מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 42679.64 0.03 2
AA+/Aa1 22818.51 0.02 3
AA/Aa2 45613.16 0.04 4
AA-/Aa3 63108.5 0.08 5
A+/A1 43157.8 0.05 6
A/A2 47942.36 0.04 7
A-/A3 23370.51 0.08 8
BBB+/Baa1 7066.24 0.04 9
BBB/Baa2 6794.91 0.45 10
BBB-/Baa3 1932.91 0.22 11
BB+/Ba1-C 1524.27 0.06 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אנקור אגח א 99.22 -0.46 8900 1141118
צ''וזן נכס אגח א 100.22 0.23 8462 1141894
צמח המרמן אגח ד 105.5 0.01 3097 1134873
אנקור אגח ב 99.99 -0.02 1880 1141126
ווסיג''י אגח א 101.21 0.04 1458 1141209
טן דלק אגח ג 107.06 0.02 1141 1131457
אלון רבוע אגח ד 107.97 0.01 998 1139583
נובל אגח א 101.59 0.01 987 1141860
אלדן תחבו אגח ד 101.18 -0.1 985 1140821
אלדן תחבו אגח ב 104.64 0.17 985 1138254
אלדן תחבו אגח ג 102.45 -0.04 512 1140813
חג'ג' אגח ז 105.5 0 441 8230195
אלדן תחבו אגח א 103.53 0.17 424 1134840
ברם אגח א 106.9 0.39 374 1135730
אופל בלאנס אגחג 100.99 0.02 364 1140664
סאות'רן אגח א 102.26 0.25 333 1140094
מישורים אגח ד 106.27 0.02 315 1132729
מישורים אגח ו 102.1 -0.2 269 1141258
ירושליםהנפ נד11 5336700 0 213 1138551
ברוקלנד אגח א 105.5 -0.01 172 1132307
אורשי אגח א 100.99 -0.01 167 1141654
אלקטרה נדלןאגחה 108.46 0.43 136 1138593
אביב בניה אגח 5 108.33 0.11 129 4440087
מישורים אגח ה 99.26 -0.01 122 1140078
צרפתי אגח ז 105.59 -0.1 116 4250163
חג'ג' אגח ה 105.36 0.07 102 8230161
נץ קבוצה אגח 1 105.59 -0.01 100 4550133
ברוקלנד אגח ב 111.29 -0.01 66 1136993
בית הזהב אגח ג 106.49 0.05 61 2350080
בית הזהב אגח ב 111.67 0.35 49 2350072
חג'ג' אגח ו 107.42 0.05 37 8230179
אופטיבייס אגח א 107.95 0 28 1136209
צמח המרמן אגח ג 106.72 -0.03 25 1127653
רבד אגח ב 109.01 0.27 17 5260088
רבד אגח ג 105.83 0.05 14 5260096
רגנסי אגח א 105.89 0.22 13 5510029
שניב אגח ב 103.22 0 1128271
מישורים אגח ג 107 0 1127513
לודן אגח ד 105.07 0 1134857
צרפתי אגח ח 106.2 0 4250189
רבד אגח א 106.2 0 5260070
צנור המזהת אגח2 106.13 0 4540126
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
צ''וזן נכס אגח א ריבית 3.7 19/03/2018 1141894
רבד אגח ג ריבית 2.88 18/02/2018 5260096
אלדן תחבו אגח א פידון חלקי 14.29 18/02/2018 1134840
מישורים אגח ה ריבית 2.67 06/02/2018 1140078
סאות'רן אגח א ריבית 3.65 21/01/2018 1140094
צמח המרמן אגח ד ריבית 2.75 21/01/2018 1134873
צמח המרמן אגח ג ריבית 4 21/01/2018 1127653
בית הזהב אגח ב ריבית 2.53 21/01/2018 2350072
צמח המרמן אגח ג פידון חלקי 50 21/01/2018 1127653
צמח המרמן אגח ד פידון חלקי 25 21/01/2018 1134873
אלקטרה נדלןאגחה ריבית 2.4 31/12/2017 1138593
אורשי אגח א ריבית 1.13 26/12/2017 1141654
צרפתי אגח ח ריבית 1.98 25/12/2017 4250189
ירושליםהנפ נד11 ריבית 1.6 25/12/2017 1138551
חג'ג' אגח ז פידון חלקי 5 25/12/2017 8230195
נץ קבוצה אגח 1 ריבית 2.47 25/12/2017 4550133
חג'ג' אגח ז ריבית 2.55 25/12/2017 8230195
אלון רבוע אגח ד ריבית 2.3 24/12/2017 1139583
אופטיבייס אגח א ריבית 3.35 19/12/2017 1136209
מישורים אגח ד ריבית 2.45 19/12/2017 1132729
לודן אגח ד ריבית 2.75 19/12/2017 1134857
אנקור אגח א ריבית 2.9 19/12/2017 1141118
אנקור אגח ב ריבית 3.87 19/12/2017 1141126
צרפתי אגח ז ריבית 3.45 19/12/2017 4250163
רגנסי אגח א ריבית 3.28 19/12/2017 5510029
חג'ג' אגח ה ריבית 3 19/12/2017 8230161
רבד אגח א ריבית 2.08 19/12/2017 5260070
לודן אגח ד פידון חלקי 11.11 19/12/2017 1134857
רגנסי אגח א פידון חלקי 33.35 19/12/2017 5510029
צרפתי אגח ז פידון חלקי 33.33 19/12/2017 4250163
אופטיבייס אגח א פידון חלקי 11.11 19/12/2017 1136209
מישורים אגח ג פידון חלקי 25 13/12/2017 1127513
מישורים אגח ג ריבית 3.08 13/12/2017 1127513
מישורים אגח ו ריבית 2.43 05/12/2017 1141258
אלדן תחבו אגח א ריבית 1.08 19/11/2017 1134840
טן דלק אגח ג ריבית 2.35 19/11/2017 1131457
ברוקלנד אגח ב ריבית 4.43 19/11/2017 1136993
אלדן תחבו אגח ב ריבית 2.13 31/10/2017 1138254
אלדן תחבו אגח ג ריבית 1.85 26/10/2017 1140813
אלדן תחבו אגח ד ריבית 1.42 26/10/2017 1140821
אלדן תחבו אגח ג פידון חלקי 5 26/10/2017 1140813
אלדן תחבו אגח ד פידון חלקי 5 26/10/2017 1140821
בית הזהב אגח ג ריבית 1.77 25/10/2017 2350080
אביב בניה אגח 5 ריבית 2.78 22/10/2017 4440087
ברוקלנד אגח א ריבית 3.2 22/10/2017 1132307
שניב אגח ב ריבית 2.3 19/10/2017 1128271
חג'ג' אגח ו ריבית 3 19/10/2017 8230179
שניב אגח ב פידון חלקי 72.73 19/10/2017 1128271
צנור המזהת אגח2 ריבית 2.1 24/09/2017 4540126
אופל בלאנס אגחג ריבית 1.18 24/09/2017 1140664
ברם אגח א ריבית 2.42 19/09/2017 1135730
ווסיג''י אגח א ריבית 1.48 19/09/2017 1141209
רבד אגח ב ריבית 2.78 19/09/2017 5260088
ברם אגח א פידון חלקי 9.68 19/09/2017 1135730
רבד אגח ב פידון חלקי 4.35 19/09/2017 5260088
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד