מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49073.09 -0.03 2
AA+/Aa1 22295.74 -0.02 3
AA/Aa2 49478.32 -0.02 4
AA-/Aa3 60063.14 -0.02 5
A+/A1 43373.8 -0.03 6
A/A2 45257.93 -0.03 7
A-/A3 24151.83 -0.01 8
BBB+/Baa1 7619.8 0.03 9
BBB/Baa2 6446.62 0.08 10
BBB-/Baa3 1964.06 0.39 11
BB+/Ba1-C 1283.4 -0.34 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אדרי-אל אגח ב 101.28 0 1123371
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אדרי-אל אגח ב ריבית 0.01 12/12/2017 1123371
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד