ מוליכים למחצה 498.65 -0.04 88|6
^ קלינטק 479.57 0.36 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 232.95 0.01 88|2
^ שירותי מידע 183.26 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.18 0.01 88|3
שירותים פיננסיים 1750.43 0.01 84|1
+ ביומד 570.57 0.18 87|0
^ מכשור רפואי 570.57 0.18 87|2
אג"ח מובנות 217.41 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קופרליין אגח ב 100.56 0.27 2306 1140177
אבגול אגח ג 114.16 -0.1 1617 1133289
נייר חדרה אגח 6 120.23 -0.02 1141 6320105
אבגול אגח ד 99.49 0 898 1140417
קופרליין אגח א 109.95 0.11 392 1136589
אבגול אגח ב 105.68 -0.01 248 1126317
נייר חדרה אגח 5 102.83 0.04 92 6320097
נייר חדרה אגח 3 117.36 0 6320071
שניב אגח ב 103.22 0 1128271
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
קופרליין אגח ב פידון חלקי 2.5 21/03/2018 1140177
אבגול אגח ד ריבית 1.95 25/12/2017 1140417
אבגול אגח ב פידון חלקי 50 19/12/2017 1126317
אבגול אגח ב ריבית 3.15 19/12/2017 1126317
אבגול אגח ג ריבית 2.38 19/12/2017 1133289
נייר חדרה אגח 6 פידון חלקי 5.56 18/12/2017 6320105
נייר חדרה אגח 6 ריבית 2.94 18/12/2017 6320105
נייר חדרה אגח 5 ריבית 2.92 30/11/2017 6320097
שניב אגח ב פידון חלקי 72.73 19/10/2017 1128271
שניב אגח ב ריבית 2.3 19/10/2017 1128271
קופרליין אגח א ריבית 3 08/10/2017 1136589
קופרליין אגח ב ריבית 3.03 19/09/2017 1140177
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד