מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 44544.8 0.06 2
AA+/Aa1 29763.88 0.04 3
AA/Aa2 45832.16 0.08 4
AA-/Aa3 62874.37 0.1 5
A+/A1 42448.47 0.09 6
A/A2 48918 0.16 7
A-/A3 21614.81 0.14 8
BBB+/Baa1 5872.64 0.06 9
BBB/Baa2 6405.74 -0.08 10
BBB-/Baa3 1920.33 -0.02 11
BB+/Ba1-C 1542.09 -0.46 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
גב ים אגח ו 147.67 0.09 8781 7590128
אדמה אגח ב 147.85 0.22 6230 1110915
אגוד הנפ אגח ו 102.3 0.02 5657 1126762
גזית גלוב אגחיב 109.6 -0.01 4904 1260603
גזית גלוב אגחיא 122.79 0.12 4600 1260546
בי קומיונק אגחג 103.35 0.33 4578 1139203
דה זראסאי אגח ג 107.99 0.21 4343 1137975
סאמיט אגח ז 114.79 0.27 3473 1133479
מליסרון אגח טו 105.25 0.24 3463 3230240
סאמיט אגח ט 100.04 0.02 3072 1141555
פז נפט אגח ג 102.88 0.02 2746 1114073
אלוני חץ אגח ט 110.66 0.17 2581 3900354
גזית גלוב אגח ד 131.44 0.08 2465 1260397
מליסרון אגח יא 104.09 0.12 2426 3230208
מליסרון אגח יג 123.89 0.06 2070 3230224
מליסרון אגח ו 115.99 -0.06 1360 3230125
מגדל הון אגח ה 106.21 0.32 1216 1139286
הפניקס אגח 2 108.92 0.1 1164 7670177
וורטון אגח א 101.78 0.1 1100 1140169
מגדל הון אגח ג 109.69 0.12 1006 1135862
פז נפט אגח ה 107.01 0.37 984 1139534
אגוד הנפ אגח ט 102.27 0.12 906 1139492
אלוני חץ אגח ח 115.59 0.02 874 3900271
פז נפט אגח ד 102.04 -0.09 811 1132505
גזית גלוב אגח ט 121.37 0.04 792 1260462
קיי.בי.אס אגח א 104.63 0.4 766 1137918
אלוני חץ אגח ו 126.14 0.06 763 3900206
קרסו אגח א 103.98 -0.14 750 1136464
כללביט אגח ז 106.95 0.16 743 1132950
מנורה מב אגח ג 107.42 -0.08 664 5660063
מליסרון אגח ח 107.29 0.06 603 3230166
כללביט אגח ח 112.11 0 578 1132968
אלוני חץ אגח י 105.62 -0.04 571 3900362
מליסרון אגח יד 104.54 0.14 526 3230232
גזית גלוב אגח ג 128.01 0.11 526 1260306
פז נפט אגח ו 106.24 0.14 525 1139542
דה זראסאי אגח א 109.98 -0.07 520 1127901
דקסיה הנפ נד יג 111.08 0.01 459 1125194
מנורה הון התח ד 113.01 0.2 445 1135920
פניקס הון אגח ו 106.22 0.04 443 1136696
דה זראסאי אגח ב 111.42 0.13 434 1131028
מליסרון אגח י 102.44 0.18 429 3230190
גזית גלוב אגח ה 100.17 0.01 418 1260421
הראל הנפק אגח ה 120.93 0.02 386 1119221
פניקס הון אגח ח 107.77 0.19 376 1139815
כללביט אגח ג 119.14 0 371 1120120
אגוד הנפ אגח ז 106.54 0.13 366 1131762
הראל הנפק אגח ד 117.4 0.02 355 1119213
כללביט אגח י 110.05 0.24 352 1136068
בי קומיונק אגחב 108.36 0.03 306 1120872
הראל הנפ אגח יב 109.61 0.25 274 1138163
הראל הנפ אגח יא 113.76 0.11 271 1136316
הראל הנפ אגח יג 108.93 0.32 241 1138171
מליסרון אגח ט 103.41 0.03 241 3230174
גזית גלוב אגח י 127.99 0.09 231 1260488
הראל הנפק אגח ז 120.66 0.12 220 1126077
מליסרון אגח ה 124.2 0.09 211 3230091
אגוד הנפ אגח ח 100.83 -0.03 207 1133503
הראל הנפק אגח ט 107.97 -0.06 184 1134030
דיסק התח נד יא 119.12 -0.01 177 6910137
הראל הנפק אגח ח 109.8 -0.04 162 1128875
מליסרון אגח יב 123.26 0.08 153 3230216
פניקס הון אגח ב 113.2 -0.16 148 1120799
הראל הנפק אגח ו 119.6 0.14 146 1126069
בראק אן וי אגחב 110.55 -0.01 116 1128347
פניקס הון אגח ה 108.05 0.06 97 1135417
מנורה הון אגח א 130.59 -0.26 85 1103670
דיסק התח נד י 119.47 -0.15 81 6910129
סאמיט אגח ו 119.13 0.12 72 1130939
כללביט אגח ט 108.07 0.22 72 1136050
יואל אגח 4 100.74 0 71 5830120
דקסיה הנפ נד יד 106.21 0.25 65 1129907
בראק אן וי אגחא 111.93 -0.07 57 1122860
מליסרון אגח ז 109.6 -0.09 53 3230141
מנורה מב אגח א 125.52 0.07 50 5660048
מליסרון אגח ד 118.18 0.13 39 3230083
מליסרון אגח טז 105.4 0.23 22 3230265
סאמיט אגח ח 101.51 0.11 20 1138940
בראק אן וי אגחג 109.57 -0.04 16 1133040
הראל הנפק אגח י 107.28 0 13 1134048
גב ים אגח ה 124.57 -0.06 6 7590110
פניקס הון אגח ג 102.94 0.04 1 1120807
הראל הנפק אגח ב 100.69 0 1119197
הראל הנפק אגח ג 102.41 0 1119205
גב ים אגח ז 103.1 0 7590144
יואל אגח 3 100.5 0 5830104
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אלוני חץ אגח ו ריבית 4.25 18/02/2018 3900206
דה זראסאי אגח א פידון חלקי 19.99 18/02/2018 1127901
אלוני חץ אגח ו פידון חלקי 47.83 18/02/2018 3900206
אלוני חץ אגח ח פידון חלקי 16.67 12/02/2018 3900271
אלוני חץ אגח ח ריבית 4.45 12/02/2018 3900271
פניקס הון אגח ח ריבית 1.8 25/01/2018 1139815
סאמיט אגח ט ריבית 0.47 25/01/2018 1141555
כללביט אגח ג ריבית 1.88 21/01/2018 1120120
סאמיט אגח ו ריבית 3.2 21/01/2018 1130939
סאמיט אגח ז ריבית 2.55 21/01/2018 1133479
כללביט אגח ט ריבית 1.24 21/01/2018 1136050
כללביט אגח י ריבית 1.96 21/01/2018 1136068
פניקס הון אגח ו ריבית 1.52 21/01/2018 1136696
בראק אן וי אגחג ריבית 1.65 08/01/2018 1133040
דה זראסאי אגח ב ריבית 2.53 03/01/2018 1131028
בראק אן וי אגחא ריבית 2.4 03/01/2018 1122860
מליסרון אגח ה ריבית 2.55 31/12/2017 3230091
מליסרון אגח י ריבית 0.88 31/12/2017 3230190
מליסרון אגח יא ריבית 1.15 31/12/2017 3230208
מליסרון אגח ה פידון חלקי 1.19 31/12/2017 3230091
מליסרון אגח י פידון חלקי 1.04 31/12/2017 3230190
מליסרון אגח יא פידון חלקי 1.04 31/12/2017 3230208
סאמיט אגח ח פידון חלקי 2.36 25/12/2017 1138940
הראל הנפ אגח יב ריבית 1.98 25/12/2017 1138163
הראל הנפ אגח יג ריבית 1.98 25/12/2017 1138171
סאמיט אגח ח ריבית 1.38 25/12/2017 1138940
מליסרון אגח טו ריבית 1.75 24/12/2017 3230240
מליסרון אגח טו פידון חלקי 1.02 24/12/2017 3230240
מליסרון אגח ח פידון חלקי 1.09 20/12/2017 3230166
מליסרון אגח ח ריבית 1.27 20/12/2017 3230166
גזית גלוב אגח ה ריבית 0.4 20/12/2017 1260421
דקסיה הנפ נד יג ריבית 4.85 20/12/2017 1125194
מנורה הון התח ד ריבית 2.05 20/12/2017 1135920
הראל הנפ אגח יא ריבית 2.18 19/12/2017 1136316
כללביט אגח ז ריבית 1.16 19/12/2017 1132950
כללביט אגח ח ריבית 2.07 19/12/2017 1132968
הראל הנפק אגח ט ריבית 1.2 19/12/2017 1134030
הראל הנפק אגח י ריבית 1.2 19/12/2017 1134048
בראק אן וי אגחב ריבית 1.64 19/12/2017 1128347
גזית גלוב אגח ט ריבית 2.65 19/12/2017 1260462
גזית גלוב אגחיב ריבית 2 19/12/2017 1260603
גזית גלוב אגח ג ריבית 2.47 19/12/2017 1260306
בראק אן וי אגחב פידון חלקי 4.76 19/12/2017 1128347
דיסק התח נד י ריבית 1.92 28/11/2017 6910129
דיסק התח נד יא ריבית 3.2 28/11/2017 6910137
מליסרון אגח יב ריבית 2.75 26/11/2017 3230216
מליסרון אגח יג ריבית 2.92 26/11/2017 3230224
בי קומיונק אגחג ריבית 1.8 26/11/2017 1139203
פז נפט אגח ה ריבית 1.48 26/11/2017 1139534
פז נפט אגח ו ריבית 0.97 26/11/2017 1139542
פז נפט אגח ו פידון חלקי 8.33 26/11/2017 1139542
מליסרון אגח יב פידון חלקי 50 26/11/2017 3230216
מליסרון אגח יג פידון חלקי 8.32 26/11/2017 3230224
הראל הנפק אגח ח ריבית 1.4 19/11/2017 1128875
הראל הנפק אגח ד ריבית 1.95 19/11/2017 1119213
הראל הנפק אגח ה ריבית 1.95 19/11/2017 1119221
הראל הנפק אגח ו ריבית 1.92 19/11/2017 1126069
הראל הנפק אגח ז ריבית 1.92 19/11/2017 1126077
אדמה אגח ב ריבית 2.58 19/11/2017 1110915
דה זראסאי אגח ג ריבית 2.17 05/11/2017 1137975
גב ים אגח ז ריבית 3.2 30/10/2017 7590144
מליסרון אגח יד פידון חלקי 1.02 22/10/2017 3230232
מליסרון אגח יד ריבית 1.08 22/10/2017 3230232
פניקס הון אגח ה ריבית 1.13 19/10/2017 1135417
מליסרון אגח ז ריבית 1.7 15/10/2017 3230141
מליסרון אגח ז פידון חלקי 1.11 15/10/2017 3230141
יואל אגח 3 ריבית 0.64 10/10/2017 5830104
יואל אגח 4 ריבית 0.43 08/10/2017 5830120
מליסרון אגח ו פידון חלקי 14.29 28/09/2017 3230125
מליסרון אגח ו ריבית 2.45 28/09/2017 3230125
מליסרון אגח טז ריבית 1.17 25/09/2017 3230265
מליסרון אגח טז פידון חלקי 1.01 25/09/2017 3230265
מנורה מב אגח ג ריבית 2.95 24/09/2017 5660063
מליסרון אגח ט פידון חלקי 0.85 19/09/2017 3230174
מליסרון אגח ט ריבית 0.57 19/09/2017 3230174
דקסיה הנפ נד יד ריבית 2.45 19/09/2017 1129907
פז נפט אגח ג ריבית 18/09/2017 1114073
פניקס הון אגח ב ריבית 1.8 18/09/2017 1120799
פניקס הון אגח ג ריבית 3 18/09/2017 1120807
בי קומיונק אגחב ריבית 3.25 18/09/2017 1120872
גב ים אגח ה ריבית 2.28 18/09/2017 7590110
גב ים אגח ו ריבית 2.38 18/09/2017 7590128
גזית גלוב אגח י ריבית 3.25 18/09/2017 1260488
גזית גלוב אגחיא ריבית 2.67 18/09/2017 1260546
גזית גלוב אגח י פידון חלקי 1.06 18/09/2017 1260488
הפניקס אגח 2 ריבית 1.27 14/09/2017 7670177
מליסרון אגח ד ריבית 2.35 31/08/2017 3230083
אלוני חץ אגח י ריבית 0.59 27/08/2017 3900362
וורטון אגח א ריבית 0.98 20/08/2017 1140169
הראל הנפק אגח ב ריבית 0.48 20/08/2017 1119197
הראל הנפק אגח ג ריבית 0.48 20/08/2017 1119205
דה זראסאי אגח א ריבית 2.47 20/08/2017 1127901
אגוד הנפ אגח ח ריבית 0.24 20/08/2017 1133503
פז נפט אגח ד ריבית 0.44 20/08/2017 1132505
קרסו אגח א ריבית 1.38 20/08/2017 1136464
קיי.בי.אס אגח א ריבית 2.13 20/08/2017 1137918
קרסו אגח א פידון חלקי 5.26 20/08/2017 1136464
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד