מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49203.74 -0.04 2
AA+/Aa1 22298.2 -0.07 3
AA/Aa2 49478.79 -0.07 4
AA-/Aa3 61185.21 -0.08 5
A+/A1 45869.95 -0.12 6
A/A2 46272.98 -0.1 7
A-/A3 24788.69 -0.07 8
BBB+/Baa1 8733.68 -0.09 9
BBB/Baa2 6550.52 -0.24 10
BBB-/Baa3 1852.39 -0.28 11
BB+/Ba1-C 1470.95 0.06 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פועלים הנ הת יא 113.94 0.02 16387 1940410
עזריאלי אגח ג 104.79 -0.13 4289 1136324
לאומי התח נד יד 112.3 -0.1 2617 6040299
עזריאלי אגח ד 102.97 -0.1 1467 1138650
פועלים הנ הת יד 118.82 -0.13 1455 1940501
פועלים הנ הת טו 120.54 -0.14 1323 1940543
פועלים הנפ הת י 132.03 0.01 1307 1940402
רכבת ישר אגח ב 101.38 -0.03 1219 1134998
בינל הנפק אגח ט 102.7 -0.07 989 1135177
רכבת ישר אגח א 101.14 0 854 1134980
עזריאלי אגח ב 100.16 -0.09 804 1134436
בינל הנפק אגח ח 104.28 -0.05 606 1134212
פועלים הנ הת טז 126.16 -0.1 521 1940550
מז טפ הנפק הת31 111.74 -0.03 412 2310076
אלביט מערכ אגחא 108.86 0.02 380 1119635
מרכנתיל הנ אגחב 104.78 -0.1 289 1138205
בינל הנפק אגח ג 126.69 0 1093681
פועלים הנפ הת ט 125 0 1940386
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פועלים הנ הת יד ריבית 2 27/05/2018 1940501
פועלים הנ הת טו ריבית 4.2 21/05/2018 1940543
פועלים הנ הת טז ריבית 6.5 21/05/2018 1940550
מרכנתיל הנ אגחב ריבית 2.07 25/03/2018 1138205
עזריאלי אגח ב ריבית 0.32 20/03/2018 1134436
עזריאלי אגח ב פידיון חלקי 12.5 20/03/2018 1134436
רכבת ישר אגח א פידיון חלקי 16.67 19/03/2018 1134980
רכבת ישר אגח ב פידיון חלקי 16.67 19/03/2018 1134998
רכבת ישר אגח א ריבית 0.62 19/03/2018 1134980
רכבת ישר אגח ב ריבית 0.29 19/03/2018 1134998
בינל הנפק אגח ט ריבית 0.8 18/03/2018 1135177
פועלים הנפ הת י פידיון חלקי 25 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא פידיון חלקי 25 18/03/2018 1940410
פועלים הנפ הת י ריבית 4.1 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא ריבית 6.1 18/03/2018 1940410
בינל הנפק אגח ח ריבית 1.95 01/01/2018 1134212
עזריאלי אגח ד ריבית 0.67 31/12/2017 1138650
פועלים הנפ הת ט ריבית 4.7 20/12/2017 1940386
עזריאלי אגח ג ריבית 0.82 20/12/2017 1136324
אלביט מערכ אגחא ריבית 2.42 18/12/2017 1119635
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד