מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 44991.48 0 2
AA+/Aa1 29768.65 0 3
AA/Aa2 45771.21 0 4
AA-/Aa3 62881.04 0 5
A+/A1 42456.73 0.01 6
A/A2 48892.06 0 7
A-/A3 21629.33 0 8
BBB+/Baa1 5873.21 -0.01 9
BBB/Baa2 6403.1 0 10
BBB-/Baa3 1921.65 -0.05 11
BB+/Ba1-C 1542.99 0 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דלק קב אגח יח 124.38 -0.06 9723 1115823
שכון ובי אגח 8 109.32 0.11 8271 1135888
דלק קב אגח לא 106.88 0.07 6952 1134790
מבני תעש אגח כ 100.2 0.16 4200 2260495
חברהלישראלאגח11 99.04 -0.02 3794 5760244
אקסטל אגח א 89.79 -0.18 3476 1132299
שכון ובי אגח 6 113.77 0.11 3335 1129733
חברהלישראלאגח10 109.93 0.26 3305 5760236
ווטרסטון אגח א 98.53 0.66 2613 1140987
אשטרום נכ אגח 9 113.91 0.14 2426 2510170
אשטרום קב אגח ב 108.1 -0.05 2328 1132331
מגדלי תיכוןאגחב 106.85 -0.04 2237 1136803
יוניברסל אגח ב 103.8 0.13 2212 1141647
יוניברסל אגח א 101.53 0.03 2118 1141639
אול-יר אגח ד 100.38 0.31 1937 1141274
שכון ובי אגח 7 121.14 0.07 1929 1129741
אול-יר אגח ב 107.28 0.36 1786 1139781
חברה לישראלאגח7 131.19 0.05 1722 5760160
נכסים ובנ אגח ד 143.05 0.2 1650 6990154
מגה אור אגח ד 107.76 0.07 1597 1130632
איידיאו אגח ז 111.47 -0.03 1534 5050240
אשטרום נכ אגח10 107.03 -0.15 1396 2510204
אשטרום קב אגח ג 106.61 -0.05 1343 1140102
איידיאו אגח ח 104.29 0.05 1185 5050265
דיסק מנ שה נד 1 129.82 0.07 1174 7480098
דלק קב אגח יט 118.44 0.01 1033 1121326
מנרב אגח ב 101.3 0.37 993 1550052
מבני תעש אגח יד 110.11 -0.17 959 2260412
מגה אור אגח ו 102.62 -0.03 958 1138668
דמרי אגח ז 101.72 0.12 902 1141191
מבני תעש אגח טו 115.87 0.03 899 2260420
מבני תעש אגח ח 124.41 0 801 2260131
ספנסר אגח ב 106.43 0.08 801 1139898
קופרליין אגח ב 103.04 0.04 797 1140177
סטרוברי אגח א 107.28 0.12 770 1136951
אזורים אגח 9 110.58 -0.14 759 7150337
אלרוב נדלן אגחד 103.8 0.01 751 3870128
אשטרום נכ אגח 8 110.51 -0.24 698 2510162
דלק קב אגח יג 132.88 0.05 693 1105543
דיסקונט שה א 140.48 -0.03 692 6910095
שלמה החז אגח יא 104.74 -0.02 681 1410224
אבגול אגח ג 113.12 0.19 653 1133289
אול-יר אגח ג 102.55 0.32 636 1140136
גירון אגח ו 104.01 -0.32 624 1139849
אזורים אגח 10 108.32 -0.03 613 7150345
אבגול אגח ד 99.79 -0.08 598 1140417
ספנסר אגח א 113.05 0.09 592 1133800
אשטרום קב אגח א 102.28 -0.06 580 1132323
דלק קב אגח כב 130.96 -0.01 571 1106046
דלק קב אגח יד 107.62 0.01 451 1115062
מנרב אגח א 106.93 0.62 446 1550037
נאוי אגח ב 103.29 0.16 441 2080166
אקסטל אגח ב 85.64 0.12 380 1135367
מבני תעש אגח יז 109.9 0.03 363 2260446
שלמה החז אגח יד 103.53 -0.05 295 1410265
גירון אגח ד 106 0 271 1130681
מגה אור אגח ה 109.42 0.07 260 1132687
ויתניה אגח ד 106.68 0.12 218 1139476
דמרי אגח ו 105.4 0.2 193 1136936
אזורים אגח 12 103.34 0.1 192 7150360
אשטרום נכ אגח 7 114.29 -0.12 187 2510139
לונשטן הנד אגחג 107.53 0.43 175 5730080
אגוד הנ שה נד 1 123.38 0 173 1115278
אפריקה מג אגח ג 108.37 0.21 167 1135698
שלמה החז אגח טו 106.4 -0.04 167 1410273
פנינסולה אגח א 100.22 0.01 167 3330073
אלרוב נדלן אגחב 107.92 -0.06 163 3870094
שכון ובי אגח 5 114.68 -0.04 157 1125210
קופרליין אגח א 109.09 0.12 156 1136589
חברה לישראלאגח9 102.88 0 153 5760202
תדיראן הול אגח2 106.64 -0.1 148 2580066
מבני תעש אגח יח 111.59 0 141 2260479
נאוי אגח ג 99.88 -0.02 133 2080174
אלרוב נדלן אגחג 101.3 0 128 3870102
אזורים אגח 11 109.38 -0.18 124 7150352
מבני תעש אגח יט 106.63 -0.13 91 2260487
אבגול אגח ב 105.58 0.03 85 1126317
דרבן אגח ד 129.54 -0.11 72 4110094
אגוד הנ שה נד 2 104.78 0.01 71 1115286
מבני תעש אגח ט 124.6 -0.02 66 2260180
דלק קב אגח טו 104.11 0.01 56 1115070
איידיאייהנ הת ב 110.7 -0.01 47 1121581
ישפרו אגח ב 129.22 -0.06 29 7430069
מבני תעש אגח טז 115.51 0.17 25 2260438
גולד אגח ג 102.93 -0.08 17 1490051
אנלייט אנר אגחב 113.29 0.33 17 7200090
שלמה החז אגח יב 101.81 -0.11 10 1410232
דמרי אגח ד 105.99 0 10 1129667
מגה אור אגח ג 108.76 -0.1 5 1127323
נכסים ובנ אגח ג 124.44 0 2 6990139
אפריקה מג אגח ב 108.3 0 0 1126093
דמרי אגח ה 103.82 0 1134261
איידיאייהנ הת ד 111.04 0 1133099
גירון אגח ה 105.83 0 1133784
איידיאייהנ הת ג 111.11 0 1127349
גירון אגח ג 106.02 0 1125681
גלובל פינ8אגח ד 116.27 0 1108620
שכון ובי אגח 4 114.07 0 1117910
לוינשט נכ אגח א 102.08 0 1119098
ויתניה אגח ג 103.38 0 1120773
לוינשט נכ אגח ב 101.1 0 1139716
שנפ אגח ב 101.92 0 1140086
יו.טי.אס אגח ח 102.98 0 4590147
יו.טי.אס אגח ט 100.9 0 4590162
אלרוב נדלן אגחא 122.93 0 3870078
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
נאוי אגח ב פידון חלקי 49.99 22/02/2018 2080166
אנלייט אנר אגחב פידון חלקי 8.86 18/02/2018 7200090
דלק קב אגח לא ריבית 2.15 08/02/2018 1134790
גירון אגח ג ריבית 2.22 21/01/2018 1125681
אול-יר אגח ד ריבית 3.53 21/01/2018 1141274
תדיראן הול אגח2 פידון חלקי 20 21/01/2018 2580066
תדיראן הול אגח2 ריבית 2.2 21/01/2018 2580066
אלרוב נדלן אגחב ריבית 2.4 21/01/2018 3870094
גירון אגח ג פידון חלקי 6.67 21/01/2018 1125681
שנפ אגח ב ריבית 1.13 09/01/2018 1140086
אשטרום קב אגח ג ריבית 2.15 09/01/2018 1140102
איידיאייהנ הת ד ריבית 2.17 03/01/2018 1133099
מבני תעש אגח ט ריבית 5.05 31/12/2017 2260180
חברה לישראלאגח9 ריבית 3.13 31/12/2017 5760202
אלרוב נדלן אגחא ריבית 4.8 31/12/2017 3870078
אשטרום נכ אגח10 ריבית 1.53 26/12/2017 2510204
מנרב אגח ב פידון חלקי 2.88 26/12/2017 1550052
מנרב אגח ב ריבית 1.3 26/12/2017 1550052
גולד אגח ג ריבית 1.38 25/12/2017 1490051
גירון אגח ו ריבית 1.25 25/12/2017 1139849
אבגול אגח ד ריבית 1.95 25/12/2017 1140417
דמרי אגח ז ריבית 1.53 25/12/2017 1141191
דמרי אגח ו ריבית 1.73 25/12/2017 1136936
מגה אור אגח ו ריבית 1.02 25/12/2017 1138668
לוינשט נכ אגח ב ריבית 1.15 25/12/2017 1139716
גולד אגח ג פידון חלקי 7.69 25/12/2017 1490051
גירון אגח ו פידון חלקי 5 25/12/2017 1139849
מבני תעש אגח כ ריבית 1.19 25/12/2017 2260495
אלרוב נדלן אגחד ריבית 1.2 25/12/2017 3870128
אזורים אגח 12 ריבית 1.58 25/12/2017 7150360
איידיאו אגח ח ריבית 1.25 25/12/2017 5050265
ישפרו אגח ב ריבית 2.7 24/12/2017 7430069
ישפרו אגח ב פידון חלקי 25 24/12/2017 7430069
ויתניה אגח ד ריבית 1.92 24/12/2017 1139476
סטרוברי אגח א ריבית 3.2 20/12/2017 1136951
אשטרום נכ אגח 7 פידון חלקי 12.5 20/12/2017 2510139
אשטרום נכ אגח 7 ריבית 2.13 20/12/2017 2510139
אבגול אגח ב פידון חלקי 50 19/12/2017 1126317
מגה אור אגח ג פידון חלקי 3.3 19/12/2017 1127323
איידיאו אגח ז ריבית 2.03 19/12/2017 5050240
נכסים ובנ אגח ד ריבית 2.47 19/12/2017 6990154
אזורים אגח 9 ריבית 2.67 19/12/2017 7150337
אזורים אגח 10 ריבית 2.5 19/12/2017 7150345
אזורים אגח 11 ריבית 2.33 19/12/2017 7150352
אזורים אגח 9 פידון חלקי 20 19/12/2017 7150337
אזורים אגח 10 פידון חלקי 20.48 19/12/2017 7150345
גירון אגח ד פידון חלקי 5.88 19/12/2017 1130681
מגה אור אגח ה פידון חלקי 4.55 19/12/2017 1132687
מבני תעש אגח טז ריבית 2.83 19/12/2017 2260438
מבני תעש אגח יז ריבית 1.85 19/12/2017 2260446
אבגול אגח ג ריבית 2.38 19/12/2017 1133289
אקסטל אגח ב ריבית 3 19/12/2017 1135367
מגה אור אגח ה ריבית 1.85 19/12/2017 1132687
דמרי אגח ה ריבית 1.75 19/12/2017 1134261
דמרי אגח ד ריבית 2.72 19/12/2017 1129667
גירון אגח ד ריבית 1.63 19/12/2017 1130681
אקסטל אגח א ריבית 2.33 19/12/2017 1132299
אבגול אגח ב ריבית 3.15 19/12/2017 1126317
מגה אור אגח ג ריבית 2.38 19/12/2017 1127323
שכון ובי אגח 5 ריבית 2.75 19/12/2017 1125210
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/12/2017 1106046
איידיאייהנ הת ג ריבית 2.15 03/12/2017 1127349
חברהלישראלאגח10 ריבית 2.05 26/11/2017 5760236
חברהלישראלאגח11 ריבית 2.63 26/11/2017 5760244
נכסים ובנ אגח ג ריבית 5 24/11/2017 6990139
לוינשט נכ אגח א פידון חלקי 42.86 20/11/2017 1119098
מנרב אגח א פידון חלקי 7.69 19/11/2017 1550037
גירון אגח ה פידון חלקי 4 19/11/2017 1133784
ספנסר אגח א פידון חלקי 14.29 19/11/2017 1133800
אול-יר אגח ב פידון חלקי 14.29 19/11/2017 1139781
אשטרום נכ אגח 8 פידון חלקי 9.09 19/11/2017 2510162
אלרוב נדלן אגחג ריבית 0.93 19/11/2017 3870102
אשטרום נכ אגח 8 ריבית 2.3 19/11/2017 2510162
איידיאייהנ הת ב ריבית 2.5 19/11/2017 1121581
גירון אגח ה ריבית 1.75 19/11/2017 1133784
ספנסר אגח א ריבית 3.45 19/11/2017 1133800
מבני תעש אגח יד ריבית 3.05 19/11/2017 2260412
מנרב אגח א ריבית 1.86 19/11/2017 1550037
אול-יר אגח ב ריבית 3.17 19/11/2017 1139781
ווטרסטון אגח א ריבית 2.8 19/11/2017 1140987
יוניברסל אגח א ריבית 0.66 07/11/2017 1141639
יוניברסל אגח ב ריבית 0.85 07/11/2017 1141647
גלובל פינ8אגח ד ריבית 1.86 07/11/2017 1108620
גלובל פינ8אגח ד פידון חלקי 20.71 07/11/2017 1108620
יוניברסל אגח א פידון חלקי 4.17 07/11/2017 1141639
יוניברסל אגח ב פידון חלקי 4.17 07/11/2017 1141647
אשטרום קב אגח א פידון חלקי 5.88 29/10/2017 1132323
יו.טי.אס אגח ח פידון חלקי 4.17 29/10/2017 4590147
יו.טי.אס אגח ט פידון חלקי 4.76 29/10/2017 4590162
יו.טי.אס אגח ח ריבית 0.85 29/10/2017 4590147
יו.טי.אס אגח ט ריבית 0.66 29/10/2017 4590162
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/10/2017 1121326
אשטרום קב אגח א ריבית 1.2 29/10/2017 1132323
אשטרום קב אגח ב ריבית 2.1 29/10/2017 1132331
מבני תעש אגח יח ריבית 1.42 24/10/2017 2260479
שכון ובי אגח 8 ריבית 1.95 22/10/2017 1135888
מגה אור אגח ד ריבית 1.67 19/10/2017 1130632
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 19/10/2017 1115823
מגה אור אגח ד פידון חלקי 12.36 19/10/2017 1130632
דלק קב אגח יח פידון חלקי 20 19/10/2017 1115823
דלק קב אגח טו ריבית 4.25 18/10/2017 1115070
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 09/10/2017 7480098
דלק קב אגח יד ריבית 2.13 08/10/2017 1115062
קופרליין אגח א ריבית 3 08/10/2017 1136589
פנינסולה אגח א ריבית 0.35 25/09/2017 3330073
מגדלי תיכוןאגחב ריבית 1.67 24/09/2017 1136803
מבני תעש אגח יט ריבית 1.3 24/09/2017 2260487
נאוי אגח ג ריבית 0 20/09/2017 2080174
שכון ובי אגח 7 ריבית 3.12 20/09/2017 1129741
שכון ובי אגח 6 ריבית 2.17 19/09/2017 1129733
מבני תעש אגח טו ריבית 2.87 19/09/2017 2260420
קופרליין אגח ב ריבית 3.03 19/09/2017 1140177
אשטרום נכ אגח 9 ריבית 2.45 19/09/2017 2510170
דיסקונט שה א ריבית 1.27 19/09/2017 6910095
אשטרום נכ אגח 9 פידון חלקי 2.08 19/09/2017 2510170
לונשטן הנד אגחג פידון חלקי 13.89 18/09/2017 5730080
שלמה החז אגח יא פידון חלקי 49.72 18/09/2017 1410224
שלמה החז אגח יב פידון חלקי 49.72 18/09/2017 1410232
לונשטן הנד אגחג ריבית 1.9 18/09/2017 5730080
ספנסר אגח ב ריבית 2.58 18/09/2017 1139898
שלמה החז אגח יא ריבית 0.57 18/09/2017 1410224
שלמה החז אגח יב ריבית 1.35 18/09/2017 1410232
אפריקה מג אגח ג ריבית 1.95 18/09/2017 1135698
אפריקה מג אגח ב ריבית 2.35 18/09/2017 1126093
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 17/09/2017 1105543
ויתניה אגח ג ריבית 3.38 10/09/2017 1120773
חברה לישראלאגח7 ריבית 2.47 31/08/2017 5760160
אגוד הנ שה נד 2 ריבית 0.65 30/08/2017 1115286
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 29/08/2017 1115278
שכון ובי אגח 4 ריבית 2.4 28/08/2017 1117910
נאוי אגח ב ריבית 1.35 27/08/2017 2080166
שלמה החז אגח יד ריבית 0.94 20/08/2017 1410265
שלמה החז אגח טו ריבית 1.44 20/08/2017 1410273
מבני תעש אגח ח ריבית 2.33 20/08/2017 2260131
אול-יר אגח ג ריבית 2.07 20/08/2017 1140136
לוינשט נכ אגח א ריבית 0.9 20/08/2017 1119098
אנלייט אנר אגחב ריבית 3.63 20/08/2017 7200090
שלמה החז אגח יד פידון חלקי 9.09 20/08/2017 1410265
שלמה החז אגח טו פידון חלקי 9.09 20/08/2017 1410273
מבני תעש אגח ח פידון חלקי 50 20/08/2017 2260131
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד