מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49249.18 -0.02 2
AA+/Aa1 22359.16 -0.03 3
AA/Aa2 49686.52 -0.05 4
AA-/Aa3 61748.22 -0.03 5
A+/A1 44842.18 -0.09 6
A/A2 46697.36 -0.06 7
A-/A3 24702.34 -0.15 8
BBB+/Baa1 8444.03 0.01 9
BBB/Baa2 6567.51 0.06 10
BBB-/Baa3 2007.55 0.19 11
BB+/Ba1-C 1426.1 -0.16 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אנקור אגח א 103.21 0.05 7386 1141118
סאות'רן אגח א 106.21 -0.2 3353 1140094
אלקטרה נדלןאגחה 113.13 0.31 2196 1138593
נובל אגח א 107.03 0.1 1766 1141860
צ''וזן נכס אגח א 104.55 0.11 1730 1141894
אלון רבוע אגח ד 108.21 -0.12 1536 1139583
ווסיג''י אגח א 107.14 -0.04 927 1141209
מישורים אגח ה 100.51 -0.09 660 1140078
בית הזהב אגח ב 113.54 -0.4 631 2350072
אלדן תחבו אגח ב 103.47 0.08 526 1138254
אלדן תחבו אגח ג 102.23 -0.05 493 1140813
מישורים אגח ו 109.31 0.18 414 1141258
צרפתי אגח ז 105.42 0.01 348 4250163
אלדן תחבו אגח א 102.96 -0.07 282 1134840
אלומיי אגח ב 104.46 -0.05 253 1140326
ברוקלנד אגח ב 107.69 0.03 251 1136993
מישורים אגח ד 108.43 0.14 191 1132729
אאורה אגח ט 109 0.05 178 3730397
אלדן תחבו אגח ד 102.26 0.25 128 1140821
אאורה אגח י 105.82 -0.14 124 3730413
נץ קבוצה אגח 1 107.71 0.07 109 4550133
אאורה אגח יא 102.86 0.01 89 3730421
בית הזהב אגח ג 106.1 -0.06 86 2350080
טן דלק אגח ג 105.56 -0.01 78 1131457
אביב בניה אגח 5 106 -0.22 74 4440087
סקייליין אגח ב 102.9 0.08 70 1142033
רבד אגח ב 109.91 0 68 5260088
צמח המרמן אגח ד 106.72 0.08 57 1134873
חג'ג' אגח ז 106.71 -0.02 54 8230195
צמח המרמן אגח ג 106.98 0.1 53 1127653
רבד אגח ג 111.57 0.3 50 5260096
אופטיבייס אגח א 109.1 0.3 42 1136209
סקייליין אגח א 112.36 -0.39 32 1138775
אנקור אגח ב 104.52 0.53 32 1141126
רבד אגח א 106.64 -0.62 29 5260070
חג'ג' אגח ו 105.3 0 27 8230179
מישורים אגח ג 108.27 -0.21 24 1127513
אלומיי אגח א 109.74 0.49 18 1130947
ברם אגח א 106.89 -0.07 16 1135730
אורשי אגח א 101.72 0 15 1141654
אופל בלאנס אגחג 100.4 0 14 1140664
חג'ג' אגח ה 107.75 0.23 14 8230161
רגנסי אגח א 107.01 0 0 5510029
צנור המזהת אגח2 104.82 0 4540126
צרפתי אגח ח 105 0 4250189
אאורה אגח ח 105.1 0 3730355
ירושליםהנפ נד11 5367000 0 1138551
ברוקלנד אגח א 106.17 0 1132307
לודן אגח ד 106.3 0 1134857
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אלדן תחבו אגח ב ריבית 2.13 29/04/2018 1138254
אלדן תחבו אגח ב פידיון חלקי 19.05 29/04/2018 1138254
בית הזהב אגח ג פידיון חלקי 6 24/04/2018 2350080
אלדן תחבו אגח ג ריבית 1.85 24/04/2018 1140813
אלדן תחבו אגח ד ריבית 1.42 24/04/2018 1140821
בית הזהב אגח ג ריבית 1.77 24/04/2018 2350080
ברוקלנד אגח א ריבית 3.2 22/04/2018 1132307
אביב בניה אגח 5 פידיון חלקי 25 22/04/2018 4440087
חג'ג' אגח ו פידיון חלקי 23.53 22/04/2018 8230179
אביב בניה אגח 5 ריבית 2.78 22/04/2018 4440087
חג'ג' אגח ו ריבית 3 22/04/2018 8230179
ברוקלנד אגח א פידיון חלקי 33.01 22/04/2018 1132307
נובל אגח א ריבית 4.07 03/04/2018 1141860
אופל בלאנס אגחג ריבית 1.25 25/03/2018 1140664
אופל בלאנס אגחג פידיון חלקי 15 25/03/2018 1140664
ברם אגח א פידיון חלקי 10.71 20/03/2018 1135730
רבד אגח ב ריבית 2.78 20/03/2018 5260088
ברם אגח א ריבית 2.42 20/03/2018 1135730
צ''וזן נכס אגח א ריבית 3.7 19/03/2018 1141894
אאורה אגח ח ריבית 3 19/03/2018 3730355
רבד אגח ג ריבית 2.88 18/02/2018 5260096
אלדן תחבו אגח א פידיון חלקי 14.29 18/02/2018 1134840
מישורים אגח ה ריבית 2.67 06/02/2018 1140078
סאות'רן אגח א ריבית 3.65 21/01/2018 1140094
צמח המרמן אגח ד ריבית 2.75 21/01/2018 1134873
צמח המרמן אגח ג ריבית 4 21/01/2018 1127653
בית הזהב אגח ב ריבית 2.53 21/01/2018 2350072
צמח המרמן אגח ג פידיון חלקי 50 21/01/2018 1127653
צמח המרמן אגח ד פידיון חלקי 25 21/01/2018 1134873
סקייליין אגח א פידיון חלקי 2.56 09/01/2018 1138775
סקייליין אגח ב ריבית 1.72 09/01/2018 1142033
סקייליין אגח א ריבית 2.6 09/01/2018 1138775
אלקטרה נדלןאגחה ריבית 2.4 31/12/2017 1138593
אורשי אגח א ריבית 1.13 26/12/2017 1141654
צרפתי אגח ח ריבית 1.98 25/12/2017 4250189
אאורה אגח י ריבית 1.95 25/12/2017 3730413
אאורה אגח יא ריבית 1.71 25/12/2017 3730421
ירושליםהנפ נד11 ריבית 1.6 25/12/2017 1138551
אלומיי אגח ב ריבית 1.75 25/12/2017 1140326
חג'ג' אגח ז פידיון חלקי 5 25/12/2017 8230195
חג'ג' אגח ז ריבית 2.55 25/12/2017 8230195
נץ קבוצה אגח 1 ריבית 2.47 25/12/2017 4550133
אלון רבוע אגח ד ריבית 2.3 24/12/2017 1139583
ווסיג''י אגח א ריבית 1.5 20/12/2017 1141209
אנקור אגח א ריבית 2.9 19/12/2017 1141118
אנקור אגח ב ריבית 3.87 19/12/2017 1141126
צרפתי אגח ז ריבית 3.45 19/12/2017 4250163
אאורה אגח ט ריבית 2.85 19/12/2017 3730397
אלומיי אגח א ריבית 2.3 19/12/2017 1130947
מישורים אגח ד ריבית 2.45 19/12/2017 1132729
אופטיבייס אגח א ריבית 3.35 19/12/2017 1136209
לודן אגח ד ריבית 2.75 19/12/2017 1134857
רבד אגח א ריבית 2.08 19/12/2017 5260070
רגנסי אגח א ריבית 3.28 19/12/2017 5510029
חג'ג' אגח ה ריבית 3 19/12/2017 8230161
אלומיי אגח א פידיון חלקי 14.29 19/12/2017 1130947
לודן אגח ד פידיון חלקי 11.11 19/12/2017 1134857
אופטיבייס אגח א פידיון חלקי 11.11 19/12/2017 1136209
רגנסי אגח א פידיון חלקי 33.35 19/12/2017 5510029
צרפתי אגח ז פידיון חלקי 33.33 19/12/2017 4250163
מישורים אגח ג פידיון חלקי 25 13/12/2017 1127513
מישורים אגח ג ריבית 3.08 13/12/2017 1127513
צנור המזהת אגח2 ריבית 1.66 06/12/2017 4540126
מישורים אגח ו ריבית 2.43 05/12/2017 1141258
ברוקלנד אגח ב ריבית 4.43 19/11/2017 1136993
אלדן תחבו אגח א ריבית 1.08 19/11/2017 1134840
טן דלק אגח ג ריבית 2.35 19/11/2017 1131457
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד