מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 112676.6 -0.11 95|1
בנקים 88930.9 -0.04 90|1
+ מסחר ושירותים 41507.73 -0.12 94|0
^ שירותים 18281.23 -0.11 94|2
^ תקשורת ומדיה 17160.75 -0.11 94|6
^ מסחר 5885.26 -0.14 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.49 -0.05 94|3
השקעה ואחזקות 32499.42 -0.05 97|1
+ תעשיה 19331.29 -0.1 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12417.58 -0.11 96|6
^ מזון 2723.83 -0.12 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2008.44 -0.08 96|7
^ אופנה והלבשה 1066.15 0 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 924.62 -0.11 96|3
^ חשמל 190.67 0.01 96|4
ביטוח 15958.69 -0.15 93|1
חיפושי נפט וגז 4568.91 -0.07 98|1
+ טכנולוגיה 3559.84 0.01 88|0
^ ביטחוניות 2100.72 -0.03 88|4
^ מוליכים למחצה 495 -0.12 88|6
^ קלינטק 456.88 0.21 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 274.18 0.03 88|2
^ שירותי מידע 173.65 0.01 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 59.42 0.83 88|3
שירותים פיננסיים 2181.72 -0.12 84|1
+ ביומד 641.77 -0.18 87|0
^ מכשור רפואי 641.77 -0.18 87|2
אג"ח מובנות 137.87 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דלק קב אגח לא 108.99 -0.25 7342 1134790
דיסק השק אגח י 105.92 -0.26 5679 6390348
קרדן אןוי אגח ב 68 0.24 3392 1113034
פז נפט אגח ג 102.18 0.02 2961 1114073
אידיביפת אגח יד 104.9 -0.27 2839 7980337
חברה לישראל אגח 11 94.78 -0.36 2085 5760244
דיסק השק אגח ו 136.3 -0.03 2079 6390207
חברה לישראל אגח 7 130.59 0.03 1448 5760160
אידיבי פת אגח ט 124.12 0.06 1342 7980154
פז נפט אגח ה 106.86 0.02 1166 1139534
הכשרת ישוב אג22 100.81 0.14 964 6120240
חברה לישראל אגח 10 109.64 0.01 912 5760236
דלק קב אגח יח 126.44 0.02 903 1115823
דלק קב אגח יד 103.81 -0.02 790 1115062
דלק קב אגח יט 118.58 0.1 779 1121326
ארקו אגח ג 106.74 0.04 757 3100245
אלביט הד אגח ט 117.56 -0.29 749 1131275
דלק קב אגח יג 132.48 -0.05 737 1105543
אלקו אגח יא 112.96 0 717 6940167
פז נפט אגח ו 107.6 -0.01 705 1139542
אלעזרא אגח ד 108.81 -0.17 637 1139260
יואל אגח 4 100.48 -0.07 487 5830120
פז נפט אגח ז 101.42 -0.02 476 1142595
אידיביפת אגח יג 106.1 0.04 471 7980329
אלקטרה אגח ד 109.6 -0.07 397 7390149
אידיבי פת אגח י 105.55 0.03 387 7980162
דלק קב אגח כב 130.64 0.03 363 1106046
פז נפט אגח ד 102.57 -0.04 330 1132505
הכשרת ישוב אג21 100.92 -0.08 317 6120224
נץ קבוצה אגח 1 106.35 -0.27 310 4550133
הכשרת ישוב אג18 107.76 -0.18 283 6120190
הכשרת ישוב אג20 108.2 0.02 271 6120216
אידיבי פת אגח ז 127.05 0.07 144 7980121
קרדן אןוי אגח א 61.56 2.77 127 1105535
דיסק השק אגח ח 126.5 0.08 114 6390223
צור אגח ח 109.63 0.01 96 7300148
אלעזרא אגח ב 112.41 -0.28 76 1128289
אם.אר.פי אגח ג 108.95 -0.02 63 1139278
פולאר השק אגח ו 158 0.25 60 6980247
אמיליה פת אגח א 111.3 0 51 5890066
הכשרת ישוב אג17 106.06 0.17 46 6120182
הכשרת ישוב אג19 106.62 -0.25 45 6120208
צור אגח ט 104.67 0.12 37 7300163
הכשרת ישוב אג16 107.46 0.07 34 6120166
הכשרת ישוב אג13 122.52 0 12 6120125
הכשרת ישוב אג15 105.77 0.18 11 6120158
אלקטרה אגח ג 130.5 0.03 11 7390131
צור אגח ז 107.99 0 5 7300114
אלביט הד אגח ח 101.37 -0.06 1 1131267
ליטו גרופ אגח ב 6.4 0 1097328
גאון אחז אגח ב 106.6 0 1133727
הכשרת ישוב אג14 101.06 0 6120141
לידר השק אגח ה 127.86 0 3180221
אידיביפת אגח יא 105.67 0 7980303
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
צור אגח ז ריבית 2.8 01/07/2018 7300114
אלעזרא אגח ד ריבית 3.13 25/06/2018 1139260
ארקו אגח ג ריבית 2.42 24/06/2018 3100245
נץ קבוצה אגח 1 ריבית 2.75 24/06/2018 4550133
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 24/06/2018 6120216
דיסק השק אגח י ריבית 2.4 24/06/2018 6390348
צור אגח ט ריבית 1.75 24/06/2018 7300163
ארקו אגח ג פידיון חלקי 10.53 24/06/2018 3100245
הכשרת ישוב אג16 פידיון חלקי 33.33 19/06/2018 6120166
אלקטרה אגח ד פידיון חלקי 11.11 18/06/2018 7390149
אלקטרה אגח ד ריבית 1.88 18/06/2018 7390149
אלקו אגח יא ריבית 2.55 17/06/2018 6940167
דיסק השק אגח ח פידיון חלקי 50 17/06/2018 6390223
דיסק השק אגח ח ריבית 4.45 17/06/2018 6390223
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/06/2018 1106046
אידיבי פת אגח ז ריבית 4.5 10/06/2018 7980121
אידיבי פת אגח ט ריבית 2.47 06/06/2018 7980154
אלביט הד אגח ח ריבית 2.48 31/05/2018 1131267
חברה לישראל אגח 10 ריבית 2.05 27/05/2018 5760236
חברה לישראל אגח 11 ריבית 2.63 27/05/2018 5760244
פז נפט אגח ה ריבית 1.48 27/05/2018 1139534
פז נפט אגח ו ריבית 0.97 27/05/2018 1139542
פז נפט אגח ז ריבית 0.57 27/05/2018 1142595
אמיליה פת אגח א ריבית 3.25 21/05/2018 5890066
אלעזרא אגח ב ריבית 3.7 21/05/2018 1128289
גאון אחז אגח ב ריבית 3.4 21/05/2018 1133727
אלעזרא אגח ב פידיון חלקי 12.16 21/05/2018 1128289
גאון אחז אגח ב פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 1133727
הכשרת ישוב אג15 פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 6120158
הכשרת ישוב אג13 ריבית 2.65 02/05/2018 6120125
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/04/2018 1121326
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 22/04/2018 1115823
אם.אר.פי אגח ג ריבית 2.74 10/04/2018 1139278
אלקטרה אגח ג פידיון חלקי 25 10/04/2018 7390131
אלקטרה אגח ג ריבית 2.35 10/04/2018 7390131
דלק קב אגח יד ריבית 2.13 08/04/2018 1115062
יואל אגח 4 ריבית 0.53 04/04/2018 5830120
הכשרת ישוב אג19 ריבית 1 25/03/2018 6120208
הכשרת ישוב אג21 ריבית 0.45 25/03/2018 6120224
הכשרת ישוב אג22 ריבית 0.64 25/03/2018 6120240
אידיביפת אגח יד ריבית 1.25 25/03/2018 7980337
הכשרת ישוב אג17 פידיון חלקי 25 19/03/2018 6120182
הכשרת ישוב אג16 ריבית 1.33 19/03/2018 6120166
הכשרת ישוב אג17 ריבית 1.25 19/03/2018 6120182
הכשרת ישוב אג18 ריבית 1.4 19/03/2018 6120190
פז נפט אגח ג ריבית 19/03/2018 1114073
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 18/03/2018 1105543
חברה לישראל אגח 7 ריבית 2.47 28/02/2018 5760160
חברה לישראל אגח 7 פידיון חלקי 25 28/02/2018 5760160
פולאר השק אגח ו ריבית 14.09 28/02/2018 6980247
ליטו גרופ אגח ב ריבית 2.38 27/02/2018 1097328
קרדן אןוי אגח א ריבית 6.32 25/02/2018 1105535
אידיביפת אגח יא ריבית 1.06 23/02/2018 7980303
אידיביפת אגח יג ריבית 1.35 23/02/2018 7980329
הכשרת ישוב אג14 ריבית 1.29 18/02/2018 6120141
הכשרת ישוב אג15 ריבית 1.2 18/02/2018 6120158
פז נפט אגח ד ריבית 17/02/2018 1132505
דלק קב אגח לא ריבית 2.15 08/02/2018 1134790
קרדן אןוי אגח ב ריבית 6.78 21/01/2018 1113034
צור אגח ח ריבית 2.83 21/01/2018 7300148
קרדן אןוי אגח ב פידיון חלקי 20 21/01/2018 1113034
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד