מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49412.43 -0.07 2
AA+/Aa1 22179.95 0 3
AA/Aa2 49218.61 -0.07 4
AA-/Aa3 65273.27 -0.07 5
A+/A1 42610.59 -0.05 6
A/A2 47161.11 -0.12 7
A-/A3 24468.86 -0.13 8
BBB+/Baa1 8641.8 -0.06 9
BBB/Baa2 6755.18 -0.14 10
BBB-/Baa3 1891.51 0.06 11
BB+/Ba1-C 899.88 0.76 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מויניאן אגח א 106.2 -0.16 24305 1135656
ביג אגח י 99.2 10097 1143023
לייטסטון אגח א 111.31 -0.29 6528 1133891
רבוע נדלן אגח ו 104.67 -0.11 6323 1140607
נמקו אגח א 106.12 -0.4 5038 1139575
שלמה החז אגח טז 103.34 0.12 4644 1410281
רילייטד אגח א 108.76 -0.19 3924 1134923
נורסטאר אגח יא 107.8 -0.01 3794 7230352
קורנרסטון אגח א 107.72 -0.28 3393 1139732
בי קומיונק אגחג 105.33 -0.25 2517 1139203
מזרחי טפחות שה א 137.84 -0.01 2268 6950083
נכסים ובנ אגח ט 108.56 -0.19 2132 6990212
ביג אגח ט 104.84 -0.03 1602 1141050
נורסטאר אגח י 112.04 0.03 1490 7230345
הוט אגח ב 106.01 -0.05 1414 1123264
סלקום אגח ח 105.02 -0.03 1361 1132828
ישרס אגח יג 110.45 -0.08 1228 6130181
דלק קידוחיםאגחא 90.75 -0.02 1175 4750089
נייר חדרה אגח 6 118.58 0.05 1158 6320105
סלקום אגח יא 108.34 -0.06 1037 1139252
נכסים ובנ אגח ו 115.73 0.05 998 6990188
ממן אגח ג 100.86 -0.14 959 2380053
פרטנר אגח ו 102.23 -0.09 883 1141415
טאואר אגח ז 105.77 -0.12 836 1138494
מיטב דש אגח ג 119.54 -0.06 764 1121763
אלקו אגח יא 112.96 0 717 6940167
ביג אגח ה 109.31 -0.09 701 1129279
ירושליםהנפ אגחט 105.06 -0.15 661 1127422
סאפיינס אגח ב 97.92 0.03 635 1141936
ביג אגח ז 107.6 -0.07 634 1136084
רבוע נדלן אגח ה 109.19 -0.15 631 1130467
ישרס אגח יד 117.34 -0.23 608 6130199
פתאל אגח ג 101.83 0.04 584 1141852
נכסים ובנ אגח ז 122.45 -0.09 580 6990196
תמר פטרו אגח א 99.41 0.2 563 1141332
נורסטאר אגח ט 116.03 0.01 539 7230303
נורסטאר אגח ח 99.71 -0.02 532 7230295
סלקום אגח ט 110.78 -0.23 529 1132836
שפיר הנדס אגח א 108.09 -0.18 406 1136134
אלקטרה אגח ד 109.6 -0.07 397 7390149
בי קומיונק אגחב 105.88 0.01 393 1120872
דלתא אגח ו 98.19 -0.32 389 6270193
דלתא אגח ה 116.65 0.09 371 6270136
ישרס אגח טו 103.88 -0.14 309 6130207
סלקום אגח י 108.7 -0.03 309 1139245
שלמה החז אגח יח 102.14 0.04 307 1410307
ביג אגח ד 115.39 -0.02 283 1118033
ישרס אגח יא 109.68 0.04 259 6130165
אגוד הנפ התח יח 101.67 0.02 253 1121854
בינל הנפק התחכב 5452199 0.51 218 1138585
דיסק התח נד יב 5385001 0 215 6910160
סלקום אגח ו 108.51 -0.02 207 1125996
קרסו אגח ב 103.61 -0.11 201 1139591
שפיר הנדס אגח ב 101.79 0.02 199 1141951
שלמה החז אגח יז 103.58 -0.08 194 1410299
דלתא אגח ב 104.72 0.17 188 6270151
ביג אגח ח 102.74 0 187 1138924
פרטנר אגח ג 111.43 -0.01 181 1118827
הוט אגח א 106.94 -0.03 174 1123256
דלתא אגח א 118.36 -0.03 170 6270144
ירושליםהנ אגח יג 100.59 -0.06 167 1142512
פתאל אגח א 107.63 -0.38 153 1137512
פרטנר אגח ד 101.3 -0.05 114 1118835
אגוד הנפ התח יט 114.65 -0.11 111 1124080
טמפו משק אגח א 106.95 0.04 87 1118306
נכסים ובנ אגח ח 110.11 0.32 87 6990204
ביג אגח ו 108.33 -0.04 86 1132521
ישרוטל אגח א 104.32 -0.05 73 1139419
ממן אגח ב 105.49 -0.07 64 2380046
ביג אגח ג 124.97 -0.01 58 1106947
ישרס אגח טז 109.2 0.17 44 6130223
רבוע נדלן אגח ד 113.06 0 36 1119999
נייר חדרה אגח 3 118.24 0.03 28 6320071
סלקום אגח ז 106.16 0 21 1126002
פורמולה אגח א 104.04 0.02 17 2560142
אלקטרה אגח ג 130.5 0.03 11 7390131
פתאל אגח ב 105.9 -0.07 4 1140854
ירושליםהנפ אגחח 100.76 0 4 1121201
רבוע נדלן אגח ז 103.16 0.04 0 1140615
הפניקס אגח 1 127.26 0.02 0 7670102
בינל הנפק התחכג 5110000 0 1142058
וואן טכנ אגח ג 105 0 1610187
רבוע נדלן אגח ג 111.41 0 1115724
טמפו משק אגח ב 106.05 0 1133511
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
נייר חדרה אגח 3 ריבית 4.65 10/07/2018 6320071
שפיר הנדס אגח ב ריבית 1.31 01/07/2018 1141951
סלקום אגח י ריבית 1.23 01/07/2018 1139245
סלקום אגח יא ריבית 1.77 01/07/2018 1139252
ביג אגח ד ריבית 1.88 28/06/2018 1118033
סאפיינס אגח ב ריבית 1.68 25/06/2018 1141936
ביג אגח י ריבית 1.69 24/06/2018 1143023
פתאל אגח ב ריבית 1.42 24/06/2018 1140854
דלק קידוחיםאגחא ריבית 2.25 24/06/2018 4750089
ממן אגח ג ריבית 1.2 24/06/2018 2380053
אגוד הנפ התח יט ריבית 4.15 24/06/2018 1124080
סלקום אגח ו ריבית 2.3 24/06/2018 1125996
סלקום אגח ז ריבית 3.49 24/06/2018 1126002
סלקום אגח ח ריבית 0.99 24/06/2018 1132828
סלקום אגח ט ריבית 2.07 24/06/2018 1132836
נכסים ובנ אגח ח ריבית 1.42 24/06/2018 6990204
נכסים ובנ אגח ט ריבית 1.98 24/06/2018 6990212
דלתא אגח ו ריבית 1.92 24/06/2018 6270193
סלקום אגח ח פידיון חלקי 12 24/06/2018 1132828
סלקום אגח ט פידיון חלקי 10 24/06/2018 1132836
נכסים ובנ אגח ח פידיון חלקי 16 24/06/2018 6990204
נכסים ובנ אגח ט פידיון חלקי 16 24/06/2018 6990212
ביג אגח ו פידיון חלקי 5.88 21/06/2018 1132521
ביג אגח ו ריבית 1.75 21/06/2018 1132521
בינל הנפק התחכב ריבית 2.8 20/06/2018 1138585
פורמולה אגח א ריבית 1.4 20/06/2018 2560142
פורמולה אגח א פידיון חלקי 14.29 20/06/2018 2560142
מויניאן אגח א פידיון חלקי 10 19/06/2018 1135656
נורסטאר אגח ח ריבית 19/06/2018 7230295
נורסטאר אגח ח פידיון חלקי 42.86 19/06/2018 7230295
פרטנר אגח ו ריבית 1.08 19/06/2018 1141415
מויניאן אגח א ריבית 2.22 19/06/2018 1135656
טמפו משק אגח ב ריבית 1.6 18/06/2018 1133511
פרטנר אגח ג ריבית 1.67 18/06/2018 1118827
רבוע נדלן אגח ד ריבית 2.25 18/06/2018 1119999
ישרס אגח יא ריבית 3.6 18/06/2018 6130165
ישרס אגח יג ריבית 1.74 18/06/2018 6130181
נייר חדרה אגח 6 ריבית 2.94 18/06/2018 6320105
דלתא אגח ה ריבית 3.8 18/06/2018 6270136
ממן אגח ב ריבית 1.48 18/06/2018 2380046
אלקטרה אגח ד פידיון חלקי 11.11 18/06/2018 7390149
ממן אגח ב פידיון חלקי 7.14 18/06/2018 2380046
נורסטאר אגח ט ריבית 2.35 18/06/2018 7230303
נכסים ובנ אגח ו ריבית 2.47 18/06/2018 6990188
נכסים ובנ אגח ז ריבית 3.53 18/06/2018 6990196
אלקטרה אגח ד ריבית 1.88 18/06/2018 7390149
רבוע נדלן אגח ד פידיון חלקי 33.33 18/06/2018 1119999
ישרס אגח יא פידיון חלקי 20 18/06/2018 6130165
אלקו אגח יא ריבית 2.55 17/06/2018 6940167
ביג אגח ט ריבית 0.98 14/06/2018 1141050
מיטב דש אגח ג ריבית 1.98 29/05/2018 1121763
בי קומיונק אגחג ריבית 1.8 27/05/2018 1139203
רבוע נדלן אגח ו ריבית 1.08 27/05/2018 1140607
רבוע נדלן אגח ז ריבית 0.8 27/05/2018 1140615
ירושליםהנ אגח יג ריבית 0.32 26/05/2018 1142512
וואן טכנ אגח ג ריבית 1.6 21/05/2018 1610187
נמקו אגח א ריבית 2.9 21/05/2018 1139575
רבוע נדלן אגח ה ריבית 1.65 21/05/2018 1130467
לייטסטון אגח א ריבית 3.03 21/05/2018 1133891
וואן טכנ אגח ג פידיון חלקי 11.11 21/05/2018 1610187
נמקו אגח א פידיון חלקי 6.27 21/05/2018 1139575
רבוע נדלן אגח ה פידיון חלקי 7.5 21/05/2018 1130467
לייטסטון אגח א פידיון חלקי 14.29 21/05/2018 1133891
ישרס אגח טו פידיון חלקי 5.26 09/05/2018 6130207
ישרס אגח טו ריבית 0.79 09/05/2018 6130207
ביג אגח ז ריבית 1.25 29/04/2018 1136084
ביג אגח ז פידיון חלקי 3.19 29/04/2018 1136084
ישרוטל אגח א ריבית 1.23 25/04/2018 1139419
רבוע נדלן אגח ג ריבית 2.1 22/04/2018 1115724
אלקטרה אגח ג ריבית 2.35 10/04/2018 7390131
אלקטרה אגח ג פידיון חלקי 25 10/04/2018 7390131
ביג אגח ח פידיון חלקי 5.26 08/04/2018 1138924
ביג אגח ח ריבית 0.67 08/04/2018 1138924
שלמה החז אגח טז ריבית 0.54 01/04/2018 1410281
שלמה החז אגח טז פידיון חלקי 4.76 01/04/2018 1410281
טאואר אגח ז ריבית 1.39 26/03/2018 1138494
דלתא אגח ב ריבית 1.1 21/03/2018 6270151
מזרחי טפחות שה א ריבית 1.13 20/03/2018 6950083
שפיר הנדס אגח א ריבית 1.67 20/03/2018 1136134
רילייטד אגח א ריבית 2.55 19/03/2018 1134923
ביג אגח ג ריבית 2.42 19/03/2018 1106947
בי קומיונק אגחב ריבית 3.25 19/03/2018 1120872
פרטנר אגח ד ריבית 0.33 19/03/2018 1118835
הוט אגח א ריבית 1.95 19/03/2018 1123256
הוט אגח ב ריבית 3.45 19/03/2018 1123264
נורסטאר אגח י ריבית 2.21 19/03/2018 7230345
נורסטאר אגח יא ריבית 1.5 19/03/2018 7230352
בי קומיונק אגחב פידיון חלקי 50 19/03/2018 1120872
הוט אגח א פידיון חלקי 7.67 19/03/2018 1123256
הוט אגח ב פידיון חלקי 7.67 19/03/2018 1123264
ביג אגח ג פידיון חלקי 50 19/03/2018 1106947
הפניקס אגח 1 ריבית 4.5 14/03/2018 7670102
שלמה החז אגח יז פידיון חלקי 2.94 14/03/2018 1410299
שלמה החז אגח יח פידיון חלקי 2.94 14/03/2018 1410307
הפניקס אגח 1 פידיון חלקי 50 14/03/2018 7670102
שלמה החז אגח יז ריבית 0.68 14/03/2018 1410299
שלמה החז אגח יח ריבית 0.45 14/03/2018 1410307
קרסו אגח ב ריבית 0.6 25/02/2018 1139591
קרסו אגח ב פידיון חלקי 3.84 25/02/2018 1139591
פתאל אגח ג ריבית 1.26 24/02/2018 1141852
תמר פטרו אגח א ריבית 2.99 22/02/2018 1141332
דלתא אגח א ריבית 2.5 18/02/2018 6270144
ישרס אגח יד ריבית 2.53 18/02/2018 6130199
אגוד הנפ התח יח ריבית 0.38 18/02/2018 1121854
ירושליםהנפ אגחח ריבית 0.33 18/02/2018 1121201
טמפו משק אגח א ריבית 2.78 18/02/2018 1118306
ישרס אגח יד פידיון חלקי 2.08 18/02/2018 6130199
טמפו משק אגח א פידיון חלקי 33.33 18/02/2018 1118306
פתאל אגח א פידיון חלקי 6.25 11/02/2018 1137512
פתאל אגח א ריבית 1.75 11/02/2018 1137512
ביג אגח ה ריבית 1.42 29/01/2018 1129279
ישרס אגח טז ריבית 1.2 25/01/2018 6130223
ישרס אגח טז פידיון חלקי 4 25/01/2018 6130223
קורנרסטון אגח א ריבית 2.45 21/01/2018 1139732
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד