מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 109707.1 0.08 95|1
בנקים 85559.79 0.03 90|1
+ מסחר ושירותים 39259.29 0.02 94|0
^ תקשורת ומדיה 17563.24 0 94|6
^ שירותים 15405.45 0.05 94|2
^ מסחר 6110.06 0.03 94|1
^ מלונאות ותיירות 180.55 -0.05 94|3
השקעה ואחזקות 32727.81 0.12 97|1
+ תעשיה 19664.22 0.13 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12659.46 0.17 96|6
^ מזון 2732.66 0.18 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2285.86 0.02 96|7
^ אופנה והלבשה 1101.17 0.02 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 671.51 -0.19 96|3
^ חשמל 213.56 0.04 96|4
ביטוח 14978.97 0.06 93|1
חיפושי נפט וגז 4439.68 -0.04 98|1
+ טכנולוגיה 3904.27 0.07 88|0
^ ביטחוניות 2439.67 0.05 88|4
^ מוליכים למחצה 498.65 -0.04 88|6
^ קלינטק 479.57 0.36 88|8
^ תוכנה ואינטרנט 232.95 0.01 88|2
^ שירותי מידע 183.26 0 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 70.18 0.01 88|3
שירותים פיננסיים 1750.43 0.01 84|1
+ ביומד 570.57 0.18 87|0
^ מכשור רפואי 570.57 0.18 87|2
אג"ח מובנות 217.41 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דיסק השק אגח ו 133.91 0.59 101036 6390207
דלק קב אגח לא 107.96 -0.04 13878 1134790
אידיביפת אגח יד 101.51 0.06 6053 7980337
פז נפט אגח ג 102.55 0.02 3894 1114073
חברהלישראלאגח11 98.42 -0.1 3859 5760244
אידיבי פת אגח ט 117.83 0.34 3727 7980154
דלק קב אגח כב 131.12 -0.02 3125 1106046
אידיביפת אגח יג 104.48 0.15 2589 7980329
חברהלישראלאגח10 110.52 -0.21 2588 5760236
דלק קב אגח יט 118.82 0.03 1559 1121326
פז נפט אגח ה 107.88 -0.02 1511 1139534
הכשרת ישוב אג20 105.12 0.24 1499 6120216
חברה לישראלאגח7 128.85 0.05 1467 5760160
פז נפט אגח ד 102.82 0.04 906 1132505
אלקטרה אגח ד 110.37 0.21 669 7390149
פז נפט אגח ו 106.35 0.05 664 1139542
אידיביפת אגח יב 109.55 0.19 578 7980311
דלק קב אגח יח 124.48 0.09 558 1115823
אלקו אגח יא 113.2 0.04 522 6940167
דלק קב אגח יג 130.46 0.06 482 1105543
דלק קב אגח יד 107.91 0.09 305 1115062
הכשרת ישוב אג17 106.48 -0.08 277 6120182
אידיבי פת אגח ז 125.45 0 253 7980121
הכשרת ישוב אג18 108.11 -0.02 201 6120190
אלקטרה אגח ג 131.7 -0.11 155 7390131
חברה לישראלאגח9 102.95 -0.04 153 5760202
קרדן אןוי אגח א 92.97 0.1 152 1105535
הכשרת ישוב אג19 106.3 -0.23 134 6120208
נץ קבוצה אגח 1 105.59 -0.01 100 4550133
צור אגח ט 104.57 0.02 97 7300163
צור אגח ח 111.16 0.06 94 7300148
יואל אגח 4 100.72 -0.08 87 5830120
קרדן אןוי אגח ב 74.23 0.04 87 1113034
אלביט הד אגח ח 100.66 0.03 76 1131267
אידיבי פת אגח י 108.46 -0.06 65 7980162
אלביט הד אגח ט 104.3 -0.19 62 1131275
ארקו אגח ג 105.35 -0.09 62 3100245
אידיביפת אגח יא 105.7 0.11 50 7980303
גאון אחז אגח ב 109.12 0.11 47 1133727
אם.אר.פי אגח ג 108.52 -0.07 44 1139278
צור אגח ז 109.9 0.01 42 7300114
דלק קב אגח טו 104.17 -0.02 40 1115070
פולאר השק אגח ו 138 -0.43 28 6980247
דיסק השק אגח ט 106.49 0.06 26 6390249
אלעזרא אגח ד 108.08 1 22 1139260
הכשרת ישוב אג15 106.19 0.08 11 6120158
אלעזרא אגח ב 111.26 0.11 3 1128289
הכשרת ישוב אג16 107.66 -0.06 2 6120166
יואל אגח 3 100.62 0 5830104
אמיליה פת אגח א 110.5 0 5890066
הכשרת ישוב אג13 124.42 0 6120125
הכשרת ישוב אג14 102.09 0 6120141
לידר השק אגח ה 130.01 0 3180221
אלעזרא אגח ג 101.61 0 1133776
ליטו גרופ אגח ב 3.59 0 1097328
דיסק השק אגח ח 125.05 0 6390223
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
הכשרת ישוב אג17 פידון חלקי 25 20/03/2018 6120182
חברה לישראלאגח7 פידון חלקי 25 28/02/2018 5760160
חברה לישראלאגח7 ריבית 2.47 28/02/2018 5760160
קרדן אןוי אגח א ריבית 6.32 25/02/2018 1105535
דלק קב אגח לא ריבית 2.15 08/02/2018 1134790
קרדן אןוי אגח ב ריבית 6.78 21/01/2018 1113034
צור אגח ח ריבית 2.83 21/01/2018 7300148
קרדן אןוי אגח ב פידון חלקי 20 21/01/2018 1113034
דיסק השק אגח ט ריבית 6.7 08/01/2018 6390249
חברה לישראלאגח9 ריבית 3.13 31/12/2017 5760202
אלעזרא אגח ד ריבית 3.13 26/12/2017 1139260
אלעזרא אגח ד פידון חלקי 0.63 26/12/2017 1139260
צור אגח ט ריבית 1.75 25/12/2017 7300163
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 25/12/2017 6120216
ארקו אגח ג ריבית 2.42 25/12/2017 3100245
נץ קבוצה אגח 1 ריבית 2.47 25/12/2017 4550133
צור אגח ז ריבית 2.8 20/12/2017 7300114
דיסק השק אגח ו פידון חלקי 11.11 19/12/2017 6390207
דיסק השק אגח ו ריבית 4.95 19/12/2017 6390207
אלקטרה אגח ד ריבית 1.88 19/12/2017 7390149
אלביט הד אגח ח ריבית 3 19/12/2017 1131267
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/12/2017 1106046
אלקו אגח יא ריבית 2.55 17/12/2017 6940167
אלקו אגח יא פידון חלקי 14.29 17/12/2017 6940167
אידיבי פת אגח ט ריבית 2.47 06/12/2017 7980154
אלעזרא אגח ג ריבית 2.65 30/11/2017 1133776
אידיבי פת אגח י ריבית 6.6 28/11/2017 7980162
אידיבי פת אגח י פידון חלקי 50 28/11/2017 7980162
פז נפט אגח ו פידון חלקי 8.33 26/11/2017 1139542
פז נפט אגח ה ריבית 1.48 26/11/2017 1139534
פז נפט אגח ו ריבית 0.97 26/11/2017 1139542
חברהלישראלאגח10 ריבית 2.05 26/11/2017 5760236
חברהלישראלאגח11 ריבית 2.63 26/11/2017 5760244
אידיביפת אגח יא ריבית 1.06 22/11/2017 7980303
אידיביפת אגח יב ריבית 1.74 22/11/2017 7980311
אידיביפת אגח יג ריבית 1.35 22/11/2017 7980329
הכשרת ישוב אג14 ריבית 1.29 20/11/2017 6120141
הכשרת ישוב אג15 ריבית 1.2 20/11/2017 6120158
אמיליה פת אגח א ריבית 3.25 19/11/2017 5890066
אלעזרא אגח ב ריבית 3.7 19/11/2017 1128289
פז נפט אגח ד ריבית 19/11/2017 1132505
גאון אחז אגח ב ריבית 3.4 19/11/2017 1133727
אמיליה פת אגח א פידון חלקי 50 19/11/2017 5890066
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/10/2017 1121326
הכשרת ישוב אג13 ריבית 2.65 22/10/2017 6120125
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 19/10/2017 1115823
ליטו גרופ אגח ב ריבית 2.38 19/10/2017 1097328
דלק קב אגח יח פידון חלקי 20 19/10/2017 1115823
דלק קב אגח טו ריבית 4.25 18/10/2017 1115070
יואל אגח 3 ריבית 0.64 10/10/2017 5830104
אלקטרה אגח ג ריבית 2.35 10/10/2017 7390131
אם.אר.פי אגח ג ריבית 2.74 09/10/2017 1139278
דלק קב אגח יד ריבית 2.13 08/10/2017 1115062
יואל אגח 4 ריבית 0.43 08/10/2017 5830120
פולאר השק אגח ו ריבית 14.09 28/09/2017 6980247
אידיביפת אגח יד ריבית 0.93 24/09/2017 7980337
לידר השק אגח ה פידון חלקי 25 24/09/2017 3180221
לידר השק אגח ה ריבית 8.31 24/09/2017 3180221
הכשרת ישוב אג19 ריבית 1 24/09/2017 6120208
הכשרת ישוב אג16 ריבית 1.33 18/09/2017 6120166
הכשרת ישוב אג17 ריבית 1.25 18/09/2017 6120182
הכשרת ישוב אג18 ריבית 1.4 18/09/2017 6120190
פז נפט אגח ג ריבית 0.58 18/09/2017 1114073
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 17/09/2017 1105543
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד