מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49296.99 0.1 2
AA+/Aa1 22391.78 0.15 3
AA/Aa2 49728.96 0.09 4
AA-/Aa3 61828.23 0.13 5
A+/A1 44845.63 0.01 6
A/A2 46696.85 0 7
A-/A3 24690.46 -0.04 8
BBB+/Baa1 8441.26 -0.03 9
BBB/Baa2 6571.52 0.06 10
BBB-/Baa3 2006.65 -0.04 11
BB+/Ba1-C 1404.13 -1.41 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אדמה אגח ב 151.19 0.4 12272 1110915
גב ים אגח ו 147.7 0.19 10805 7590128
גזית גלוב אגחיב 112.21 0.29 6342 1260603
פז נפט אגח ג 102.55 -0.05 6253 1114073
דה זראסאי אגח ג 107.1 0.1 5822 1137975
גזית גלוב אגחיא 122.16 0.16 5434 1260546
מליסרון אגח יג 125.63 0.15 4382 3230224
כללביט אגח י 112.15 0.12 4341 1136068
הראל הנפ אגח יג 112.11 0.13 4024 1138171
גזית גלוב אגח ד 133.41 0.08 3541 1260397
פז נפט אגח ד 103.12 -0.04 2985 1132505
סאמיט אגח ט 100.92 0 2896 1141555
אלוני חץ אגח ט 112.22 0.05 2392 3900354
קיי.בי.אס אגח א 105.62 0.13 2335 1137918
מליסרון אגח טו 107.58 0.13 2272 3230240
וורטון אגח א 102.19 -0.02 1919 1140169
מליסרון אגח ט 103.75 0.08 1468 3230174
כללביט אגח ח 113.29 0.12 1383 1132968
מגדל הון אגח ג 111.2 0.14 1350 1135862
מליסרון אגח יא 106.35 0.22 1255 3230208
אלוני חץ אגח ח 117 0.03 1191 3900271
מגדל הון אגח ה 108.08 -0.06 1177 1139286
מליסרון אגח ח 108.56 0.08 1155 3230166
דקסיה הנפ נד יד 105.4 0.09 1010 1129907
הפניקס אגח 2 108.83 0.21 990 7670177
אלוני חץ אגח י 106.9 0.04 987 3900362
אגוד הנפ אגח ז 106.79 0.03 978 1131762
פז נפט אגח ו 107.09 0.07 928 1139542
מליסרון אגח י 104.93 0.05 805 3230190
מליסרון אגח ז 109.62 0.1 657 3230141
פניקס הון אגח ח 110.51 0.1 652 1139815
קרסו אגח ג 100.65 0.05 573 1141829
פז נפט אגח ה 107.61 0.07 555 1139534
מליסרון אגח טז 107.62 0.07 509 3230265
אגוד הנפ אגח ט 103.45 0.18 493 1139492
כללביט אגח ט 111.01 0.05 487 1136050
אגוד הנפ אגח ח 100.7 0.04 477 1133503
גזית גלוב אגח ט 122.36 0.07 451 1260462
פניקס הון אגח ה 109.48 0.06 443 1135417
הראל הנפק אגח ח 110.27 0.09 442 1128875
הראל הנפק אגח ז 121.41 0.21 440 1126077
סלע נדלן אגח ב 108.67 -0.06 435 1132927
סלע נדלן אגח א 107.25 -0.1 412 1128586
מליסרון אגח ו 116.89 0.12 392 3230125
הראל הנפק אגח ו 119.72 0.26 383 1126069
הראל הנפק אגח ט 109.78 0.3 377 1134030
הראל הנפ אגח יב 112.96 0.27 376 1138163
סלע נדלן אגח ג 103.55 0.21 374 1138973
מליסרון אגח ה 126.33 0.06 318 3230091
פניקס הון אגח ו 107.45 0.06 293 1136696
קרסו אגח א 104.56 0.11 265 1136464
כללביט אגח ג 121.06 0.15 263 1120120
מנורה הון התח ד 114.94 0.26 250 1135920
הראל הנפק אגח י 110.61 0.23 247 1134048
הראל הנפ אגח יא 117.05 0.2 235 1136316
מליסרון אגח יד 106.2 0.19 209 3230232
גב ים אגח ה 122.01 0.02 200 7590110
גזית גלוב אגח י 125.62 0.19 198 1260488
גזית גלוב אגח ג 128.89 0.09 192 1260306
הראל הנפק אגח ה 120.77 0.2 192 1119221
כללביט אגח ז 108.24 0.03 158 1132950
אלוני חץ אגח ו 126.74 0.05 148 3900206
מנורה מב אגח ג 106.07 0.25 144 5660063
הראל הנפק אגח ד 116.68 0.03 137 1119213
סאמיט אגח ח 103.91 -0.55 134 1138940
סאמיט אגח ז 117.59 0.1 129 1133479
אגוד הנפ אגח ו 102.96 0.23 127 1126762
מנורה הון אגח א 132.04 0.11 124 1103670
פניקס הון אגח ב 112.48 0 121 1120799
מליסרון אגח יב 124.35 0.09 121 3230216
בראק אן וי אגחב 112.15 -0.04 108 1128347
גזית גלוב אגח ה 100.32 0 100 1260421
בראק אן וי אגחא 113.14 -0.15 72 1122860
בראק אן וי אגחג 113.61 -0.14 63 1133040
סאמיט אגח ו 122.01 -0.06 51 1130939
מנורה מב אגח א 126.22 0.02 24 5660048
הראל הנפק אגח ג 101.22 -0.28 19 1119205
יואל אגח 4 100.73 0.13 1 5830120
דקסיה הנפ נד יג 111.81 0.03 0 1125194
הראל הנפק אגח ב 100.5 0 1119197
דה זראסאי אגח א 111.43 0 1127901
דה זראסאי אגח ב 114.17 0 1131028
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
דה זראסאי אגח ג ריבית 2.17 03/05/2018 1137975
מליסרון אגח יד ריבית 1.08 22/04/2018 3230232
פניקס הון אגח ה ריבית 1.13 22/04/2018 1135417
מליסרון אגח יד פידיון חלקי 1.03 22/04/2018 3230232
מליסרון אגח ז פידיון חלקי 1.12 17/04/2018 3230141
מליסרון אגח ז ריבית 1.7 17/04/2018 3230141
סלע נדלן אגח ג ריבית 0.98 08/04/2018 1138973
סלע נדלן אגח ג פידיון חלקי 15 08/04/2018 1138973
יואל אגח 4 ריבית 0.53 04/04/2018 5830120
מליסרון אגח ו ריבית 2.45 29/03/2018 3230125
מליסרון אגח טז פידיון חלקי 1.02 26/03/2018 3230265
מליסרון אגח טז ריבית 1.17 26/03/2018 3230265
גב ים אגח ה ריבית 2.28 20/03/2018 7590110
גב ים אגח ו ריבית 2.38 19/03/2018 7590128
גזית גלוב אגח ד ריבית 5.1 19/03/2018 1260397
גזית גלוב אגח י ריבית 3.25 19/03/2018 1260488
גזית גלוב אגחיא ריבית 2.67 19/03/2018 1260546
מגדל הון אגח ג ריבית 3.58 19/03/2018 1135862
פניקס הון אגח ב ריבית 1.8 19/03/2018 1120799
גזית גלוב אגח י פידיון חלקי 1.08 19/03/2018 1260488
אגוד הנפ אגח ז ריבית 2.95 15/03/2018 1131762
הפניקס אגח 2 ריבית 1.27 14/03/2018 7670177
הפניקס אגח 2 פידיון חלקי 6.25 14/03/2018 7670177
אגוד הנפ אגח ט פידיון חלקי 12.5 25/02/2018 1139492
קרסו אגח ג ריבית 1.11 25/02/2018 1141829
אגוד הנפ אגח ט ריבית 0.95 25/02/2018 1139492
אלוני חץ אגח ט ריבית 3.85 22/02/2018 3900354
קרסו אגח א פידיון חלקי 5.55 18/02/2018 1136464
אלוני חץ אגח ו פידיון חלקי 47.83 18/02/2018 3900206
אלוני חץ אגח ו ריבית 4.25 18/02/2018 3900206
קרסו אגח א ריבית 1.38 18/02/2018 1136464
קיי.בי.אס אגח א ריבית 2.13 18/02/2018 1137918
אלוני חץ אגח ח ריבית 4.45 12/02/2018 3900271
אלוני חץ אגח ח פידיון חלקי 16.67 12/02/2018 3900271
סאמיט אגח ט ריבית 0.47 25/01/2018 1141555
פניקס הון אגח ח ריבית 1.8 25/01/2018 1139815
פניקס הון אגח ו ריבית 1.52 21/01/2018 1136696
כללביט אגח ט ריבית 1.24 21/01/2018 1136050
כללביט אגח י ריבית 1.96 21/01/2018 1136068
סאמיט אגח ז ריבית 2.55 21/01/2018 1133479
כללביט אגח ג ריבית 1.88 21/01/2018 1120120
סאמיט אגח ו ריבית 3.2 21/01/2018 1130939
בראק אן וי אגחג ריבית 1.65 08/01/2018 1133040
בראק אן וי אגחא ריבית 2.4 03/01/2018 1122860
סלע נדלן אגח א ריבית 1.38 01/01/2018 1128586
סלע נדלן אגח ב ריבית 1.38 01/01/2018 1132927
סלע נדלן אגח א פידיון חלקי 2.38 01/01/2018 1128586
סלע נדלן אגח ב פידיון חלקי 2.27 01/01/2018 1132927
מליסרון אגח ה פידיון חלקי 1.19 31/12/2017 3230091
מליסרון אגח י פידיון חלקי 1.04 31/12/2017 3230190
מליסרון אגח יא פידיון חלקי 1.04 31/12/2017 3230208
מליסרון אגח ה ריבית 2.55 31/12/2017 3230091
מליסרון אגח י ריבית 0.88 31/12/2017 3230190
מליסרון אגח יא ריבית 1.15 31/12/2017 3230208
הראל הנפ אגח יב ריבית 1.98 25/12/2017 1138163
הראל הנפ אגח יג ריבית 1.98 25/12/2017 1138171
סאמיט אגח ח ריבית 1.38 25/12/2017 1138940
סאמיט אגח ח פידיון חלקי 2.36 25/12/2017 1138940
מליסרון אגח טו פידיון חלקי 1.02 24/12/2017 3230240
מליסרון אגח טו ריבית 1.75 24/12/2017 3230240
מליסרון אגח ח ריבית 1.27 20/12/2017 3230166
מליסרון אגח ט ריבית 0.57 20/12/2017 3230174
גזית גלוב אגח ה ריבית 0.4 20/12/2017 1260421
מנורה הון התח ד ריבית 2.05 20/12/2017 1135920
דקסיה הנפ נד יג ריבית 4.85 20/12/2017 1125194
מליסרון אגח ח פידיון חלקי 1.09 20/12/2017 3230166
מליסרון אגח ט פידיון חלקי 0.85 20/12/2017 3230174
פז נפט אגח ג ריבית 19/12/2017 1114073
בראק אן וי אגחב ריבית 1.64 19/12/2017 1128347
הראל הנפ אגח יא ריבית 2.18 19/12/2017 1136316
כללביט אגח ז ריבית 1.16 19/12/2017 1132950
כללביט אגח ח ריבית 2.07 19/12/2017 1132968
הראל הנפק אגח ט ריבית 1.2 19/12/2017 1134030
הראל הנפק אגח י ריבית 1.2 19/12/2017 1134048
גזית גלוב אגח ט ריבית 2.65 19/12/2017 1260462
גזית גלוב אגחיב ריבית 2 19/12/2017 1260603
גזית גלוב אגח ג ריבית 2.47 19/12/2017 1260306
בראק אן וי אגחב פידיון חלקי 4.76 19/12/2017 1128347
מליסרון אגח יב ריבית 2.75 26/11/2017 3230216
מליסרון אגח יג ריבית 2.92 26/11/2017 3230224
פז נפט אגח ה ריבית 1.48 26/11/2017 1139534
פז נפט אגח ו ריבית 0.97 26/11/2017 1139542
דה זראסאי אגח א ריבית 10.55 26/11/2017 1127901
דה זראסאי אגח ב ריבית 14.26 26/11/2017 1131028
מליסרון אגח יב פידיון חלקי 50 26/11/2017 3230216
מליסרון אגח יג פידיון חלקי 8.32 26/11/2017 3230224
פז נפט אגח ו פידיון חלקי 8.33 26/11/2017 1139542
אלוני חץ אגח י ריבית 0.58 26/11/2017 3900362
הראל הנפק אגח ח ריבית 1.4 19/11/2017 1128875
אדמה אגח ב ריבית 2.58 19/11/2017 1110915
הראל הנפק אגח ב ריבית 0.47 19/11/2017 1119197
הראל הנפק אגח ג ריבית 0.47 19/11/2017 1119205
הראל הנפק אגח ד ריבית 1.95 19/11/2017 1119213
הראל הנפק אגח ה ריבית 1.95 19/11/2017 1119221
הראל הנפק אגח ו ריבית 1.92 19/11/2017 1126069
הראל הנפק אגח ז ריבית 1.92 19/11/2017 1126077
אגוד הנפ אגח ח ריבית 0.24 19/11/2017 1133503
פז נפט אגח ד ריבית 0.44 19/11/2017 1132505
וורטון אגח א ריבית 0.98 19/11/2017 1140169
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד