מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 42679.64 0.03 2
AA+/Aa1 22818.51 0.02 3
AA/Aa2 45613.16 0.04 4
AA-/Aa3 63108.5 0.08 5
A+/A1 43157.8 0.05 6
A/A2 47942.36 0.04 7
A-/A3 23370.51 0.08 8
BBB+/Baa1 7066.24 0.04 9
BBB/Baa2 6794.91 0.45 10
BBB-/Baa3 1932.91 0.22 11
BB+/Ba1-C 1524.27 0.06 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אמות אגח ד 112 0.08 66445 1133149
אמות אגח ה 109.5 -0.06 30992 1138114
מגדל הון אגח ד 110.57 0.06 10818 1137033
כיל אגח ה 104.77 0.09 7130 2810299
גב ים אגח ח 100.45 0.24 4970 7590151
חשמל אגח 29 124.79 -0.05 4969 6000236
חשמל אגח 26 117.8 0.04 4013 6000202
בזק אגח 6 113.87 -0.02 3346 2300143
אמות אגח ב 117.26 -0.03 3318 1126630
פניקס הון אגח ד 112.43 0.17 3311 1133529
חשמל אגח 27 122.11 0.15 2995 6000210
ארפורט אגח ה 107.3 0.21 2464 1133487
תעש אוירית אגחג 107.14 0.06 1975 1127547
לאומי התח נד400 5307429 -0.12 1964 6040331
ישראמקו אגח א 100.09 -0.06 1961 2320174
לאומי שה נד 301 103.91 0 1897 6040265
ריט 1 אגח ד 115.67 0.28 1745 1129899
שטראוס אגח ד 113.87 -0.05 1684 7460363
בזק אגח 9 110.69 0.15 1613 2300176
בזק אגח 7 101.91 -0.04 1417 2300150
בזק אגח 10 107.17 0.07 1319 2300184
דקסיה הנ אגח י 104.26 -0.13 1278 1134147
ארפורט אגח ד 101.55 0.01 1244 1130426
ארפורט אגח ז 107.53 0.01 1195 1140110
דקסיה הנפ אגח ז 118.38 -0.04 1057 1119825
לאומי שה נד 300 123.89 0.03 1032 6040257
ארפורט אגח ג 104.61 0.02 1025 1122670
לאומי שה נד 200 120.51 -0.02 937 6040141
שטראוס אגח ה 104.94 0.06 889 7460389
דיסקונט מנ הת ד 134.64 -0.01 833 7480049
פועל הנ שה נד 1 127.99 0.06 732 1940444
לאומי שה נד 201 102.27 -0.04 677 6040158
מרכנתיל הנ אגחב 104.81 -0.03 610 1138205
אמות אגח ג 118.45 0 603 1117357
דיסקונט מנ הת ב 133.74 -0.3 490 7480023
ריט 1 אגח ג 112.89 -0.18 484 1120021
וילאר אגח ז 113.97 -0.12 481 4160149
חשמל אגח 28 112.18 0.01 461 6000228
בינל הנפק התחכא 105.83 0.23 333 1126598
תעש אוירית אגחד 101.07 0.16 313 1133131
וילאר אגח ד 123.46 0 275 4160099
הראל הנפק אגח א 134 0.25 267 1099738
אמות אגח א 124.81 -0.14 265 1097385
דיסקונט מנ הת ה 108.83 0.01 242 7480031
דקסיה הנפ אגח ב 132.01 0.07 194 1095066
דקסיה הנ אגח יא 101.04 0.19 176 1134154
בינל הנפק התח כ 112.46 0.28 154 1121953
דיסקונט מנ הת א 129.04 0 123 7480015
ריט 1 אגח ה 120.37 0.02 120 1136753
פניקס הון התח א 111.52 0.13 54 1115104
וילאר אגח ח 103.61 0.01 16 4160156
כללביט אגח א 130.13 0.05 12 1097138
וילאר אגח ה 104.88 0.03 10 4160107
שטראוס אגח ב 121.36 0 6 7460140
ריט 1 אגח ו 119.28 0 5 1138544
בינל הנפק התח ד 128.79 0 3 1103126
כללביט אגח ב 114.96 -0.2 1 1114347
בינלהנפ שה נד ב 128.12 0 1091164
וילאר אגח ו 116.81 0 4160115
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
שטראוס אגח ד פידון חלקי 6.25 20/03/2018 7460363
בינל הנפק התח ד פידון חלקי 25 08/03/2018 1103126
ארפורט אגח ג ריבית 1.6 28/02/2018 1122670
דיסקונט מנ הת ה ריבית 6.1 25/02/2018 7480031
דיסקונט מנ הת ה פידון חלקי 50 25/02/2018 7480031
חשמל אגח 28 ריבית 2.25 22/02/2018 6000228
חשמל אגח 29 ריבית 2.25 22/02/2018 6000236
וילאר אגח ה ריבית 2.63 19/02/2018 4160107
וילאר אגח ו ריבית 1.82 19/02/2018 4160115
פניקס הון התח א ריבית 2.2 18/02/2018 1115104
ארפורט אגח ה ריבית 2.34 18/02/2018 1133487
ארפורט אגח ד ריבית 0.82 18/02/2018 1130426
ארפורט אגח ד פידון חלקי 4.86 18/02/2018 1130426
ארפורט אגח ז פידון חלקי 9.09 04/02/2018 1140110
ארפורט אגח ז ריבית 1.5 04/02/2018 1140110
שטראוס אגח ב ריבית 2.05 01/02/2018 7460140
פניקס הון אגח ד ריבית 1.92 21/01/2018 1133529
דקסיה הנ אגח י ריבית 1.5 18/01/2018 1134147
דקסיה הנ אגח י פידון חלקי 7.68 18/01/2018 1134147
בינל הנפק התח כ פידון חלקי 25 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
אמות אגח ה ריבית 3.39 31/12/2017 1138114
וילאר אגח ד ריבית 4 31/12/2017 4160099
גב ים אגח ח ריבית 0.79 25/12/2017 7590151
שטראוס אגח ה ריבית 1.28 25/12/2017 7460389
וילאר אגח ח ריבית 1.27 21/12/2017 4160156
תעש אוירית אגחג ריבית 2.05 19/12/2017 1127547
הראל הנפק אגח א ריבית 4.65 19/12/2017 1099738
תעש אוירית אגחג פידון חלקי 25 19/12/2017 1127547
הראל הנפק אגח א פידון חלקי 20 19/12/2017 1099738
אמות אגח ג פידון חלקי 25 18/12/2017 1117357
אמות אגח ג ריבית 4.9 18/12/2017 1117357
וילאר אגח ז ריבית 2.3 17/12/2017 4160149
דקסיה הנפ אגח ב ריבית 4.65 26/11/2017 1095066
דקסיה הנפ אגח ב פידון חלקי 25 26/11/2017 1095066
דיסקונט מנ הת ב ריבית 5.25 20/11/2017 7480023
דיסקונט מנ הת ב פידון חלקי 33.33 20/11/2017 7480023
תעש אוירית אגחד ריבית 20/11/2017 1133131
בזק אגח 7 ריבית 0.37 20/11/2017 2300150
בזק אגח 9 ריבית 1.83 19/11/2017 2300176
בזק אגח 10 ריבית 1.1 19/11/2017 2300184
בזק אגח 6 ריבית 1.85 19/11/2017 2300143
לאומי שה נד 301 ריבית 0.53 30/10/2017 6040265
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/10/2017 6040257
לאומי שה נד 201 ריבית 0.38 25/10/2017 6040158
לאומי שה נד 200 ריבית 1 24/10/2017 6040141
דיסקונט מנ הת ד ריבית 4.75 17/10/2017 7480049
דיסקונט מנ הת ד פידון חלקי 16.67 17/10/2017 7480049
ישראמקו אגח א ריבית 1.42 08/10/2017 2320174
חשמל אגח 26 ריבית 2.4 28/09/2017 6000202
חשמל אגח 27 ריבית 1.92 28/09/2017 6000210
חשמל אגח 26 פידון חלקי 3.09 28/09/2017 6000202
לאומי התח נד400 ריבית 0.81 24/09/2017 6040331
כיל אגח ה ריבית 1.23 24/09/2017 2810299
פועל הנ שה נד 1 ריבית 1.63 19/09/2017 1940444
דקסיה הנ אגח יא ריבית 0.26 19/09/2017 1134154
שטראוס אגח ד ריבית 2.25 18/09/2017 7460363
ריט 1 אגח ו פידון חלקי 5.26 14/09/2017 1138544
ריט 1 אגח ו ריבית 1.75 14/09/2017 1138544
ריט 1 אגח ה ריבית 2 10/09/2017 1136753
ריט 1 אגח ד ריבית 2 10/09/2017 1129899
ריט 1 אגח ג ריבית 1.95 10/09/2017 1120021
בינל הנפק התח ד ריבית 2.1 10/09/2017 1103126
ריט 1 אגח ג פידון חלקי 3.03 10/09/2017 1120021
ריט 1 אגח ד פידון חלקי 2.94 10/09/2017 1129899
ריט 1 אגח ה פידון חלקי 6.98 10/09/2017 1136753
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד