מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 44544.8 0.06 2
AA+/Aa1 29763.88 0.04 3
AA/Aa2 45832.16 0.08 4
AA-/Aa3 62874.37 0.1 5
A+/A1 42448.47 0.09 6
A/A2 48918 0.16 7
A-/A3 21614.81 0.14 8
BBB+/Baa1 5872.64 0.06 9
BBB/Baa2 6405.74 -0.08 10
BBB-/Baa3 1920.33 -0.02 11
BB+/Ba1-C 1542.09 -0.46 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אדרי-אל אגח ב 101.28 0 1123371
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אדרי-אל אגח ב ריבית 0.01 27/08/2017 1123371
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד