מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 44473.88 0.08 2
AA+/Aa1 29709.49 0.06 3
AA/Aa2 45083.37 0.13 4
AA-/Aa3 62073.84 0.15 5
A+/A1 41819.56 0.13 6
A/A2 46794.81 0.2 7
A-/A3 21046.99 0.16 8
BBB+/Baa1 5484.51 0.06 9
BBB/Baa2 5812.3 0.3 10
BBB-/Baa3 1916.12 0.1 11
BB+/Ba1-C 601.01 -0.45 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דיסק השק אגח ו 131.09 0.21 1840 6390207
אאורה אגח יא 101.29 0.28 270 3730421
דיסק השק אגח ט 106.31 0.07 140 6390249
הכש חב בטוחאגח1 110.25 0.05 92 1122092
אלקטרה נדלןאגחד 110.71 0.07 54 1121227
לוזון קב אגח ז 97.65 0.38 49 4730149
לוזון קב אגח ו 115.2 0.44 21 4730123
אאורה אגח ז 103.65 0.05 19 3730314
אאורה אגח ח 106.45 0.05 12 3730355
דיסק השק אגח ח 124.8 0.07 10 6390223
פלסטו שק אגח ג 104.5 0 7270101
פלסטו שק אגח ד 102.5 0 7270119
אאורה אגח ט 107.3 0 3730397
אאורה אגח י 101.76 0 3730413
הכש חב בטוחאגח2 102.23 0 1131218
אלקטרה נדלןאגחה 107.94 0 1138593
אברות אגח ד 101.4 0 2970192
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
הכש חב בטוחאגח2 ריבית 1.92 21/01/2018 1131218
דיסק השק אגח ט ריבית 6.7 08/01/2018 6390249
אלקטרה נדלןאגחה ריבית 2.4 31/12/2017 1138593
אאורה אגח י ריבית 1.95 25/12/2017 3730413
אאורה אגח יא ריבית 1.71 25/12/2017 3730421
אברות אגח ד ריבית 2.88 19/12/2017 2970192
הכש חב בטוחאגח1 ריבית 2.85 19/12/2017 1122092
אאורה אגח ט ריבית 2.85 19/12/2017 3730397
דיסק השק אגח ו ריבית 4.95 19/12/2017 6390207
דיסק השק אגח ו פידון חלקי 11.11 19/12/2017 6390207
לוזון קב אגח ו פידון חלקי 20 19/11/2017 4730123
פלסטו שק אגח ג ריבית 2.6 19/11/2017 7270101
לוזון קב אגח ו ריבית 3.78 19/11/2017 4730123
אאורה אגח ז ריבית 4 31/10/2017 3730314
אלקטרה נדלןאגחד פידון חלקי 25 22/10/2017 1121227
אלקטרה נדלןאגחד ריבית 2.25 22/10/2017 1121227
אאורה אגח ח פידון חלקי 19.99 18/09/2017 3730355
אאורה אגח ח ריבית 3 18/09/2017 3730355
לוזון קב אגח ז ריבית 1.7 18/09/2017 4730149
לוזון קב אגח ז פידון חלקי 11.11 18/09/2017 4730149
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד