מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49296.99 0.09 2
AA+/Aa1 22391.78 0.15 3
AA/Aa2 49728.96 0.09 4
AA-/Aa3 61828.23 0.13 5
A+/A1 44845.63 0.01 6
A/A2 46696.85 0 7
A-/A3 24690.46 -0.04 8
BBB+/Baa1 8441.26 -0.03 9
BBB/Baa2 6571.52 0.06 10
BBB-/Baa3 2006.65 -0.04 11
BB+/Ba1-C 1404.13 -1.41 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
בי קומיונק אגחג 103.86 -0.22 56194 1139203
דלק קידוחיםאגחא 93.88 -0.5 15759 4750089
מיטב דש אגח ג 119.62 0.07 7008 1121763
מויניאן אגח א 106.6 -0.15 5821 1135656
בי קומיונק אגחב 105.48 0.16 3703 1120872
ביג אגח ה 108.47 -0.06 3496 1129279
לייטסטון אגח א 109.96 -0.09 3145 1133891
נכסים ובנ אגח ו 115.66 0.12 2554 6990188
שופרסל אגח ו 119.63 0.07 2318 7770217
תמר פטרו אגח א 101.83 -0.2 2023 1141332
נורסטאר אגח י 111.92 0.12 1783 7230345
שופרסל אגח ה 116.85 0.12 1734 7770209
נכסים ובנ אגח ט 109.22 0.17 1623 6990212
שלמה החז אגח טז 103.28 -0.07 1535 1410281
ירושליםהנפ אגחט 106.33 0.08 1265 1127422
טאואר אגח ז 104.5 0.08 1231 1138494
רילייטד אגח א 108.25 0.02 1198 1134923
סלקום אגח ו 108.46 -0.13 1171 1125996
מזרח טפחות שה א 138.82 0.03 1161 6950083
דיסק התח נד יב 5523501 0 1048 6910160
נמקו אגח א 104.46 0.52 1038 1139575
רבוע נדלן אגח ה 107.32 0.09 1033 1130467
סלקום אגח יא 109.02 0.14 1026 1139252
שפיר הנדס אגח א 107.49 -0.03 1013 1136134
נכסים ובנ אגח ז 123.29 0.09 974 6990196
סלקום אגח ח 104.8 0.05 956 1132828
ביג אגח ד 116.92 0.09 956 1118033
אלקטרה אגח ד 110.18 -0.01 916 7390149
ישרס אגח יד 116.06 0.15 887 6130199
סלקום אגח ט 111.96 0.35 831 1132836
סאפיינס אגח ב 101.49 -0.26 820 1141936
פרטנר אגח ו 103.15 0.15 809 1141415
אלקו אגח יא 113.37 -0.02 711 6940167
ביג אגח ט 103.58 -0.05 668 1141050
נייר חדרה אגח 6 119.94 0.18 596 6320105
סלקום אגח ז 105.68 0 576 1126002
הוט אגח ב 105.83 0.03 555 1123264
ממן אגח ב 106.01 0 536 2380046
קורנרסטון אגח א 109.59 0.17 529 1139732
נורסטאר אגח יא 105.74 0.08 515 7230352
ישרס אגח יג 109.49 0.1 494 6130181
ביג אגח ז 106.76 0.09 456 1136084
דלתא אגח א 117.05 0.16 454 6270144
ממן אגח ג 100.46 -0.04 452 2380053
אגוד הנפ התח יח 101.57 0.05 440 1121854
פתאל אגח א 107.11 0.11 435 1137512
בינל הנפק התחכב 5402100 0.01 432 1138585
נורסטאר אגח ט 115.64 0.1 427 7230303
נורסטאר אגח ח 99.99 -0.09 392 7230295
שפיר הנדס אגח ב 101.77 0.04 363 1141951
ישרס אגח יא 111.2 0 358 6130165
אגוד הנפ התח יט 114.84 0.23 345 1124080
רבוע נדלן אגח ד 114.77 -0.08 334 1119999
שלמה החז אגח יז 102.46 -0.28 334 1410299
קרסו אגח ב 103.75 0.06 333 1139591
שופרסל אגח ד 110.66 0.08 280 7770191
הוט אגח א 107.25 0.13 273 1123256
ביג אגח ו 109.15 -0.19 251 1132521
סלקום אגח י 108.37 0 238 1139245
פתאל אגח ג 101.03 -0.04 233 1141852
ביג אגח ח 100.78 -0.01 221 1138924
ביג אגח ג 125.05 0 221 1106947
פרטנר אגח ד 101.41 0.2 220 1118835
דלתא אגח ב 106.17 0.23 215 6270151
ישרס אגח טז 106.4 0.08 211 6130223
ישרס אגח טו 102.22 0.04 191 6130207
ישרוטל אגח א 103.16 -0.06 130 1139419
פרטנר אגח ג 111.38 -0.01 123 1118827
נייר חדרה אגח 5 102.9 0 119 6320097
דלתא אגח ו 103.98 0.09 118 6270193
דלתא אגח ה 116.38 -0.03 118 6270136
שופרסל אגח ב 131.31 0 77 7770142
שלמה החז אגח יח 102.55 -0.02 73 1410307
אלקטרה אגח ג 130.19 0.07 72 7390131
פתאל אגח ב 104.5 0.04 63 1140854
הפניקס אגח 1 127.15 0.03 57 7670102
רבוע נדלן אגח ו 105.25 -0.07 51 1140607
רבוע נדלן אגח ג 111.12 -0.03 39 1115724
טמפו משק אגח ב 106.88 0.06 39 1133511
וואן טכנ אגח ג 104.69 0.06 34 1610187
ירושליםהנפ אגחח 100.68 0.12 29 1121201
נכסים ובנ אגח ח 110.14 -0.05 12 6990204
פרטנר אגח ה 102.63 0 5 1118843
רבוע נדלן אגח ז 102.39 0 0 1140615
נייר חדרה אגח 3 117.74 0 0 6320071
בינל הנפק התחכג 5090000 0 1142058
פורמולה אגח א 105.37 0 2560142
טמפו משק אגח א 106.93 0 1118306
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
רבוע נדלן אגח ה פידיון חלקי 7.5 21/05/2018 1130467
לייטסטון אגח א פידיון חלקי 14.29 21/05/2018 1133891
ישרס אגח טו פידיון חלקי 5.26 09/05/2018 6130207
ישרס אגח טו ריבית 0.79 09/05/2018 6130207
ביג אגח ז ריבית 1.25 29/04/2018 1136084
ביג אגח ז פידיון חלקי 3.19 29/04/2018 1136084
ישרוטל אגח א ריבית 1.23 25/04/2018 1139419
רבוע נדלן אגח ג ריבית 2.1 22/04/2018 1115724
אלקטרה אגח ג ריבית 2.35 10/04/2018 7390131
אלקטרה אגח ג פידיון חלקי 25 10/04/2018 7390131
ביג אגח ח פידיון חלקי 5.26 08/04/2018 1138924
ביג אגח ח ריבית 0.67 08/04/2018 1138924
טאואר אגח ז ריבית 1.39 26/03/2018 1138494
דלתא אגח ב ריבית 1.1 21/03/2018 6270151
שפיר הנדס אגח א ריבית 1.67 20/03/2018 1136134
רילייטד אגח א ריבית 2.55 19/03/2018 1134923
ביג אגח ג ריבית 2.42 19/03/2018 1106947
בי קומיונק אגחב ריבית 3.25 19/03/2018 1120872
הוט אגח א ריבית 1.95 19/03/2018 1123256
הוט אגח ב ריבית 3.45 19/03/2018 1123264
נורסטאר אגח י ריבית 2.21 19/03/2018 7230345
נורסטאר אגח יא ריבית 1.5 19/03/2018 7230352
שופרסל אגח ב ריבית 5.2 19/03/2018 7770142
ביג אגח ג פידיון חלקי 50 19/03/2018 1106947
בי קומיונק אגחב פידיון חלקי 50 19/03/2018 1120872
הוט אגח א פידיון חלקי 7.67 19/03/2018 1123256
הוט אגח ב פידיון חלקי 7.67 19/03/2018 1123264
שופרסל אגח ב פידיון חלקי 50 19/03/2018 7770142
הפניקס אגח 1 פידיון חלקי 50 14/03/2018 7670102
הפניקס אגח 1 ריבית 4.5 14/03/2018 7670102
פתאל אגח ג ריבית 1.26 24/02/2018 1141852
תמר פטרו אגח א ריבית 2.99 22/02/2018 1141332
ישרס אגח יד ריבית 2.53 18/02/2018 6130199
דלתא אגח א ריבית 2.5 18/02/2018 6270144
טמפו משק אגח א ריבית 2.78 18/02/2018 1118306
טמפו משק אגח א פידיון חלקי 33.33 18/02/2018 1118306
ישרס אגח יד פידיון חלקי 2.08 18/02/2018 6130199
פתאל אגח א פידיון חלקי 6.25 11/02/2018 1137512
פתאל אגח א ריבית 1.75 11/02/2018 1137512
ביג אגח ה ריבית 1.42 29/01/2018 1129279
ישרס אגח טז ריבית 1.2 25/01/2018 6130223
ישרס אגח טז פידיון חלקי 4 25/01/2018 6130223
קורנרסטון אגח א ריבית 2.45 21/01/2018 1139732
דיסק התח נד יב ריבית 3.6 04/01/2018 6910160
שפיר הנדס אגח ב ריבית 0.78 31/12/2017 1141951
שלמה החז אגח טז ריבית 0.54 31/12/2017 1410281
ביג אגח ד ריבית 1.88 31/12/2017 1118033
סלקום אגח י ריבית 1.23 31/12/2017 1139245
סלקום אגח יא ריבית 1.77 31/12/2017 1139252
שלמה החז אגח טז פידיון חלקי 4.55 31/12/2017 1410281
ביג אגח ד פידיון חלקי 5.56 31/12/2017 1118033
סאפיינס אגח ב ריבית 1.01 27/12/2017 1141936
פתאל אגח ב ריבית 1.89 26/12/2017 1140854
ממן אגח ג ריבית 0.6 25/12/2017 2380053
נכסים ובנ אגח ח ריבית 1.42 25/12/2017 6990204
נכסים ובנ אגח ט ריבית 1.98 25/12/2017 6990212
דלק קידוחיםאגחא ריבית 2.25 25/12/2017 4750089
דלתא אגח ו ריבית 2.91 25/12/2017 6270193
סלקום אגח ו ריבית 2.3 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ו פידיון חלקי 33.33 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ז פידיון חלקי 62.5 24/12/2017 1126002
סלקום אגח ז ריבית 3.49 24/12/2017 1126002
ביג אגח ו ריבית 1.75 24/12/2017 1132521
סלקום אגח ח ריבית 0.99 24/12/2017 1132828
סלקום אגח ט ריבית 2.07 24/12/2017 1132836
פורמולה אגח א ריבית 1.4 21/12/2017 2560142
נורסטאר אגח ח ריבית 0.43 20/12/2017 7230295
מזרח טפחות שה א ריבית 1.13 20/12/2017 6950083
ירושליםהנפ אגחט ריבית 2 20/12/2017 1127422
ירושליםהנפ אגחט פידיון חלקי 20 20/12/2017 1127422
אלקטרה אגח ד ריבית 1.88 19/12/2017 7390149
פרטנר אגח ד פידיון חלקי 20 19/12/2017 1118835
ממן אגח ב פידיון חלקי 6.67 19/12/2017 2380046
ישרס אגח יא פידיון חלקי 16.67 19/12/2017 6130165
ישרס אגח יג פידיון חלקי 9.68 19/12/2017 6130181
טמפו משק אגח ב פידיון חלקי 12.5 19/12/2017 1133511
דלתא אגח ה פידיון חלקי 20 19/12/2017 6270136
נכסים ובנ אגח ו פידיון חלקי 14.29 19/12/2017 6990188
נכסים ובנ אגח ז פידיון חלקי 11.11 19/12/2017 6990196
נורסטאר אגח ט פידיון חלקי 28.57 19/12/2017 7230303
פרטנר אגח ד ריבית 0.32 19/12/2017 1118835
פרטנר אגח ה ריבית 2.75 19/12/2017 1118843
רבוע נדלן אגח ד ריבית 2.25 19/12/2017 1119999
טמפו משק אגח ב ריבית 1.6 19/12/2017 1133511
מויניאן אגח א ריבית 2.22 19/12/2017 1135656
נכסים ובנ אגח ו ריבית 2.47 19/12/2017 6990188
נכסים ובנ אגח ז ריבית 3.53 19/12/2017 6990196
נורסטאר אגח ט ריבית 2.35 19/12/2017 7230303
ישרס אגח יא ריבית 3.6 19/12/2017 6130165
ישרס אגח יג ריבית 1.74 19/12/2017 6130181
דלתא אגח ה ריבית 3.8 19/12/2017 6270136
ממן אגח ב ריבית 1.48 19/12/2017 2380046
פרטנר אגח ו ריבית 0.94 19/12/2017 1141415
פרטנר אגח ג ריבית 1.67 18/12/2017 1118827
נייר חדרה אגח 6 פידיון חלקי 5.56 18/12/2017 6320105
נייר חדרה אגח 6 ריבית 2.94 18/12/2017 6320105
פרטנר אגח ג פידיון חלקי 50 18/12/2017 1118827
אלקו אגח יא פידיון חלקי 14.29 17/12/2017 6940167
אלקו אגח יא ריבית 2.55 17/12/2017 6940167
ביג אגח ט ריבית 1.02 14/12/2017 1141050
שלמה החז אגח יז ריבית 0.68 14/12/2017 1410299
שלמה החז אגח יח ריבית 0.45 14/12/2017 1410307
שלמה החז אגח יז פידיון חלקי 2.86 14/12/2017 1410299
שלמה החז אגח יח פידיון חלקי 2.86 14/12/2017 1410307
נייר חדרה אגח 5 ריבית 2.92 30/11/2017 6320097
מיטב דש אגח ג ריבית 1.98 28/11/2017 1121763
מיטב דש אגח ג פידיון חלקי 11.11 28/11/2017 1121763
קרסו אגח ב פידיון חלקי 3.7 26/11/2017 1139591
רבוע נדלן אגח ז פידיון חלקי 1.5 26/11/2017 1140615
בי קומיונק אגחג ריבית 1.8 26/11/2017 1139203
קרסו אגח ב ריבית 0.6 26/11/2017 1139591
רבוע נדלן אגח ו ריבית 1.08 26/11/2017 1140607
רבוע נדלן אגח ז ריבית 0.8 26/11/2017 1140615
וואן טכנ אגח ג ריבית 1.6 19/11/2017 1610187
נמקו אגח א ריבית 2.9 19/11/2017 1139575
לייטסטון אגח א ריבית 3.03 19/11/2017 1133891
אגוד הנפ התח יח ריבית 0.37 19/11/2017 1121854
רבוע נדלן אגח ה ריבית 1.65 19/11/2017 1130467
ירושליםהנפ אגחח ריבית 0.32 19/11/2017 1121201
נמקו אגח א פידיון חלקי 5.9 19/11/2017 1139575
וואן טכנ אגח ג פידיון חלקי 10 19/11/2017 1610187
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד