מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 44485.04 0.11 2
AA+/Aa1 29720.5 0.09 3
AA/Aa2 45894.52 0.12 4
AA-/Aa3 62755.46 0.18 5
A+/A1 42479.68 0.14 6
A/A2 48990.86 0.25 7
A-/A3 21249.3 0.21 8
BBB+/Baa1 5890.82 0.09 9
BBB/Baa2 6406.4 0.24 10
BBB-/Baa3 1914.43 0.02 11
BB+/Ba1-C 1549.79 -0.22 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
חשמל אגח 26 116.77 0.12 3254 6000202
שטראוס אגח ה 102.88 0.16 3090 7460389
חשמל אגח 27 120.3 0.34 3066 6000210
ישראמקו אגח א 100.86 0.14 2698 2320174
בזק אגח 6 113.59 0.14 2261 2300143
חשמל אגח 29 125.33 0.18 2108 6000236
ארפורט אגח ד 102.05 -0.12 1707 1130426
ריט 1 אגח ג 114.72 -0.03 1636 1120021
לאומי שה נד 301 103.96 0.08 1595 6040265
תעש אוירית אגחג 106.86 0.02 1521 1127547
אמות אגח ב 116.32 0.14 1482 1126630
ארפורט אגח ה 106.1 0.19 1459 1133487
בזק אגח 7 101.74 0 1403 2300150
בזק אגח 9 108.45 0.19 1301 2300176
לאומי שה נד 300 123.46 0.02 1264 6040257
שטראוס אגח ד 115.26 0.04 1264 7460363
כיל אגח ה 103.35 0.13 1091 2810299
אמות אגח ה 108.46 0.06 976 1138114
לאומי התח נד400 5266000 0.1 948 6040331
מגדל הון אגח ד 108.74 0.1 889 1137033
לאומי שה נד 201 102.1 0.06 878 6040158
וילאר אגח ז 113.17 0.36 822 4160149
פניקס הון אגח ד 110.16 0.13 604 1133529
תעש אוירית אגחד 100.31 -0.01 557 1133131
פועל הנ שה נד 1 129.24 0.12 530 1940444
אמות אגח ג 118.36 -0.05 515 1117357
אמות אגח ד 111.22 0.25 509 1133149
בזק אגח 10 106.12 0.43 493 2300184
לאומי שה נד 200 120.01 -0.01 493 6040141
ריט 1 אגח ד 115.59 0.23 403 1129899
מרכנתיל הנ אגחב 104.33 0.06 339 1138205
ארפורט אגח ז 106.72 -0.02 318 1140110
חשמל אגח 28 113.48 0 304 6000228
ארפורט אגח ג 106.35 0.02 187 1122670
דקסיה הנפ אגח ב 131.61 0.03 179 1095066
דיסקונט מנ הת ד 134.37 0.03 170 7480049
הראל הנפק אגח א 133.58 0.01 154 1099738
דקסיה הנ אגח יא 101.01 0.03 154 1134154
בינלהנפ שה נד ב 131.67 -0.02 153 1091164
אמות אגח א 125.08 0.06 144 1097385
בינל הנפק התחכא 105.43 0.04 135 1126598
בינל הנפק התח כ 111.89 0.07 112 1121953
דיסקונט מנ הת ט 100.51 0 100 7480106
דקסיה הנ אגח י 103.59 0.16 98 1134147
דיסקונט מנ הת ה 108.68 0.03 97 7480031
וילאר אגח ח 101.62 0.24 85 4160156
דקסיה הנפ אגח ז 117.82 0.09 84 1119825
כללביט אגח א 129.9 0.01 61 1097138
ריט 1 אגח ו 116.8 0.42 58 1138544
וילאר אגח ו 117.5 -0.02 46 4160115
דיסקונט מנ הת ב 133.45 -0.05 37 7480023
פניקס הון התח א 111.82 -0.07 27 1115104
ריט 1 אגח ה 119.62 0.23 11 1136753
שטראוס אגח ב 121.49 0 10 7460140
דיסקונט מנ הת א 129.45 0 2 7480015
וילאר אגח ד 123.4 0 4160099
וילאר אגח ה 104.66 0 4160107
בינל הנפק התח ד 131.2 0 1103126
כללביט אגח ב 115.37 0 1114347
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ארפורט אגח ז ריבית 1.5 04/02/2018 1140110
ארפורט אגח ז פידון חלקי 9.09 04/02/2018 1140110
שטראוס אגח ב ריבית 2.05 01/02/2018 7460140
פניקס הון אגח ד ריבית 1.92 21/01/2018 1133529
דקסיה הנ אגח י ריבית 1.5 18/01/2018 1134147
דקסיה הנ אגח י פידון חלקי 7.68 18/01/2018 1134147
בינל הנפק התח כ פידון חלקי 25 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
אמות אגח ה ריבית 3.39 31/12/2017 1138114
וילאר אגח ד ריבית 4 31/12/2017 4160099
שטראוס אגח ה ריבית 1.28 25/12/2017 7460389
וילאר אגח ח ריבית 1.27 21/12/2017 4160156
תעש אוירית אגחג ריבית 2.05 19/12/2017 1127547
הראל הנפק אגח א ריבית 4.65 19/12/2017 1099738
הראל הנפק אגח א פידון חלקי 20 19/12/2017 1099738
תעש אוירית אגחג פידון חלקי 25 19/12/2017 1127547
אמות אגח ג פידון חלקי 25 18/12/2017 1117357
אמות אגח ג ריבית 4.9 18/12/2017 1117357
וילאר אגח ז ריבית 2.3 17/12/2017 4160149
דקסיה הנפ אגח ב ריבית 4.65 26/11/2017 1095066
דקסיה הנפ אגח ב פידון חלקי 25 26/11/2017 1095066
דיסקונט מנ הת ב פידון חלקי 33.33 20/11/2017 7480023
דיסקונט מנ הת ב ריבית 5.25 20/11/2017 7480023
תעש אוירית אגחד ריבית 20/11/2017 1133131
בזק אגח 6 ריבית 1.85 19/11/2017 2300143
בזק אגח 9 ריבית 1.83 19/11/2017 2300176
בזק אגח 10 ריבית 1.1 19/11/2017 2300184
לאומי שה נד 301 ריבית 0.53 30/10/2017 6040265
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/10/2017 6040257
לאומי שה נד 201 ריבית 0.38 25/10/2017 6040158
לאומי שה נד 200 ריבית 1 24/10/2017 6040141
דיסקונט מנ הת ד ריבית 4.75 17/10/2017 7480049
דיסקונט מנ הת ד פידון חלקי 16.67 17/10/2017 7480049
ישראמקו אגח א ריבית 1.42 08/10/2017 2320174
חשמל אגח 26 ריבית 2.4 05/10/2017 6000202
חשמל אגח 26 פידון חלקי 3.09 05/10/2017 6000202
חשמל אגח 27 ריבית 1.92 28/09/2017 6000210
כיל אגח ה ריבית 1.23 24/09/2017 2810299
לאומי התח נד400 ריבית 0.81 24/09/2017 6040331
דקסיה הנ אגח יא ריבית 20/09/2017 1134154
פועל הנ שה נד 1 ריבית 1.63 19/09/2017 1940444
שטראוס אגח ד ריבית 2.25 18/09/2017 7460363
ריט 1 אגח ו פידון חלקי 5.26 14/09/2017 1138544
ריט 1 אגח ו ריבית 1.75 14/09/2017 1138544
ריט 1 אגח ד ריבית 2 10/09/2017 1129899
ריט 1 אגח ה ריבית 2 10/09/2017 1136753
בינל הנפק התח ד ריבית 2.1 10/09/2017 1103126
ריט 1 אגח ג ריבית 1.95 10/09/2017 1120021
ריט 1 אגח ה פידון חלקי 6.98 10/09/2017 1136753
ריט 1 אגח ד פידון חלקי 2.94 10/09/2017 1129899
ריט 1 אגח ג פידון חלקי 3.03 10/09/2017 1120021
וילאר אגח ה פידון חלקי 50 22/08/2017 4160107
וילאר אגח ו פידון חלקי 16.67 22/08/2017 4160115
חשמל אגח 28 ריבית 1.89 22/08/2017 6000228
חשמל אגח 29 ריבית 1.89 22/08/2017 6000236
וילאר אגח ה ריבית 2.63 22/08/2017 4160107
וילאר אגח ו ריבית 1.82 22/08/2017 4160115
בינלהנפ שה נד ב ריבית 5.25 21/08/2017 1091164
בינלהנפ שה נד ב פידון חלקי 50 21/08/2017 1091164
פניקס הון התח א פידון חלקי 50 20/08/2017 1115104
דיסקונט מנ הת ט ריבית 0.53 20/08/2017 7480106
ארפורט אגח ד פידון חלקי 4.64 20/08/2017 1130426
פניקס הון התח א ריבית 2.2 20/08/2017 1115104
ארפורט אגח ג ריבית 1.6 20/08/2017 1122670
ארפורט אגח ד ריבית 0.82 20/08/2017 1130426
בזק אגח 7 ריבית 0.38 20/08/2017 2300150
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד