מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 42679.64 0.03 2
AA+/Aa1 22818.51 0.02 3
AA/Aa2 45613.16 0.04 4
AA-/Aa3 63108.5 0.08 5
A+/A1 43157.8 0.05 6
A/A2 47942.36 0.04 7
A-/A3 23370.51 0.08 8
BBB+/Baa1 7066.24 0.04 9
BBB/Baa2 6794.91 0.45 10
BBB-/Baa3 1932.91 0.22 11
BB+/Ba1-C 1524.27 0.06 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אדמה אגח ב 151.4 0.23 11028 1110915
גזית גלוב אגחיב 110.05 0.07 9245 1260603
גזית גלוב אגחיא 120.31 0.05 8449 1260546
מגדל הון אגח ה 107.59 0.07 7552 1139286
אלוני חץ אגח ט 111.68 0.09 5149 3900354
פז נפט אגח ג 102.55 0.02 3894 1114073
גב ים אגח ו 146.39 0.4 3733 7590128
בי קומיונק אגחג 105.52 0.23 3079 1139203
וורטון אגח א 102.23 0.33 2962 1140169
מגדל הון אגח ג 111.24 -0.02 2757 1135862
מליסרון אגח יא 104.52 0.17 2732 3230208
דה זראסאי אגח ג 108.71 -0.06 2593 1137975
קיי.בי.אס אגח א 104.74 -0.04 2587 1137918
גזית גלוב אגח ד 131.95 0.02 2511 1260397
מליסרון אגח טו 106.64 0.14 2188 3230240
מליסרון אגח יג 124.12 0.06 2119 3230224
הראל הנפק אגח ט 108.42 0.17 1573 1134030
פז נפט אגח ה 107.88 -0.02 1511 1139534
כללביט אגח י 111.85 0.13 1471 1136068
פניקס הון אגח ח 109.89 0.04 1440 1139815
מליסרון אגח ט 102.98 -0.16 1327 3230174
דה זראסאי אגח ב 112.33 -0.16 1263 1131028
מליסרון אגח י 103.7 0.11 1244 3230190
אגוד הנפ אגח ז 106.88 0.02 1120 1131762
סאמיט אגח ט 100.37 0.02 1115 1141555
פניקס הון אגח ו 107.49 0.08 1014 1136696
הפניקס אגח 2 107.78 -0.04 1012 7670177
דה זראסאי אגח א 109.92 -0.07 951 1127901
גב ים אגח ה 121.35 0.01 926 7590110
פז נפט אגח ד 102.82 0.04 906 1132505
מליסרון אגח יד 105.57 0.22 867 3230232
אלוני חץ אגח י 105.88 0.01 805 3900362
אלוני חץ אגח ח 115.98 0.09 796 3900271
כללביט אגח ז 107.88 0.08 784 1132950
קרסו אגח א 105.22 -0.03 697 1136464
כללביט אגח ג 119.26 0.11 670 1120120
פז נפט אגח ו 106.35 0.05 664 1139542
אלוני חץ אגח ו 125.94 -0.07 661 3900206
הראל הנפ אגח יב 111.65 0.09 634 1138163
מליסרון אגח ו 116.17 0.13 618 3230125
דקסיה הנפ נד יד 104.72 -0.24 609 1129907
קרסו אגח ג 100.43 0.03 588 1141829
גזית גלוב אגח ג 128.27 0.04 565 1260306
פניקס הון אגח ה 109.12 0.12 563 1135417
כללביט אגח ח 113.26 0.12 549 1132968
גזית גלוב אגח ט 121.6 -0.02 537 1260462
הראל הנפק אגח ה 121.13 -0.06 482 1119221
הראל הנפ אגח יג 111.6 0.14 478 1138171
הראל הנפק אגח ו 119.9 0.05 467 1126069
דיסק התח נד יא 119.55 -0.04 429 6910137
גזית גלוב אגח ה 100.24 -0.03 413 1260421
בי קומיונק אגחב 105.54 -0.07 407 1120872
סאמיט אגח ו 121 0 401 1130939
מליסרון אגח ח 107.16 0.17 394 3230166
הראל הנפק אגח י 108.75 0.25 385 1134048
אגוד הנפ אגח ט 102.29 -0.15 363 1139492
פניקס הון אגח ב 111.53 -0.15 361 1120799
דיסק התח נד י 119.56 0.07 354 6910129
מליסרון אגח ז 110.06 -0.11 353 3230141
הראל הנפ אגח יא 116.22 0.11 352 1136316
גזית גלוב אגח י 124.7 -0.02 348 1260488
כללביט אגח ט 109.77 0 343 1136050
מנורה מב אגח ג 108.69 0.29 342 5660063
אגוד הנפ אגח ו 102.2 -0.04 326 1126762
הראל הנפק אגח ד 117.6 -0.07 282 1119213
בראק אן וי אגחב 111.22 -0.04 278 1128347
הראל הנפק אגח ח 109.96 -0.15 263 1128875
מנורה הון אגח א 131.17 0.02 242 1103670
מליסרון אגח ה 124.65 -0.02 240 3230091
אגוד הנפ אגח ח 100.85 -0.07 233 1133503
מליסרון אגח טז 106.02 0.1 230 3230265
הראל הנפק אגח ז 121.43 -0.03 222 1126077
מנורה הון התח ד 113.94 0.16 195 1135920
סאמיט אגח ז 116.95 -0.01 184 1133479
סאמיט אגח ח 102.7 -0.07 155 1138940
בראק אן וי אגחג 111.86 0.21 112 1133040
הראל הנפק אגח ב 100.84 -0.03 108 1119197
יואל אגח 4 100.72 -0.08 87 5830120
בראק אן וי אגחא 112.32 0.25 60 1122860
פניקס הון אגח ג 103 0 59 1120807
מליסרון אגח יב 123.29 0 50 3230216
מנורה מב אגח א 125.42 0 8 5660048
דקסיה הנפ נד יג 111.04 0 0 1125194
הראל הנפק אגח ג 101.8 0 1119205
יואל אגח 3 100.62 0 5830104
גב ים אגח ז 103.17 0 7590144
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
בי קומיונק אגחב פידון חלקי 50 20/03/2018 1120872
מגדל הון אגח ג ריבית 3.58 19/03/2018 1135862
גזית גלוב אגח ד ריבית 5.1 19/03/2018 1260397
אגוד הנפ אגח ז ריבית 2.95 15/03/2018 1131762
הפניקס אגח 2 פידון חלקי 6.25 15/03/2018 7670177
אגוד הנפ אגח ט פידון חלקי 12.5 25/02/2018 1139492
אגוד הנפ אגח ט ריבית 0.95 25/02/2018 1139492
קרסו אגח ג ריבית 1.11 25/02/2018 1141829
אלוני חץ אגח ט ריבית 3.85 22/02/2018 3900354
אלוני חץ אגח ו ריבית 4.25 18/02/2018 3900206
דה זראסאי אגח א פידון חלקי 19.99 18/02/2018 1127901
קרסו אגח א פידון חלקי 5.55 18/02/2018 1136464
אלוני חץ אגח ו פידון חלקי 47.83 18/02/2018 3900206
קרסו אגח א ריבית 1.38 18/02/2018 1136464
קיי.בי.אס אגח א ריבית 2.13 18/02/2018 1137918
דה זראסאי אגח א ריבית 2.47 18/02/2018 1127901
אלוני חץ אגח ח פידון חלקי 16.67 12/02/2018 3900271
אלוני חץ אגח ח ריבית 4.45 12/02/2018 3900271
סאמיט אגח ט ריבית 0.47 25/01/2018 1141555
פניקס הון אגח ח ריבית 1.8 25/01/2018 1139815
פניקס הון אגח ו ריבית 1.52 21/01/2018 1136696
כללביט אגח ג ריבית 1.88 21/01/2018 1120120
סאמיט אגח ו ריבית 3.2 21/01/2018 1130939
כללביט אגח ט ריבית 1.24 21/01/2018 1136050
כללביט אגח י ריבית 1.96 21/01/2018 1136068
סאמיט אגח ז ריבית 2.55 21/01/2018 1133479
בראק אן וי אגחג ריבית 1.65 08/01/2018 1133040
דה זראסאי אגח ב ריבית 2.53 03/01/2018 1131028
בראק אן וי אגחא ריבית 2.4 03/01/2018 1122860
מליסרון אגח ה ריבית 2.55 31/12/2017 3230091
מליסרון אגח י ריבית 0.88 31/12/2017 3230190
מליסרון אגח יא ריבית 1.15 31/12/2017 3230208
מליסרון אגח ה פידון חלקי 1.19 31/12/2017 3230091
מליסרון אגח י פידון חלקי 1.04 31/12/2017 3230190
מליסרון אגח יא פידון חלקי 1.04 31/12/2017 3230208
סאמיט אגח ח פידון חלקי 2.36 25/12/2017 1138940
הראל הנפ אגח יב ריבית 1.98 25/12/2017 1138163
הראל הנפ אגח יג ריבית 1.98 25/12/2017 1138171
סאמיט אגח ח ריבית 1.38 25/12/2017 1138940
מליסרון אגח טו ריבית 1.75 24/12/2017 3230240
מליסרון אגח טו פידון חלקי 1.02 24/12/2017 3230240
מליסרון אגח ח פידון חלקי 1.09 20/12/2017 3230166
מליסרון אגח ח ריבית 1.27 20/12/2017 3230166
גזית גלוב אגח ה ריבית 0.4 20/12/2017 1260421
דקסיה הנפ נד יג ריבית 4.85 20/12/2017 1125194
מנורה הון התח ד ריבית 2.05 20/12/2017 1135920
הראל הנפ אגח יא ריבית 2.18 19/12/2017 1136316
הראל הנפק אגח ט ריבית 1.2 19/12/2017 1134030
הראל הנפק אגח י ריבית 1.2 19/12/2017 1134048
כללביט אגח ז ריבית 1.16 19/12/2017 1132950
כללביט אגח ח ריבית 2.07 19/12/2017 1132968
בראק אן וי אגחב ריבית 1.64 19/12/2017 1128347
גזית גלוב אגח ט ריבית 2.65 19/12/2017 1260462
גזית גלוב אגחיב ריבית 2 19/12/2017 1260603
גזית גלוב אגח ג ריבית 2.47 19/12/2017 1260306
בראק אן וי אגחב פידון חלקי 4.76 19/12/2017 1128347
דיסק התח נד י ריבית 1.92 28/11/2017 6910129
דיסק התח נד יא ריבית 3.2 28/11/2017 6910137
אלוני חץ אגח י ריבית 26/11/2017 3900362
מליסרון אגח יב פידון חלקי 50 26/11/2017 3230216
מליסרון אגח יג פידון חלקי 8.32 26/11/2017 3230224
פז נפט אגח ו פידון חלקי 8.33 26/11/2017 1139542
פז נפט אגח ה ריבית 1.48 26/11/2017 1139534
פז נפט אגח ו ריבית 0.97 26/11/2017 1139542
בי קומיונק אגחג ריבית 1.8 26/11/2017 1139203
מליסרון אגח יב ריבית 2.75 26/11/2017 3230216
מליסרון אגח יג ריבית 2.92 26/11/2017 3230224
אגוד הנפ אגח ח ריבית 0.24 20/11/2017 1133503
פז נפט אגח ד ריבית 19/11/2017 1132505
הראל הנפק אגח ח ריבית 1.4 19/11/2017 1128875
הראל הנפק אגח ו ריבית 1.92 19/11/2017 1126069
הראל הנפק אגח ז ריבית 1.92 19/11/2017 1126077
אדמה אגח ב ריבית 2.58 19/11/2017 1110915
הראל הנפק אגח ב ריבית 0.47 19/11/2017 1119197
הראל הנפק אגח ג ריבית 0.47 19/11/2017 1119205
הראל הנפק אגח ד ריבית 1.95 19/11/2017 1119213
הראל הנפק אגח ה ריבית 1.95 19/11/2017 1119221
וורטון אגח א ריבית 0.98 19/11/2017 1140169
דה זראסאי אגח ג ריבית 2.17 05/11/2017 1137975
גב ים אגח ז ריבית 3.2 30/10/2017 7590144
מליסרון אגח יד פידון חלקי 1.02 22/10/2017 3230232
מליסרון אגח יד ריבית 1.08 22/10/2017 3230232
פניקס הון אגח ה ריבית 1.13 19/10/2017 1135417
מליסרון אגח ז ריבית 1.7 15/10/2017 3230141
מליסרון אגח ז פידון חלקי 1.11 15/10/2017 3230141
יואל אגח 3 ריבית 0.64 10/10/2017 5830104
יואל אגח 4 ריבית 0.43 08/10/2017 5830120
פניקס הון אגח ג ריבית 3 01/10/2017 1120807
מליסרון אגח ו ריבית 2.45 28/09/2017 3230125
מליסרון אגח ו פידון חלקי 14.29 28/09/2017 3230125
מליסרון אגח טז פידון חלקי 1.01 25/09/2017 3230265
מליסרון אגח טז ריבית 1.17 25/09/2017 3230265
מנורה מב אגח ג ריבית 2.95 24/09/2017 5660063
מליסרון אגח ט פידון חלקי 0.85 19/09/2017 3230174
מליסרון אגח ט ריבית 0.57 19/09/2017 3230174
דקסיה הנפ נד יד ריבית 2.45 19/09/2017 1129907
פז נפט אגח ג ריבית 0.58 18/09/2017 1114073
פניקס הון אגח ב ריבית 1.8 18/09/2017 1120799
בי קומיונק אגחב ריבית 3.25 18/09/2017 1120872
גזית גלוב אגח י ריבית 3.25 18/09/2017 1260488
גזית גלוב אגחיא ריבית 2.67 18/09/2017 1260546
גזית גלוב אגח י פידון חלקי 1.06 18/09/2017 1260488
גב ים אגח ה ריבית 2.28 18/09/2017 7590110
גב ים אגח ו ריבית 2.38 18/09/2017 7590128
הפניקס אגח 2 ריבית 1.27 14/09/2017 7670177
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד