מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 46188.51 -0.02 2
AA+/Aa1 22836.59 -0.06 3
AA/Aa2 46232.35 -0.01 4
AA-/Aa3 61637.93 -0.05 5
A+/A1 44854.91 -0.01 6
A/A2 46591.14 -0.09 7
A-/A3 23595.65 0 8
BBB+/Baa1 7401.65 -0.01 9
BBB/Baa2 7016.25 0 10
BBB-/Baa3 1937 0.02 11
BB+/Ba1-C 1507.01 0.37 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אזורים אגח 12 103.91 -0.11 14144 7150360
דלק קב אגח לא 108.59 -0.14 7492 1134790
חברהלישראלאגח11 97.84 -0.39 5601 5760244
ווטרסטון אגח א 102.51 -0.09 4650 1140987
שכון ובי אגח 6 112.44 -0.41 4546 1129733
נכסים ובנ אגח ד 145.5 -0.14 3701 6990154
סטרוברי אגח א 110.15 -0.25 3695 1136951
שכון ובי אגח 8 112.48 -0.2 3480 1135888
דלק קב אגח יח 125.22 0.02 3464 1115823
יוניברסל אגח א 103.49 0.18 3455 1141639
ספנסר אגח ב 107.5 -0.32 2529 1139898
חברה לישראלאגח7 129.12 -0.14 2522 5760160
דלק קב אגח יט 119.16 -0.28 2489 1121326
אול-יר אגח ד 106.44 0.27 2480 1141274
אשטרום נכ אגח 9 112.62 -0.1 2450 2510170
יוניברסל אגח ב 104.21 -0.01 2176 1141647
אשטרום קב אגח ב 108.94 -0.02 1955 1132331
מבני תעש אגח יז 112.61 0.01 1924 2260446
אשטרום קב אגח ג 109.65 0.13 1894 1140102
אול-יר אגח ב 109 -0.14 1471 1139781
שכון ובי אגח 7 119.89 -0.12 1429 1129741
דמרי אגח ז 103.4 0.07 1397 1141191
אשטרום נכ אגח10 108.5 -0.15 1393 2510204
מנרב אגח ב 102.45 -0.36 1386 1550052
מבני תעש אגח כ 103.3 -0.07 1350 2260495
אול-יר אגח ג 102.96 -0.06 1303 1140136
דיסק מנ שה נד 1 128.71 -0.17 1300 7480098
דיסקונט שה א 140.05 -0.12 1247 6910095
קופרליין אגח ב 102.61 0.05 1244 1140177
חברהלישראלאגח10 111.05 0.05 1184 5760236
אבגול אגח ג 114.3 -0.03 1074 1133289
שכון ובי אגח 5 115.07 -0.11 1040 1125210
ספנסר אגח א 114.92 -0.17 955 1133800
איידיאו אגח ז 113 0.14 931 5050240
דלק קב אגח יג 131.08 -0.12 906 1105543
אשטרום קב אגח א 103.51 0.02 866 1132323
אלרוב נדלן אגחב 108.8 -0.05 850 3870094
דרבן אגח ד 130.3 -0.21 820 4110094
מבני תעש אגח יח 113.15 -0.22 751 2260479
דלק קב אגח יד 105.95 -0.11 705 1115062
מבני תעש אגח טו 114.35 -0.16 701 2260420
נאוי אגח ב 101.8 0.04 636 2080166
איידיאו אגח ח 106.93 0.03 604 5050265
אשטרום נכ אגח 8 111.69 -0.12 533 2510162
שלמה החז אגח טו 106.81 -0.01 469 1410273
ויתניה אגח ד 108.95 -0.12 435 1139476
אזורים אגח 10 108.69 -0.07 422 7150345
מגדלי תיכוןאגחב 106.77 0.09 372 1136803
שלמה החז אגח יד 104.2 -0.22 370 1410265
מנרב אגח א 107.07 -0.03 365 1550037
אפריקה מג אגח ג 107.28 -0.01 352 1135698
אלרוב נדלן אגחד 104.01 -0.06 348 3870128
קופרליין אגח א 107.08 0.07 338 1136589
אגוד הנ שה נד 1 122.9 -0.11 335 1115278
מגה אור אגח ד 108.4 -0.12 321 1130632
דלק קב אגח כב 132.04 -0.13 297 1106046
אבגול אגח ב 105.72 -0.1 288 1126317
מגה אור אגח ו 103.97 -0.03 275 1138668
אשטרום נכ אגח 7 114.95 0.04 273 2510139
מגה אור אגח ה 110.56 0.01 261 1132687
אבגול אגח ד 99.53 0.02 258 1140417
דמרי אגח ו 106.21 -0.09 218 1136936
חברה לישראלאגח9 103.05 0 215 5760202
מבני תעש אגח טז 119.33 -0.12 209 2260438
אזורים אגח 9 111.5 0.04 207 7150337
נכסים ובנ אגח ג 125.24 0.02 205 6990139
פנינסולה אגח א 100.5 0.12 194 3330073
לונשטן הנד אגחג 106.77 -0.18 189 5730080
ישפרו אגח ב 131.08 -0.19 157 7430069
מבני תעש אגח יט 108.9 0.17 140 2260487
אלרוב נדלן אגחג 101.22 0.01 125 3870102
מבני תעש אגח ט 125.58 -0.13 117 2260180
אפריקה מג אגח ב 106.12 -0.03 85 1126093
לוינשט נכ אגח ב 103.37 -0.5 84 1139716
אגוד הנ שה נד 2 104.52 -0.04 66 1115286
מבני תעש אגח ח 125.1 0.09 63 2260131
שלמה החז אגח יב 101.36 -0.03 63 1410232
תדיראן הול אגח2 107.45 -0.23 48 2580066
גירון אגח ו 105.69 -0.09 40 1139849
מגה אור אגח ז 102.93 -0.02 40 1141696
איידיאייהנ הת ב 111.67 0.22 28 1121581
גולד אגח ג 103.75 -0.24 24 1490051
אזורים אגח 11 109.83 0.09 19 7150352
אנלייט אנר אגחב 114.74 0 6 7200090
שנפ אגח ב 102.75 -0.07 6 1140086
שלמה החז אגח יא 104.81 0 3 1410224
איידיאייהנ הת ד 112.55 0 3 1133099
גירון אגח ה 108.33 0.12 0 1133784
דמרי אגח ה 105.4 0 0 1134261
מגה אור אגח ג 110.07 0.03 0 1127323
איידיאייהנ הת ג 111.89 0 1127349
דמרי אגח ד 107 0 1129667
גירון אגח ד 106.95 0 1130681
שכון ובי אגח 4 111.68 0 1117910
לוינשט נכ אגח א 102.27 0 1119098
גלובל פינ8אגח ד 117.44 0 1108620
גירון אגח ג 106.46 0 1125681
אלרוב נדלן אגחא 123.66 0 3870078
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
קופרליין אגח א פידיון חלקי 22.22 09/04/2018 1136589
פנינסולה אגח א פידיון חלקי 12.5 27/03/2018 3330073
מבני תעש אגח יט פידיון חלקי 2 25/03/2018 2260487
מגדלי תיכוןאגחב ריבית 1.67 25/03/2018 1136803
מבני תעש אגח יט ריבית 1.3 25/03/2018 2260487
אשטרום נכ אגח 9 ריבית 2.45 20/03/2018 2510170
מבני תעש אגח טו ריבית 2.87 20/03/2018 2260420
קופרליין אגח ב ריבית 2.55 20/03/2018 1140177
שכון ובי אגח 6 ריבית 2.17 20/03/2018 1129733
שכון ובי אגח 7 ריבית 3.12 20/03/2018 1129741
קופרליין אגח ב פידיון חלקי 2.5 20/03/2018 1140177
מבני תעש אגח טו פידיון חלקי 8.7 20/03/2018 2260420
שכון ובי אגח 6 פידיון חלקי 4.35 20/03/2018 1129733
שכון ובי אגח 7 פידיון חלקי 4.76 20/03/2018 1129741
אפריקה מג אגח ב פידיון חלקי 41.38 19/03/2018 1126093
לונשטן הנד אגחג ריבית 1.9 19/03/2018 5730080
ספנסר אגח ב פידיון חלקי 9.1 19/03/2018 1139898
אפריקה מג אגח ג פידיון חלקי 5.26 19/03/2018 1135698
אפריקה מג אגח ג ריבית 1.95 19/03/2018 1135698
אפריקה מג אגח ב ריבית 2.35 19/03/2018 1126093
ספנסר אגח ב ריבית 2.58 19/03/2018 1139898
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 18/03/2018 1105543
חברה לישראלאגח7 פידיון חלקי 25 28/02/2018 5760160
חברה לישראלאגח7 ריבית 2.47 28/02/2018 5760160
שכון ובי אגח 4 פידיון חלקי 50 26/02/2018 1117910
שכון ובי אגח 4 ריבית 2.4 26/02/2018 1117910
מגה אור אגח ז ריבית 1.07 22/02/2018 1141696
נאוי אגח ב ריבית 1.35 22/02/2018 2080166
נאוי אגח ב פידיון חלקי 49.99 22/02/2018 2080166
אנלייט אנר אגחב פידיון חלקי 8.86 18/02/2018 7200090
אנלייט אנר אגחב ריבית 3.63 18/02/2018 7200090
מבני תעש אגח ח ריבית 2.33 18/02/2018 2260131
אול-יר אגח ג ריבית 1.98 18/02/2018 1140136
דלק קב אגח לא ריבית 2.15 08/02/2018 1134790
אול-יר אגח ד ריבית 3.53 21/01/2018 1141274
תדיראן הול אגח2 ריבית 2.2 21/01/2018 2580066
אלרוב נדלן אגחב ריבית 2.4 21/01/2018 3870094
תדיראן הול אגח2 פידיון חלקי 20 21/01/2018 2580066
שנפ אגח ב ריבית 1.13 09/01/2018 1140086
אשטרום קב אגח ג ריבית 2.15 09/01/2018 1140102
דלק קב אגח יד ריבית 2.13 07/01/2018 1115062
איידיאייהנ הת ד ריבית 2.17 03/01/2018 1133099
שלמה החז אגח יא ריבית 0.57 31/12/2017 1410224
שלמה החז אגח יב ריבית 1.35 31/12/2017 1410232
מבני תעש אגח ט ריבית 5.05 31/12/2017 2260180
אלרוב נדלן אגחא ריבית 4.8 31/12/2017 3870078
חברה לישראלאגח9 ריבית 3.13 31/12/2017 5760202
פנינסולה אגח א ריבית 0.35 26/12/2017 3330073
מנרב אגח ב פידיון חלקי 2.88 26/12/2017 1550052
אשטרום נכ אגח10 ריבית 1.53 26/12/2017 2510204
מנרב אגח ב ריבית 1.3 26/12/2017 1550052
גולד אגח ג ריבית 1.38 25/12/2017 1490051
מבני תעש אגח כ ריבית 1.19 25/12/2017 2260495
דמרי אגח ז ריבית 1.53 25/12/2017 1141191
אבגול אגח ד ריבית 1.95 25/12/2017 1140417
גירון אגח ו ריבית 1.25 25/12/2017 1139849
לוינשט נכ אגח ב ריבית 1.15 25/12/2017 1139716
דמרי אגח ו ריבית 1.73 25/12/2017 1136936
מגה אור אגח ו ריבית 1.02 25/12/2017 1138668
גולד אגח ג פידיון חלקי 7.69 25/12/2017 1490051
אזורים אגח 12 ריבית 1.58 25/12/2017 7150360
גירון אגח ו פידיון חלקי 5 25/12/2017 1139849
איידיאו אגח ח ריבית 1.25 25/12/2017 5050265
אלרוב נדלן אגחד ריבית 1.2 25/12/2017 3870128
ישפרו אגח ב ריבית 2.7 24/12/2017 7430069
ישפרו אגח ב פידיון חלקי 25 24/12/2017 7430069
ויתניה אגח ד ריבית 1.92 24/12/2017 1139476
סטרוברי אגח א ריבית 3.2 20/12/2017 1136951
אשטרום נכ אגח 7 ריבית 2.13 20/12/2017 2510139
אשטרום נכ אגח 7 פידיון חלקי 12.5 20/12/2017 2510139
דיסקונט שה א ריבית 1.27 20/12/2017 6910095
אבגול אגח ב פידיון חלקי 50 19/12/2017 1126317
מגה אור אגח ג פידיון חלקי 3.3 19/12/2017 1127323
גירון אגח ד פידיון חלקי 5.88 19/12/2017 1130681
מגה אור אגח ה פידיון חלקי 4.55 19/12/2017 1132687
איידיאו אגח ז ריבית 2.03 19/12/2017 5050240
נכסים ובנ אגח ד ריבית 2.47 19/12/2017 6990154
אזורים אגח 9 ריבית 2.67 19/12/2017 7150337
אזורים אגח 10 ריבית 2.5 19/12/2017 7150345
אזורים אגח 11 ריבית 2.33 19/12/2017 7150352
אזורים אגח 9 פידיון חלקי 20 19/12/2017 7150337
אזורים אגח 10 פידיון חלקי 20.48 19/12/2017 7150345
מבני תעש אגח טז ריבית 2.83 19/12/2017 2260438
מבני תעש אגח יז ריבית 1.85 19/12/2017 2260446
מגה אור אגח ה ריבית 1.85 19/12/2017 1132687
דמרי אגח ה ריבית 1.75 19/12/2017 1134261
אבגול אגח ג ריבית 2.38 19/12/2017 1133289
גירון אגח ד ריבית 1.63 19/12/2017 1130681
אבגול אגח ב ריבית 3.15 19/12/2017 1126317
מגה אור אגח ג ריבית 2.38 19/12/2017 1127323
שכון ובי אגח 5 ריבית 2.75 19/12/2017 1125210
דמרי אגח ד ריבית 2.72 19/12/2017 1129667
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/12/2017 1106046
איידיאייהנ הת ג ריבית 2.15 03/12/2017 1127349
אגוד הנ שה נד 2 ריבית 0.65 29/11/2017 1115286
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 28/11/2017 1115278
חברהלישראלאגח10 ריבית 2.05 26/11/2017 5760236
חברהלישראלאגח11 ריבית 2.63 26/11/2017 5760244
נכסים ובנ אגח ג ריבית 5 24/11/2017 6990139
גירון אגח ג ריבית 4.48 24/11/2017 1125681
לוינשט נכ אגח א ריבית 0.9 20/11/2017 1119098
לוינשט נכ אגח א פידיון חלקי 42.86 20/11/2017 1119098
גירון אגח ה פידיון חלקי 4 19/11/2017 1133784
ספנסר אגח א פידיון חלקי 14.29 19/11/2017 1133800
אלרוב נדלן אגחג ריבית 0.93 19/11/2017 3870102
אשטרום נכ אגח 8 פידיון חלקי 9.09 19/11/2017 2510162
אול-יר אגח ב פידיון חלקי 14.29 19/11/2017 1139781
מנרב אגח א פידיון חלקי 7.69 19/11/2017 1550037
שלמה החז אגח יד פידיון חלקי 10 19/11/2017 1410265
שלמה החז אגח טו פידיון חלקי 10 19/11/2017 1410273
איידיאייהנ הת ב ריבית 2.5 19/11/2017 1121581
גירון אגח ה ריבית 1.75 19/11/2017 1133784
ספנסר אגח א ריבית 3.45 19/11/2017 1133800
מנרב אגח א ריבית 1.86 19/11/2017 1550037
אשטרום נכ אגח 8 ריבית 2.3 19/11/2017 2510162
אול-יר אגח ב ריבית 3.17 19/11/2017 1139781
ווטרסטון אגח א ריבית 2.8 19/11/2017 1140987
שלמה החז אגח יד ריבית 0.94 19/11/2017 1410265
שלמה החז אגח טו ריבית 1.44 19/11/2017 1410273
יוניברסל אגח ב ריבית 0.85 07/11/2017 1141647
גלובל פינ8אגח ד ריבית 1.86 07/11/2017 1108620
יוניברסל אגח ב פידיון חלקי 4.17 07/11/2017 1141647
גלובל פינ8אגח ד פידיון חלקי 20.71 07/11/2017 1108620
יוניברסל אגח א פידיון חלקי 4.17 05/11/2017 1141639
יוניברסל אגח א ריבית 0.66 05/11/2017 1141639
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/10/2017 1121326
אשטרום קב אגח א ריבית 1.2 29/10/2017 1132323
אשטרום קב אגח ב ריבית 2.1 29/10/2017 1132331
אשטרום קב אגח א פידיון חלקי 5.88 29/10/2017 1132323
מבני תעש אגח יח ריבית 1.42 24/10/2017 2260479
שכון ובי אגח 8 ריבית 1.95 22/10/2017 1135888
מגה אור אגח ד ריבית 1.67 19/10/2017 1130632
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 19/10/2017 1115823
מגה אור אגח ד פידיון חלקי 12.36 19/10/2017 1130632
דלק קב אגח יח פידיון חלקי 20 19/10/2017 1115823
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 08/10/2017 7480098
קופרליין אגח א ריבית 3 08/10/2017 1136589
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד