מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49258.9 -0.02 2
AA+/Aa1 22331.14 -0.05 3
AA/Aa2 49547.97 -0.02 4
AA-/Aa3 61236.7 -0.01 5
A+/A1 45123.51 0.01 6
A/A2 46332.72 0.01 7
A-/A3 24881.24 0.03 8
BBB+/Baa1 8643.2 0.02 9
BBB/Baa2 6580.9 -0.27 10
BBB-/Baa3 1858.96 -0.01 11
BB+/Ba1-C 1375.71 -0.01 12
D/D 100.72 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קליין אגח א 108.72 0.3 47092 1136977
גלובל כנפ אגח ב 93.92 -0.01 13070 1136969
דה לסר אגח ד 95.86 -0.27 6636 1132059
אדגר אגח ט 117.95 0.07 5507 1820190
אמ.די.ג'י אגח א 116.44 -0.23 4618 1136415
דה לסר אגח ה 106.67 0.03 4582 1135664
כנפיים אגח ה 111.92 -0.44 4452 5430095
אפריקה נכס אגחז 108.38 0.03 4189 1132232
הכשרת ישוב אג21 99.49 0.22 2971 6120224
אינטרנט זהבאגחד 104.81 -0.34 2541 1131614
נאויטס מימון אגח ב 100.44 1.46 2224 1141373
אקסטל אגח א 91.96 0.23 1847 1132299
אפריקה נכס אגחח 99.73 -0.06 1846 1142231
אקסטל אגח ב 87.7 0.13 1763 1135367
קליין אגח ב 102.29 0.31 1748 1140409
בזן אגח ט 98.99 0 1719 2590461
אדגר אגח ז 112.54 0.04 1653 1820158
אספן גרופ אגח ז 100.02 0.02 1484 3130333
בזן אגח ו 103.03 0 1437 2590396
ג'י.אף.אי אגח א 109.36 -0.01 1360 1134915
אספן גרופ אגח ו 109.34 -0.17 1150 3130291
כנפיים אגח ז 112.07 -0.67 1149 5430137
אלבר אגח יג 103.63 -0.04 1143 1127588
אלבר אגח טו 102.01 0.04 1092 1138536
בזן אגח ה 118.3 0.19 896 2590388
אמדיג''י אגח ב 101.9 0.39 882 1140557
נאויטס מימון אגח א 100.06 1 856 1141365
אלבר אגח טז 103.22 -0.02 600 1139823
ג''י.אף.אי אגח ב 101.68 -0.06 592 1140540
אדגר אגח ח 107.62 -0.06 582 1820174
אלבר אגח יד 102.88 0.09 538 1132562
הכשרת ישוב אג17 107.04 -0.01 529 6120182
דלשה קפיטל אגחב 101.7 0.29 507 1137314
דור אלון אגח ה 110.47 -0.05 483 1136761
בזן אגח א 124.92 -0.06 483 2590255
הכשרת ישוב אג20 109.36 -0.11 481 6120216
כלכלית ים אגחטו 103.51 -0.04 438 1980416
אשדר אגח א 126.66 0.12 428 1104330
אספן גרופ אגח ה 108.6 -0.04 408 3130275
אשדר אגח ד 108.41 0.06 399 1135607
כלכלית ים אגחיד 106.42 -0.06 394 1980390
דה לסר אגח ג 110.58 -0.09 350 1127299
הכשרת ישוב אג18 109.26 -0.03 329 6120190
דורסל אגח ג 104.78 0.08 303 1139427
ירושליםהנפ נד10 106.35 -0.08 287 1127414
אגוד הנ נדחה כא 5152798 -0.06 258 1141878
אפריקה נכס אגחה 112.19 0.2 248 1122233
אורון אגח א 105.49 0.11 239 1135714
כלכלית ים אגחיב 111.96 -0.08 238 1980358
בזן אגח ד 112.6 0.07 208 2590362
כלכלית ים אגח ו 126.15 -0.06 201 1980192
שלמה נדלן אגח ג 108.86 0.06 163 1137439
הלמןאלדובי אגחא 109.64 -0.35 162 1133313
אינטרנט זהבאגחג 109.23 0.03 131 1120880
כלכלית ים אגחיג 110.16 0.02 122 1980366
ירושליםהנ אגחיד 101.01 -0.03 119 1123587
אפקון החז אגח ג 108.5 0.04 116 5780093
קרדן נדלן אגח ב 106.39 0.51 109 1133610
בזן אגח ז 128.59 -0.3 96 2590438
דור אלון אגח ו 103.39 -0.1 92 1140656
דה לסר אגח ב 112.97 0.14 78 1118587
ויקטורי אגח א 106.23 0 73 1136126
או פי סי אגח א 111.16 0.07 72 1141589
כלכלית ים אגחיא 100.9 0.03 68 1980341
הכשרת ישוב אג15 104.76 -0.04 66 6120158
הכשרת ישוב אג19 106.39 -0.15 59 6120208
אפריקה נכס אגחו 107.7 0.07 54 1129550
הכשרת ישוב אג16 108.27 0.06 43 6120166
דורסל אגח ב 103.06 -0.01 42 1132711
גלובל כנפ אגח א 107.7 -0.01 30 1121482
הכשרת ישוב אג13 122.12 0.02 23 6120125
דלשה קפיטל אגחא 104.16 0.15 22 1137306
אשדר אגח ג 112.03 0.01 17 1123884
דלשה קפיטל אגחג 103.23 0 1 1141605
הכשרת ישוב אג14 101.1 0 6120141
שלמה נדלן אגח ב 107.45 0 1129436
אגוד הנפ נדחה כ 5329200 0 1139153
אזורים אגח 8 122.53 0 7150246
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
גלובל כנפ אגח ב ריבית 2.63 27/05/2018 1136969
דור אלון אגח ו ריבית 1.48 27/05/2018 1140656
גלובל כנפ אגח ב פידיון חלקי 4.76 27/05/2018 1136969
דה לסר אגח ב פידיון חלקי 50 24/05/2018 1118587
דה לסר אגח ב ריבית 3.2 24/05/2018 1118587
גלובל כנפ אגח א ריבית 3.5 21/05/2018 1121482
אשדר אגח א ריבית 2.42 21/05/2018 1104330
כלכלית ים אגחיב ריבית 2.2 21/05/2018 1980358
גלובל כנפ אגח א פידיון חלקי 20 21/05/2018 1121482
אשדר אגח א פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 1104330
כלכלית ים אגחיב פידיון חלקי 11.11 21/05/2018 1980358
הכשרת ישוב אג15 פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 6120158
דה לסר אגח ה ריבית 3.45 03/05/2018 1135664
הכשרת ישוב אג13 ריבית 2.65 02/05/2018 6120125
כלכלית ים אגחיג ריבית 2.5 22/04/2018 1980366
אמדיג''י אגח ב ריבית 1.88 22/04/2018 1140557
דה לסר אגח ד ריבית 1.25 22/04/2018 1132059
אפריקה נכס אגחז ריבית 1.85 22/04/2018 1132232
אמדיג''י אגח ב פידיון חלקי 1 22/04/2018 1140557
כלכלית ים אגחיג פידיון חלקי 3.19 22/04/2018 1980366
דה לסר אגח ד פידיון חלקי 16.67 22/04/2018 1132059
אפריקה נכס אגחח ריבית 1.11 10/04/2018 1142231
כלכלית ים אגחיד ריבית 1.2 25/03/2018 1980390
בזן אגח ז ריבית 2.85 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט ריבית 2.35 25/03/2018 2590461
בזן אגח ז פידיון חלקי 33.33 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.5 25/03/2018 2590461
ג''י.אף.אי אגח ב ריבית 2.88 21/03/2018 1140540
כנפיים אגח ז ריבית 3.13 20/03/2018 5430137
הכשרת ישוב אג17 פידיון חלקי 25 20/03/2018 6120182
קרדן נדלן אגח ב ריבית 2.45 19/03/2018 1133610
דלשה קפיטל אגחא ריבית 3.4 19/03/2018 1137306
דלשה קפיטל אגחב ריבית 2.3 19/03/2018 1137314
אינטרנט זהבאגחד ריבית 3 04/03/2018 1131614
אינטרנט זהבאגחג ריבית 2.22 26/02/2018 1120880
אינטרנט זהבאגחג פידיון חלקי 50 26/02/2018 1120880
קליין אגח א פידיון חלקי 6.82 18/02/2018 1136977
קליין אגח ב פידיון חלקי 5 18/02/2018 1140409
ירושליםהנ אגחיד ריבית 0.39 18/02/2018 1123587
ויקטורי אגח א ריבית 1.75 18/02/2018 1136126
קליין אגח א ריבית 3.2 18/02/2018 1136977
קליין אגח ב ריבית 3.3 18/02/2018 1140409
הכשרת ישוב אג14 ריבית 1.29 18/02/2018 6120141
הכשרת ישוב אג15 ריבית 1.2 18/02/2018 6120158
דלשה קפיטל אגחג ריבית 3.4 18/02/2018 1141605
כלכלית ים אגחיא ריבית 0.75 18/02/2018 1980341
אלבר אגח טו ריבית 0.75 11/02/2018 1138536
אלבר אגח טו פידיון חלקי 4.17 11/02/2018 1138536
דה לסר אגח ג ריבית 2.7 08/02/2018 1127299
אלבר אגח יד ריבית 0.82 04/02/2018 1132562
אמ.די.ג'י אגח א ריבית 4.45 04/02/2018 1136415
אלבר אגח יד פידיון חלקי 6.25 04/02/2018 1132562
אמ.די.ג'י אגח א פידיון חלקי 10 04/02/2018 1136415
שלמה נדלן אגח ג פידיון חלקי 12.49 25/01/2018 1137439
שלמה נדלן אגח ג ריבית 2.17 25/01/2018 1137439
שלמה נדלן אגח ב ריבית 2.45 21/01/2018 1129436
נאויטס מימון אגח ב ריבית 4.23 21/01/2018 1141373
כנפיים אגח ה ריבית 4 21/01/2018 5430095
כנפיים אגח ה פידיון חלקי 17.35 21/01/2018 5430095
אפריקה נכס אגחה ריבית 2.95 03/01/2018 1122233
אלבר אגח יג ריבית 1.05 01/01/2018 1127588
אלבר אגח יג פידיון חלקי 16.67 01/01/2018 1127588
אזורים אגח 8 ריבית 2.75 31/12/2017 7150246
כלכלית ים אגח ו ריבית 5.35 31/12/2017 1980192
אספן גרופ אגח ה ריבית 8.06 31/12/2017 3130275
דור אלון אגח ה ריבית 2.28 26/12/2017 1136761
דורסל אגח ג ריבית 1.75 25/12/2017 1139427
אספן גרופ אגח ז ריבית 0.6 25/12/2017 3130333
כלכלית ים אגחטו ריבית 1.37 25/12/2017 1980416
הכשרת ישוב אג19 ריבית 1 25/12/2017 6120208
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 25/12/2017 6120216
הכשרת ישוב אג21 ריבית 0.26 25/12/2017 6120224
אפריקה נכס אגחו פידיון חלקי 23.53 24/12/2017 1129550
אפריקה נכס אגחו ריבית 2.4 24/12/2017 1129550
אשדר אגח ג ריבית 2.75 20/12/2017 1123884
אשדר אגח ד ריבית 2.1 20/12/2017 1135607
אדגר אגח ז ריבית 2.8 20/12/2017 1820158
אדגר אגח ח ריבית 1.75 20/12/2017 1820174
אדגר אגח ט ריבית 2.33 20/12/2017 1820190
אשדר אגח ד פידיון חלקי 7.14 20/12/2017 1135607
אשדר אגח ג פידיון חלקי 25 20/12/2017 1123884
אדגר אגח ז פידיון חלקי 33.33 20/12/2017 1820158
אספן גרופ אגח ו פידיון חלקי 6 19/12/2017 3130291
אפקון החז אגח ג פידיון חלקי 16.66 19/12/2017 5780093
בזן אגח א פידיון חלקי 16.67 19/12/2017 2590255
בזן אגח ד פידיון חלקי 11.11 19/12/2017 2590362
דורסל אגח ב פידיון חלקי 25 19/12/2017 1132711
נאויטס מימון אגח א ריבית 3.57 19/12/2017 1141365
בזן אגח א ריבית 2.4 19/12/2017 2590255
בזן אגח ד ריבית 3 19/12/2017 2590362
בזן אגח ה ריבית 2.95 19/12/2017 2590388
בזן אגח ו ריבית 3.35 19/12/2017 2590396
אפקון החז אגח ג ריבית 2.85 19/12/2017 5780093
הכשרת ישוב אג16 ריבית 1.33 19/12/2017 6120166
הכשרת ישוב אג17 ריבית 1.25 19/12/2017 6120182
הכשרת ישוב אג18 ריבית 1.4 19/12/2017 6120190
אספן גרופ אגח ו ריבית 1.95 19/12/2017 3130291
אורון אגח א ריבית 1.95 19/12/2017 1135714
אקסטל אגח ב ריבית 3.09 19/12/2017 1135367
ירושליםהנפ נד10 ריבית 1.2 19/12/2017 1127414
דורסל אגח ב ריבית 1.4 19/12/2017 1132711
אקסטל אגח א ריבית 2.45 19/12/2017 1132299
אלבר אגח טז ריבית 0.56 14/12/2017 1139823
אלבר אגח טז פידיון חלקי 3.7 14/12/2017 1139823
ג'י.אף.אי אגח א פידיון חלקי 20 12/12/2017 1134915
ג'י.אף.אי אגח א ריבית 0.77 12/12/2017 1134915
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד