מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49249.32 0.07 2
AA+/Aa1 22333.7 0.11 3
AA/Aa2 49942.42 0.06 4
AA-/Aa3 61762.39 0.04 5
A+/A1 44876.54 -0.07 6
A/A2 47004.8 -0.05 7
A-/A3 24701.16 -0.16 8
BBB+/Baa1 8346.15 -0.03 9
BBB/Baa2 6567.08 0.07 10
BBB-/Baa3 1987 0.4 11
BB+/Ba1-C 1426.97 0.07 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
חשמל אגח 29 126.04 0.13 375536 6000236
אמות אגח ב 117.79 0.27 178197 1126630
אמות אגח ד 113.52 -0.08 82461 1133149
דקסיה הנפ אגח ב 132.85 0.14 75502 1095066
בזק אגח 10 108.02 0.11 74407 2300184
בינל הנפק התח כ 112.5 0.51 52903 1121953
גב ים אגח ח 101.76 -0.33 43030 7590151
שטראוס אגח ה 105.79 0 41688 7460389
דיסקונט מנ הת ה 108.61 -0.11 35045 7480031
חשמל אגח 27 121.52 0.26 23684 6000210
בזק אגח 6 114.75 0.28 22861 2300143
ריט 1 אגח ה 121.87 0.26 15155 1136753
ארפורט אגח ג 105.06 -0.03 14698 1122670
ארפורט אגח ה 108.01 0.16 13159 1133487
חשמל אגח 26 115.48 -0.15 11831 6000202
ריט 1 אגח ו 118.6 0.17 9261 1138544
ישראמקו אגח א 99.07 0.29 7429 2320174
לאומי שה נד 200 119.95 0.06 7008 6040141
חשמל אגח 28 112.24 -0.01 6795 6000228
בזק אגח 9 110.4 -0.18 6774 2300176
פועל הנ שה נד 1 128.55 0.1 5847 1940444
כיל אגח ה 103.28 -0.26 5727 2810299
תעש אוירית אגחג 107.11 -0.05 5081 1127547
תעש אוירית אגחד 101.63 0.31 4709 1133131
מגדל הון אגח ד 110.2 -0.29 4477 1137033
בינל הנפק התחכא 105.91 0.12 4313 1126598
אמות אגח ה 110 -0.22 4066 1138114
לאומי שה נד 300 123.21 0.11 3565 6040257
ריט 1 אגח ד 116.1 0.11 3161 1129899
דקסיה הנ אגח יא 101.6 0.32 3038 1134154
שטראוס אגח ד 113.54 -0.09 2463 7460363
דקסיה הנ אגח י 104.3 -0.08 2232 1134147
דיסק התח נד יא 119.37 -0.12 2146 6910137
פניקס הון אגח ד 111.91 -0.29 2057 1133529
וילאר אגח ז 113.9 -0.22 1216 4160149
ארפורט אגח ד 101.8 -0.05 1162 1130426
ארפורט אגח ז 107.8 0.21 1146 1140110
בזק אגח 7 102.03 -0.16 1022 2300150
לאומי שה נד 301 103.52 -0.02 976 6040265
אמות אגח ג 119.12 0.11 864 1117357
דקסיה הנפ אגח ז 118.87 0.09 829 1119825
דיסקונט מנ הת ב 134.5 0 772 7480023
דיסקונט מנ הת ד 132.57 0.08 721 7480049
ריט 1 אגח ג 113.35 0.13 712 1120021
אמות אגח א 125.74 0.14 704 1097385
דיסק התח נד י 120.19 -0.1 665 6910129
וילאר אגח ח 103.36 -0.01 652 4160156
לאומי שה נד 201 101.98 -0.04 448 6040158
לאומי התח נד400 5288386 -0.09 370 6040331
שטראוס אגח ב 122.04 0.09 167 7460140
פניקס הון התח א 112.38 0.29 74 1115104
וילאר אגח ה 105.01 0.01 52 4160107
דיסקונט מנ הת א 129.66 0.09 48 7480015
כללביט אגח א 130.88 0.09 25 1097138
וילאר אגח ו 117.71 0.12 21 4160115
הראל הנפק אגח א 134.72 0.15 13 1099738
וילאר אגח ד 123.68 0.01 12 4160099
בינל הנפק התח ד 128.84 0 1103126
כללביט אגח ב 115 0 1114347
בינלהנפ שה נד ב 128.2 0 1091164
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
כללביט אגח א ריבית 4.89 11/05/2018 1097138
כללביט אגח א פידיון חלקי 25 11/05/2018 1097138
ישראמקו אגח א פידיון חלקי 2.5 04/04/2018 2320174
ישראמקו אגח א ריבית 1.75 04/04/2018 2320174
חשמל אגח 26 ריבית 2.4 01/04/2018 6000202
חשמל אגח 27 ריבית 1.92 01/04/2018 6000210
חשמל אגח 27 פידיון חלקי 1.01 01/04/2018 6000210
דיסקונט מנ הת א ריבית 5.5 01/04/2018 7480015
כיל אגח ה ריבית 1.23 25/03/2018 2810299
מגדל הון אגח ד ריבית 3.39 25/03/2018 1137033
שטראוס אגח ד ריבית 2.25 19/03/2018 7460363
שטראוס אגח ד פידיון חלקי 6.25 19/03/2018 7460363
ריט 1 אגח ו ריבית 1.75 14/03/2018 1138544
בינל הנפק התח ד ריבית 2.1 08/03/2018 1103126
ריט 1 אגח ג ריבית 1.95 08/03/2018 1120021
ריט 1 אגח ד ריבית 2 08/03/2018 1129899
ריט 1 אגח ה ריבית 2 08/03/2018 1136753
ריט 1 אגח ג פידיון חלקי 14.84 08/03/2018 1120021
בינל הנפק התח ד פידיון חלקי 25 08/03/2018 1103126
ארפורט אגח ג ריבית 1.6 28/02/2018 1122670
דיסקונט מנ הת ה ריבית 6.1 25/02/2018 7480031
דיסקונט מנ הת ה פידיון חלקי 50 25/02/2018 7480031
חשמל אגח 28 ריבית 2.25 22/02/2018 6000228
חשמל אגח 29 ריבית 2.25 22/02/2018 6000236
וילאר אגח ה ריבית 2.63 19/02/2018 4160107
וילאר אגח ו ריבית 1.82 19/02/2018 4160115
פניקס הון התח א ריבית 2.2 18/02/2018 1115104
ארפורט אגח ד ריבית 0.82 18/02/2018 1130426
ארפורט אגח ה ריבית 2.34 18/02/2018 1133487
ארפורט אגח ד פידיון חלקי 4.86 18/02/2018 1130426
ארפורט אגח ז פידיון חלקי 9.09 04/02/2018 1140110
ארפורט אגח ז ריבית 1.5 04/02/2018 1140110
שטראוס אגח ב ריבית 2.05 01/02/2018 7460140
לאומי שה נד 301 ריבית 0.53 30/01/2018 6040265
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/01/2018 6040257
לאומי שה נד 201 ריבית 0.37 24/01/2018 6040158
לאומי שה נד 200 ריבית 1 23/01/2018 6040141
פניקס הון אגח ד ריבית 1.92 21/01/2018 1133529
דקסיה הנ אגח י ריבית 1.5 18/01/2018 1134147
דקסיה הנ אגח י פידיון חלקי 7.68 18/01/2018 1134147
בינל הנפק התח כ פידיון חלקי 25 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
אמות אגח ה ריבית 3.39 31/12/2017 1138114
וילאר אגח ד ריבית 4 31/12/2017 4160099
שטראוס אגח ה ריבית 1.28 25/12/2017 7460389
לאומי התח נד400 ריבית 0.81 25/12/2017 6040331
גב ים אגח ח ריבית 0.79 25/12/2017 7590151
וילאר אגח ח ריבית 1.27 21/12/2017 4160156
פועל הנ שה נד 1 ריבית 1.63 20/12/2017 1940444
דקסיה הנ אגח יא ריבית 20/12/2017 1134154
תעש אוירית אגחג ריבית 2.05 19/12/2017 1127547
הראל הנפק אגח א ריבית 4.65 19/12/2017 1099738
הראל הנפק אגח א פידיון חלקי 20 19/12/2017 1099738
תעש אוירית אגחג פידיון חלקי 25 19/12/2017 1127547
אמות אגח ג פידיון חלקי 25 18/12/2017 1117357
אמות אגח ג ריבית 4.9 18/12/2017 1117357
וילאר אגח ז ריבית 2.3 17/12/2017 4160149
דיסק התח נד י ריבית 1.92 28/11/2017 6910129
דיסק התח נד יא ריבית 3.2 28/11/2017 6910137
דקסיה הנפ אגח ב פידיון חלקי 25 26/11/2017 1095066
דקסיה הנפ אגח ב ריבית 4.65 26/11/2017 1095066
תעש אוירית אגחד ריבית 0.53 20/11/2017 1133131
דיסקונט מנ הת ב ריבית 5.25 20/11/2017 7480023
דיסקונט מנ הת ב פידיון חלקי 33.33 20/11/2017 7480023
בזק אגח 6 ריבית 1.85 19/11/2017 2300143
בזק אגח 7 ריבית 0.37 19/11/2017 2300150
בזק אגח 9 ריבית 1.83 19/11/2017 2300176
בזק אגח 10 ריבית 1.1 19/11/2017 2300184
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד