מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49474.33 -0.02 2
AA+/Aa1 22180.86 -0.07 3
AA/Aa2 49261.44 -0.08 4
AA-/Aa3 65374.32 -0.13 5
A+/A1 42360.39 -0.12 6
A/A2 47261.27 -0.13 7
A-/A3 24525.02 -0.29 8
BBB+/Baa1 8760.87 -0.16 9
BBB/Baa2 6765.71 -0.12 10
BBB-/Baa3 1890.45 -0.25 11
BB+/Ba1-C 1471.83 0.32 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
בזק אגח 9 110.11 -0.13 48208 2300176
חשמל אגח 27 125.66 -0.29 25662 6000210
חשמל אגח 29 129.51 -0.05 15050 6000236
כיל אגח ה 104.54 0.12 14990 2810299
אמות אגח ה 108.12 0 9278 1138114
אמות אגח ד 116.03 -0.26 5883 1133149
ישראמקו אגח א 95.48 -0.78 3981 2320174
גב ים אגח ח 101.45 -0.41 3836 7590151
ארפורט אגח ה 109.59 -0.06 3818 1133487
בזק אגח 6 113.77 -0.11 3585 2300143
דקסיה הנפ אגח ב 130.23 0.07 2031 1095066
חשמל אגח 26 116.5 0.04 1819 6000202
חשמל אגח 28 113.11 0.04 1635 6000228
תעש אוירית אגחג 107.06 0.02 1621 1127547
לאומי שה נד 301 103.67 -0.07 1395 6040265
אמות אגח א 126.3 -0.03 1290 1097385
דיסקונט מנ הת ד 133.2 -0.14 1273 7480049
פועלים הנ שה נד 1 127.49 -0.08 1237 1940444
אמות אגח ב 118.6 0.08 1137 1126630
לאומי שה נד 200 120.57 0.02 1052 6040141
שטראוס אגח ד 114.19 0.13 965 7460363
פניקס הון אגח ד 113.57 0.1 916 1133529
לאומי שה נד 201 102.19 0 866 6040158
דקסיה הנפ אגח ז 119.99 -0.13 863 1119825
בזק אגח 10 108.4 -0.15 816 2300184
אמות אגח ג 117.4 -0.02 729 1117357
מגדל הון אגח ד 111.4 -0.09 728 1137033
שטראוס אגח ה 105.37 0.03 694 7460389
ארפורט אגח ג 105.52 -0.05 539 1122670
ארפורט אגח ד 102.34 0.07 507 1130426
ריט 1 אגח ה 124.49 -0.02 473 1136753
ארפורט אגח ז 108.42 -0.06 464 1140110
דקסיה הנ אגח יא 100.64 -0.05 457 1134154
בזק אגח 7 101.95 -0.07 455 2300150
וילאר אגח ז 112.73 -0.18 447 4160149
ריט 1 אגח ד 117.79 -0.16 440 1129899
לאומי התח נד400 5285001 0 423 6040331
תעש אוירית אגחד 100.6 -0.04 368 1133131
דקסיה הנ אגח י 105.71 -0.03 359 1134147
לאומי שה נד 300 123.72 0.03 355 6040257
שטראוס אגח ב 122.45 0 343 7460140
ריט 1 אגח ג 114 -0.04 241 1120021
ריט 1 אגח ו 121.11 0.09 202 1138544
בינל הנפק התחכא 106.73 -0.07 201 1126598
דיסק התח נד יא 116.62 0.03 173 6910137
דיסק התח נד י 119.49 -0.1 132 6910129
כללביט אגח א 131.25 -0.03 119 1097138
וילאר אגח ח 103.6 -0.11 110 4160156
הראל הנפק אגח א 132.2 -0.17 81 1099738
דיסקונט מנ הת ב 132.05 -0.08 69 7480023
בינל הנפק התח כ 111.52 0 54 1121953
דיסקונט מנ הת ה 108.82 -0.01 23 7480031
וילאר אגח ו 118.2 0 0 4160115
בינל הנפק התח ד 129.65 0 0 1103126
כללביט אגח ב 115.92 0 1114347
פניקס הון התח א 112.34 0 1115104
בינלהנפ שה נד ב 128.7 0 1091164
וילאר אגח ה 104.97 0 4160107
דיסקונט מנ הת א 129.85 0 7480015
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
בינל הנפק התחכא ריבית 2.8 28/06/2018 1126598
אמות אגח א ריבית 4.95 24/06/2018 1097385
שטראוס אגח ה ריבית 1.3 24/06/2018 7460389
אמות אגח א פידיון חלקי 50 24/06/2018 1097385
גב ים אגח ח ריבית 1.27 24/06/2018 7590151
וילאר אגח ח ריבית 1.27 22/06/2018 4160156
אמות אגח ב ריבית 4.8 20/06/2018 1126630
אמות אגח ד ריבית 3.2 20/06/2018 1133149
תעש אוירית אגחג ריבית 2.05 19/06/2018 1127547
וילאר אגח ז ריבית 2.3 17/06/2018 4160149
כללביט אגח ב ריבית 5.2 10/06/2018 1114347
דיסק התח נד י ריבית 1.92 29/05/2018 6910129
דיסק התח נד יא ריבית 3.2 29/05/2018 6910137
בזק אגח 9 ריבית 1.83 21/05/2018 2300176
בזק אגח 10 ריבית 1.1 21/05/2018 2300184
תעש אוירית אגחד ריבית 21/05/2018 1133131
בזק אגח 6 ריבית 1.85 21/05/2018 2300143
כללביט אגח א ריבית 4.89 11/05/2018 1097138
כללביט אגח א פידיון חלקי 25 11/05/2018 1097138
ישראמקו אגח א פידיון חלקי 2.5 04/04/2018 2320174
ישראמקו אגח א ריבית 1.75 04/04/2018 2320174
חשמל אגח 26 ריבית 2.4 01/04/2018 6000202
חשמל אגח 27 ריבית 1.92 01/04/2018 6000210
חשמל אגח 27 פידיון חלקי 1.01 01/04/2018 6000210
דיסקונט מנ הת א ריבית 5.5 01/04/2018 7480015
לאומי התח נד400 ריבית 0.81 25/03/2018 6040331
כיל אגח ה ריבית 1.23 25/03/2018 2810299
מגדל הון אגח ד ריבית 3.39 25/03/2018 1137033
דקסיה הנ אגח יא ריבית 20/03/2018 1134154
פועלים הנ שה נד 1 ריבית 1.63 20/03/2018 1940444
שטראוס אגח ד פידיון חלקי 6.25 19/03/2018 7460363
שטראוס אגח ד ריבית 2.25 19/03/2018 7460363
ריט 1 אגח ו ריבית 1.75 14/03/2018 1138544
ריט 1 אגח ה ריבית 2 08/03/2018 1136753
ריט 1 אגח ג ריבית 1.95 08/03/2018 1120021
בינל הנפק התח ד ריבית 2.1 08/03/2018 1103126
ריט 1 אגח ד ריבית 2 08/03/2018 1129899
בינל הנפק התח ד פידיון חלקי 25 08/03/2018 1103126
ריט 1 אגח ג פידיון חלקי 14.84 08/03/2018 1120021
ארפורט אגח ג ריבית 1.6 28/02/2018 1122670
דיסקונט מנ הת ה ריבית 6.1 25/02/2018 7480031
דיסקונט מנ הת ה פידיון חלקי 50 25/02/2018 7480031
חשמל אגח 28 ריבית 2.25 22/02/2018 6000228
חשמל אגח 29 ריבית 2.25 22/02/2018 6000236
וילאר אגח ה ריבית 2.63 19/02/2018 4160107
וילאר אגח ו ריבית 1.82 19/02/2018 4160115
בזק אגח 7 ריבית 0.38 18/02/2018 2300150
פניקס הון התח א ריבית 2.2 18/02/2018 1115104
ארפורט אגח ד ריבית 0.82 18/02/2018 1130426
ארפורט אגח ה ריבית 2.34 18/02/2018 1133487
ארפורט אגח ד פידיון חלקי 4.86 18/02/2018 1130426
ארפורט אגח ז פידיון חלקי 9.09 04/02/2018 1140110
ארפורט אגח ז ריבית 1.5 04/02/2018 1140110
שטראוס אגח ב ריבית 2.05 01/02/2018 7460140
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/01/2018 6040257
לאומי שה נד 301 ריבית 0.53 28/01/2018 6040265
לאומי שה נד 200 ריבית 1 23/01/2018 6040141
לאומי שה נד 201 ריבית 0.37 23/01/2018 6040158
פניקס הון אגח ד ריבית 1.92 21/01/2018 1133529
דקסיה הנ אגח י ריבית 1.5 18/01/2018 1134147
דקסיה הנ אגח י פידיון חלקי 7.68 18/01/2018 1134147
בינל הנפק התח כ פידיון חלקי 25 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד