מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 112823.69 0.11 95|1
בנקים 88959.71 0.04 90|1
+ מסחר ושירותים 42131.32 0.14 94|0
^ שירותים 18321.45 0.21 94|2
^ תקשורת ומדיה 17171.09 0.1 94|6
^ מסחר 6458.2 0.07 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.58 0 94|3
השקעה ואחזקות 32564.6 0.17 97|1
+ תעשיה 19457.1 0.16 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12447.43 0.19 96|6
^ מזון 2729.97 0.18 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2100.05 0.24 96|7
^ אופנה והלבשה 1064.58 -0.11 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 924.38 -0.04 96|3
^ חשמל 190.69 0.01 96|4
ביטוח 15979.04 0.15 93|1
חיפושי נפט וגז 4566.78 0.04 98|1
+ טכנולוגיה 3560.52 0.08 88|0
^ ביטחוניות 2101.4 0.07 88|4
^ מוליכים למחצה 495.38 0.1 88|6
^ קלינטק 457.03 0.05 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 273.67 0.22 88|2
^ שירותי מידע 173.63 -0.02 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 59.42 0.09 88|3
שירותים פיננסיים 2334.63 0.05 84|1
+ ביומד 646.9 0.5 87|0
^ מכשור רפואי 646.9 0.5 87|2
אג"ח מובנות 137.87 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קופרליין אגח ב 107.14 0.52 6310 1140177
אבגול אגח ג 112.16 0.07 995 1133289
נייר חדרה אגח 6 118.47 0.19 980 6320105
קופרליין אגח א 107.7 0.13 810 1136589
אבגול אגח ד 95.64 0.67 185 1140417
אבגול אגח ב 105.37 -0.02 53 1126317
נייר חדרה אגח 3 118.24 0 3 6320071
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
נייר חדרה אגח 3 ריבית 4.65 10/07/2018 6320071
אבגול אגח ד ריבית 1.95 24/06/2018 1140417
נייר חדרה אגח 6 ריבית 2.94 18/06/2018 6320105
אבגול אגח ב ריבית 3.15 18/06/2018 1126317
אבגול אגח ג ריבית 2.38 18/06/2018 1133289
קופרליין אגח א ריבית 3 09/04/2018 1136589
קופרליין אגח א פידיון חלקי 22.22 09/04/2018 1136589
קופרליין אגח ב פידיון חלקי 2.5 20/03/2018 1140177
קופרליין אגח ב ריבית 2.55 20/03/2018 1140177
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד