מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 42679.64 0.03 2
AA+/Aa1 22818.51 0.02 3
AA/Aa2 45613.16 0.04 4
AA-/Aa3 63108.5 0.08 5
A+/A1 43157.8 0.05 6
A/A2 47942.36 0.04 7
A-/A3 23370.51 0.08 8
BBB+/Baa1 7066.24 0.04 9
BBB/Baa2 6794.91 0.45 10
BBB-/Baa3 1932.91 0.22 11
BB+/Ba1-C 1524.27 0.06 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
סאפיינס אגח ב 99.49 0.01 11356 1141936
מזרח טפחות שה א 136.77 0.36 6585 6950083
רבוע נדלן אגח ה 108.27 0.08 4839 1130467
מויניאן אגח א 106.2 0.31 4796 1135656
נכסים ובנ אגח ט 109.3 0.28 3512 6990212
שופרסל אגח ו 122.28 0.15 3423 7770217
ביג אגח ח 101 -0.06 2990 1138924
מיטב דש אגח ג 118.11 0.05 2898 1121763
סלקום אגח י 108.09 0.01 2754 1139245
שופרסל אגח ה 121.31 0.09 2748 7770209
ישרס אגח יד 115.99 -0.01 2683 6130199
פתאל אגח ג 99.53 0.01 2655 1141852
נכסים ובנ אגח ז 123.13 -0.1 2531 6990196
נמקו אגח א 106.62 0.28 2516 1139575
תמר פטרו אגח א 102.83 -0.05 2507 1141332
דלק קידוחיםאגחא 95.84 0.02 2353 4750089
לייטסטון אגח א 110.71 -0.03 1923 1133891
נורסטאר אגח יא 102.14 0.22 1908 7230352
ביג אגח ז 106.94 0.17 1783 1136084
דיסק התח נד יב 5470497 0 1639 6910160
קרסו אגח ב 103.75 0.02 1568 1139591
נכסים ובנ אגח ו 114.39 0.16 1471 6990188
נורסטאר אגח י 110.48 0.13 1442 7230345
שפיר הנדס אגח א 107.38 -0.21 1329 1136134
סלקום אגח ט 111.94 0 1271 1132836
בינל הנפק התחכב 5340000 0.01 1228 1138585
רבוע נדלן אגח ו 102.51 0.46 1209 1140607
נייר חדרה אגח 6 120.23 -0.02 1141 6320105
קורנרסטון אגח א 105.43 0.27 1139 1139732
ישרס אגח טז 105.47 0.36 1139 6130223
טאואר אגח ז 106.55 -0.04 1123 1138494
שופרסל אגח ד 111.74 -0.01 1076 7770191
ישרס אגח יג 109 -0.09 1010 6130181
פרטנר אגח ד 101.03 -0.02 980 1118835
רילייטד אגח א 107.9 -0.1 952 1134923
שלמה החז אגח טז 102.75 0.11 872 1410281
סלקום אגח יא 108.77 0.12 858 1139252
נורסטאר אגח ט 115.17 0.06 774 7230303
סלקום אגח ח 104.1 0.17 745 1132828
שלמה החז אגח יז 103.79 0.11 743 1410299
הוט אגח א 106.41 0.01 723 1123256
אלקטרה אגח ד 110.37 0.21 669 7390149
פרטנר אגח ו 102.22 0.02 666 1141415
הוט אגח ב 105.7 0.04 660 1123264
פתאל אגח א 107.1 -0.06 647 1137512
דלתא אגח א 117.59 0.1 617 6270144
ממן אגח ב 106.35 -0.18 615 2380046
נכסים ובנ אגח ח 107.86 0.38 603 6990204
ביג אגח ה 107.37 0 582 1129279
דלתא אגח ב 104.73 -0.06 556 6270151
סלע נדלן אגח ב 107.57 -0.11 534 1132927
ביג אגח ט 102.99 0 523 1141050
אלקו אגח יא 113.2 0.04 522 6940167
סלקום אגח ו 107.74 -0.04 500 1125996
ישרס אגח יא 111.19 0.05 484 6130165
ירושליםהנפ אגחט 105.39 -0.03 480 1127422
רבוע נדלן אגח ד 113.82 -0.14 456 1119999
דלתא אגח ו 102.84 -0.02 439 6270193
פרטנר אגח ג 110.61 -0.22 395 1118827
ביג אגח ג 124.31 -0.19 351 1106947
סלע נדלן אגח ג 102.56 -0.08 349 1138973
דלתא אגח ה 116.29 0.04 339 6270136
ביג אגח ד 115.79 -0.2 284 1118033
נורסטאר אגח ח 99.88 0.03 284 7230295
ישרס אגח טו 101.58 -0.17 274 6130207
שופרסל אגח ב 130.61 -0.1 249 7770142
אגוד הנפ התח יט 113.72 -0.04 244 1124080
אגוד הנפ התח יח 101.84 -0.04 223 1121854
אגוד הנפ התח יז 108.81 0.08 218 1120823
סלקום אגח ז 105.56 -0.1 193 1126002
טמפו משק אגח ב 107.01 0.36 183 1133511
פתאל אגח ב 104.54 0.09 162 1140854
סלע נדלן אגח א 106.1 -0.05 160 1128586
אלקטרה אגח ג 131.7 -0.11 155 7390131
ישרוטל אגח א 104.35 -0.05 142 1139419
נייר חדרה אגח 5 102.83 0.04 92 6320097
ביג אגח ו 108.7 -0.02 58 1132521
ירושליםהנפ אגחח 100.86 0.14 41 1121201
שלמה החז אגח יח 101.11 -0.21 29 1410307
פרטנר אגח ה 102.54 0.02 21 1118843
טמפו משק אגח א 106.55 -0.42 11 1118306
רבוע נדלן אגח ג 110.96 0 0 1115724
פורמולה אגח א 104.1 0 0 2560142
הפניקס אגח 1 126.88 0 0 7670102
נייר חדרה אגח 3 117.36 0 6320071
וואן טכנ אגח ג 105.7 0 1610187
רבוע נדלן אגח ז 102.9 0 1140615
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ביג אגח ג פידון חלקי 50 20/03/2018 1106947
שופרסל אגח ב ריבית 5.2 19/03/2018 7770142
שופרסל אגח ב פידון חלקי 50 19/03/2018 7770142
הפניקס אגח 1 פידון חלקי 50 14/03/2018 7670102
הפניקס אגח 1 ריבית 4.5 14/03/2018 7670102
פתאל אגח ג ריבית 1.26 24/02/2018 1141852
תמר פטרו אגח א ריבית 2.99 22/02/2018 1141332
ישרס אגח יד ריבית 2.53 18/02/2018 6130199
דלתא אגח א ריבית 2.5 18/02/2018 6270144
טמפו משק אגח א ריבית 2.78 18/02/2018 1118306
טמפו משק אגח א פידון חלקי 33.33 18/02/2018 1118306
ישרס אגח יד פידון חלקי 2.08 18/02/2018 6130199
פתאל אגח א פידון חלקי 6.25 11/02/2018 1137512
פתאל אגח א ריבית 1.75 11/02/2018 1137512
ביג אגח ה ריבית 1.42 29/01/2018 1129279
ישרס אגח טז ריבית 1.2 25/01/2018 6130223
ישרס אגח טז פידון חלקי 4 25/01/2018 6130223
קורנרסטון אגח א ריבית 2.45 21/01/2018 1139732
דיסק התח נד יב ריבית 3.6 04/01/2018 6910160
סלע נדלן אגח א ריבית 1.38 01/01/2018 1128586
סלע נדלן אגח ב ריבית 1.38 01/01/2018 1132927
סלע נדלן אגח א פידון חלקי 2.38 01/01/2018 1128586
סלע נדלן אגח ב פידון חלקי 2.27 01/01/2018 1132927
ביג אגח ד פידון חלקי 5.56 31/12/2017 1118033
סלקום אגח י ריבית 1.23 31/12/2017 1139245
סלקום אגח יא ריבית 1.77 31/12/2017 1139252
ביג אגח ד ריבית 1.88 31/12/2017 1118033
סאפיינס אגח ב ריבית 1.01 27/12/2017 1141936
פתאל אגח ב ריבית 1.89 26/12/2017 1140854
דלק קידוחיםאגחא ריבית 2.25 25/12/2017 4750089
נכסים ובנ אגח ח ריבית 1.42 25/12/2017 6990204
נכסים ובנ אגח ט ריבית 1.98 25/12/2017 6990212
דלתא אגח ו ריבית 2.91 25/12/2017 6270193
סלקום אגח ו ריבית 2.3 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ו פידון חלקי 33.33 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ז פידון חלקי 62.5 24/12/2017 1126002
סלקום אגח ז ריבית 3.49 24/12/2017 1126002
ביג אגח ו ריבית 1.75 24/12/2017 1132521
סלקום אגח ח ריבית 0.99 24/12/2017 1132828
סלקום אגח ט ריבית 2.07 24/12/2017 1132836
פורמולה אגח א ריבית 1.4 21/12/2017 2560142
נורסטאר אגח ח ריבית 0.43 20/12/2017 7230295
ירושליםהנפ אגחט ריבית 2 20/12/2017 1127422
ירושליםהנפ אגחט פידון חלקי 20 20/12/2017 1127422
טמפו משק אגח ב פידון חלקי 12.5 19/12/2017 1133511
ממן אגח ב פידון חלקי 6.67 19/12/2017 2380046
ישרס אגח יא פידון חלקי 16.67 19/12/2017 6130165
ישרס אגח יג פידון חלקי 9.68 19/12/2017 6130181
פרטנר אגח ד פידון חלקי 20 19/12/2017 1118835
אלקטרה אגח ד ריבית 1.88 19/12/2017 7390149
דלתא אגח ה פידון חלקי 20 19/12/2017 6270136
נכסים ובנ אגח ו פידון חלקי 14.29 19/12/2017 6990188
נכסים ובנ אגח ז פידון חלקי 11.11 19/12/2017 6990196
נורסטאר אגח ט פידון חלקי 28.57 19/12/2017 7230303
פרטנר אגח ה ריבית 2.75 19/12/2017 1118843
רבוע נדלן אגח ד ריבית 2.25 19/12/2017 1119999
מויניאן אגח א ריבית 2.22 19/12/2017 1135656
טמפו משק אגח ב ריבית 1.6 19/12/2017 1133511
נורסטאר אגח ט ריבית 2.35 19/12/2017 7230303
נכסים ובנ אגח ו ריבית 2.47 19/12/2017 6990188
נכסים ובנ אגח ז ריבית 3.53 19/12/2017 6990196
דלתא אגח ה ריבית 3.8 19/12/2017 6270136
ממן אגח ב ריבית 1.48 19/12/2017 2380046
ישרס אגח יא ריבית 3.6 19/12/2017 6130165
ישרס אגח יג ריבית 1.74 19/12/2017 6130181
פרטנר אגח ו ריבית 0.94 19/12/2017 1141415
פרטנר אגח ג ריבית 1.67 18/12/2017 1118827
נייר חדרה אגח 6 פידון חלקי 5.56 18/12/2017 6320105
נייר חדרה אגח 6 ריבית 2.94 18/12/2017 6320105
פרטנר אגח ג פידון חלקי 50 18/12/2017 1118827
אלקו אגח יא פידון חלקי 14.29 17/12/2017 6940167
אלקו אגח יא ריבית 2.55 17/12/2017 6940167
ביג אגח ט ריבית 1.02 14/12/2017 1141050
נייר חדרה אגח 5 ריבית 2.92 30/11/2017 6320097
מיטב דש אגח ג ריבית 1.98 28/11/2017 1121763
מיטב דש אגח ג פידון חלקי 11.11 28/11/2017 1121763
קרסו אגח ב פידון חלקי 3.7 26/11/2017 1139591
רבוע נדלן אגח ז פידון חלקי 1.5 26/11/2017 1140615
רבוע נדלן אגח ו ריבית 1.08 26/11/2017 1140607
רבוע נדלן אגח ז ריבית 0.8 26/11/2017 1140615
קרסו אגח ב ריבית 0.6 26/11/2017 1139591
אגוד הנפ התח יח ריבית 0.37 20/11/2017 1121854
ירושליםהנפ אגחח ריבית 0.32 20/11/2017 1121201
רבוע נדלן אגח ה ריבית 1.65 19/11/2017 1130467
לייטסטון אגח א ריבית 3.03 19/11/2017 1133891
נמקו אגח א ריבית 2.9 19/11/2017 1139575
וואן טכנ אגח ג ריבית 1.6 19/11/2017 1610187
וואן טכנ אגח ג פידון חלקי 10 19/11/2017 1610187
נמקו אגח א פידון חלקי 5.9 19/11/2017 1139575
ישרס אגח טו ריבית 0.79 09/11/2017 6130207
ביג אגח ז ריבית 1.25 29/10/2017 1136084
ישרוטל אגח א ריבית 1.23 26/10/2017 1139419
רבוע נדלן אגח ג ריבית 2.1 19/10/2017 1115724
רבוע נדלן אגח ג פידון חלקי 50 19/10/2017 1115724
אלקטרה אגח ג ריבית 2.35 10/10/2017 7390131
ביג אגח ח ריבית 0.67 08/10/2017 1138924
סלע נדלן אגח ג ריבית 0.98 08/10/2017 1138973
שלמה החז אגח טז ריבית 0.54 28/09/2017 1410281
שלמה החז אגח טז פידון חלקי 4.35 28/09/2017 1410281
שופרסל אגח ד ריבית 2.99 26/09/2017 7770191
שופרסל אגח ה ריבית 5.09 26/09/2017 7770209
שופרסל אגח ו ריבית 4.3 26/09/2017 7770217
שופרסל אגח ד פידון חלקי 7.69 26/09/2017 7770191
שופרסל אגח ה פידון חלקי 7.69 26/09/2017 7770209
אגוד הנפ התח יז ריבית 3.1 26/09/2017 1120823
טאואר אגח ז ריבית 1.39 24/09/2017 1138494
שפיר הנדס אגח א ריבית 1.67 19/09/2017 1136134
פרטנר אגח ד ריבית 0.33 19/09/2017 1118835
דלתא אגח ב ריבית 1.1 19/09/2017 6270151
מזרח טפחות שה א ריבית 1.13 19/09/2017 6950083
שפיר הנדס אגח א פידון חלקי 11.11 19/09/2017 1136134
הוט אגח א פידון חלקי 7.12 18/09/2017 1123256
הוט אגח ב פידון חלקי 7.12 18/09/2017 1123264
נורסטאר אגח י ריבית 2.21 18/09/2017 7230345
נורסטאר אגח יא ריבית 1.5 18/09/2017 7230352
ביג אגח ג ריבית 2.42 18/09/2017 1106947
הוט אגח א ריבית 1.95 18/09/2017 1123256
הוט אגח ב ריבית 3.45 18/09/2017 1123264
רילייטד אגח א ריבית 2.55 18/09/2017 1134923
שלמה החז אגח יז ריבית 0.47 14/09/2017 1410299
שלמה החז אגח יח ריבית 0.31 14/09/2017 1410307
שלמה החז אגח יז פידון חלקי 2.78 14/09/2017 1410299
שלמה החז אגח יח פידון חלקי 2.78 14/09/2017 1410307
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד