מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 42679.64 0.03 2
AA+/Aa1 22818.51 0.02 3
AA/Aa2 45613.16 0.04 4
AA-/Aa3 63108.5 0.08 5
A+/A1 43157.8 0.05 6
A/A2 47942.36 0.04 7
A-/A3 23370.51 0.08 8
BBB+/Baa1 7066.24 0.04 9
BBB/Baa2 6794.91 0.45 10
BBB-/Baa3 1932.91 0.22 11
BB+/Ba1-C 1524.27 0.06 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אידיבי פת אגח ט 117.83 0.34 3727 7980154
אידיבי פת אגח ז 125.45 0 253 7980121
אידיבי פת אגח י 108.46 -0.06 65 7980162
בוני תיכון אגחו 101.51 0 5310107
בוני תיכון אגחח 102.97 0 5310115
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
בוני תיכון אגחו ריבית 3.88 31/01/2018 5310107
אידיבי פת אגח ט ריבית 2.47 06/12/2017 7980154
אידיבי פת אגח י ריבית 6.6 28/11/2017 7980162
אידיבי פת אגח י פידון חלקי 50 28/11/2017 7980162
בוני תיכון אגחח פידון חלקי 15.79 19/09/2017 5310115
בוני תיכון אגחח ריבית 3.47 19/09/2017 5310115
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד