מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 46250.25 0.06 2
AA+/Aa1 22881.08 0.11 3
AA/Aa2 46296.43 0.09 4
AA-/Aa3 61709.87 0.15 5
A+/A1 44993.54 0.08 6
A/A2 46985.57 0.18 7
A-/A3 23647.26 0.25 8
BBB+/Baa1 7408.05 0.27 9
BBB/Baa2 7093.21 0.33 10
BBB-/Baa3 1937.73 0.07 11
BB+/Ba1-C 1542.91 0.44 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אינטרנט זהבאגחד 106.16 1.69 23648 1131614
אינטרנט זהבאגחג 116.04 3.99 19856 1120880
אגוד הנ נדחה כא 5009000 0.02 8464 1141878
אקסטל אגח א 92.95 0.94 5499 1132299
ג''י.אף.אי אגח ב 100.83 0.34 4167 1140540
אספן גרופ אגח ו 107.33 0.46 4049 3130291
אפריקה נכס אגחז 109.84 0.09 3831 1132232
דה לסר אגח ד 96.35 0.39 3253 1132059
אדגר אגח ט 116.09 0.33 3227 1820190
בזן אגח א 124.84 0.28 3176 2590255
בזן אגח ה 119.15 -0.02 2917 2590388
ג'י.אף.אי אגח א 107.05 -0.09 2893 1134915
דלשה קפיטל אגחג 102.5 0.42 2677 1141605
אקסטל אגח ב 86.73 0.95 2446 1135367
בזן אגח ט 98.24 0.05 2426 2590461
אלבר אגח טו 102.84 0.12 2213 1138536
דה לסר אגח ה 109.37 0.2 2184 1135664
אשדר אגח ד 108.59 0.27 1980 1135607
בזן אגח ו 102.91 0.12 1888 2590396
הכשרת ישוב אג20 107.71 0.69 1339 6120216
כלכלית ים אגחיד 105.23 0 1210 1980390
אלבר אגח יד 103.5 0.26 1185 1132562
דור אלון אגח ו 105.37 0.41 1161 1140656
בזן אגח ז 128.22 0.13 1039 2590438
כלכלית ים אגחטו 102.79 -0.02 945 1980416
נויטס ממון אגחב 98.07 -0.24 887 1141373
דלשה קפיטל אגחב 102.15 0.35 880 1137314
דור אלון אגח ה 110.62 0.14 774 1136761
בזן אגח ד 112.86 -0.1 767 2590362
הכשרת ישוב אג18 108.31 0.12 759 6120190
אדגר אגח ח 107.42 0.15 757 1820174
קליין אגח א 106.13 0.38 710 1136977
אמ.די.ג'י אגח א 110.18 0.17 655 1136415
כלכלית ים אגחיב 112.82 -0.12 612 1980358
קליין אגח ב 100.35 0.26 552 1140409
אלבר אגח יג 102.94 0.16 515 1127588
אשדר אגח א 129.01 0.19 503 1104330
כנפיים אגח ז 115.33 0.39 489 5430137
הכשרת ישוב אג17 106.72 0.11 442 6120182
אפריקה נכס אגחה 112.37 0.05 364 1122233
אלבר אגח טז 102.85 0.49 344 1139823
כלכלית ים אגח ו 125.91 0.06 319 1980192
הכשרת ישוב אג16 107.88 -0.02 300 6120166
אפריקה נכס אגחו 107.15 0.36 298 1129550
שלמה נדלן אגח ג 108.23 -0.49 252 1137439
אדגר אגח ז 112.45 0.21 233 1820158
אמדיג''י אגח ב 102.41 0.51 220 1140557
ירושליםהנ אגחיד 101.11 0.04 199 1123587
נויטס ממון אגחא 98.83 -0.07 195 1141365
אלומיי אגח א 109.9 -0.12 187 1130947
אורון אגח א 105.1 0.1 182 1135714
כלכלית ים אגחיג 114.51 0.13 145 1980366
אספן גרופ אגח ה 108.48 0.28 131 3130275
הכשרת ישוב אג19 106.88 -0.09 125 6120208
אלומיי אגח ב 105.24 0.03 124 1140326
אגוד הנפ נדחה כ 5239999 0 105 1139153
גלובל כנפ אגח א 110 0.09 94 1121482
דלשה קפיטל אגחא 101.42 0.47 84 1137306
גלובל כנפ אגח ב 98.2 -0.01 84 1136969
דה לסר אגח ג 107.63 0.24 68 1127299
הלמןאלדובי אגחא 109.56 0.08 62 1133313
הכשרת ישוב אג14 102.12 0.11 51 6120141
ויקטורי אגח א 105.9 0.01 47 1136126
אשדר אגח ג 111.8 -0.23 45 1123884
כלכלית ים אגחיא 101.62 0.01 45 1980341
דורסל אגח ב 102.9 -0.25 41 1132711
או פי סי אגח א 112.1 -0.11 36 1141589
ירושליםהנפ נד10 105 0.1 32 1127414
כלכלית ים אגח ט 110.59 -0.02 22 1980234
הכשרת ישוב אג15 106.1 -0.05 11 6120158
שלמה נדלן אגח ב 109.76 2.11 11 1129436
כנפיים אגח ה 111 -0.05 7 5430095
אפקון החז אגח ג 108.5 0 4 5780093
הכשרת ישוב אג13 124.4 0 6120125
דור אלון אגח ג 100.33 0 1115245
דה לסר אגח ב 115.77 0 1118587
קרדן נדלן אגח ב 106.11 0 1133610
דורסל אגח ג 104.61 0 1139427
אזורים אגח 8 122 0 7150246
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
דה לסר אגח ד פידיון חלקי 16.67 19/04/2018 1132059
אמדיג''י אגח ב פידיון חלקי 1 19/04/2018 1140557
כלכלית ים אגחיג פידיון חלקי 3.19 19/04/2018 1980366
בזן אגח ז פידיון חלקי 33.33 26/03/2018 2590438
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.5 26/03/2018 2590461
בזן אגח ז ריבית 2.85 26/03/2018 2590438
בזן אגח ט ריבית 2.35 26/03/2018 2590461
כלכלית ים אגחיד ריבית 1.2 25/03/2018 1980390
כנפיים אגח ז ריבית 3.13 21/03/2018 5430137
ג''י.אף.אי אגח ב ריבית 2.88 21/03/2018 1140540
הכשרת ישוב אג17 פידיון חלקי 25 20/03/2018 6120182
ג'י.אף.אי אגח א פידיון חלקי 20 19/03/2018 1134915
קרדן נדלן אגח ב ריבית 2.45 19/03/2018 1133610
ג'י.אף.אי אגח א ריבית 3.88 19/03/2018 1134915
דלשה קפיטל אגחא ריבית 3.4 19/03/2018 1137306
דלשה קפיטל אגחב ריבית 2.3 19/03/2018 1137314
אינטרנט זהבאגחד ריבית 3 04/03/2018 1131614
אינטרנט זהבאגחג ריבית 2.22 26/02/2018 1120880
אינטרנט זהבאגחג פידיון חלקי 50 26/02/2018 1120880
קליין אגח א פידיון חלקי 6.82 18/02/2018 1136977
קליין אגח ב פידיון חלקי 5 18/02/2018 1140409
קליין אגח א ריבית 3.2 18/02/2018 1136977
ויקטורי אגח א ריבית 1.75 18/02/2018 1136126
קליין אגח ב ריבית 3.3 18/02/2018 1140409
דלשה קפיטל אגחג ריבית 3.4 18/02/2018 1141605
דה לסר אגח ג ריבית 2.7 08/02/2018 1127299
אמ.די.ג'י אגח א ריבית 4.45 04/02/2018 1136415
אמ.די.ג'י אגח א פידיון חלקי 10 04/02/2018 1136415
שלמה נדלן אגח ג פידיון חלקי 12.49 25/01/2018 1137439
שלמה נדלן אגח ג ריבית 2.17 25/01/2018 1137439
שלמה נדלן אגח ב ריבית 2.45 21/01/2018 1129436
נויטס ממון אגחב ריבית 4.23 21/01/2018 1141373
כנפיים אגח ה ריבית 4 21/01/2018 5430095
כנפיים אגח ה פידיון חלקי 17.35 21/01/2018 5430095
אפריקה נכס אגחה ריבית 2.95 03/01/2018 1122233
אלבר אגח יג ריבית 1.05 02/01/2018 1127588
אלבר אגח יג פידיון חלקי 16.67 02/01/2018 1127588
אזורים אגח 8 ריבית 2.75 31/12/2017 7150246
כלכלית ים אגח ו ריבית 5.35 31/12/2017 1980192
דור אלון אגח ה ריבית 2.28 26/12/2017 1136761
הכשרת ישוב אג19 ריבית 1 26/12/2017 6120208
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 25/12/2017 6120216
אלומיי אגח ב ריבית 1.72 25/12/2017 1140326
דורסל אגח ג ריבית 1.75 25/12/2017 1139427
כלכלית ים אגחטו ריבית 1.37 25/12/2017 1980416
אפריקה נכס אגחו ריבית 2.4 24/12/2017 1129550
אפריקה נכס אגחו פידיון חלקי 23.53 24/12/2017 1129550
אשדר אגח ג פידיון חלקי 25 20/12/2017 1123884
אשדר אגח ד פידיון חלקי 7.14 20/12/2017 1135607
אדגר אגח ז פידיון חלקי 33.33 20/12/2017 1820158
אשדר אגח ג ריבית 2.75 20/12/2017 1123884
אשדר אגח ד ריבית 2.1 20/12/2017 1135607
הכשרת ישוב אג16 ריבית 1.33 20/12/2017 6120166
הכשרת ישוב אג17 ריבית 1.25 20/12/2017 6120182
הכשרת ישוב אג18 ריבית 1.4 20/12/2017 6120190
אדגר אגח ז ריבית 2.8 20/12/2017 1820158
אדגר אגח ח ריבית 1.75 20/12/2017 1820174
אדגר אגח ט ריבית 2.33 20/12/2017 1820190
נויטס ממון אגחא ריבית 3.57 19/12/2017 1141365
אפקון החז אגח ג ריבית 2.85 19/12/2017 5780093
בזן אגח א ריבית 2.4 19/12/2017 2590255
בזן אגח ד ריבית 3 19/12/2017 2590362
בזן אגח ה ריבית 2.95 19/12/2017 2590388
בזן אגח ו ריבית 3.35 19/12/2017 2590396
אספן גרופ אגח ה ריבית 3.25 19/12/2017 3130275
אספן גרופ אגח ו ריבית 1.95 19/12/2017 3130291
אורון אגח א ריבית 1.95 19/12/2017 1135714
דורסל אגח ב ריבית 1.4 19/12/2017 1132711
אקסטל אגח ב ריבית 3.09 19/12/2017 1135367
אלומיי אגח א ריבית 2.3 19/12/2017 1130947
ירושליםהנפ נד10 ריבית 1.2 19/12/2017 1127414
אקסטל אגח א ריבית 2.45 19/12/2017 1132299
דורסל אגח ב פידיון חלקי 25 19/12/2017 1132711
אספן גרופ אגח ה פידיון חלקי 33.33 19/12/2017 3130275
אספן גרופ אגח ו פידיון חלקי 6 19/12/2017 3130291
אפקון החז אגח ג פידיון חלקי 16.66 19/12/2017 5780093
בזן אגח א פידיון חלקי 16.67 19/12/2017 2590255
בזן אגח ד פידיון חלקי 11.11 19/12/2017 2590362
אלומיי אגח א פידיון חלקי 14.29 19/12/2017 1130947
אלבר אגח טז פידיון חלקי 3.7 14/12/2017 1139823
אלבר אגח טז ריבית 0.56 14/12/2017 1139823
דור אלון אגח ו ריבית 1.88 26/11/2017 1140656
גלובל כנפ אגח ב ריבית 2.63 26/11/2017 1136969
גלובל כנפ אגח ב פידיון חלקי 4.55 26/11/2017 1136969
דה לסר אגח ב ריבית 3.2 23/11/2017 1118587
ירושליםהנ אגחיד ריבית 0.39 20/11/2017 1123587
כלכלית ים אגחיא ריבית 0.75 20/11/2017 1980341
הכשרת ישוב אג14 ריבית 1.29 20/11/2017 6120141
הכשרת ישוב אג15 ריבית 1.2 20/11/2017 6120158
כלכלית ים אגחיב ריבית 2.45 19/11/2017 1980358
גלובל כנפ אגח א ריבית 3.5 19/11/2017 1121482
אשדר אגח א ריבית 2.42 19/11/2017 1104330
דור אלון אגח ג ריבית 0.59 19/11/2017 1115245
גלובל כנפ אגח א פידיון חלקי 16.67 19/11/2017 1121482
אלבר אגח טו פידיון חלקי 4 09/11/2017 1138536
אלבר אגח טו ריבית 0.75 09/11/2017 1138536
דה לסר אגח ה ריבית 3.45 05/11/2017 1135664
אלבר אגח יד ריבית 0.82 05/11/2017 1132562
אלבר אגח יד פידיון חלקי 5.88 05/11/2017 1132562
כלכלית ים אגח ט ריבית 5 31/10/2017 1980234
הכשרת ישוב אג13 ריבית 2.65 22/10/2017 6120125
כלכלית ים אגחיג ריבית 2.5 19/10/2017 1980366
אמדיג''י אגח ב ריבית 2.16 19/10/2017 1140557
דה לסר אגח ד ריבית 1.25 19/10/2017 1132059
אפריקה נכס אגחז ריבית 1.85 19/10/2017 1132232
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד