מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 44485.04 0.11 2
AA+/Aa1 29720.5 0.09 3
AA/Aa2 45894.52 0.12 4
AA-/Aa3 62755.46 0.18 5
A+/A1 42479.68 0.14 6
A/A2 48990.86 0.25 7
A-/A3 21249.3 0.21 8
BBB+/Baa1 5890.82 0.09 9
BBB/Baa2 6406.4 0.24 10
BBB-/Baa3 1914.43 0.02 11
BB+/Ba1-C 1549.79 -0.22 12
D/D 97.19 0 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אלון רבוע אגח ד 106.28 0.09 5053 1139583
סאות'רן אגח א 103.11 0.29 2469 1140094
אנקור אגח ב 97 0 2097 1141126
אנקור אגח א 96.96 0.33 2067 1141118
אלדן תחבו אגח ג 101.12 0.13 1523 1140813
אלדן תחבו אגח א 103.41 -0.1 870 1134840
אלדן תחבו אגח ב 103.17 0.01 713 1138254
צמח המרמן אגח ד 104.5 -0.19 487 1134873
אופטיבייס אגח א 107.31 0 322 1136209
מישורים אגח ד 105.61 0.32 218 1132729
צרפתי אגח ח 104.99 0.11 206 4250189
חג'ג' אגח ז 104.48 0.08 195 8230195
מישורים אגח ו 103.59 0.15 186 1141258
חג'ג' אגח ה 105.57 -0.04 159 8230161
מישורים אגח ה 100.99 0.22 151 1140078
רבד אגח ב 110.2 0.04 130 5260088
ברוקלנד אגח א 106.24 -0.13 112 1132307
ברוקלנד אגח ב 110.25 0.59 72 1136993
אלדן תחבו אגח ד 100.19 0.13 68 1140821
טן דלק אגח ג 106.98 0.06 65 1131457
אביב בניה אגח 5 108.4 -0.34 64 4440087
רבד אגח ג 109.09 0.12 54 5260096
חג'ג' אגח ו 107.61 0.07 49 8230179
בית הזהב אגח ב 110.09 -0.12 41 2350072
אופל בלאנס אגחג 100.35 0.04 40 1140664
צמח המרמן אגח ג 106.61 -0.02 39 1127653
לודן אגח ד 104.81 0.01 13 1134857
ברם אגח א 108.89 0.21 11 1135730
רגנסי אגח א 106.5 0.2 11 5510029
נץ קבוצה אגח 1 101.6 0.44 10 4550133
צנור המזהת אגח2 105.76 0 4 4540126
רבד אגח א 105.78 0 5260070
בית הזהב אגח ג 104.25 0 2350080
צרפתי אגח ז 104.4 0 4250163
ירושליםהנפ נד11 5350000 0 1138551
שניב אגח ב 103.2 0 1128271
מישורים אגח ב 110.33 0 1120351
מישורים אגח ג 107.28 0 1127513
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
מישורים אגח ה ריבית 2.67 06/02/2018 1140078
סאות'רן אגח א ריבית 3.65 21/01/2018 1140094
צמח המרמן אגח ד ריבית 2.75 21/01/2018 1134873
צמח המרמן אגח ג ריבית 4 21/01/2018 1127653
בית הזהב אגח ב ריבית 2.53 21/01/2018 2350072
צמח המרמן אגח ג פידון חלקי 50 21/01/2018 1127653
צמח המרמן אגח ד פידון חלקי 25 21/01/2018 1134873
חג'ג' אגח ז ריבית 2.55 25/12/2017 8230195
חג'ג' אגח ז פידון חלקי 5 25/12/2017 8230195
נץ קבוצה אגח 1 ריבית 2.47 25/12/2017 4550133
צרפתי אגח ח ריבית 1.98 25/12/2017 4250189
ירושליםהנפ נד11 ריבית 1.6 25/12/2017 1138551
אלון רבוע אגח ד ריבית 2.3 24/12/2017 1139583
אופטיבייס אגח א ריבית 3.35 19/12/2017 1136209
מישורים אגח ד ריבית 2.45 19/12/2017 1132729
רגנסי אגח א ריבית 3.28 19/12/2017 5510029
חג'ג' אגח ה ריבית 3 19/12/2017 8230161
רבד אגח א ריבית 2.08 19/12/2017 5260070
לודן אגח ד ריבית 2.75 19/12/2017 1134857
צרפתי אגח ז ריבית 3.45 19/12/2017 4250163
אנקור אגח א ריבית 2.9 19/12/2017 1141118
אנקור אגח ב ריבית 3.87 19/12/2017 1141126
רגנסי אגח א פידון חלקי 33.35 19/12/2017 5510029
אופטיבייס אגח א פידון חלקי 11.11 19/12/2017 1136209
צרפתי אגח ז פידון חלקי 33.33 19/12/2017 4250163
לודן אגח ד פידון חלקי 11.11 19/12/2017 1134857
מישורים אגח ג פידון חלקי 25 13/12/2017 1127513
מישורים אגח ג ריבית 3.08 13/12/2017 1127513
מישורים אגח ו ריבית 2.43 05/12/2017 1141258
טן דלק אגח ג ריבית 2.35 19/11/2017 1131457
ברוקלנד אגח ב ריבית 4.43 19/11/2017 1136993
אלדן תחבו אגח ב ריבית 2.13 31/10/2017 1138254
אלדן תחבו אגח ג ריבית 1.85 26/10/2017 1140813
אלדן תחבו אגח ד ריבית 1.42 26/10/2017 1140821
אלדן תחבו אגח ג פידון חלקי 5 26/10/2017 1140813
אלדן תחבו אגח ד פידון חלקי 5 26/10/2017 1140821
בית הזהב אגח ג ריבית 1.77 25/10/2017 2350080
אביב בניה אגח 5 ריבית 2.78 22/10/2017 4440087
חג'ג' אגח ו ריבית 3 19/10/2017 8230179
שניב אגח ב ריבית 2.3 19/10/2017 1128271
שניב אגח ב פידון חלקי 72.73 19/10/2017 1128271
אופל בלאנס אגחג ריבית 1.18 24/09/2017 1140664
צנור המזהת אגח2 ריבית 2.1 24/09/2017 4540126
רבד אגח ב ריבית 2.78 19/09/2017 5260088
ברם אגח א ריבית 2.42 19/09/2017 1135730
ברם אגח א פידון חלקי 9.68 19/09/2017 1135730
רבד אגח ב פידון חלקי 4.35 19/09/2017 5260088
מישורים אגח ב ריבית 3.9 07/09/2017 1120351
אלדן תחבו אגח א ריבית 1.08 20/08/2017 1134840
רבד אגח ג ריבית 2.88 20/08/2017 5260096
רבד אגח ג פידון חלקי 4.17 20/08/2017 5260096
אלדן תחבו אגח א פידון חלקי 12.5 20/08/2017 1134840
ברוקלנד אגח א פידון חלקי 29.17 15/08/2017 1132307
ברוקלנד אגח א ריבית 2.64 15/08/2017 1132307
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד