מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49478.75 0.12 2
AA+/Aa1 22189.2 0.18 3
AA/Aa2 49378.42 0.22 4
AA-/Aa3 65037.69 0.25 5
A+/A1 42251.6 0.22 6
A/A2 47160.62 0.21 7
A-/A3 24599.49 0.25 8
BBB+/Baa1 8775.72 0.05 9
BBB/Baa2 6772.52 0.21 10
BBB-/Baa3 1888.95 0.1 11
BB+/Ba1-C 1455.65 0.19 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פלאזה סנט אגח ב 89.48 2.13 294 1109503
מצלאוי אגח ד 106.67 -0.04 153 1130566
אדרי-אל אגח ב 103.1 0.14 61 1123371
קרדן אןוי אגח ב 76.19 -0.3 54 1113034
קרדן אןוי אגח א 61 0.02 47 1105535
פלאזה סנט אגח א 76 0 1109495
מצלאוי אגח ב 102.1 0 1118041
מצלאוי אגח ג 101.47 0 1123736
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פלאזה סנט אגח א ריבית 3 19/06/2018 1109495
פלאזה סנט אגח ב ריבית 3.45 19/06/2018 1109503
מצלאוי אגח ד ריבית 4.3 19/06/2018 1130566
פלאזה סנט אגח א פידיון חלקי 9.72 19/06/2018 1109495
מצלאוי אגח ג ריבית 2.7 21/05/2018 1123736
קרדן אןוי אגח א ריבית 6.32 25/02/2018 1105535
מצלאוי אגח ב ריבית 3.05 18/02/2018 1118041
קרדן אןוי אגח ב ריבית 6.78 21/01/2018 1113034
קרדן אןוי אגח ב פידיון חלקי 20 21/01/2018 1113034
אדרי-אל אגח ב פידיון חלקי 10 04/01/2018 1123371
אדרי-אל אגח ב ריבית 0.48 04/01/2018 1123371
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד