מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 44507.35 -0.02 2
AA+/Aa1 29575.21 -0.06 3
AA/Aa2 40666.19 -0.02 4
AA-/Aa3 58987.14 -0.08 5
A+/A1 37758.64 -0.02 6
A/A2 44207.24 -0.04 7
A-/A3 19359.99 -0.05 8
BBB+/Baa1 4322.76 -0.09 9
BBB/Baa2 5447.14 -0.04 10
BBB-/Baa3 1636 -0.14 11
BB+/Ba1-C 1223.68 -0.35 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אינטרנט זהבאגחד 102 -1.5 2702 1131614
אלבר אגח טו 101.4 0.1 2111 1138536
בזן אגח ו 102.65 0.05 583 2590396
בזן אגח ט 99.72 0.04 535 2590461
דלשה קפיטל אגחב 102 0 535 1137314
אינטרנט זהבאגחג 107.08 -0.6 524 1120880
בזן אגח ה 117.49 0 475 2590388
הכשרת ישוב אג13 124.8 -0.13 464 6120125
אספן גרופ אגח ו 106.15 -0.04 455 3130291
הכשרת ישוב אג20 104.5 -0.15 399 6120216
כלכלית ים אגחטו 101.69 -0.02 374 1980416
דלשה קפיטל אגחג 98.85 -0.51 343 1141605
אלבר אגח יד 102.73 0.07 326 1132562
דה לסר אגח ה 107.27 0 318 1135664
דלשה קפיטל אגחא 103.69 -0.1 295 1137306
אפריקה נכס אגחה 111.26 0.06 278 1122233
דה לסר אגח ד 95.48 0.1 270 1132059
בזן אגח ד 111.85 -0.07 235 2590362
דה לסר אגח ג 106.13 1.06 208 1127299
דור אלון אגח ו 105.46 -0.07 195 1140656
ג'י.אף.אי אגח א 110.49 -0.12 192 1134915
אדגר אגח ט 112.78 -0.1 188 1820190
אמ.די.ג'י אגח א 110.34 -0.07 185 1136415
ג''י.אף.אי אגח ב 101.92 -0.32 166 1140540
כלכלית ים אגח ו 125.23 0.17 140 1980192
דור אלון אגח ה 110.05 -0.07 127 1136761
שלמה נדלן אגח ב 106 -0.03 126 1129436
כלכלית ים אגחיד 104.7 -0.26 124 1980390
נויטס ממון אגחב 99.5 0.01 123 1141373
אגוד הנפ נדחה כ 5370001 0.15 108 1139153
אלומיי אגח א 107.9 0.01 100 1130947
אשדר אגח ד 108.19 0.04 91 1135607
קליין אגח ב 99.05 0.2 71 1140409
אמדיג''י אגח ב 101.4 -0.21 68 1140557
בזן אגח א 123.73 -0.06 67 2590255
קליין אגח א 103.51 0.15 57 1136977
אספן גרופ אגח ה 107.52 -0.05 52 3130275
הלמןאלדובי אגחא 112.63 -0.05 50 1133313
אלבר אגח יג 103.09 0 46 1127588
כלכלית ים אגחיב 111.92 0.11 45 1980358
אדגר אגח ח 105.69 0.12 44 1820174
אלבר אגח טז 101.1 -0.02 41 1139823
הכשרת ישוב אג19 105.84 -0.14 35 6120208
אפריקה נכס אגחז 107.65 0.09 34 1132232
נויטס ממון אגחא 99.2 0 29 1141365
הכשרת ישוב אג17 107.25 0.22 29 6120182
שלמה נדלן אגח ג 106.98 0.19 27 1137439
דורסל אגח ב 102.5 0.1 16 1132711
הכשרת ישוב אג18 108.98 0.02 16 6120190
הכשרת ישוב אג15 105.94 0.03 14 6120158
אשדר אגח א 128.29 0.07 13 1104330
גלובל כנפ אגח א 109.5 0.27 11 1121482
כנפיים אגח ז 114.3 -0.04 11 5430137
או פי סי אגח א 108.01 -0.71 11 1141589
כלכלית ים אגחיג 111.39 -0.07 11 1980366
כלכלית ים אגח ט 110.04 0.15 10 1980234
אורון אגח א 105.09 0.05 10 1135714
ירושליםהנפ נד10 104.88 0 4 1127414
גלובל כנפ אגח ב 100.67 0.29 0 1136969
ויקטורי אגח א 104.74 0 1136126
קרדן נדלן אגח ב 106.76 0 1133610
אלומיי אגח ב 103.63 0 1140326
דורסל אגח ג 103.97 0 1139427
ירושליםהנ אגחיד 100.96 0 1123587
אשדר אגח ג 111.1 0 1123884
דור אלון אגח ג 100.19 0 1115245
דה לסר אגח ב 114.32 0 1118587
אפריקה נכס אגחו 105.94 0 1129550
כלכלית ים אגחיא 101.53 0 1980341
אדגר אגח ז 111.53 0 1820158
אפקון החז אגח ג 108.48 0 5780093
הכשרת ישוב אג12 122.43 0 6120117
כנפיים אגח ה 110.81 0 5430095
הכשרת ישוב אג16 108.72 0 6120166
הכשרת ישוב אג14 101.94 0 6120141
בזן אגח ז 130.48 0 2590438
אזורים אגח 8 121.57 0 7150246
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
דלשה קפיטל אגחג ריבית 3.4 18/02/2018 1141605
קליין אגח ב פידון חלקי 5 18/02/2018 1140409
דה לסר אגח ג ריבית 2.7 08/02/2018 1127299
אמ.די.ג'י אגח א ריבית 4.45 04/02/2018 1136415
אמ.די.ג'י אגח א פידון חלקי 10 04/02/2018 1136415
שלמה נדלן אגח ג פידון חלקי 12.49 25/01/2018 1137439
שלמה נדלן אגח ג ריבית 2.17 25/01/2018 1137439
שלמה נדלן אגח ב ריבית 2.45 21/01/2018 1129436
נויטס ממון אגחב ריבית 4.23 21/01/2018 1141373
כנפיים אגח ה ריבית 4 21/01/2018 5430095
כנפיים אגח ה פידון חלקי 17.35 21/01/2018 5430095
אפריקה נכס אגחה ריבית 2.95 03/01/2018 1122233
כלכלית ים אגח ו ריבית 5.35 31/12/2017 1980192
אזורים אגח 8 ריבית 2.75 31/12/2017 7150246
דור אלון אגח ה ריבית 2.28 26/12/2017 1136761
דורסל אגח ג ריבית 1.75 25/12/2017 1139427
אלומיי אגח ב ריבית 1.72 25/12/2017 1140326
כלכלית ים אגחטו ריבית 1.37 25/12/2017 1980416
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 25/12/2017 6120216
אפריקה נכס אגחו פידון חלקי 23.53 24/12/2017 1129550
אפריקה נכס אגחו ריבית 2.4 24/12/2017 1129550
אשדר אגח ג ריבית 2.75 20/12/2017 1123884
אשדר אגח ד ריבית 2.1 20/12/2017 1135607
אדגר אגח ז ריבית 2.8 20/12/2017 1820158
אדגר אגח ח ריבית 1.75 20/12/2017 1820174
אדגר אגח ט ריבית 2.33 20/12/2017 1820190
אשדר אגח ג פידון חלקי 25 20/12/2017 1123884
אשדר אגח ד פידון חלקי 7.14 20/12/2017 1135607
אדגר אגח ז פידון חלקי 33.33 20/12/2017 1820158
בזן אגח א פידון חלקי 16.67 19/12/2017 2590255
בזן אגח ד פידון חלקי 11.11 19/12/2017 2590362
אספן גרופ אגח ה פידון חלקי 33.33 19/12/2017 3130275
אספן גרופ אגח ו פידון חלקי 6 19/12/2017 3130291
אפקון החז אגח ג פידון חלקי 16.66 19/12/2017 5780093
דורסל אגח ב פידון חלקי 25 19/12/2017 1132711
אלומיי אגח א פידון חלקי 14.29 19/12/2017 1130947
נויטס ממון אגחא ריבית 3.57 19/12/2017 1141365
בזן אגח א ריבית 2.4 19/12/2017 2590255
בזן אגח ד ריבית 3 19/12/2017 2590362
בזן אגח ה ריבית 2.95 19/12/2017 2590388
בזן אגח ו ריבית 3.35 19/12/2017 2590396
אספן גרופ אגח ה ריבית 3.25 19/12/2017 3130275
אספן גרופ אגח ו ריבית 1.95 19/12/2017 3130291
אפקון החז אגח ג ריבית 2.85 19/12/2017 5780093
אורון אגח א ריבית 1.95 19/12/2017 1135714
דורסל אגח ב ריבית 1.4 19/12/2017 1132711
אלומיי אגח א ריבית 2.3 19/12/2017 1130947
ירושליםהנפ נד10 ריבית 1.2 19/12/2017 1127414
אלבר אגח טז פידון חלקי 3.7 15/12/2017 1139823
גלובל כנפ אגח ב פידון חלקי 4.55 26/11/2017 1136969
גלובל כנפ אגח ב ריבית 2.63 26/11/2017 1136969
דור אלון אגח ו ריבית 1.88 26/11/2017 1140656
דה לסר אגח ב ריבית 3.2 23/11/2017 1118587
אשדר אגח א ריבית 2.42 19/11/2017 1104330
גלובל כנפ אגח א ריבית 3.5 19/11/2017 1121482
כלכלית ים אגחיב ריבית 2.45 19/11/2017 1980358
גלובל כנפ אגח א פידון חלקי 16.67 19/11/2017 1121482
אלבר אגח טו פידון חלקי 4 09/11/2017 1138536
אלבר אגח טו ריבית 0.75 09/11/2017 1138536
דה לסר אגח ה ריבית 3.45 05/11/2017 1135664
אלבר אגח יד ריבית 0.82 05/11/2017 1132562
אלבר אגח יד פידון חלקי 5.88 05/11/2017 1132562
כלכלית ים אגח ט ריבית 5 31/10/2017 1980234
הכשרת ישוב אג13 ריבית 2.65 22/10/2017 6120125
כלכלית ים אגחיג ריבית 2.5 19/10/2017 1980366
אמדיג''י אגח ב ריבית 2.16 19/10/2017 1140557
דה לסר אגח ד ריבית 1.25 19/10/2017 1132059
אפריקה נכס אגחז ריבית 1.85 19/10/2017 1132232
אלבר אגח יג ריבית 1.05 01/10/2017 1127588
אלבר אגח יג פידון חלקי 14.29 01/10/2017 1127588
בזן אגח ט ריבית 2.01 25/09/2017 2590461
הכשרת ישוב אג19 ריבית 1 24/09/2017 6120208
ג''י.אף.אי אגח ב ריבית 2.84 24/09/2017 1140540
כלכלית ים אגחיד ריבית 1.2 24/09/2017 1980390
בזן אגח ז ריבית 2.85 24/09/2017 2590438
כנפיים אגח ז ריבית 3.13 19/09/2017 5430137
הלמןאלדובי אגחא ריבית 5.1 19/09/2017 1133313
הלמןאלדובי אגחא פידון חלקי 12.5 19/09/2017 1133313
כנפיים אגח ז פידון חלקי 12.5 19/09/2017 5430137
קרדן נדלן אגח ב פידון חלקי 25 18/09/2017 1133610
דלשה קפיטל אגחא פידון חלקי 5 18/09/2017 1137306
דלשה קפיטל אגחב פידון חלקי 5 18/09/2017 1137314
קרדן נדלן אגח ב ריבית 2.45 18/09/2017 1133610
ג'י.אף.אי אגח א ריבית 3.88 18/09/2017 1134915
דלשה קפיטל אגחא ריבית 3.4 18/09/2017 1137306
דלשה קפיטל אגחב ריבית 2.3 18/09/2017 1137314
הכשרת ישוב אג16 ריבית 1.33 18/09/2017 6120166
הכשרת ישוב אג17 ריבית 1.25 18/09/2017 6120182
הכשרת ישוב אג18 ריבית 1.4 18/09/2017 6120190
אלבר אגח טז ריבית 0.56 14/09/2017 1139823
הכשרת ישוב אג12 ריבית 2.63 08/09/2017 6120117
אגוד הנפ נדחה כ ריבית 2.85 05/09/2017 1139153
אינטרנט זהבאגחד ריבית 3 03/09/2017 1131614
אינטרנט זהבאגחג ריבית 2.22 29/08/2017 1120880
דור אלון אגח ג ריבית 0.59 20/08/2017 1115245
ירושליםהנ אגחיד ריבית 0.39 20/08/2017 1123587
קליין אגח א ריבית 3.2 20/08/2017 1136977
ויקטורי אגח א ריבית 1.75 20/08/2017 1136126
הכשרת ישוב אג14 ריבית 1.29 20/08/2017 6120141
הכשרת ישוב אג15 ריבית 1.2 20/08/2017 6120158
קליין אגח ב ריבית 2.91 20/08/2017 1140409
כלכלית ים אגחיא ריבית 0.88 20/08/2017 1980341
קליין אגח א פידון חלקי 6.38 20/08/2017 1136977
ויקטורי אגח א פידון חלקי 14.29 20/08/2017 1136126
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד