מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49326.06 0.06 2
AA+/Aa1 23422.92 0.09 3
AA/Aa2 53330.36 0.14 4
AA-/Aa3 61651.54 0.23 5
A+/A1 44006.77 0.13 6
A/A2 47117.49 0.15 7
A-/A3 25164.4 0.21 8
BBB+/Baa1 8861.46 0.17 9
BBB/Baa2 6625.19 0.32 10
BBB-/Baa3 1842.9 0.28 11
BB+/Ba1-C 198.73 0.05 12
D/D 698.36 -0.04 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
עזריאלי אגח ד 101.47 0.29 7087 1138650
בינל הנפק אגח ט 102.99 0.05 2175 1135177
פועלים הנפ הת י 132.05 0.04 1995 1940402
לאומי התח נד יד 112.44 0.04 1740 6040299
פועלים הנ הת יא 113.84 0.02 1658 1940410
עזריאלי אגח ב 100.04 0.05 1362 1134436
פועלים הנ הת טו 120.74 0.1 1279 1940543
רכבת ישר אגח א 101.16 0.08 1266 1134980
אלביט מערכ אגחא 106.25 0.05 1076 1119635
פועלים הנ הת יד 119.02 0 1046 1940501
בינל הנפק אגח ח 102.28 -0.04 937 1134212
עזריאלי אגח ג 103.52 0.11 850 1136324
פועלים הנ הת טז 126.08 0.12 447 1940550
מרכנתיל הנ אגחב 104.35 0.06 369 1138205
רכבת ישר אגח ב 101.42 0.02 248 1134998
בינל הנפק אגח ג 127.1 0.17 64 1093681
מז טפ הנפק הת31 111.7 0.08 24 2310076
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
בינל הנפק אגח ג ריבית 4.2 31/07/2018 1093681
עזריאלי אגח ד ריבית 0.67 01/07/2018 1138650
עזריאלי אגח ד פידיון חלקי 4 01/07/2018 1138650
עזריאלי אגח ג ריבית 0.82 19/06/2018 1136324
עזריאלי אגח ג פידיון חלקי 10 19/06/2018 1136324
אלביט מערכ אגחא ריבית 2.42 18/06/2018 1119635
אלביט מערכ אגחא פידיון חלקי 33.33 18/06/2018 1119635
פועלים הנ הת יד ריבית 2 27/05/2018 1940501
פועלים הנ הת טו ריבית 4.2 21/05/2018 1940543
פועלים הנ הת טז ריבית 6.5 21/05/2018 1940550
מרכנתיל הנ אגחב ריבית 2.07 25/03/2018 1138205
עזריאלי אגח ב ריבית 0.32 20/03/2018 1134436
עזריאלי אגח ב פידיון חלקי 12.5 20/03/2018 1134436
רכבת ישר אגח א פידיון חלקי 16.67 19/03/2018 1134980
רכבת ישר אגח ב פידיון חלקי 16.67 19/03/2018 1134998
רכבת ישר אגח א ריבית 0.62 19/03/2018 1134980
רכבת ישר אגח ב ריבית 0.29 19/03/2018 1134998
בינל הנפק אגח ט ריבית 0.8 18/03/2018 1135177
פועלים הנפ הת י ריבית 4.1 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא ריבית 6.1 18/03/2018 1940410
פועלים הנפ הת י פידיון חלקי 25 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא פידיון חלקי 25 18/03/2018 1940410
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד