מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49258.9 -0.02 2
AA+/Aa1 22331.14 -0.05 3
AA/Aa2 49547.97 -0.02 4
AA-/Aa3 61236.7 -0.01 5
A+/A1 45123.51 0.01 6
A/A2 46332.72 0.01 7
A-/A3 24881.24 0.03 8
BBB+/Baa1 8643.2 0.02 9
BBB/Baa2 6580.9 -0.27 10
BBB-/Baa3 1858.96 -0.01 11
BB+/Ba1-C 1476.43 -0.01 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
חברה לישראל אגח 11 95.68 -0.4 10816 5760244
דלק קב אגח יח 125.03 -0.12 6086 1115823
דלק קב אגח לא 106.7 0.18 6020 1134790
ווטרסטון אגח א 103.16 0.03 5157 1140987
אזורים אגח 12 104.15 0.09 3599 7150360
שכון ובינוי אגח 8 110.58 0 3229 1135888
דלק קב אגח יג 131.06 -0.02 2546 1105543
נכסים ובנ אגח ד 146.3 -0.02 2268 6990154
ספנסר אגח ב 107.39 0.11 2212 1139898
שכון ובינוי אגח 6 113.19 -0.1 2148 1129733
אלרוב נדלן אגחד 106.09 -0.18 2093 3870128
ספנסר אגח א 113.9 0.13 2075 1133800
אשטרום קב אגח ג 110.36 0.31 1781 1140102
שכון ובינוי אגח 7 119.05 -0.05 1741 1129741
אול-יר אגח ד 107.08 -0.07 1705 1141274
חברה לישראל אגח 7 129.91 -0.15 1701 5760160
אשטרום קב אגח ב 107.27 0.05 1538 1132331
אשטרום נכ אגח10 109.15 -0.09 1424 2510204
אשטרום נכ אגח 9 113.64 0.17 1413 2510170
דלק קב אגח כב 132.25 -0.22 1332 1106046
חברה לישראל אגח 10 108.53 0.02 1305 5760236
דלק קב אגח יד 105.81 0.04 1297 1115062
אשטרום נכ אגח 7 115.26 0.04 1201 2510139
מבני תעש אגח כ 104.76 -0.02 1164 2260495
אול-יר אגח ג 103.68 0.51 1139 1140136
איידיאו אגח ז 113.53 -0.07 1137 5050240
אשטרום קב אגח א 103.85 -0.14 1021 1132323
מנרב אגח ב 104 0.05 906 1550052
אול-יר אגח ב 110.06 0.22 900 1139781
דיסקונט שה א 141.82 -0.06 890 6910095
יוניברסל אגח א 104.14 0.05 878 1141639
איידיאו אגח ח 108.55 0.12 810 5050265
דיסק מנ שה נד 1 129.43 -0.06 799 7480098
אבגול אגח ג 113.68 0 783 1133289
חברה לישראל אגח 9 103.08 0 639 5760202
מגה אור אגח ו 104.67 0.06 632 1138668
דרבן אגח ד 131.16 -0.02 580 4110094
מגה אור אגח ז 104.31 0.07 574 1141696
דלק קב אגח יט 116.95 -0.01 502 1121326
אבגול אגח ד 99.24 -0.07 482 1140417
מבני תעש אגח יז 113.44 -0.02 481 2260446
אגוד הנ שה נד 1 122.37 -0.18 456 1115278
ישפרו אגח ב 130.64 0.02 436 7430069
יוניברסל אגח ב 104.26 0.07 428 1141647
אלרוב נדלן אגחב 109.1 -0.03 406 3870094
אלרוב נדלן אגחג 101.66 0.22 396 3870102
סטרוברי אגח א 111.2 0.11 387 1136951
נאוי אגח ד 100.19 0.07 367 2080190
מגה אור אגח ד 109.02 -0.16 344 1130632
מגה אור אגח ה 109.9 -0.01 344 1132687
תדיראן הול אגח2 107.96 0.1 311 2580066
נאוי אגח ב 101.76 0.06 304 2080166
מגדלי תיכוןאגחב 106.62 0.28 303 1136803
אפריקה מג אגח ב 107.1 0.01 292 1126093
מבני תעש אגח יח 112.72 0.09 285 2260479
קופרליין אגח א 107.33 0.09 274 1136589
מבני תעש אגח יט 109.05 0.13 272 2260487
אזורים אגח 9 112 -0.02 266 7150337
מנרב אגח א 105.33 0.27 240 1550037
שנפ אגח ב 103.3 0 225 1140086
אשטרום נכ אגח 8 110.91 -0.08 207 2510162
גירון אגח ד 108.21 -0.15 205 1130681
קופרליין אגח ב 103.2 0.02 199 1140177
אגוד הנ שה נד 2 104.11 0.17 198 1115286
גירון אגח ו 107.3 0.05 189 1139849
אזורים אגח 10 108.57 -0.11 185 7150345
אבגול אגח ב 105.74 -0.02 166 1126317
לונשטן הנד אגחג 106.67 0.1 154 5730080
אנלייט אנר אגחב 113.83 -0.06 148 7200090
מבני תעש אגח טו 114.21 0.02 142 2260420
דמרי אגח ז 103.77 0.15 116 1141191
אזורים אגח 11 110.13 0.05 109 7150352
שלמה החז אגח טו 105.72 0.15 107 1410273
פנינסולה אגח א 100.3 0.01 106 3330073
מבני תעש אגח טז 120.02 0.01 103 2260438
שכון ובינוי אגח 5 116.39 -0.04 98 1125210
אפריקה מג אגח ג 107.54 0.3 90 1135698
ויתניה אגח ד 108.68 -0.03 82 1139476
איידיאייהנ הת ג 111.41 -0.08 69 1127349
שכון ובינוי אגח 4 112.47 0.05 62 1117910
גולד אגח ג 105.04 0.39 62 1490051
מבני תעש אגח ח 125.8 -0.01 52 2260131
דמרי אגח ו 105.87 0.16 51 1136936
שלמה החז אגח יד 104.26 0.01 50 1410265
מבני תעש אגח ט 125.72 0 47 2260180
מגה אור אגח ג 111.23 0.01 40 1127323
דמרי אגח ד 106.5 0 21 1129667
שלמה החז אגח יב 101.32 -0.29 17 1410232
איידיאייהנ הת ד 113.58 0.05 9 1133099
לוינשט נכ אגח א 102.01 0 8 1119098
שלמה החז אגח יא 105.11 0 5 1410224
גירון אגח ה 108.73 0.16 1 1133784
דמרי אגח ה 105.44 0 1 1134261
לוינשט נכ אגח ב 105.06 0.02 0 1139716
גלובל פינ8אגח ד 116.74 0 0 1108620
איידיאייהנ הת ב 109.65 0 1121581
אלרוב נדלן אגחא 124.4 0 3870078
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
חברה לישראל אגח 10 ריבית 2.05 27/05/2018 5760236
חברה לישראל אגח 11 ריבית 2.63 27/05/2018 5760244
אלרוב נדלן אגחג ריבית 0.93 21/05/2018 3870102
מנרב אגח א פידיון חלקי 8.33 21/05/2018 1550037
אשטרום נכ אגח 8 פידיון חלקי 10 21/05/2018 2510162
אלרוב נדלן אגחג פידיון חלקי 20 21/05/2018 3870102
איידיאייהנ הת ב ריבית 2.5 21/05/2018 1121581
גירון אגח ה ריבית 1.75 21/05/2018 1133784
ספנסר אגח א ריבית 3.45 21/05/2018 1133800
אול-יר אגח ב ריבית 3.42 21/05/2018 1139781
ווטרסטון אגח א ריבית 2.85 21/05/2018 1140987
מנרב אגח א ריבית 1.86 21/05/2018 1550037
אשטרום נכ אגח 8 ריבית 2.3 21/05/2018 2510162
אשטרום קב אגח א ריבית 1.2 29/04/2018 1132323
אשטרום קב אגח ב ריבית 2.1 29/04/2018 1132331
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/04/2018 1121326
אשטרום קב אגח א פידיון חלקי 6.25 29/04/2018 1132323
אשטרום קב אגח ב פידיון חלקי 12.5 29/04/2018 1132331
מבני תעש אגח יח ריבית 1.42 24/04/2018 2260479
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 22/04/2018 1115823
מגה אור אגח ד ריבית 1.67 22/04/2018 1130632
שכון ובינוי אגח 8 ריבית 1.95 22/04/2018 1135888
שכון ובינוי אגח 8 פידיון חלקי 8.14 22/04/2018 1135888
קופרליין אגח א פידיון חלקי 22.22 09/04/2018 1136589
קופרליין אגח א ריבית 3 09/04/2018 1136589
פנינסולה אגח א פידיון חלקי 12.5 27/03/2018 3330073
מבני תעש אגח יט פידיון חלקי 2 25/03/2018 2260487
מגדלי תיכוןאגחב ריבית 1.67 25/03/2018 1136803
מבני תעש אגח יט ריבית 1.3 25/03/2018 2260487
אשטרום נכ אגח 9 ריבית 2.45 20/03/2018 2510170
מבני תעש אגח טו ריבית 2.87 20/03/2018 2260420
קופרליין אגח ב ריבית 2.55 20/03/2018 1140177
שכון ובינוי אגח 6 ריבית 2.17 20/03/2018 1129733
שכון ובינוי אגח 7 ריבית 3.12 20/03/2018 1129741
קופרליין אגח ב פידיון חלקי 2.5 20/03/2018 1140177
מבני תעש אגח טו פידיון חלקי 8.7 20/03/2018 2260420
שכון ובינוי אגח 6 פידיון חלקי 4.35 20/03/2018 1129733
שכון ובינוי אגח 7 פידיון חלקי 4.76 20/03/2018 1129741
אפריקה מג אגח ב פידיון חלקי 41.38 19/03/2018 1126093
אפריקה מג אגח ג פידיון חלקי 5.26 19/03/2018 1135698
לונשטן הנד אגחג ריבית 1.9 19/03/2018 5730080
ספנסר אגח ב פידיון חלקי 9.1 19/03/2018 1139898
אפריקה מג אגח ג ריבית 1.95 19/03/2018 1135698
אפריקה מג אגח ב ריבית 2.35 19/03/2018 1126093
ספנסר אגח ב ריבית 2.58 19/03/2018 1139898
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 18/03/2018 1105543
יוניברסל אגח ב ריבית 0.85 07/03/2018 1141647
יוניברסל אגח ב פידיון חלקי 4.35 07/03/2018 1141647
חברה לישראל אגח 7 ריבית 2.47 28/02/2018 5760160
חברה לישראל אגח 7 פידיון חלקי 25 28/02/2018 5760160
אגוד הנ שה נד 2 ריבית 27/02/2018 1115286
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 26/02/2018 1115278
שכון ובינוי אגח 4 ריבית 2.4 26/02/2018 1117910
שכון ובינוי אגח 4 פידיון חלקי 50 26/02/2018 1117910
נאוי אגח ב פידיון חלקי 49.99 22/02/2018 2080166
מגה אור אגח ז ריבית 1.07 22/02/2018 1141696
נאוי אגח ב ריבית 1.35 22/02/2018 2080166
מבני תעש אגח ח ריבית 2.33 18/02/2018 2260131
שלמה החז אגח יד ריבית 0.94 18/02/2018 1410265
שלמה החז אגח טו ריבית 1.44 18/02/2018 1410273
אול-יר אגח ג ריבית 1.98 18/02/2018 1140136
לוינשט נכ אגח א ריבית 0.9 18/02/2018 1119098
אנלייט אנר אגחב פידיון חלקי 8.86 18/02/2018 7200090
שלמה החז אגח יד פידיון חלקי 11.12 18/02/2018 1410265
שלמה החז אגח טו פידיון חלקי 11.12 18/02/2018 1410273
אנלייט אנר אגחב ריבית 3.63 18/02/2018 7200090
דלק קב אגח לא ריבית 2.15 08/02/2018 1134790
יוניברסל אגח א ריבית 0.66 04/02/2018 1141639
יוניברסל אגח א פידיון חלקי 4.35 04/02/2018 1141639
תדיראן הול אגח2 פידיון חלקי 20 21/01/2018 2580066
תדיראן הול אגח2 ריבית 2.2 21/01/2018 2580066
אלרוב נדלן אגחב ריבית 2.4 21/01/2018 3870094
אול-יר אגח ד ריבית 3.53 21/01/2018 1141274
שנפ אגח ב ריבית 1.13 09/01/2018 1140086
אשטרום קב אגח ג ריבית 2.15 09/01/2018 1140102
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 08/01/2018 7480098
גלובל פינ8אגח ד פידיון חלקי 1.19 07/01/2018 1108620
גלובל פינ8אגח ד ריבית 0.69 07/01/2018 1108620
דלק קב אגח יד ריבית 2.13 07/01/2018 1115062
איידיאייהנ הת ד ריבית 2.17 03/01/2018 1133099
שלמה החז אגח יא ריבית 0.57 31/12/2017 1410224
שלמה החז אגח יב ריבית 1.35 31/12/2017 1410232
מבני תעש אגח ט ריבית 5.05 31/12/2017 2260180
אלרוב נדלן אגחא ריבית 4.8 31/12/2017 3870078
חברה לישראל אגח 9 ריבית 3.13 31/12/2017 5760202
פנינסולה אגח א ריבית 0.35 26/12/2017 3330073
מנרב אגח ב פידיון חלקי 2.88 26/12/2017 1550052
מנרב אגח ב ריבית 1.3 26/12/2017 1550052
אשטרום נכ אגח10 ריבית 1.53 26/12/2017 2510204
מבני תעש אגח כ ריבית 1.19 25/12/2017 2260495
גולד אגח ג ריבית 1.38 25/12/2017 1490051
אבגול אגח ד ריבית 1.95 25/12/2017 1140417
דמרי אגח ז ריבית 1.53 25/12/2017 1141191
לוינשט נכ אגח ב ריבית 1.15 25/12/2017 1139716
גירון אגח ו ריבית 1.25 25/12/2017 1139849
מגה אור אגח ו ריבית 1.02 25/12/2017 1138668
דמרי אגח ו ריבית 1.73 25/12/2017 1136936
אלרוב נדלן אגחד ריבית 1.2 25/12/2017 3870128
איידיאו אגח ח ריבית 1.25 25/12/2017 5050265
אזורים אגח 12 ריבית 1.58 25/12/2017 7150360
גולד אגח ג פידיון חלקי 7.69 25/12/2017 1490051
גירון אגח ו פידיון חלקי 5 25/12/2017 1139849
ישפרו אגח ב ריבית 2.7 24/12/2017 7430069
ישפרו אגח ב פידיון חלקי 25 24/12/2017 7430069
ויתניה אגח ד ריבית 1.92 24/12/2017 1139476
אשטרום נכ אגח 7 ריבית 2.13 20/12/2017 2510139
סטרוברי אגח א ריבית 3.2 20/12/2017 1136951
אשטרום נכ אגח 7 פידיון חלקי 12.5 20/12/2017 2510139
דיסקונט שה א ריבית 1.27 20/12/2017 6910095
נכסים ובנ אגח ד ריבית 2.47 19/12/2017 6990154
אזורים אגח 9 ריבית 2.67 19/12/2017 7150337
אזורים אגח 10 ריבית 2.5 19/12/2017 7150345
אזורים אגח 11 ריבית 2.33 19/12/2017 7150352
איידיאו אגח ז ריבית 2.03 19/12/2017 5050240
אבגול אגח ב פידיון חלקי 50 19/12/2017 1126317
מגה אור אגח ג פידיון חלקי 3.3 19/12/2017 1127323
גירון אגח ד פידיון חלקי 5.88 19/12/2017 1130681
מגה אור אגח ה פידיון חלקי 4.55 19/12/2017 1132687
אזורים אגח 9 פידיון חלקי 20 19/12/2017 7150337
אזורים אגח 10 פידיון חלקי 20.48 19/12/2017 7150345
דמרי אגח ה ריבית 1.75 19/12/2017 1134261
אבגול אגח ג ריבית 2.38 19/12/2017 1133289
מגה אור אגח ה ריבית 1.85 19/12/2017 1132687
גירון אגח ד ריבית 1.63 19/12/2017 1130681
אבגול אגח ב ריבית 3.15 19/12/2017 1126317
מגה אור אגח ג ריבית 2.38 19/12/2017 1127323
דמרי אגח ד ריבית 2.72 19/12/2017 1129667
מבני תעש אגח טז ריבית 2.83 19/12/2017 2260438
מבני תעש אגח יז ריבית 1.85 19/12/2017 2260446
שכון ובינוי אגח 5 ריבית 2.75 18/12/2017 1125210
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/12/2017 1106046
איידיאייהנ הת ג ריבית 2.15 03/12/2017 1127349
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד