מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49474.33 -0.02 2
AA+/Aa1 22180.86 -0.07 3
AA/Aa2 49261.44 -0.08 4
AA-/Aa3 65374.32 -0.13 5
A+/A1 42360.39 -0.12 6
A/A2 47261.27 -0.13 7
A-/A3 24525.02 -0.29 8
BBB+/Baa1 8760.87 -0.16 9
BBB/Baa2 6765.71 -0.12 10
BBB-/Baa3 1890.45 -0.25 11
BB+/Ba1-C 1471.83 0.32 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דה זראסאי אגח ג 109.45 -0.39 22804 1137975
גזית גלוב אגחיב 115.22 -0.41 22330 1260603
מנורה הון התח ד 113.46 -0.1 22322 1135920
כללביט אגח י 113.25 -0.16 19797 1136068
שופרסל אגח ה 118.94 -0.01 16530 7770209
אלוני חץ אגח ט 113.4 -0.11 15994 3900354
הראל הנפק אגח ו 121.22 -0.07 15267 1126069
גב ים אגח ו 149.56 0.03 15207 7590128
גזית גלוב אגח ד 134.26 0.03 13474 1260397
סאמיט אגח ז 119.2 0 12972 1133479
וורטון אגח א 104.35 -0.61 10585 1140169
אדמה אגח ב 157.18 -0.15 10173 1110915
גזית גלוב אגחיא 124.02 -0.19 9889 1260546
מגדל הון אגח ג 112.21 -0.04 9872 1135862
בראק אן וי אגחב 112.62 -0.04 8517 1128347
מליסרון אגח ט 103.78 0.09 7133 3230174
מליסרון אגח י 105.23 -0.25 6874 3230190
שופרסל אגח ו 121.65 -0.22 6159 7770217
קיי.בי.אס אגח א 107.14 -0.59 5512 1137918
אלוני חץ אגח י 106.15 -0.15 4134 3900362
מליסרון אגח יא 106 -0.11 4023 3230208
אלוני חץ אגח ח 117.04 0.01 3218 3900271
פז נפט אגח ג 102.16 0 3039 1114073
מגדל הון אגח ה 109.2 -0.31 2937 1139286
מליסרון אגח יג 123.94 -0.12 2275 3230224
פננטפארק אגח א 97.38 -0.78 1878 1142371
מז טפ הנפק הת 47 5068223 -0.23 1826 2310233
גזית גלוב אגח ג 126.03 -0.02 1666 1260306
מליסרון אגח טו 106.54 0.11 1377 3230240
פז נפט אגח ו 107.61 0.03 1245 1139542
הפניקס אגח 2 109.46 -0.23 1126 7670177
מליסרון אגח ו 117.93 0.21 902 3230125
גזית גלוב אגח ט 119.35 -0.08 852 1260462
אגוד הנפ אגח ז 107.06 -0.06 839 1131762
פז נפט אגח ה 106.84 -0.18 799 1139534
כללביט אגח ז 108.62 -0.05 793 1132950
פז נפט אגח ד 102.61 -0.14 647 1132505
שופרסל אגח ד 112.38 -0.35 640 7770191
מנורה מב אגח ג 107.27 -0.3 639 5660063
מליסרון אגח ח 108.44 0.05 615 3230166
פניקס הון אגח ח 111.63 -0.11 600 1139815
הראל הנפ אגח יג 111.23 -0.29 562 1138171
מנורה הון אגח א 133.29 0.11 554 1103670
סלע נדלן אגח ג 105.28 -0.04 530 1138973
הראל הנפק אגח ז 123.08 -0.11 520 1126077
אגוד הנפ אגח ט 103.81 -0.04 489 1139492
מליסרון אגח יד 107.37 -0.04 472 3230232
הראל הנפק אגח ט 111.28 0.02 448 1134030
כללביט אגח ג 121.51 -0.03 440 1120120
הראל הנפק אגח י 111.57 -0.14 438 1134048
מליסרון אגח ז 110.13 0.01 429 3230141
גזית גלוב אגח י 126.03 -0.13 383 1260488
הראל הנפק אגח ה 120.63 -0.01 305 1119221
סלע נדלן אגח ב 108.61 -0.22 300 1132927
אגוד הנפ אגח ח 100.76 0.02 299 1133503
בראק אן וי אגחא 111.02 -0.03 275 1122860
אגוד הנפ אגח ו 102.77 -0.06 273 1126762
הראל הנפק אגח ד 116.81 0.06 258 1119213
פז נפט אגח ז 101.44 -0.1 251 1142595
אלוני חץ אגח ו 126.82 0.01 240 3900206
בראק אן וי אגחג 115.07 -0.23 239 1133040
הראל הנפ אגח יב 112.18 -0.31 233 1138163
פניקס הון אגח ו 108.42 -0.11 214 1136696
שופרסל אגח ב 131.53 0.11 209 7770142
קרסו אגח א 105.66 -0.02 202 1136464
יואל אגח 4 100.55 -0.17 201 5830120
כללביט אגח ח 112.34 0.12 174 1132968
כללביט אגח ט 111.66 -0.2 162 1136050
פניקס הון אגח ה 111.53 -0.13 161 1135417
הראל הנפ אגח יא 115.84 -0.31 149 1136316
פניקס הון אגח ב 112.94 -0.14 135 1120799
הראל הנפק אגח ח 110.81 -0.03 119 1128875
סאמיט אגח ט 100.84 0.04 80 1141555
מליסרון אגח טז 108.9 -0.05 75 3230265
סלע נדלן אגח א 106.77 -0.01 69 1128586
הראל הנפק אגח ב 100.7 0.02 63 1119197
סאמיט אגח ח 103.23 -0.09 40 1138940
סאמיט אגח ו 123 0.2 36 1130939
גב ים אגח ה 122.08 -0.06 35 7590110
קרסו אגח ג 102.3 -0.01 31 1141829
מליסרון אגח ה 123.59 0.23 23 3230091
דקסיה הנפ נד יד 105.25 0.08 19 1129907
מנורה מב אגח א 126.54 0.01 16 5660048
דקסיה הנפ נד יג 107.25 0 0 1125194
הראל הנפק אגח ג 101.82 0 1119205
מליסרון אגח יב 122.38 0 3230216
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
סאמיט אגח ו פידיון חלקי 6.79 20/07/2018 1130939
סאמיט אגח ז פידיון חלקי 4.35 20/07/2018 1133479
בראק אן וי אגחג פידיון חלקי 2.13 09/07/2018 1133040
מנורה מב אגח א פידיון חלקי 50 03/07/2018 5660048
מנורה מב אגח א ריבית 4.28 03/07/2018 5660048
בראק אן וי אגחא ריבית 2.4 02/07/2018 1122860
בראק אן וי אגחא פידיון חלקי 33.3 02/07/2018 1122860
סלע נדלן אגח א פידיון חלקי 2.44 01/07/2018 1128586
סלע נדלן אגח ב פידיון חלקי 2.33 01/07/2018 1132927
סלע נדלן אגח א ריבית 1.38 01/07/2018 1128586
סלע נדלן אגח ב ריבית 1.38 01/07/2018 1132927
גזית גלוב אגח ג ריבית 2.47 01/07/2018 1260306
גזית גלוב אגח ט ריבית 2.65 01/07/2018 1260462
מליסרון אגח ה ריבית 2.55 28/06/2018 3230091
מליסרון אגח י ריבית 0.88 28/06/2018 3230190
מליסרון אגח יא ריבית 1.15 28/06/2018 3230208
מליסרון אגח ה פידיון חלקי 1.2 28/06/2018 3230091
מליסרון אגח י פידיון חלקי 1.05 28/06/2018 3230190
מליסרון אגח יא פידיון חלקי 1.05 28/06/2018 3230208
הראל הנפ אגח יב ריבית 1.98 25/06/2018 1138163
הראל הנפ אגח יג ריבית 1.98 25/06/2018 1138171
סאמיט אגח ח ריבית 1.38 24/06/2018 1138940
מליסרון אגח טו ריבית 1.75 24/06/2018 3230240
מגדל הון אגח ה ריבית 3.29 24/06/2018 1139286
מליסרון אגח טו פידיון חלקי 1.03 24/06/2018 3230240
סאמיט אגח ח פידיון חלקי 2.41 24/06/2018 1138940
מנורה הון אגח א פידיון חלקי 20 19/06/2018 1103670
מליסרון אגח ח פידיון חלקי 1.1 19/06/2018 3230166
מליסרון אגח ח ריבית 1.27 19/06/2018 3230166
מנורה הון התח ד ריבית 2.05 19/06/2018 1135920
בראק אן וי אגחב ריבית 1.64 19/06/2018 1128347
מנורה הון אגח א ריבית 4.05 19/06/2018 1103670
כללביט אגח ז ריבית 1.16 18/06/2018 1132950
כללביט אגח ח ריבית 2.07 18/06/2018 1132968
הראל הנפ אגח יא ריבית 2.18 18/06/2018 1136316
הראל הנפק אגח ט ריבית 1.2 18/06/2018 1134030
הראל הנפק אגח י ריבית 1.2 18/06/2018 1134048
גזית גלוב אגחיב ריבית 2 18/06/2018 1260603
פננטפארק אגח א ריבית 2.09 04/06/2018 1142371
מליסרון אגח יב ריבית 2.75 31/05/2018 3230216
פז נפט אגח ז ריבית 0.57 27/05/2018 1142595
פז נפט אגח ה ריבית 1.48 27/05/2018 1139534
פז נפט אגח ו ריבית 0.97 27/05/2018 1139542
מליסרון אגח יג ריבית 2.92 24/05/2018 3230224
מליסרון אגח יג פידיון חלקי 9.08 24/05/2018 3230224
הראל הנפק אגח ח ריבית 1.4 21/05/2018 1128875
אדמה אגח ב ריבית 2.58 21/05/2018 1110915
הראל הנפק אגח ו ריבית 1.92 21/05/2018 1126069
הראל הנפק אגח ז ריבית 1.92 21/05/2018 1126077
הראל הנפק אגח ד ריבית 1.95 21/05/2018 1119213
הראל הנפק אגח ה ריבית 1.95 21/05/2018 1119221
דה זראסאי אגח ג ריבית 2.17 03/05/2018 1137975
מליסרון אגח יד ריבית 1.08 22/04/2018 3230232
פניקס הון אגח ה ריבית 1.13 22/04/2018 1135417
מליסרון אגח יד פידיון חלקי 1.03 22/04/2018 3230232
מליסרון אגח ז פידיון חלקי 1.12 17/04/2018 3230141
מליסרון אגח ז ריבית 1.7 17/04/2018 3230141
סלע נדלן אגח ג פידיון חלקי 15 08/04/2018 1138973
סלע נדלן אגח ג ריבית 0.98 08/04/2018 1138973
יואל אגח 4 ריבית 0.53 04/04/2018 5830120
מליסרון אגח ו ריבית 2.45 29/03/2018 3230125
מליסרון אגח טז ריבית 1.17 26/03/2018 3230265
מליסרון אגח טז פידיון חלקי 1.02 26/03/2018 3230265
מליסרון אגח ט פידיון חלקי 0.86 20/03/2018 3230174
גב ים אגח ה ריבית 2.28 20/03/2018 7590110
מליסרון אגח ט ריבית 0.57 20/03/2018 3230174
גב ים אגח ו ריבית 2.38 19/03/2018 7590128
גזית גלוב אגח ד ריבית 5.1 19/03/2018 1260397
גזית גלוב אגח י ריבית 3.25 19/03/2018 1260488
גזית גלוב אגחיא ריבית 2.67 19/03/2018 1260546
מגדל הון אגח ג ריבית 3.58 19/03/2018 1135862
פז נפט אגח ג ריבית 19/03/2018 1114073
פניקס הון אגח ב ריבית 1.8 19/03/2018 1120799
גזית גלוב אגח י פידיון חלקי 1.08 19/03/2018 1260488
שופרסל אגח ב פידיון חלקי 50 19/03/2018 7770142
שופרסל אגח ב ריבית 5.2 19/03/2018 7770142
אגוד הנפ אגח ז ריבית 2.95 15/03/2018 1131762
הפניקס אגח 2 ריבית 1.27 14/03/2018 7670177
הפניקס אגח 2 פידיון חלקי 6.25 14/03/2018 7670177
אגוד הנפ אגח ט פידיון חלקי 12.5 25/02/2018 1139492
קרסו אגח ג ריבית 1.11 25/02/2018 1141829
אגוד הנפ אגח ט ריבית 0.95 25/02/2018 1139492
אלוני חץ אגח י ריבית 23/02/2018 3900362
אלוני חץ אגח ט ריבית 3.85 22/02/2018 3900354
קרסו אגח א פידיון חלקי 5.55 18/02/2018 1136464
אלוני חץ אגח ו פידיון חלקי 47.83 18/02/2018 3900206
קיי.בי.אס אגח א ריבית 2.13 18/02/2018 1137918
וורטון אגח א ריבית 0.98 18/02/2018 1140169
אלוני חץ אגח ו ריבית 4.25 18/02/2018 3900206
אגוד הנפ אגח ח ריבית 0.24 18/02/2018 1133503
קרסו אגח א ריבית 1.38 18/02/2018 1136464
הראל הנפק אגח ב ריבית 0.47 18/02/2018 1119197
הראל הנפק אגח ג ריבית 0.47 18/02/2018 1119205
פז נפט אגח ד ריבית 17/02/2018 1132505
אלוני חץ אגח ח ריבית 4.45 12/02/2018 3900271
אלוני חץ אגח ח פידיון חלקי 16.67 12/02/2018 3900271
סאמיט אגח ט ריבית 0.47 25/01/2018 1141555
פניקס הון אגח ח ריבית 1.8 25/01/2018 1139815
סאמיט אגח ז ריבית 2.55 21/01/2018 1133479
פניקס הון אגח ו ריבית 1.52 21/01/2018 1136696
כללביט אגח ט ריבית 1.24 21/01/2018 1136050
כללביט אגח י ריבית 1.96 21/01/2018 1136068
כללביט אגח ג ריבית 1.88 21/01/2018 1120120
סאמיט אגח ו ריבית 3.2 21/01/2018 1130939
בראק אן וי אגחג ריבית 1.65 08/01/2018 1133040
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד