מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49399.77 0 2
AA+/Aa1 23450.66 0.01 3
AA/Aa2 49216 0.04 4
AA-/Aa3 65304.1 0.08 5
A+/A1 44020.85 0.02 6
A/A2 47368.21 -0.02 7
A-/A3 24946.78 0.01 8
BBB+/Baa1 8759.84 -0.01 9
BBB/Baa2 6666.48 0.11 10
BBB-/Baa3 1856.37 0.33 11
BB+/Ba1-C 199.02 0.22 12
D/D 693.61 0.03 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אלרוב נדלן אגחד 104.44 -0.69 9238 3870128
דלק קב אגח לא 104.26 -0.09 1664 1134790
אשטרום נכ אגח10 107.26 0.09 907 2510204
שכון ובינוי אגח 8 110.75 0.28 841 1135888
דלק קב אגח לד 101.34 -0.1 810 1143361
דלק קב אגח יט 116.72 0.1 792 1121326
אזורים אגח 12 103.02 0.03 567 7150360
דלק קב אגח יח 124.89 0.07 537 1115823
איידיאו אגח ח 105.7 0.07 419 5050265
מנרב אגח ג 100.15 0.18 377 1550078
ספנסר אגח א 114.36 -0.04 369 1133800
אשטרום קב אגח א 104.06 0.14 326 1132323
דלק קב אגח יג 131.43 -0.09 300 1105543
חברה לישראל אגח 11 96 -0.12 285 5760244
סטרוברי אגח א 110.44 0.4 243 1136951
אלרוב נדלן אגחב 107.4 -0.07 233 3870094
שכון ובינוי אגח 6 113.2 0.03 214 1129733
אבגול אגח ג 111.07 0.01 200 1133289
מנרב אגח ב 103.1 0.14 192 1550052
יוניברסל אגח א 103.73 -0.01 188 1141639
דיסק מנ שה נד 1 127.64 0.07 164 7480098
אשטרום קב אגח ג 107.37 0.14 158 1140102
אשטרום קב אגח ב 107.99 0.09 157 1132331
אזורים אגח 9 111.62 -0.13 144 7150337
הרץ פרופר אגח א 104.71 0.25 143 1142603
חברה לישראל אגח 7 130.45 -0.04 127 5760160
דיסקונט שה א 139.9 -0.03 121 6910095
אלרוב נדלן אגחג 101.41 0.09 120 3870102
דמרי אגח ז 101.47 -0.03 117 1141191
נכסים ובנ אגח ד 143.12 -0.02 116 6990154
שכון ובינוי אגח 5 113.78 0 102 1125210
מגדלי תיכוןאגחב 106.33 -0.3 95 1136803
איידיאייהנ הת ד 110.78 0 93 1133099
אול-יר אגח ג 103.9 0.29 78 1140136
אול-יר אגח ד 107.09 0.01 77 1141274
אזורים אגח 10 107.69 0.13 72 7150345
מגדלי תיכוןאגחג 98.98 -0.01 70 1142777
אול-יר אגח ה 98.73 0.22 70 1143304
חברה לישראל אגח 10 108.75 -0.06 54 5760236
ויתניה אגח ד 107.04 -0.18 53 1139476
איידיאו אגח ז 111.61 0.17 52 5050240
אגוד הנ שה נד 2 104.05 0 49 1115286
מגה אור אגח ז 103 0.15 46 1141696
ווטרסטון אגח א 104.97 0.2 45 1140987
שכון ובינוי אגח 7 119.06 0.11 44 1129741
דלק קב אגח כב 129.55 -0.07 43 1106046
אבגול אגח ד 95.6 0.34 38 1140417
מגה אור אגח ד 109 0.01 36 1130632
ספנסר אגח ב 108.76 0.37 31 1139898
מבני תעש אגח כ 103.32 0 25 2260495
אזורים אגח 11 107.4 -0.06 23 7150352
דרבן אגח ד 131.73 -0.05 22 4110094
שכון ובינוי אגח 4 112.38 0.11 22 1117910
קופרליין אגח ב 105.25 0.07 20 1140177
גירון אגח ו 106.7 0.27 20 1139849
מבני תעש אגח טז 115.54 0.02 19 2260438
דמרי אגח ה 103.98 0.19 17 1134261
מבני תעש אגח טו 114.07 0 15 2260420
אשטרום נכ אגח 9 112.49 0.24 15 2510170
קופרליין אגח א 107.84 -0.07 13 1136589
שלמה החז אגח יד 104.02 0.07 10 1410265
גירון אגח ז 98.79 0.11 10 1142629
דלק קב אגח יד 103.79 -0.13 9 1115062
יוניברסל אגח ב 103.69 -0.07 3 1141647
אפריקה מג אגח ג 107.5 0 1 1135698
לונשטן הנד אגחג 107.27 0 1 5730080
מבני תעש אגח יז 111.46 -0.06 0 2260446
מבני תעש אגח יח 112.32 0 2260479
מבני תעש אגח יט 108.93 0 2260487
אשטרום נכ אגח 7 114.42 0 2510139
אשטרום נכ אגח 8 111.27 0 2510162
שלמה החז אגח טו 105.34 0 1410273
גולד אגח ג 103.8 0 1490051
מנרב אגח א 105.85 0 1550037
נאוי אגח ב 102.14 0 2080166
נאוי אגח ד 100.71 0 2080190
מבני תעש אגח ח 122.95 0 2260131
אפריקה מג אגח ד 98.49 0 1142645
שנפ אגח ב 100.96 0 1140086
גירון אגח ה 106 0 1133784
דמרי אגח ו 105 0 1136936
לוינשט נכ אגח ב 104.8 0 1139716
אול-יר אגח ב 113.14 0 1139781
מגה אור אגח ו 103.52 0 1138668
אגוד הנ שה נד 1 122.92 0 1115278
גלובל פינ8אגח ד 117 0 1108620
לוינשט נכ אגח א 101.72 0 1119098
איידיאייהנ הת ב 109.83 0 1121581
מגה אור אגח ה 108.52 0 1132687
אפריקה מג אגח ב 107.3 0 1126093
אבגול אגח ב 105.29 0 1126317
איידיאייהנ הת ג 111.42 0 1127349
דמרי אגח ד 104.5 0 1129667
תדיראן הול אגח2 106.33 0 2580066
פנינסולה אגח א 100.65 0 3330073
אנלייט אנר אגחב 112.52 0 7200090
ישפרו אגח ב 130.81 0 7430069
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
מנרב אגח ג ריבית 1.79 25/07/2018 1550078
תדיראן הול אגח2 ריבית 2.2 21/07/2018 2580066
אול-יר אגח ה ריבית 1.44 20/07/2018 1143304
אול-יר אגח ד ריבית 3.05 19/07/2018 1141274
אלרוב נדלן אגחב ריבית 2.4 19/07/2018 3870094
אלרוב נדלן אגחב פידיון חלקי 33.33 19/07/2018 3870094
שנפ אגח ב ריבית 1.13 09/07/2018 1140086
אשטרום קב אגח ג ריבית 2.15 09/07/2018 1140102
הרץ פרופר אגח א ריבית 3.19 03/07/2018 1142603
איידיאייהנ הת ד ריבית 2.17 03/07/2018 1133099
מנרב אגח ב ריבית 1.3 25/06/2018 1550052
דרבן אגח ד פידיון חלקי 25 25/06/2018 4110094
מנרב אגח ב פידיון חלקי 3.03 25/06/2018 1550052
אשטרום נכ אגח10 ריבית 1.53 25/06/2018 2510204
דרבן אגח ד ריבית 4.6 25/06/2018 4110094
אלרוב נדלן אגחד ריבית 1.2 24/06/2018 3870128
איידיאו אגח ח ריבית 1.25 24/06/2018 5050265
מבני תעש אגח כ ריבית 1.4 24/06/2018 2260495
אזורים אגח 12 ריבית 1.58 24/06/2018 7150360
ישפרו אגח ב ריבית 2.7 24/06/2018 7430069
גולד אגח ג פידיון חלקי 8.33 24/06/2018 1490051
דלק קב אגח לד ריבית 1.71 24/06/2018 1143361
דמרי אגח ז ריבית 1.52 24/06/2018 1141191
מגדלי תיכוןאגחג ריבית 1.24 24/06/2018 1142777
גולד אגח ג ריבית 1.38 24/06/2018 1490051
גירון אגח ז ריבית 1 24/06/2018 1142629
אבגול אגח ד ריבית 1.95 24/06/2018 1140417
דמרי אגח ו ריבית 1.73 24/06/2018 1136936
גירון אגח ו ריבית 1.25 24/06/2018 1139849
מגה אור אגח ו ריבית 1.02 24/06/2018 1138668
ויתניה אגח ד ריבית 1.92 24/06/2018 1139476
לוינשט נכ אגח ב ריבית 1.15 24/06/2018 1139716
שכון ובינוי אגח 5 ריבית 2.75 19/06/2018 1125210
דמרי אגח ד ריבית 2.72 19/06/2018 1129667
סטרוברי אגח א ריבית 3.2 19/06/2018 1136951
סטרוברי אגח א פידיון חלקי 17.65 19/06/2018 1136951
אשטרום נכ אגח 7 פידיון חלקי 14.29 19/06/2018 2510139
שכון ובינוי אגח 5 פידיון חלקי 20 19/06/2018 1125210
דמרי אגח ד פידיון חלקי 50 19/06/2018 1129667
אשטרום נכ אגח 7 ריבית 2.13 19/06/2018 2510139
איידיאו אגח ז ריבית 2.03 18/06/2018 5050240
דמרי אגח ה פידיון חלקי 28.13 18/06/2018 1134261
נכסים ובנ אגח ד ריבית 2.47 18/06/2018 6990154
אזורים אגח 9 ריבית 2.67 18/06/2018 7150337
אזורים אגח 10 ריבית 2.5 18/06/2018 7150345
אזורים אגח 11 ריבית 2.33 18/06/2018 7150352
אזורים אגח 11 פידיון חלקי 17 18/06/2018 7150352
מבני תעש אגח טז פידיון חלקי 5.26 18/06/2018 2260438
מבני תעש אגח יז פידיון חלקי 5.26 18/06/2018 2260446
מבני תעש אגח טז ריבית 2.83 18/06/2018 2260438
מבני תעש אגח יז ריבית 1.85 18/06/2018 2260446
אבגול אגח ב ריבית 3.15 18/06/2018 1126317
דמרי אגח ה ריבית 1.75 18/06/2018 1134261
אבגול אגח ג ריבית 2.38 18/06/2018 1133289
מגה אור אגח ה ריבית 1.85 18/06/2018 1132687
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/06/2018 1106046
איידיאייהנ הת ג ריבית 2.15 03/06/2018 1127349
חברה לישראל אגח 10 ריבית 2.05 27/05/2018 5760236
חברה לישראל אגח 11 ריבית 2.63 27/05/2018 5760244
אשטרום נכ אגח 8 ריבית 2.3 21/05/2018 2510162
אלרוב נדלן אגחג ריבית 0.93 21/05/2018 3870102
מנרב אגח א פידיון חלקי 8.33 21/05/2018 1550037
אשטרום נכ אגח 8 פידיון חלקי 10 21/05/2018 2510162
אלרוב נדלן אגחג פידיון חלקי 20 21/05/2018 3870102
איידיאייהנ הת ב ריבית 2.5 21/05/2018 1121581
גירון אגח ה ריבית 1.75 21/05/2018 1133784
ספנסר אגח א ריבית 3.45 21/05/2018 1133800
אול-יר אגח ב ריבית 3.42 21/05/2018 1139781
מנרב אגח א ריבית 1.86 21/05/2018 1550037
ווטרסטון אגח א ריבית 2.85 21/05/2018 1140987
יוניברסל אגח א ריבית 0.66 06/05/2018 1141639
יוניברסל אגח ב ריבית 0.85 06/05/2018 1141647
יוניברסל אגח א פידיון חלקי 4.55 06/05/2018 1141639
יוניברסל אגח ב פידיון חלקי 4.55 06/05/2018 1141647
אשטרום קב אגח א פידיון חלקי 6.25 29/04/2018 1132323
אשטרום קב אגח ב פידיון חלקי 12.5 29/04/2018 1132331
אשטרום קב אגח א ריבית 1.2 29/04/2018 1132323
אשטרום קב אגח ב ריבית 2.1 29/04/2018 1132331
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/04/2018 1121326
מבני תעש אגח יח ריבית 1.42 24/04/2018 2260479
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 22/04/2018 1115823
מגה אור אגח ד ריבית 1.71 22/04/2018 1130632
שכון ובינוי אגח 8 ריבית 1.95 22/04/2018 1135888
שכון ובינוי אגח 8 פידיון חלקי 8.14 22/04/2018 1135888
קופרליין אגח א פידיון חלקי 22.22 09/04/2018 1136589
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 09/04/2018 7480098
קופרליין אגח א ריבית 3 09/04/2018 1136589
דלק קב אגח יד ריבית 2.13 08/04/2018 1115062
פנינסולה אגח א ריבית 0.35 26/03/2018 3330073
פנינסולה אגח א פידיון חלקי 12.5 26/03/2018 3330073
מבני תעש אגח יט פידיון חלקי 2 25/03/2018 2260487
מגדלי תיכוןאגחב ריבית 1.67 25/03/2018 1136803
מבני תעש אגח יט ריבית 1.3 25/03/2018 2260487
אפריקה מג אגח ד ריבית 0.77 25/03/2018 1142645
קופרליין אגח ב ריבית 2.55 20/03/2018 1140177
מבני תעש אגח טו ריבית 2.87 20/03/2018 2260420
שכון ובינוי אגח 6 ריבית 2.17 20/03/2018 1129733
שכון ובינוי אגח 7 ריבית 3.12 20/03/2018 1129741
קופרליין אגח ב פידיון חלקי 2.5 20/03/2018 1140177
מבני תעש אגח טו פידיון חלקי 8.7 20/03/2018 2260420
אשטרום נכ אגח 9 ריבית 2.45 20/03/2018 2510170
דיסקונט שה א ריבית 1.27 20/03/2018 6910095
שכון ובינוי אגח 6 פידיון חלקי 4.35 20/03/2018 1129733
שכון ובינוי אגח 7 פידיון חלקי 4.76 20/03/2018 1129741
אפריקה מג אגח ב פידיון חלקי 41.38 19/03/2018 1126093
אפריקה מג אגח ג פידיון חלקי 5.26 19/03/2018 1135698
לונשטן הנד אגחג ריבית 1.9 19/03/2018 5730080
ספנסר אגח ב פידיון חלקי 9.1 19/03/2018 1139898
אפריקה מג אגח ב ריבית 2.35 19/03/2018 1126093
אפריקה מג אגח ג ריבית 1.95 19/03/2018 1135698
ספנסר אגח ב ריבית 2.58 19/03/2018 1139898
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 18/03/2018 1105543
חברה לישראל אגח 7 פידיון חלקי 25 28/02/2018 5760160
חברה לישראל אגח 7 ריבית 2.47 28/02/2018 5760160
אגוד הנ שה נד 2 ריבית 0.66 27/02/2018 1115286
שכון ובינוי אגח 4 ריבית 2.4 26/02/2018 1117910
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 26/02/2018 1115278
שכון ובינוי אגח 4 פידיון חלקי 50 26/02/2018 1117910
נאוי אגח ב פידיון חלקי 49.99 22/02/2018 2080166
מגה אור אגח ז ריבית 1.07 22/02/2018 1141696
נאוי אגח ב ריבית 1.35 22/02/2018 2080166
מבני תעש אגח ח ריבית 2.33 18/02/2018 2260131
שלמה החז אגח יד ריבית 0.94 18/02/2018 1410265
שלמה החז אגח טו ריבית 1.44 18/02/2018 1410273
אול-יר אגח ג ריבית 1.98 18/02/2018 1140136
לוינשט נכ אגח א ריבית 0.9 18/02/2018 1119098
שלמה החז אגח יד פידיון חלקי 11.12 18/02/2018 1410265
שלמה החז אגח טו פידיון חלקי 11.12 18/02/2018 1410273
אנלייט אנר אגחב פידיון חלקי 8.86 18/02/2018 7200090
אנלייט אנר אגחב ריבית 3.63 18/02/2018 7200090
דלק קב אגח לא ריבית 2.15 08/02/2018 1134790
גלובל פינ8אגח ד ריבית 0.35 07/02/2018 1108620
גלובל פינ8אגח ד פידיון חלקי 66 07/02/2018 1108620
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד