מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49436.74 0.04 2
AA+/Aa1 22193.89 0.06 3
AA/Aa2 49270.56 0.11 4
AA-/Aa3 65954.34 0.14 5
A+/A1 42644.89 0.12 6
A/A2 47487.88 0.15 7
A-/A3 24509.18 0.21 8
BBB+/Baa1 8661.01 0.12 9
BBB/Baa2 6797.68 0.6 10
BBB-/Baa3 1901.63 0.38 11
BB+/Ba1-C 901.32 -0.04 12
D/D 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
סאות'רן אגח א 107.89 1.11 3724 1140094
אנקור אגח א 102.1 0.33 2554 1141118
אלון רבוע אגח ד 105.47 -0.13 1848 1139583
צ''וזן נכס אגח א 109.48 0.57 1338 1141894
חג'ג' אגח ז 105.76 -0.06 686 8230195
ברוקלנד אגח ב 111 0.01 639 1136993
ירושליםהנפ נד 21 5039999 -0.05 504 1142520
טן דלק אגח ג 106.14 -0.08 427 1131457
אלדן תחבו אגח ד 103.13 0.03 410 1140821
מישורים אגח ו 106.49 -0.01 388 1141258
מישורים אגח ה 100.1 -0.03 368 1140078
אלדן תחבו אגח ג 103.78 -0.19 334 1140813
נובל אגח א 111.48 0.14 324 1141860
חג'ג' אגח ו 109.89 -0.1 295 8230179
ווסיג'י אגח א 108.12 0.21 285 1141209
אופל בלאנס אגחג 101.46 0 254 1140664
אלדן תחבו אגח ב 104.29 0.23 243 1138254
מישורים אגח ד 107.54 0.13 228 1132729
יעקובי קב אגח א 102.68 0.21 220 1142439
אלקטרה נדלןאגחה 109.62 -0.02 216 1138593
אלדן תחבו אגח א 103.51 0.12 203 1134840
אאורה אגח ט 106.72 -0.22 169 3730397
צמח המרמן אגח ד 105.81 0 167 1134873
אנקור אגח ב 103.06 0.09 159 1141126
אלומיי אגח ב 104.13 0.13 148 1140326
בית הזהב אגח ג 108.6 -0.06 111 2350080
סקייליין אגח ב 102.71 -0.03 94 1142033
אלומיי אגח א 108 0 88 1130947
ירושליםהנפ נד11 5330000 0 53 1138551
אאורה אגח י 103.87 -0.11 46 3730413
נץ קבוצה אגח 1 106 -0.33 44 4550133
צרפתי אגח ח 103.42 0 41 4250189
בית הזהב אגח ב 112.85 0 39 2350072
אביב בניה אגח 5 107 -0.28 30 4440087
אופטיבייס אגח א 106.86 0.1 28 1136209
ברם אגח א 107 0.05 25 1135730
רבד אגח ג 112.63 0.03 25 5260096
סקייליין אגח א 111.59 0.14 17 1138775
רבד אגח ב 110.9 -0.08 15 5260088
חג'ג' אגח ה 107.84 0.01 8 8230161
אאורה אגח יא 102.92 0 2 3730421
צרפתי אגח ז 103.39 0 4250163
אאורה אגח ח 105.2 0 3730355
רגנסי אגח א 108.61 0 5510029
רבד אגח א 106.4 0 5260070
לודן אגח ד 105.9 0 1134857
ברוקלנד אגח א 106.51 0 1132307
מישורים אגח ג 108.6 0 1127513
צמח המרמן אגח ג 105.5 0 1127653
אורשי אגח א 101.88 0 1141654
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
בית הזהב אגח ב פידיון חלקי 8.86 20/07/2018 2350072
סקייליין אגח א פידיון חלקי 2.63 09/07/2018 1138775
סקייליין אגח א ריבית 2.6 09/07/2018 1138775
סקייליין אגח ב ריבית 2.83 09/07/2018 1142033
אלקטרה נדלןאגחה ריבית 2.4 01/07/2018 1138593
ירושליםהנפ נד 21 ריבית 1.05 25/06/2018 1142520
אורשי אגח א ריבית 1.52 24/06/2018 1141654
אלומיי אגח ב ריבית 1.85 24/06/2018 1140326
אלון רבוע אגח ד ריבית 2.3 24/06/2018 1139583
ירושליםהנפ נד11 ריבית 1.6 24/06/2018 1138551
אלון רבוע אגח ד פידיון חלקי 2.5 24/06/2018 1139583
צרפתי אגח ח פידיון חלקי 5.26 24/06/2018 4250189
אאורה אגח י ריבית 1.95 24/06/2018 3730413
אאורה אגח יא ריבית 1.75 24/06/2018 3730421
צרפתי אגח ח ריבית 1.98 24/06/2018 4250189
נץ קבוצה אגח 1 ריבית 2.75 24/06/2018 4550133
חג'ג' אגח ז ריבית 5.55 24/06/2018 8230195
מישורים אגח ד פידיון חלקי 20 19/06/2018 1132729
מישורים אגח ד ריבית 2.45 19/06/2018 1132729
אנקור אגח א ריבית 2.7 19/06/2018 1141118
אנקור אגח ב ריבית 3.6 18/06/2018 1141126
לודן אגח ד ריבית 2.75 18/06/2018 1134857
אלומיי אגח א ריבית 2.3 18/06/2018 1130947
אופטיבייס אגח א ריבית 3.35 18/06/2018 1136209
אאורה אגח ט ריבית 2.85 18/06/2018 3730397
רגנסי אגח א ריבית 3.28 18/06/2018 5510029
חג'ג' אגח ה ריבית 3 18/06/2018 8230161
רבד אגח א ריבית 2.08 18/06/2018 5260070
צרפתי אגח ז ריבית 3.45 18/06/2018 4250163
צרפתי אגח ז פידיון חלקי 49.99 18/06/2018 4250163
רבד אגח א פידיון חלקי 9.72 18/06/2018 5260070
חג'ג' אגח ה פידיון חלקי 14.29 18/06/2018 8230161
לודן אגח ד פידיון חלקי 12.5 18/06/2018 1134857
אופטיבייס אגח א פידיון חלקי 12.49 18/06/2018 1136209
מישורים אגח ג ריבית 3.08 13/06/2018 1127513
מישורים אגח ו ריבית 2.75 05/06/2018 1141258
יעקובי קב אגח א ריבית 1.46 27/05/2018 1142439
טן דלק אגח ג ריבית 2.35 21/05/2018 1131457
ברוקלנד אגח ב ריבית 4.43 21/05/2018 1136993
אלדן תחבו אגח ב ריבית 2.13 29/04/2018 1138254
אלדן תחבו אגח ב פידיון חלקי 19.05 29/04/2018 1138254
בית הזהב אגח ג פידיון חלקי 6 24/04/2018 2350080
בית הזהב אגח ג ריבית 1.77 24/04/2018 2350080
אלדן תחבו אגח ג ריבית 1.85 24/04/2018 1140813
אלדן תחבו אגח ד ריבית 1.42 24/04/2018 1140821
ברוקלנד אגח א ריבית 3.37 22/04/2018 1132307
חג'ג' אגח ו פידיון חלקי 23.53 22/04/2018 8230179
אביב בניה אגח 5 פידיון חלקי 25 22/04/2018 4440087
אביב בניה אגח 5 ריבית 2.78 22/04/2018 4440087
חג'ג' אגח ו ריבית 3 22/04/2018 8230179
ברוקלנד אגח א פידיון חלקי 33.01 22/04/2018 1132307
נובל אגח א ריבית 4.07 03/04/2018 1141860
אופל בלאנס אגחג ריבית 1.25 25/03/2018 1140664
אופל בלאנס אגחג פידיון חלקי 15 25/03/2018 1140664
ברם אגח א פידיון חלקי 10.71 20/03/2018 1135730
רבד אגח ב ריבית 2.78 20/03/2018 5260088
ווסיג'י אגח א ריבית 1.5 20/03/2018 1141209
ברם אגח א ריבית 2.42 20/03/2018 1135730
צ''וזן נכס אגח א ריבית 3.7 19/03/2018 1141894
אאורה אגח ח ריבית 3 19/03/2018 3730355
אלדן תחבו אגח א ריבית 1.08 18/02/2018 1134840
רבד אגח ג ריבית 2.88 18/02/2018 5260096
אלדן תחבו אגח א פידיון חלקי 14.29 18/02/2018 1134840
מישורים אגח ה ריבית 2.67 06/02/2018 1140078
סאות'רן אגח א ריבית 3.65 21/01/2018 1140094
צמח המרמן אגח ד ריבית 2.75 21/01/2018 1134873
צמח המרמן אגח ג ריבית 4 21/01/2018 1127653
בית הזהב אגח ב ריבית 2.53 21/01/2018 2350072
צמח המרמן אגח ג פידיון חלקי 50 21/01/2018 1127653
צמח המרמן אגח ד פידיון חלקי 25 21/01/2018 1134873
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד