מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 112509.01 0 95|1
בנקים 88683.39 0.1 90|1
+ מסחר ושירותים 42164.59 0 94|0
^ שירותים 18369.25 0.01 94|2
^ תקשורת ומדיה 17684.43 0.02 94|6
^ מסחר 5932.46 -0.12 94|1
^ מלונאות ותיירות 178.45 0.03 94|3
השקעה ואחזקות 33024.16 -0.03 97|1
+ תעשיה 19896.25 -0.04 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12643.8 0 96|6
^ מזון 2743.77 -0.12 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2256.24 -0.22 96|7
^ אופנה והלבשה 1106.93 0.06 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 930.63 -0.1 96|3
^ חשמל 214.88 0 96|4
ביטוח 14879.62 -0.13 93|1
חיפושי נפט וגז 4430.82 -0.03 98|1
+ טכנולוגיה 3944.17 -0.01 88|0
^ ביטחוניות 2441.15 0.01 88|4
^ מוליכים למחצה 488.59 -0.32 88|6
^ קלינטק 475.17 0.01 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 284.42 0.06 88|2
^ שירותי מידע 184.09 0.12 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.74 0.55 88|3
שירותים פיננסיים 1782.91 -0.08 84|1
+ ביומד 569.63 -0.29 87|0
^ מכשור רפואי 569.63 -0.29 87|2
אג"ח מובנות 166.75 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אידיבי פת אגח ט 122.05 0.5 84609 7980154
דיסק השק אגח י 105.1 0.06 59861 6390348
דלק קב אגח לא 106.03 -0.55 37246 1134790
חברה לישראלאגח9 102.95 -0.1 30709 5760202
הכשרת ישוב אג17 106.41 -0.32 20938 6120182
חברה לישראלאגח7 129.64 0.14 20843 5760160
אידיבי פת אגח ז 127.4 0.28 20512 7980121
דיסק השק אגח ט 106.43 -0.09 9695 6390249
אלקטרה אגח ג 129.31 -0.25 9509 7390131
דלק קב אגח יח 124.8 0.21 9435 1115823
דלק קב אגח יד 105.55 -0.18 8278 1115062
חברהלישראלאגח10 109.96 -0.1 7094 5760236
דלק קב אגח יט 116.28 0.03 5847 1121326
דיסק השק אגח ו 137.98 0.08 5330 6390207
דלק קב אגח יג 130.2 -0.28 4992 1105543
פז נפט אגח ג 102.58 0.01 3921 1114073
אידיביפת אגח יד 102.37 0.06 3207 7980337
אלקטרה אגח ד 110.1 -0.19 3001 7390149
פז נפט אגח ו 107.1 0.16 2701 1139542
פז נפט אגח ה 107.6 -0.04 2655 1139534
הכשרת ישוב אג12 99.9 0.27 2418 6120224
דלק קב אגח כב 130.99 -0.37 2415 1106046
חברהלישראלאגח11 98.4 -0.12 2394 5760244
הכשרת ישוב אג18 108.3 -0.17 2180 6120190
אידיביפת אגח יב 110.55 0.01 1818 7980311
הכשרת ישוב אג20 108.13 -0.28 1501 6120216
אלקו אגח יא 113.44 -0.04 1252 6940167
פז נפט אגח ד 103.2 0.05 827 1132505
קרדן אןוי אגח ב 74 0.03 598 1113034
אידיביפת אגח יג 105.92 0.07 395 7980329
פולאר השק אגח ו 141 0.36 230 6980247
אידיבי פת אגח י 109.08 0.03 168 7980162
קרדן אןוי אגח א 79.92 0.16 155 1105535
צור אגח ט 105.63 -0.09 134 7300163
הכשרת ישוב אג16 108.15 0.14 95 6120166
צור אגח ח 111.74 -0.02 74 7300148
הכשרת ישוב אג19 106.44 0.01 61 6120208
נץ קבוצה אגח 1 107.81 -0.17 53 4550133
אם.אר.פי אגח ג 107.3 0.3 52 1139278
הכשרת ישוב אג15 105.9 -0.06 32 6120158
אלביט הד אגח ט 103.79 -0.15 29 1131275
אלעזרא אגח ד 109.22 0.05 17 1139260
דיסק השק אגח ח 125.28 0.03 14 6390223
אלביט הד אגח ח 102 -0.03 13 1131267
ארקו אגח ג 106.6 -0.38 5 3100245
יואל אגח 4 100.49 0 2 5830120
אלעזרא אגח ב 113.73 0.05 2 1128289
ליטו גרופ אגח ב 6.2 0 0 1097328
אידיביפת אגח יא 105.7 0 0 7980303
צור אגח ז 110.35 0 7300114
גאון אחז אגח ב 109.15 0 1133727
אלעזרא אגח ג 102.36 0 1133776
אמיליה פת אגח א 111.37 0 5890066
הכשרת ישוב אג13 122 0 6120125
הכשרת ישוב אג14 102.04 0 6120141
לידר השק אגח ה 126.1 0 3180221
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
הכשרת ישוב אג13 ריבית 2.65 02/05/2018 6120125
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/04/2018 1121326
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 22/04/2018 1115823
אם.אר.פי אגח ג ריבית 2.74 10/04/2018 1139278
אלקטרה אגח ג ריבית 2.35 10/04/2018 7390131
אלקטרה אגח ג פידיון חלקי 25 10/04/2018 7390131
יואל אגח 4 ריבית 0.53 04/04/2018 5830120
הכשרת ישוב אג17 פידיון חלקי 25 20/03/2018 6120182
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 18/03/2018 1105543
חברה לישראלאגח7 ריבית 2.47 28/02/2018 5760160
חברה לישראלאגח7 פידיון חלקי 25 28/02/2018 5760160
קרדן אןוי אגח א ריבית 6.32 25/02/2018 1105535
דלק קב אגח לא ריבית 2.15 08/02/2018 1134790
קרדן אןוי אגח ב ריבית 6.78 21/01/2018 1113034
צור אגח ח ריבית 2.83 21/01/2018 7300148
קרדן אןוי אגח ב פידיון חלקי 20 21/01/2018 1113034
דיסק השק אגח ט ריבית 6.7 08/01/2018 6390249
דלק קב אגח יד ריבית 2.13 07/01/2018 1115062
ליטו גרופ אגח ב ריבית 2.38 31/12/2017 1097328
חברה לישראלאגח9 ריבית 3.13 31/12/2017 5760202
אלעזרא אגח ד ריבית 3.13 26/12/2017 1139260
אלעזרא אגח ד פידיון חלקי 0.63 26/12/2017 1139260
צור אגח ט ריבית 1.75 25/12/2017 7300163
דיסק השק אגח י ריבית 1.18 25/12/2017 6390348
ארקו אגח ג ריבית 2.42 25/12/2017 3100245
נץ קבוצה אגח 1 ריבית 2.47 25/12/2017 4550133
הכשרת ישוב אג19 ריבית 1 25/12/2017 6120208
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 25/12/2017 6120216
הכשרת ישוב אג12 ריבית 0.26 25/12/2017 6120224
אידיביפת אגח יד ריבית 1.25 24/12/2017 7980337
פולאר השק אגח ו ריבית 14.09 21/12/2017 6980247
צור אגח ז ריבית 2.8 20/12/2017 7300114
אלקטרה אגח ד ריבית 1.88 19/12/2017 7390149
דיסק השק אגח ו פידיון חלקי 11.11 19/12/2017 6390207
דיסק השק אגח ו ריבית 4.95 19/12/2017 6390207
הכשרת ישוב אג16 ריבית 1.33 19/12/2017 6120166
הכשרת ישוב אג17 ריבית 1.25 19/12/2017 6120182
הכשרת ישוב אג18 ריבית 1.4 19/12/2017 6120190
אלביט הד אגח ח ריבית 3 19/12/2017 1131267
פז נפט אגח ג ריבית 19/12/2017 1114073
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/12/2017 1106046
אלקו אגח יא פידיון חלקי 14.29 17/12/2017 6940167
אלקו אגח יא ריבית 2.55 17/12/2017 6940167
אידיבי פת אגח ט ריבית 2.47 06/12/2017 7980154
אלעזרא אגח ג ריבית 2.65 30/11/2017 1133776
אידיביפת אגח יב ריבית 10.64 28/11/2017 7980311
אידיבי פת אגח י ריבית 6.6 28/11/2017 7980162
אידיבי פת אגח י פידיון חלקי 50 28/11/2017 7980162
פז נפט אגח ו פידיון חלקי 8.33 26/11/2017 1139542
פז נפט אגח ה ריבית 1.48 26/11/2017 1139534
פז נפט אגח ו ריבית 0.97 26/11/2017 1139542
חברהלישראלאגח10 ריבית 2.05 26/11/2017 5760236
חברהלישראלאגח11 ריבית 2.63 26/11/2017 5760244
אידיביפת אגח יג ריבית 1.35 22/11/2017 7980329
אידיביפת אגח יא ריבית 1.06 22/11/2017 7980303
אמיליה פת אגח א פידיון חלקי 50 19/11/2017 5890066
אמיליה פת אגח א ריבית 3.25 19/11/2017 5890066
הכשרת ישוב אג14 ריבית 1.29 19/11/2017 6120141
הכשרת ישוב אג15 ריבית 1.2 19/11/2017 6120158
פז נפט אגח ד ריבית 0.44 19/11/2017 1132505
גאון אחז אגח ב ריבית 3.4 19/11/2017 1133727
אלעזרא אגח ב ריבית 3.7 19/11/2017 1128289
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד