מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49295.26 -0.11 2
AA+/Aa1 23402.25 -0.06 3
AA/Aa2 48966.05 -0.15 4
AA-/Aa3 66085.95 -0.21 5
A+/A1 43968.41 -0.2 6
A/A2 46864.01 -0.31 7
A-/A3 24953.06 -0.31 8
BBB+/Baa1 8846.83 -0.22 9
BBB/Baa2 6604.08 -0.38 10
BBB-/Baa3 1837.67 -0.45 11
BB+/Ba1-C 198.63 0 12
D/D 698.65 -0.48 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ארקו אגח ג 106.25 0.15 20379 3100245
שלמה נדלן אגח ג 105.49 -0.03 19535 1137439
דלשה קפיטל אגחג 102.02 -0.98 9553 1141605
קליין אגח ב 102 -0.24 6230 1140409
אפריקה נכס אגחז 108.09 -0.2 3779 1132232
כלכלית ים אגחטו 101.13 -0.25 3226 1980416
אדגר אגח ט 114.05 -0.26 2921 1820190
בזן אגח ה 114.02 -0.24 2663 2590388
דה לסר אגח ה 109.76 -0.7 2617 1135664
אקסטל אגח א 95.64 -0.69 2078 1132299
אקסטל אגח ב 92.55 -0.75 1756 1135367
דלשה קפיטל אגחב 100.92 -0.8 1732 1137314
אינטרנט זהבאגחד 109.56 -0.42 1618 1131614
בזן אגח ד 110.05 -0.28 1560 2590362
ג'י.אף.איי אגח א 111.45 -0.7 1458 1134915
אפריקה נכס אגחח 99.42 -0.45 1403 1142231
אלבר אגח טו 101.02 -0.11 1399 1138536
ג''י.אף.אי אגח ב 103.3 -0.67 1346 1140540
הלמןאלדובי אגחא 109.02 -0.7 1279 1133313
דה לסר אגח ד 98.08 -0.52 1260 1132059
נאויטס מימון אגח ב 102.59 0.01 1243 1141373
אלבר אגח יד 102.02 -0.22 1152 1132562
הכשרת ישוב אג20 106.51 -0.1 1105 6120216
אספן גרופ אגח ו 107.5 -0.3 1040 3130291
בזן אגח ו 97.41 -0.38 808 2590396
בזן אגח ט 95.61 -0.23 715 2590461
אוריין אגח ב 99.8 -0.13 706 1143379
אדגר אגח ח 105.32 -0.38 567 1820174
דור אלון אגח ה 107.53 -0.33 490 1136761
אפריקה נכס אגחו 106.95 0.13 489 1129550
בזן אגח א 123.73 -0.12 444 2590255
אמדיג''י אגח ג 103.84 -0.6 442 1142504
הכשרת ישוב אג17 105.98 -0.18 437 6120182
כלכלית ים אגחיד 104.7 -0.68 369 1980390
אשדר אגח ד 106.56 -0.27 345 1135607
הכשרת ישוב אג18 107.19 -0.48 318 6120190
בזן אגח ז 128.59 -0.09 315 2590438
אלבר אגח טז 102.09 -0.45 293 1139823
דלשה קפיטל אגחא 106.53 -0.01 268 1137306
אגוד הנפ נדחה כ 5342508 -0.2 267 1139153
כלכלית ים אגחיב 111.71 -0.14 254 1980358
נאויטס מימון אגח א 104.59 -0.11 214 1141365
אשדר אגח א 127.11 -0.21 211 1104330
הכשרת ישוב אג13 122.5 -0.07 206 6120125
אספן גרופ אגח ז 100.53 -0.51 200 3130333
או פי סי אגח א 110.1 -0.42 196 1141589
כנפיים אגח ז 111.94 -0.53 179 5430137
כלכלית ים אגחיג 110.14 -0.31 173 1980366
דור אלון אגח ו 102.9 -0.08 169 1140656
דה לסר אגח ג 106.1 0 148 1127299
אדגר אגח ז 112.3 0.01 147 1820158
הכשרת ישוב אג22 101.73 0.06 142 6120240
גלובל כנפ אגח ב 92.42 -0.12 140 1136969
הכשרת ישוב אג19 105.37 -0.18 137 6120208
הכשרת ישוב אג21 98.54 -0.35 114 6120224
אפריקה נכס אגחה 109.43 -0.25 112 1122233
קרדן נדלן אגח ב 106.47 -0.01 111 1133610
הכשרת ישוב אג16 107.39 -0.15 108 6120166
אמדיג''י אגח ב 101.58 -0.62 101 1140557
הכשרת ישוב אג15 104.43 -0.11 79 6120158
אינטרנט זהבאגחג 108.81 -0.06 49 1120880
אפקון החז אגח ג 106.94 -0.01 35 5780093
ירושליםהנפ נד10 105.48 -0.02 32 1127414
אלבר אגח יג 102.81 0.02 31 1127588
אורון אגח א 103.71 -0.07 30 1135714
ויקטורי אגח א 103.68 0.02 17 1136126
כלכלית ים אגחיא 100.48 -0.12 10 1980341
אגוד הנ נדחה כא 5189999 0 1141878
הכשרת ישוב אג14 101 0 6120141
קליין אגח א 108.78 0 1136977
דורסל אגח ג 103.92 0 1139427
שלמה נדלן אגח ב 105.14 0 1129436
ירושליםהנ אגחיד 100.59 0 1123587
אשדר אגח ג 112.15 0 1123884
דה לסר אגח ב 113.39 0 1118587
דורסל אגח ב 102.97 0 1132711
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ירושליםהנ אגחיד פידיון חלקי 33.33 21/08/2018 1123587
ויקטורי אגח א פידיון חלקי 16.67 20/08/2018 1136126
דה לסר אגח ג פידיון חלקי 21.43 09/08/2018 1127299
דה לסר אגח ג ריבית 2.7 09/08/2018 1127299
שלמה נדלן אגח ג ריבית 2.17 25/07/2018 1137439
שלמה נדלן אגח ב ריבית 2.45 19/07/2018 1129436
נאויטס מימון אגח ב ריבית 3.88 19/07/2018 1141373
שלמה נדלן אגח ב פידיון חלקי 33.33 19/07/2018 1129436
אפריקה נכס אגחה פידיון חלקי 66.67 03/07/2018 1122233
אפריקה נכס אגחה ריבית 2.95 03/07/2018 1122233
דור אלון אגח ה ריבית 2.28 25/06/2018 1136761
אוריין אגח ב ריבית 1.21 25/06/2018 1143379
דור אלון אגח ה פידיון חלקי 16.66 25/06/2018 1136761
או פי סי אגח א פידיון חלקי 3.5 24/06/2018 1141589
ארקו אגח ג פידיון חלקי 10.53 24/06/2018 3100245
או פי סי אגח א ריבית 5.1 24/06/2018 1141589
כלכלית ים אגחטו ריבית 1.3 24/06/2018 1980416
ארקו אגח ג ריבית 2.42 24/06/2018 3100245
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 24/06/2018 6120216
אספן גרופ אגח ז ריבית 1.7 24/06/2018 3130333
דורסל אגח ג ריבית 1.75 24/06/2018 1139427
אפריקה נכס אגחו ריבית 2.4 24/06/2018 1129550
אקסטל אגח א ריבית 2.45 19/06/2018 1132299
ירושליםהנפ נד10 ריבית 1.2 19/06/2018 1127414
אשדר אגח ג ריבית 2.75 19/06/2018 1123884
אשדר אגח ד ריבית 2.1 19/06/2018 1135607
אדגר אגח ז ריבית 2.8 19/06/2018 1820158
אדגר אגח ח ריבית 1.75 19/06/2018 1820174
אדגר אגח ט ריבית 2.33 19/06/2018 1820190
הכשרת ישוב אג16 פידיון חלקי 33.33 19/06/2018 6120166
אשדר אגח ד פידיון חלקי 7.69 19/06/2018 1135607
אורון אגח א פידיון חלקי 25 18/06/2018 1135714
אפקון החז אגח ג פידיון חלקי 20 18/06/2018 5780093
בזן אגח א פידיון חלקי 20 18/06/2018 2590255
נאויטס מימון אגח א ריבית 3.88 18/06/2018 1141365
אספן גרופ אגח ו ריבית 1.95 18/06/2018 3130291
בזן אגח א ריבית 2.4 18/06/2018 2590255
בזן אגח ד ריבית 3 18/06/2018 2590362
בזן אגח ה ריבית 2.95 18/06/2018 2590388
בזן אגח ו ריבית 3.35 18/06/2018 2590396
אפקון החז אגח ג ריבית 2.85 18/06/2018 5780093
אורון אגח א ריבית 1.95 18/06/2018 1135714
אקסטל אגח ב ריבית 3.13 18/06/2018 1135367
דורסל אגח ב ריבית 1.4 18/06/2018 1132711
דור אלון אגח ו ריבית 1.48 27/05/2018 1140656
גלובל כנפ אגח ב ריבית 2.63 27/05/2018 1136969
גלובל כנפ אגח ב פידיון חלקי 4.76 27/05/2018 1136969
דה לסר אגח ב ריבית 3.2 24/05/2018 1118587
דה לסר אגח ב פידיון חלקי 50 24/05/2018 1118587
אשדר אגח א פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 1104330
כלכלית ים אגחיב ריבית 2.2 21/05/2018 1980358
אשדר אגח א ריבית 2.42 21/05/2018 1104330
כלכלית ים אגחיב פידיון חלקי 11.11 21/05/2018 1980358
הכשרת ישוב אג15 פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 6120158
אלבר אגח טו פידיון חלקי 4.35 10/05/2018 1138536
אלבר אגח טו ריבית 0.75 10/05/2018 1138536
אלבר אגח יד ריבית 0.82 04/05/2018 1132562
אלבר אגח יד פידיון חלקי 6.67 04/05/2018 1132562
דה לסר אגח ה ריבית 3.45 03/05/2018 1135664
הכשרת ישוב אג13 ריבית 2.65 02/05/2018 6120125
אמדיג''י אגח ג ריבית 2.05 22/04/2018 1142504
כלכלית ים אגחיג ריבית 2.5 22/04/2018 1980366
אמדיג''י אגח ב ריבית 1.88 22/04/2018 1140557
דה לסר אגח ד ריבית 1.25 22/04/2018 1132059
אפריקה נכס אגחז ריבית 1.85 22/04/2018 1132232
אמדיג''י אגח ב פידיון חלקי 1 22/04/2018 1140557
כלכלית ים אגחיג פידיון חלקי 3.19 22/04/2018 1980366
דה לסר אגח ד פידיון חלקי 16.67 22/04/2018 1132059
אפריקה נכס אגחח ריבית 1.11 10/04/2018 1142231
אלבר אגח יג ריבית 1.05 01/04/2018 1127588
אלבר אגח יג פידיון חלקי 20.01 01/04/2018 1127588
בזן אגח ז פידיון חלקי 33.33 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.5 25/03/2018 2590461
כלכלית ים אגחיד ריבית 1.2 25/03/2018 1980390
בזן אגח ז ריבית 2.85 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט ריבית 2.35 25/03/2018 2590461
הכשרת ישוב אג19 ריבית 1 25/03/2018 6120208
הכשרת ישוב אג21 ריבית 0.45 25/03/2018 6120224
הכשרת ישוב אג22 ריבית 0.64 25/03/2018 6120240
ג''י.אף.אי אגח ב ריבית 2.88 21/03/2018 1140540
כנפיים אגח ז ריבית 3.13 20/03/2018 5430137
הכשרת ישוב אג16 ריבית 1.33 19/03/2018 6120166
הכשרת ישוב אג17 ריבית 1.25 19/03/2018 6120182
הכשרת ישוב אג18 ריבית 1.4 19/03/2018 6120190
דלשה קפיטל אגחא ריבית 3.4 19/03/2018 1137306
דלשה קפיטל אגחב ריבית 2.3 19/03/2018 1137314
קרדן נדלן אגח ב ריבית 2.45 19/03/2018 1133610
ג'י.אף.איי אגח א ריבית 3.88 19/03/2018 1134915
הכשרת ישוב אג17 פידיון חלקי 25 19/03/2018 6120182
אלבר אגח טז פידיון חלקי 3.84 14/03/2018 1139823
אלבר אגח טז ריבית 0.56 14/03/2018 1139823
אינטרנט זהבאגחד ריבית 3 04/03/2018 1131614
אינטרנט זהבאגחג ריבית 2.22 26/02/2018 1120880
אינטרנט זהבאגחג פידיון חלקי 50 26/02/2018 1120880
הכשרת ישוב אג14 ריבית 1.29 18/02/2018 6120141
הכשרת ישוב אג15 ריבית 1.2 18/02/2018 6120158
דלשה קפיטל אגחג ריבית 3.4 18/02/2018 1141605
כלכלית ים אגחיא ריבית 0.75 18/02/2018 1980341
ירושליםהנ אגחיד ריבית 0.39 18/02/2018 1123587
קליין אגח ב ריבית 3.3 18/02/2018 1140409
קליין אגח א ריבית 3.2 18/02/2018 1136977
ויקטורי אגח א ריבית 1.75 18/02/2018 1136126
קליין אגח ב פידיון חלקי 5 18/02/2018 1140409
קליין אגח א פידיון חלקי 6.82 18/02/2018 1136977
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד