מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49023.79 -0.04 2
AA+/Aa1 22339.44 0.03 3
AA/Aa2 49566.26 0 4
AA-/Aa3 60756.47 0.07 5
A+/A1 44185.66 0.03 6
A/A2 45423.23 0.08 7
A-/A3 24058.19 0.08 8
BBB+/Baa1 7501.14 0.07 9
BBB/Baa2 5959.17 -0.09 10
BBB-/Baa3 1945.11 -0.02 11
BB+/Ba1-C 1182.34 -0.24 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קרדן אןוי אגח א 79 -1.15 113 1105535
פלאזה סנט אגח ב 80.12 -0.04 111 1109503
קרדן אןוי אגח ב 74 0 102 1113034
מצלאוי אגח ב 99.8 0 1118041
מצלאוי אגח ג 97.3 0 1123736
מצלאוי אגח ד 104.7 0 1130566
גליל מור אגח א 63.45 0 1108877
פלאזה סנט אגח א 79.59 0 1109495
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
קרדן אןוי אגח א ריבית 6.32 25/02/2018 1105535
מצלאוי אגח ב ריבית 3.05 18/02/2018 1118041
קרדן אןוי אגח ב ריבית 6.78 21/01/2018 1113034
קרדן אןוי אגח ב פידיון חלקי 20 21/01/2018 1113034
מצלאוי אגח ד פידיון חלקי 21.43 20/12/2017 1130566
מצלאוי אגח ד ריבית 4.05 20/12/2017 1130566
פלאזה סנט אגח א ריבית 1.01 19/12/2017 1109495
פלאזה סנט אגח ב ריבית 1.16 19/12/2017 1109503
פלאזה סנט אגח א פידיון חלקי 0 19/12/2017 1109495
מצלאוי אגח ג ריבית 2.7 19/11/2017 1123736
גליל מור אגח א פידיון חלקי 3.57 08/11/2017 1108877
גליל מור אגח א ריבית 2.29 07/11/2017 1108877
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד