מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 44544.8 0.06 2
AA+/Aa1 29763.88 0.04 3
AA/Aa2 45832.16 0.08 4
AA-/Aa3 62874.37 0.1 5
A+/A1 42448.47 0.09 6
A/A2 47814.63 0.15 7
A-/A3 21614.81 0.14 8
BBB+/Baa1 5872.64 0.06 9
BBB/Baa2 6405.74 -0.08 10
BBB-/Baa3 1920.33 -0.02 11
BB+/Ba1-C 1542.09 -0.46 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אידיבי פת אגח ט 115.91 -0.04 1341 7980154
בוני תיכון אגחח 106.49 0.05 396 5310115
אידיבי פת אגח י 108.35 0 312 7980162
אידיבי פת אגח ז 125.34 0.04 309 7980121
בוני תיכון אגחו 102.4 0.23 59 5310107
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
בוני תיכון אגחו ריבית 3.88 31/01/2018 5310107
אידיבי פת אגח ט ריבית 2.47 06/12/2017 7980154
אידיבי פת אגח י ריבית 6.6 28/11/2017 7980162
אידיבי פת אגח י פידון חלקי 50 28/11/2017 7980162
בוני תיכון אגחח פידון חלקי 15.79 19/09/2017 5310115
בוני תיכון אגחח ריבית 3.47 19/09/2017 5310115
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד