מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49249.32 0.07 2
AA+/Aa1 22333.7 0.11 3
AA/Aa2 49942.42 0.06 4
AA-/Aa3 61762.39 0.04 5
A+/A1 44876.54 -0.07 6
A/A2 47004.8 -0.05 7
A-/A3 24701.16 -0.16 8
BBB+/Baa1 8346.15 -0.03 9
BBB/Baa2 6567.08 0.07 10
BBB-/Baa3 1987 0.4 11
BB+/Ba1-C 1426.97 0.07 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דיסק השק אגח י 105.1 0.06 59861 6390348
יואייארסי אגח א 102.5 0.35 10243 1141837
דיסק השק אגח ט 106.43 -0.09 9695 6390249
דיסק השק אגח ו 137.98 0.08 5330 6390207
אלקטרה נדלןאגחד 111.75 0.05 860 1121227
ווסיג''י אגח ב 103 -0.02 241 1141217
לוזון קב אגח ו 115.29 0.47 152 4730123
פלסטו שק אגח ד 104.93 0.09 42 7270119
יואייארסי אגח ב 103.58 -0.37 20 1141845
דיסק השק אגח ח 125.28 0.03 14 6390223
פלסטו שק אגח ג 105.08 -0.03 11 7270101
הכש חב בטוחאגח1 111.51 0 4 1122092
אברות אגח ד 105.36 0.09 1 2970192
הכש חב בטוחאגח2 102.02 0 1131218
לוזון קב אגח ז 98.61 0 4730149
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אלקטרה נדלןאגחד ריבית 2.25 22/04/2018 1121227
יואייארסי אגח א ריבית 3.72 22/04/2018 1141837
יואייארסי אגח ב ריבית 5.17 22/04/2018 1141845
לוזון קב אגח ז ריבית 1.7 19/03/2018 4730149
הכש חב בטוחאגח2 ריבית 1.92 21/01/2018 1131218
דיסק השק אגח ט ריבית 6.7 08/01/2018 6390249
דיסק השק אגח י ריבית 1.18 25/12/2017 6390348
ווסיג''י אגח ב ריבית 2 20/12/2017 1141217
הכש חב בטוחאגח1 ריבית 2.85 19/12/2017 1122092
אברות אגח ד ריבית 2.88 19/12/2017 2970192
דיסק השק אגח ו ריבית 4.95 19/12/2017 6390207
דיסק השק אגח ו פידיון חלקי 11.11 19/12/2017 6390207
פלסטו שק אגח ג ריבית 2.6 19/11/2017 7270101
לוזון קב אגח ו פידיון חלקי 20 19/11/2017 4730123
לוזון קב אגח ו ריבית 3.78 19/11/2017 4730123
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד