מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 42679.64 0.03 2
AA+/Aa1 22818.51 0.02 3
AA/Aa2 45613.16 0.04 4
AA-/Aa3 63108.5 0.08 5
A+/A1 43157.8 0.05 6
A/A2 47942.36 0.04 7
A-/A3 23370.51 0.08 8
BBB+/Baa1 7066.24 0.04 9
BBB/Baa2 6794.91 0.45 10
BBB-/Baa3 1932.91 0.22 11
BB+/Ba1-C 1524.27 0.06 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דיסק השק אגח ו 133.91 0.59 101036 6390207
ווסיג''י אגח ב 99 1 1174 1141217
יואייארסי אגח א 99.04 0.46 975 1141837
אלקטרה נדלןאגחד 111.47 -0.05 319 1121227
אאורה אגח יא 102.2 0.2 184 3730421
לוזון קב אגח ז 94.04 -1.37 123 4730149
יואייארסי אגח ב 98.04 0.25 110 1141845
פלסטו שק אגח ד 103.53 0.04 103 7270119
אאורה אגח ט 107.79 -0.06 76 3730397
אברות אגח ד 103.2 0 38 2970192
דיסק השק אגח ט 106.49 0.06 26 6390249
אאורה אגח ז 103.7 -0.01 14 3730314
אאורה אגח ח 104.1 0.66 12 3730355
פלסטו שק אגח ג 104.39 0 8 7270101
לוזון קב אגח ו 114.9 -0.03 3 4730123
הכש חב בטוחאגח1 110.95 0.11 2 1122092
אאורה אגח י 104.03 0.54 1 3730413
הכש חב בטוחאגח2 102.2 0 1131218
דיסק השק אגח ח 125.05 0 6390223
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
הכש חב בטוחאגח2 ריבית 1.92 21/01/2018 1131218
דיסק השק אגח ט ריבית 6.7 08/01/2018 6390249
אאורה אגח י ריבית 1.95 25/12/2017 3730413
אאורה אגח יא ריבית 1.71 25/12/2017 3730421
הכש חב בטוחאגח1 ריבית 2.85 19/12/2017 1122092
אברות אגח ד ריבית 2.88 19/12/2017 2970192
אאורה אגח ט ריבית 2.85 19/12/2017 3730397
דיסק השק אגח ו ריבית 4.95 19/12/2017 6390207
דיסק השק אגח ו פידון חלקי 11.11 19/12/2017 6390207
לוזון קב אגח ו פידון חלקי 20 19/11/2017 4730123
פלסטו שק אגח ג ריבית 2.6 19/11/2017 7270101
לוזון קב אגח ו ריבית 3.78 19/11/2017 4730123
אאורה אגח ז ריבית 4 31/10/2017 3730314
אלקטרה נדלןאגחד פידון חלקי 25 22/10/2017 1121227
אלקטרה נדלןאגחד ריבית 2.25 22/10/2017 1121227
ווסיג''י אגח ב ריבית 1.97 19/09/2017 1141217
לוזון קב אגח ז ריבית 1.7 18/09/2017 4730149
אאורה אגח ח פידון חלקי 19.99 18/09/2017 3730355
אאורה אגח ח ריבית 3 18/09/2017 3730355
לוזון קב אגח ז פידון חלקי 11.11 18/09/2017 4730149
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד