מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49430.35 -0.1 2
AA+/Aa1 22094.37 -0.17 3
AA/Aa2 46851.38 -0.15 4
AA-/Aa3 63449.65 -0.15 5
A+/A1 39724.87 -0.14 6
A/A2 44448.65 -0.14 7
A-/A3 23113.27 -0.24 8
BBB+/Baa1 6406.42 -0.14 9
BBB/Baa2 5960.41 -0.08 10
BBB-/Baa3 1843.6 -0.18 11
BB+/Ba1-C 1337.69 0.14 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דיסק השק אגח י 106.2 -0.18 3600 6390348
דיסק השק אגח ו 136.37 -0.09 948 6390207
יואייארסי אגח א 108.25 -0.18 357 1141837
ווסיג'י אגח ב 106.1 -0.59 52 1141217
דיסק השק אגח ח 126.45 0.02 15 6390223
אלקטרה נדלןאגחד 112.85 0 1121227
הכש חב בטוחאגח1 109.04 0 1122092
הכש חב בטוחאגח2 103.44 0 1131218
יואייארסי אגח ב 110.59 0 1141845
אברות אגח ד 106.46 0 2970192
לוזון קב אגח ו 114.49 0 4730123
לוזון קב אגח ז 99.57 0 4730149
פלסטו שק אגח ג 103.6 0 7270101
פלסטו שק אגח ד 106.52 0 7270119
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
דיסק השק אגח י ריבית 2.4 24/06/2018 6390348
אברות אגח ד פידיון חלקי 16.66 18/06/2018 2970192
הכש חב בטוחאגח1 ריבית 2.85 18/06/2018 1122092
אברות אגח ד ריבית 2.88 18/06/2018 2970192
דיסק השק אגח ח פידיון חלקי 50 17/06/2018 6390223
דיסק השק אגח ח ריבית 4.45 17/06/2018 6390223
פלסטו שק אגח ג פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 7270101
לוזון קב אגח ו פידיון חלקי 25 21/05/2018 4730123
פלסטו שק אגח ג ריבית 2.6 21/05/2018 7270101
לוזון קב אגח ו ריבית 3.78 21/05/2018 4730123
יואייארסי אגח א ריבית 3.72 22/04/2018 1141837
יואייארסי אגח ב ריבית 5.17 22/04/2018 1141845
אלקטרה נדלןאגחד ריבית 2.25 22/04/2018 1121227
ווסיג'י אגח ב ריבית 2 20/03/2018 1141217
לוזון קב אגח ז ריבית 1.7 19/03/2018 4730149
הכש חב בטוחאגח2 ריבית 1.92 21/01/2018 1131218
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד