מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49436.74 0.04 2
AA+/Aa1 22193.89 0.06 3
AA/Aa2 49270.56 0.11 4
AA-/Aa3 65954.34 0.14 5
A+/A1 42644.89 0.12 6
A/A2 47487.88 0.15 7
A-/A3 24509.18 0.21 8
BBB+/Baa1 8661.01 0.12 9
BBB/Baa2 6797.68 0.6 10
BBB-/Baa3 1901.63 0.38 11
BB+/Ba1-C 901.32 -0.04 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד