מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 46149.57 -0.06 2
AA+/Aa1 22798.21 -0.13 3
AA/Aa2 46162.05 -0.07 4
AA-/Aa3 61557.43 -0.09 5
A+/A1 44800.2 -0.07 6
A/A2 46709.14 -0.12 7
A-/A3 23566.29 -0.11 8
BBB+/Baa1 7405.79 -0.05 9
BBB/Baa2 7022.84 -0.01 10
BBB-/Baa3 1950.71 -0.5 11
BB+/Ba1-C 1503.9 -0.24 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
בינל הנפק אגח ח 104.28 0.04 1610 1134212
עזריאלי אגח ד 101.54 -0.26 1423 1138650
פועלים הנ הת יד 120.07 -0.12 985 1940501
עזריאלי אגח ג 103.99 -0.25 917 1136324
פועלים הנ הת יא 113.99 0 758 1940410
פועלים הנפ הת י 131.33 -0.11 671 1940402
רכבת ישר אגח ב 100.72 -0.3 592 1134998
עזריאלי אגח ב 99.3 -0.23 413 1134436
רכבת ישר אגח א 101.15 -0.01 224 1134980
אלביט מערכ אגחא 108.92 0 223 1119635
פועלים הנ הת טו 119.42 -0.18 222 1940543
פועלים הנ הת טז 126.05 -0.04 142 1940550
מז טפ הנפק הת31 111.08 -0.14 99 2310076
לאומי התח נד יד 115.09 -0.06 97 6040299
לאומי התח נד ח 122.19 0 42 6040232
פועלים הנפ הת ט 124.61 0.01 16 1940386
בינל הנפק אגח ט 102.25 0.07 2 1135177
בינל הנפק אגח ג 126.45 0 1093681
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
עזריאלי אגח ב ריבית 0.32 20/03/2018 1134436
עזריאלי אגח ב פידיון חלקי 12.5 20/03/2018 1134436
רכבת ישר אגח א פידיון חלקי 16.67 19/03/2018 1134980
רכבת ישר אגח ב פידיון חלקי 16.67 19/03/2018 1134998
רכבת ישר אגח א ריבית 0.62 19/03/2018 1134980
רכבת ישר אגח ב ריבית 0.29 19/03/2018 1134998
בינל הנפק אגח ט ריבית 0.8 18/03/2018 1135177
פועלים הנפ הת י פידיון חלקי 25 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא פידיון חלקי 25 18/03/2018 1940410
פועלים הנפ הת י ריבית 4.1 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא ריבית 6.1 18/03/2018 1940410
בינל הנפק אגח ח ריבית 1.95 01/01/2018 1134212
עזריאלי אגח ד ריבית 0.67 31/12/2017 1138650
פועלים הנפ הת ט ריבית 4.7 20/12/2017 1940386
עזריאלי אגח ג ריבית 0.82 20/12/2017 1136324
אלביט מערכ אגחא ריבית 2.42 18/12/2017 1119635
פועלים הנ הת יד ריבית 2 26/11/2017 1940501
לאומי התח נד ח ריבית 4.4 06/11/2017 6040232
לאומי התח נד יד ריבית 3.4 29/10/2017 6040299
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד