מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 108655.69 0.19 95|1
בנקים 95185.35 0.09 90|1
+ מסחר ושירותים 40240.11 0.16 94|0
^ תקשורת ומדיה 17485.25 0.18 94|6
^ שירותים 16751.64 0.16 94|2
^ מסחר 5824.12 0.15 94|1
^ מלונאות ותיירות 179.09 -0.04 94|3
השקעה ואחזקות 32488.79 0.16 97|1
+ תעשיה 19113.05 0.22 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12035.53 0.27 96|6
^ מזון 2715.18 0.13 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2271.94 0.17 96|7
^ אופנה והלבשה 1133.53 0.08 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 744.22 0.18 96|3
^ חשמל 212.66 -0.06 96|4
ביטוח 14853.17 0.18 93|1
חיפושי נפט וגז 4483.27 0.16 98|1
+ טכנולוגיה 3657.01 0.02 88|0
^ ביטחוניות 2430.33 0.02 88|4
^ מוליכים למחצה 492.76 0.11 88|6
^ קלינטק 478.25 0.05 88|8
^ שירותי מידע 183.53 -0.24 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 72.14 -0.11 88|3
שירותים פיננסיים 1624.28 -0.04 84|1
+ ביומד 573.64 0.09 87|0
^ מכשור רפואי 573.64 0.09 87|2
אג"ח מובנות 218.26 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קופרליין אגח ב 102.84 -0.15 5086 1140177
אבגול אגח ג 112.63 0.29 757 1133289
נייר חדרה אגח 6 118.57 0.36 604 6320105
אבגול אגח ד 99.57 -0.01 499 1140417
קופרליין אגח א 108.65 0.1 497 1136589
אבגול אגח ב 105.48 0.02 323 1126317
נייר חדרה אגח 5 102.68 0 8 6320097
נייר חדרה אגח 3 116.75 0 6320071
שניב אגח ב 103.2 0 1128271
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אבגול אגח ד ריבית 1.95 25/12/2017 1140417
אבגול אגח ב פידון חלקי 50 19/12/2017 1126317
אבגול אגח ב ריבית 3.15 19/12/2017 1126317
אבגול אגח ג ריבית 2.38 19/12/2017 1133289
נייר חדרה אגח 6 ריבית 2.94 18/12/2017 6320105
נייר חדרה אגח 6 פידון חלקי 5.56 18/12/2017 6320105
נייר חדרה אגח 5 ריבית 2.92 30/11/2017 6320097
שניב אגח ב פידון חלקי 72.73 19/10/2017 1128271
שניב אגח ב ריבית 2.3 19/10/2017 1128271
קופרליין אגח א ריבית 3 08/10/2017 1136589
קופרליין אגח ב ריבית 3.03 19/09/2017 1140177
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד