מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 44485.04 0.11 2
AA+/Aa1 29720.5 0.09 3
AA/Aa2 45894.52 0.12 4
AA-/Aa3 62755.46 0.18 5
A+/A1 42479.68 0.14 6
A/A2 48990.86 0.25 7
A-/A3 21249.3 0.21 8
BBB+/Baa1 5890.82 0.09 9
BBB/Baa2 6406.4 0.24 10
BBB-/Baa3 1914.43 0.02 11
BB+/Ba1-C 1549.79 -0.22 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
נמקו אגח א 105.19 0.05 11189 1139575
ביג אגח ט 101.26 0.07 10987 1141050
לייטסטון אגח א 109.47 0.38 9552 1133891
תמר פטרו אגח א 103.94 0.01 7356 1141332
רבוע נדלן אגח ה 107.6 0.1 5428 1130467
נכסים ובנ אגח ט 106.82 0.24 4481 6990212
מויניאן אגח א 105.09 0.16 3891 1135656
קורנרסטון אגח א 104.36 0.03 3508 1139732
מיטב דש אגח ג 116.75 -0.19 2927 1121763
פרטנר אגח ו 100.74 0.18 2527 1141415
נורסטאר אגח י 111.25 0.01 2434 7230345
טאואר אגח ז 105.29 0.11 2195 1138494
ישרס אגח יג 108 0.48 2178 6130181
דיסק התח נד יב 5410000 0.13 2001 6910160
דלק קידוחיםאגחא 97.89 0.17 1790 4750089
שופרסל אגח ה 120.16 0.13 1738 7770209
שופרסל אגח ו 121.33 0.3 1719 7770217
נורסטאר אגח יא 102.32 0.24 1525 7230352
הוט אגח ב 108.62 0.09 1328 1123264
שלמה החז אגח טז 102 0.4 1289 1410281
פתאל אגח א 105.91 0.15 1115 1137512
מזרח טפחות שה א 137.29 0.04 1112 6950083
שלמה החז אגח יז 102.39 0.44 1087 1410299
ביג אגח ז 105.78 0.33 980 1136084
סלקום אגח ח 103.06 0.18 903 1132828
הוט אגח א 107.99 0.08 866 1123256
נכסים ובנ אגח ז 121.59 0.22 826 6990196
נכסים ובנ אגח ו 113.47 0.19 822 6990188
דלתא אגח ב 104.12 -0.02 812 6270151
סלקום אגח יא 107.1 0.24 809 1139252
שופרסל אגח ד 110.87 0.23 712 7770191
שפיר הנדס אגח א 107.4 0.2 698 1136134
דלתא אגח א 116.97 0.05 666 6270144
סלקום אגח ט 110.26 0.29 639 1132836
רילייטד אגח א 109.23 0.09 632 1134923
נייר חדרה אגח 6 118.57 0.36 604 6320105
אגוד הנפ התח יט 113.4 0.02 548 1124080
סלע נדלן אגח ג 101.83 0.33 539 1138973
ישרס אגח יד 115.95 0.43 522 6130199
אגוד הנפ התח יח 102.07 0.1 519 1121854
סלע נדלן אגח ב 106.47 0.29 509 1132927
אלקו אגח יא 112.42 0.2 475 6940167
פרטנר אגח ד 101.1 0.07 456 1118835
פתאל אגח ב 104.36 0.04 446 1140854
ביג אגח ח 100.06 0.22 439 1138924
בינל הנפק התחכב 5298501 0.01 424 1138585
נורסטאר אגח ט 114.54 -0.01 407 7230303
ביג אגח ה 106.85 0 391 1129279
אלקטרה אגח ד 109.05 0.17 383 7390149
שלמה החז אגח יח 100.68 0.18 373 1410307
סלקום אגח ו 107.63 0.03 311 1125996
ירושליםהנפ אגחח 100.83 0.04 280 1121201
נורסטאר אגח ח 99.45 0.04 279 7230295
פורמולה אגח א 104.12 0 278 2560142
דלתא אגח ו 104.47 0.34 273 6270193
קרסו אגח ב 104.05 0.18 269 1139591
נכסים ובנ אגח ח 106.34 0.03 208 6990204
ירושליםהנפ אגחט 105.01 -0.04 205 1127422
רבוע נדלן אגח ד 113.93 0.17 174 1119999
ישרוטל אגח א 103.51 -0.04 156 1139419
סלקום אגח ז 105.43 0.02 155 1126002
ישרס אגח טו 100.68 0.27 146 6130207
דלתא אגח ה 116.02 0.04 143 6270136
טמפו משק אגח ב 105.9 0.23 143 1133511
ישרס אגח יא 110.73 0.06 139 6130165
ממן אגח ב 105.11 0.03 137 2380046
ביג אגח ג 127.22 0.02 119 1106947
אלקטרה אגח ג 131.6 0.1 119 7390131
שופרסל אגח ב 130.63 0.01 97 7770142
רבוע נדלן אגח ו 101.6 0.2 95 1140607
ביג אגח ד 115.65 0.08 84 1118033
פרטנר אגח ג 110.71 0.01 84 1118827
סלקום אגח י 106.4 -0.01 79 1139245
ישרס אגח טז 103.68 0 62 6130223
ביג אגח ו 107.97 0.01 61 1132521
אגוד הנפ התח יז 108.55 -0.02 53 1120823
רבוע נדלן אגח ג 110.86 0.02 28 1115724
הפניקס אגח 1 126.89 -0.07 20 7670102
סלע נדלן אגח א 105.8 0.31 16 1128586
וואן טכנ אגח ג 106 -0.48 10 1610187
נייר חדרה אגח 5 102.68 0 8 6320097
נייר חדרה אגח 3 116.75 0 6320071
רבוע נדלן אגח ז 103.24 0 1140615
טמפו משק אגח א 109.21 0 1118306
פרטנר אגח ה 102.46 0 1118843
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
טמפו משק אגח א פידון חלקי 33.33 17/02/2018 1118306
פתאל אגח א פידון חלקי 6.25 11/02/2018 1137512
פתאל אגח א ריבית 1.75 11/02/2018 1137512
ביג אגח ה ריבית 1.42 29/01/2018 1129279
ישרס אגח טז ריבית 1.2 25/01/2018 6130223
ישרס אגח טז פידון חלקי 4 25/01/2018 6130223
קורנרסטון אגח א ריבית 2.45 21/01/2018 1139732
דיסק התח נד יב ריבית 3.6 04/01/2018 6910160
סלע נדלן אגח א ריבית 1.38 01/01/2018 1128586
סלע נדלן אגח ב ריבית 1.38 01/01/2018 1132927
סלע נדלן אגח א פידון חלקי 2.38 01/01/2018 1128586
סלע נדלן אגח ב פידון חלקי 2.27 01/01/2018 1132927
ביג אגח ד פידון חלקי 5.56 31/12/2017 1118033
סלקום אגח י ריבית 1.23 31/12/2017 1139245
סלקום אגח יא ריבית 1.77 31/12/2017 1139252
ביג אגח ד ריבית 1.88 31/12/2017 1118033
פתאל אגח ב ריבית 1.89 26/12/2017 1140854
דלק קידוחיםאגחא ריבית 2.25 25/12/2017 4750089
נכסים ובנ אגח ח ריבית 1.42 25/12/2017 6990204
נכסים ובנ אגח ט ריבית 1.98 25/12/2017 6990212
דלתא אגח ו ריבית 2.91 25/12/2017 6270193
סלקום אגח ו ריבית 2.3 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ו פידון חלקי 33.33 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ז פידון חלקי 62.5 24/12/2017 1126002
סלקום אגח ז ריבית 3.49 24/12/2017 1126002
ביג אגח ו ריבית 1.75 24/12/2017 1132521
סלקום אגח ח ריבית 0.99 24/12/2017 1132828
סלקום אגח ט ריבית 2.07 24/12/2017 1132836
פורמולה אגח א ריבית 1.4 21/12/2017 2560142
נורסטאר אגח ח ריבית 0.43 20/12/2017 7230295
ירושליםהנפ אגחט ריבית 2 20/12/2017 1127422
ירושליםהנפ אגחט פידון חלקי 20 20/12/2017 1127422
פרטנר אגח ד פידון חלקי 20 19/12/2017 1118835
אלקטרה אגח ד ריבית 1.88 19/12/2017 7390149
טמפו משק אגח ב פידון חלקי 12.5 19/12/2017 1133511
דלתא אגח ה פידון חלקי 20 19/12/2017 6270136
ממן אגח ב פידון חלקי 6.67 19/12/2017 2380046
ישרס אגח יא פידון חלקי 16.67 19/12/2017 6130165
ישרס אגח יג פידון חלקי 9.68 19/12/2017 6130181
נכסים ובנ אגח ו פידון חלקי 14.29 19/12/2017 6990188
נכסים ובנ אגח ז פידון חלקי 11.11 19/12/2017 6990196
נורסטאר אגח ט פידון חלקי 28.57 19/12/2017 7230303
פרטנר אגח ה ריבית 2.75 19/12/2017 1118843
רבוע נדלן אגח ד ריבית 2.25 19/12/2017 1119999
טמפו משק אגח ב ריבית 1.6 19/12/2017 1133511
מויניאן אגח א ריבית 2.22 19/12/2017 1135656
נורסטאר אגח ט ריבית 2.35 19/12/2017 7230303
נכסים ובנ אגח ו ריבית 2.47 19/12/2017 6990188
נכסים ובנ אגח ז ריבית 3.53 19/12/2017 6990196
ממן אגח ב ריבית 1.48 19/12/2017 2380046
דלתא אגח ה ריבית 3.8 19/12/2017 6270136
ישרס אגח יא ריבית 3.6 19/12/2017 6130165
ישרס אגח יג ריבית 1.74 19/12/2017 6130181
פרטנר אגח ו ריבית 0.94 19/12/2017 1141415
פרטנר אגח ג ריבית 1.67 18/12/2017 1118827
נייר חדרה אגח 6 פידון חלקי 5.56 18/12/2017 6320105
נייר חדרה אגח 6 ריבית 2.94 18/12/2017 6320105
פרטנר אגח ג פידון חלקי 50 18/12/2017 1118827
אלקו אגח יא פידון חלקי 14.29 17/12/2017 6940167
אלקו אגח יא ריבית 2.55 17/12/2017 6940167
ביג אגח ט ריבית 1.02 14/12/2017 1141050
נייר חדרה אגח 5 ריבית 2.92 30/11/2017 6320097
מיטב דש אגח ג ריבית 1.98 28/11/2017 1121763
מיטב דש אגח ג פידון חלקי 11.11 28/11/2017 1121763
רבוע נדלן אגח ז פידון חלקי 1.5 26/11/2017 1140615
רבוע נדלן אגח ו ריבית 1.08 26/11/2017 1140607
רבוע נדלן אגח ז ריבית 0.8 26/11/2017 1140615
נמקו אגח א ריבית 2.9 19/11/2017 1139575
וואן טכנ אגח ג ריבית 1.6 19/11/2017 1610187
לייטסטון אגח א ריבית 3.03 19/11/2017 1133891
רבוע נדלן אגח ה ריבית 1.65 19/11/2017 1130467
נמקו אגח א פידון חלקי 5.9 19/11/2017 1139575
וואן טכנ אגח ג פידון חלקי 10 19/11/2017 1610187
ישרס אגח טו ריבית 0.79 09/11/2017 6130207
ביג אגח ז ריבית 1.25 29/10/2017 1136084
ישרוטל אגח א ריבית 1.23 26/10/2017 1139419
רבוע נדלן אגח ג ריבית 2.1 19/10/2017 1115724
רבוע נדלן אגח ג פידון חלקי 50 19/10/2017 1115724
אלקטרה אגח ג ריבית 2.35 10/10/2017 7390131
ביג אגח ח ריבית 0.67 08/10/2017 1138924
סלע נדלן אגח ג ריבית 0.98 08/10/2017 1138973
שלמה החז אגח טז ריבית 0.54 28/09/2017 1410281
שלמה החז אגח טז פידון חלקי 4.35 28/09/2017 1410281
שופרסל אגח ד ריבית 2.99 26/09/2017 7770191
שופרסל אגח ה ריבית 5.09 26/09/2017 7770209
שופרסל אגח ו ריבית 4.3 26/09/2017 7770217
שופרסל אגח ד פידון חלקי 7.69 26/09/2017 7770191
שופרסל אגח ה פידון חלקי 7.69 26/09/2017 7770209
אגוד הנפ התח יז ריבית 3.1 26/09/2017 1120823
טאואר אגח ז ריבית 1.39 25/09/2017 1138494
דלתא אגח ב ריבית 1.1 20/09/2017 6270151
מזרח טפחות שה א ריבית 1.13 19/09/2017 6950083
שפיר הנדס אגח א ריבית 1.67 19/09/2017 1136134
פרטנר אגח ד ריבית 0.33 19/09/2017 1118835
שפיר הנדס אגח א פידון חלקי 11.11 19/09/2017 1136134
הוט אגח א פידון חלקי 7.12 18/09/2017 1123256
הוט אגח ב פידון חלקי 7.12 18/09/2017 1123264
הוט אגח א ריבית 1.95 18/09/2017 1123256
הוט אגח ב ריבית 3.45 18/09/2017 1123264
ביג אגח ג ריבית 2.42 18/09/2017 1106947
רילייטד אגח א ריבית 2.55 18/09/2017 1134923
נורסטאר אגח י ריבית 2.21 18/09/2017 7230345
נורסטאר אגח יא ריבית 1.5 18/09/2017 7230352
שלמה החז אגח יז ריבית 0.47 14/09/2017 1410299
שלמה החז אגח יח ריבית 0.31 14/09/2017 1410307
שלמה החז אגח יז פידון חלקי 2.78 14/09/2017 1410299
שלמה החז אגח יח פידון חלקי 2.78 14/09/2017 1410307
קרסו אגח ב פידון חלקי 3.57 27/08/2017 1139591
קרסו אגח ב ריבית 0.6 27/08/2017 1139591
אגוד הנפ התח יח ריבית 0.38 21/08/2017 1121854
טמפו משק אגח א ריבית 2.78 20/08/2017 1118306
ירושליםהנפ אגחח ריבית 0.33 20/08/2017 1121201
ישרס אגח יד ריבית 2.53 20/08/2017 6130199
דלתא אגח א ריבית 2.5 20/08/2017 6270144
דלתא אגח א פידון חלקי 8.33 20/08/2017 6270144
ירושליםהנפ אגחח פידון חלקי 33.33 20/08/2017 1121201
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד