מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 42617.21 -0.04 2
AA+/Aa1 22788.87 -0.02 3
AA/Aa2 46042.96 -0.05 4
AA-/Aa3 62776.16 -0.06 5
A+/A1 42619.88 -0.05 6
A/A2 47499.33 -0.03 7
A-/A3 23226.33 -0.05 8
BBB+/Baa1 6799.6 -0.06 9
BBB/Baa2 6709.45 0.19 10
BBB-/Baa3 1931.12 -0.33 11
BB+/Ba1-C 1550.29 1.97 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קרדן אןוי אגח א 92.98 0.39 359 1105535
קרדן אןוי אגח ב 76.5 2.89 299 1113034
מצלאוי אגח ג 100 0.25 142 1123736
פלאזה סנט אגח ב 83.09 0.25 106 1109503
גליל מור אגח א 82.98 16.38 0 1108877
פלאזה סנט אגח א 82.14 0 1109495
מצלאוי אגח ב 100 0 1118041
מצלאוי אגח ד 105 0 1130566
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
קרדן אןוי אגח א ריבית 6.32 25/02/2018 1105535
מצלאוי אגח ב ריבית 3.05 18/02/2018 1118041
קרדן אןוי אגח ב פידון חלקי 20 21/01/2018 1113034
קרדן אןוי אגח ב ריבית 6.78 21/01/2018 1113034
מצלאוי אגח ד פידון חלקי 21.43 20/12/2017 1130566
מצלאוי אגח ד ריבית 4.05 20/12/2017 1130566
פלאזה סנט אגח א פידון חלקי 0 19/12/2017 1109495
פלאזה סנט אגח א ריבית 3 19/12/2017 1109495
פלאזה סנט אגח ב ריבית 3.45 19/12/2017 1109503
מצלאוי אגח ג ריבית 2.7 19/11/2017 1123736
גליל מור אגח א ריבית 2.29 08/11/2017 1108877
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד