מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 44516.36 0.08 2
AA+/Aa1 29752.12 0.11 3
AA/Aa2 45848.59 0.14 4
AA-/Aa3 62811.34 0.22 5
A+/A1 42412.28 0.14 6
A/A2 48839.99 0.19 7
A-/A3 21241.75 0.18 8
BBB+/Baa1 5812.2 0.09 9
BBB/Baa2 6410.6 0.07 10
BBB-/Baa3 1920.72 0.33 11
BB+/Ba1-C 1549.15 -0.02 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קרדן אןוי אגח א 96.86 0.23 216 1105535
מצלאוי אגח ד 105.57 2.35 11 1130566
פלאזה סנט אגח ב 84.74 -1.24 10 1109503
קרדן אןוי אגח ב 75.06 0 4 1113034
פלאזה סנט אגח א 82.67 -0.02 0 1109495
גליל מור אגח א 74.8 0 1108877
מצלאוי אגח ב 98.07 0 1118041
מצלאוי אגח ג 100 0 1123736
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
קרדן אןוי אגח ב ריבית 6.78 21/01/2018 1113034
קרדן אןוי אגח ב פידון חלקי 20 21/01/2018 1113034
מצלאוי אגח ד פידון חלקי 21.43 20/12/2017 1130566
מצלאוי אגח ד ריבית 4.05 20/12/2017 1130566
פלאזה סנט אגח א פידון חלקי 0 19/12/2017 1109495
פלאזה סנט אגח א ריבית 3 19/12/2017 1109495
פלאזה סנט אגח ב ריבית 3.45 19/12/2017 1109503
מצלאוי אגח ג ריבית 2.7 19/11/2017 1123736
גליל מור אגח א ריבית 2.29 08/11/2017 1108877
מצלאוי אגח ב ריבית 3.08 20/08/2017 1118041
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד