מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49436.74 0.04 2
AA+/Aa1 22193.89 0.06 3
AA/Aa2 49270.56 0.11 4
AA-/Aa3 65954.34 0.14 5
A+/A1 42644.89 0.12 6
A/A2 47487.88 0.15 7
A-/A3 24509.18 0.21 8
BBB+/Baa1 8661.01 0.12 9
BBB/Baa2 6797.68 0.6 10
BBB-/Baa3 1901.63 0.38 11
BB+/Ba1-C 901.32 -0.04 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אידיבי פת אגח ט 125.01 0.51 5708 7980154
בוני תיכון אגחח 104.79 0 250 5310115
אידיבי פת אגח ז 127.09 0 147 7980121
בוני תיכון אגחו 103.54 -0.23 35 5310107
אידיבי פת אגח י 105.61 0.06 1 7980162
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אידיבי פת אגח ז ריבית 4.5 10/06/2018 7980121
אידיבי פת אגח ט ריבית 2.47 06/06/2018 7980154
בוני תיכון אגחח ריבית 3.47 20/03/2018 5310115
בוני תיכון אגחו ריבית 3.88 31/01/2018 5310107
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד