מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49296.99 0.09 2
AA+/Aa1 22391.78 0.15 3
AA/Aa2 49728.96 0.09 4
AA-/Aa3 61828.23 0.13 5
A+/A1 44845.63 0.01 6
A/A2 46696.85 0 7
A-/A3 24690.46 -0.04 8
BBB+/Baa1 8441.26 -0.03 9
BBB/Baa2 6571.52 0.06 10
BBB-/Baa3 2006.65 -0.04 11
BB+/Ba1-C 1404.13 -1.41 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אידיבי פת אגח ט 123.82 0 5037 7980154
אידיבי פת אגח ז 127.29 -0.16 586 7980121
בוני תיכון אגחח 103.45 -0.05 500 5310115
אידיבי פת אגח י 109.14 -0.15 362 7980162
בוני תיכון אגחו 103.01 0 5310107
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
בוני תיכון אגחח ריבית 3.47 20/03/2018 5310115
בוני תיכון אגחו ריבית 3.88 31/01/2018 5310107
אידיבי פת אגח ט ריבית 2.47 06/12/2017 7980154
אידיבי פת אגח י ריבית 6.6 28/11/2017 7980162
אידיבי פת אגח י פידיון חלקי 50 28/11/2017 7980162
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד