מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 108655.69 0.19 95|1
בנקים 95185.35 0.09 90|1
+ מסחר ושירותים 40240.11 0.16 94|0
^ תקשורת ומדיה 17485.25 0.18 94|6
^ שירותים 16751.64 0.16 94|2
^ מסחר 5824.12 0.15 94|1
^ מלונאות ותיירות 179.09 -0.04 94|3
השקעה ואחזקות 32488.79 0.16 97|1
+ תעשיה 19113.05 0.22 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12035.53 0.27 96|6
^ מזון 2715.18 0.13 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2271.94 0.17 96|7
^ אופנה והלבשה 1133.53 0.08 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 744.22 0.18 96|3
^ חשמל 212.66 -0.06 96|4
ביטוח 14853.17 0.18 93|1
חיפושי נפט וגז 4483.27 0.16 98|1
+ טכנולוגיה 3657.01 0.02 88|0
^ ביטחוניות 2430.33 0.02 88|4
^ מוליכים למחצה 492.76 0.11 88|6
^ קלינטק 478.25 0.05 88|8
^ שירותי מידע 183.53 -0.24 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 72.14 -0.11 88|3
שירותים פיננסיים 1624.28 -0.04 84|1
+ ביומד 573.64 0.09 87|0
^ מכשור רפואי 573.64 0.09 87|2
אג"ח מובנות 218.26 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דלק קב אגח לא 106.31 0.38 10428 1134790
אידיביפת אגח יג 105.09 0.1 10150 7980329
אידיבי פת אגח ט 115.45 -0.02 7535 7980154
אידיביפת אגח יד 99.96 -0.03 7437 7980337
דלק קב אגח יח 124.03 0.1 3795 1115823
דלק קב אגח יט 117.95 0.03 2944 1121326
חברהלישראלאגח11 98.67 0.16 2906 5760244
דיסק השק אגח ו 131.15 0.26 2542 6390207
פז נפט אגח ג 102.85 0.04 2341 1114073
חברהלישראלאגח10 108.99 0.33 2264 5760236
חברה לישראלאגח7 131.21 0.24 1948 5760160
אידיביפת אגח יב 109.88 0 1612 7980311
הכשרת ישוב אג20 104.16 0.1 1306 6120216
פז נפט אגח ד 102.36 0.16 1129 1132505
דלק קב אגח יג 132.66 0.17 1124 1105543
דלק קב אגח יד 107.7 0.06 613 1115062
הכשרת ישוב אג18 109.06 0.1 592 6120190
יואל אגח 4 100.73 -0.07 535 5830120
אלקו אגח יא 112.42 0.2 475 6940167
פז נפט אגח ה 106.4 0.21 427 1139534
הכשרת ישוב אג19 105.21 0.18 397 6120208
אלקטרה אגח ד 109.05 0.17 383 7390149
דלק קב אגח כב 130.89 0.29 380 1106046
הכשרת ישוב אג13 124.11 0.02 366 6120125
הכשרת ישוב אג17 106.94 0.12 356 6120182
אידיבי פת אגח ז 125.26 0.09 284 7980121
פז נפט אגח ו 105.8 0.24 268 1139542
אלעזרא אגח ד 107.15 0.31 238 1139260
חברה לישראלאגח9 102.87 -0.02 210 5760202
דיסק השק אגח ט 106.35 0.1 197 6390249
דיסק השק אגח ח 124.79 0.06 174 6390223
אידיבי פת אגח י 108.31 0.06 171 7980162
אידיביפת אגח יא 105.94 0.29 148 7980303
אלביט הד אגח ט 98.66 -0.79 132 1131275
קרדן אןוי אגח א 96.64 -0.13 131 1105535
אלביט הד אגח ח 100.24 0.07 123 1131267
צור אגח ח 110.31 0.04 121 7300148
אלקטרה אגח ג 131.6 0.1 119 7390131
קרדן אןוי אגח ב 75.06 -0.11 117 1113034
הכשרת ישוב אג15 106.97 0.02 113 6120158
דלק קב אגח טו 104.1 -0.02 98 1115070
צור אגח ט 103.45 -0.05 88 7300163
אם.אר.פי אגח ג 108.56 0.07 74 1139278
ארקו אגח ג 104.45 0.01 58 3100245
הכשרת ישוב אג14 103.15 0.05 46 6120141
אלעזרא אגח ב 113.01 0.52 40 1128289
פולאר השק אגח ו 135.04 0.4 29 6980247
גאון אחז אגח ב 109.19 0.63 11 1133727
הכשרת ישוב אג16 108.95 0.18 11 6120166
נץ קבוצה אגח 1 101.6 0.44 10 4550133
צור אגח ז 109.63 -0.01 1 7300114
יואל אגח 3 100.42 0 5830104
אמיליה פת אגח א 110.01 0 5890066
הכשרת ישוב אג12 122.5 0 6120117
אלעזרא אגח ג 102.72 0 1133776
לידר השק אגח ה 131.15 0 3180221
ליטו גרופ אגח ב 3.59 0 1097328
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
קרדן אןוי אגח ב ריבית 6.78 21/01/2018 1113034
צור אגח ח ריבית 2.83 21/01/2018 7300148
קרדן אןוי אגח ב פידון חלקי 20 21/01/2018 1113034
דיסק השק אגח ט ריבית 6.7 08/01/2018 6390249
חברה לישראלאגח9 ריבית 3.13 31/12/2017 5760202
אלעזרא אגח ד ריבית 3.13 26/12/2017 1139260
אלעזרא אגח ד פידון חלקי 0.63 26/12/2017 1139260
צור אגח ט ריבית 1.75 25/12/2017 7300163
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 25/12/2017 6120216
ארקו אגח ג ריבית 2.42 25/12/2017 3100245
נץ קבוצה אגח 1 ריבית 2.47 25/12/2017 4550133
צור אגח ז ריבית 2.8 20/12/2017 7300114
אלקטרה אגח ד ריבית 1.88 19/12/2017 7390149
דיסק השק אגח ו ריבית 4.95 19/12/2017 6390207
דיסק השק אגח ו פידון חלקי 11.11 19/12/2017 6390207
אלביט הד אגח ח ריבית 3 19/12/2017 1131267
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/12/2017 1106046
אלקו אגח יא פידון חלקי 14.29 17/12/2017 6940167
אלקו אגח יא ריבית 2.55 17/12/2017 6940167
אידיבי פת אגח ט ריבית 2.47 06/12/2017 7980154
אלעזרא אגח ג ריבית 2.65 30/11/2017 1133776
אידיבי פת אגח י ריבית 6.6 28/11/2017 7980162
אידיבי פת אגח י פידון חלקי 50 28/11/2017 7980162
פז נפט אגח ו פידון חלקי 8.33 26/11/2017 1139542
פז נפט אגח ה ריבית 1.48 26/11/2017 1139534
פז נפט אגח ו ריבית 0.97 26/11/2017 1139542
חברהלישראלאגח10 ריבית 2.05 26/11/2017 5760236
חברהלישראלאגח11 ריבית 2.63 26/11/2017 5760244
אמיליה פת אגח א ריבית 3.25 19/11/2017 5890066
אלעזרא אגח ב ריבית 3.7 19/11/2017 1128289
אמיליה פת אגח א פידון חלקי 50 19/11/2017 5890066
גאון אחז אגח ב ריבית 3.4 19/11/2017 1133727
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/10/2017 1121326
הכשרת ישוב אג13 ריבית 2.65 22/10/2017 6120125
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 19/10/2017 1115823
ליטו גרופ אגח ב ריבית 2.38 19/10/2017 1097328
דלק קב אגח יח פידון חלקי 20 19/10/2017 1115823
דלק קב אגח טו ריבית 4.25 18/10/2017 1115070
יואל אגח 3 ריבית 0.64 10/10/2017 5830104
אלקטרה אגח ג ריבית 2.35 10/10/2017 7390131
אם.אר.פי אגח ג ריבית 2.74 09/10/2017 1139278
דלק קב אגח יד ריבית 2.13 08/10/2017 1115062
יואל אגח 4 ריבית 0.43 08/10/2017 5830120
לידר השק אגח ה ריבית 8.31 24/09/2017 3180221
הכשרת ישוב אג19 ריבית 1 24/09/2017 6120208
אידיביפת אגח יד ריבית 0.93 24/09/2017 7980337
לידר השק אגח ה פידון חלקי 25 24/09/2017 3180221
הכשרת ישוב אג16 ריבית 1.33 18/09/2017 6120166
הכשרת ישוב אג17 ריבית 1.25 18/09/2017 6120182
הכשרת ישוב אג18 ריבית 1.4 18/09/2017 6120190
פז נפט אגח ג ריבית 18/09/2017 1114073
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 17/09/2017 1105543
הכשרת ישוב אג12 ריבית 2.63 08/09/2017 6120117
חברה לישראלאגח7 ריבית 2.47 31/08/2017 5760160
פולאר השק אגח ו ריבית 14.09 31/08/2017 6980247
אידיביפת אגח יא ריבית 1.06 22/08/2017 7980303
אידיביפת אגח יב ריבית 1.74 22/08/2017 7980311
אידיביפת אגח יג ריבית 1.35 22/08/2017 7980329
הכשרת ישוב אג14 ריבית 1.29 20/08/2017 6120141
הכשרת ישוב אג15 ריבית 1.2 20/08/2017 6120158
פז נפט אגח ד ריבית 0.44 20/08/2017 1132505
דלק קב אגח לא ריבית 2.15 08/08/2017 1134790
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד