נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104
שער פתיחה 104 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 35.97
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 74.99
הון רשום למסחר 72102000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
27/05/2018 31/05/2018 2.5 15
25/11/2018 30/11/2018 2.5 15
26/05/2019 31/05/2019 2.5 15
25/11/2019 01/12/2019 2.5 15
26/05/2020 31/05/2020 2.5 20 15
25/11/2020 30/11/2020 2.5 15
27/05/2021 31/05/2021 2.5 80 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.1 0.1
103.98 -0.02
103.9 -0.1
103.5 -0.48
102 -1.92
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 501.69 הכנסות 20.91
נכסים שוטפים 39.07 רווח גולמי 17.4
נכסים בלתי שוטפים 462.62 רווח תפעולי -0.01
הון עצמי 146.11 רווח לפני מס -11.64
התחייבות שוטפות 41.55 רווח נקי -8.89
התחייבויות בלתי שוטפות 314.03 רווח למניה -0.02
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ארלון ח 40.76 31.12
אביב דורון 18.98 14.49
הר לב דפנה 18.52 14.14
אביב בנין 3.45 2.63
זילבר קובי 0.47 0.36
אלוני יפתח 0.14 0.11
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/12/2017 104 0 84
14/12/2017 104 -0.24 94
13/12/2017 104.25 -0.24 130
12/12/2017 104.5 0 0
11/12/2017 104.5 0 373
10/12/2017 104.5 0.87 10
07/12/2017 103.6 0 0
06/12/2017 103.6 -0.38 6
05/12/2017 104 0 21
04/12/2017 104 -0.1 291
03/12/2017 104.1 -0.05 176
30/11/2017 104.15 -0.14 208
29/11/2017 104.3 0 224
28/11/2017 104.3 0 53
27/11/2017 104.3 0 0
26/11/2017 104.3 0.97 116
23/11/2017 105.8 -0.07 26
22/11/2017 105.87 0.07 35
21/11/2017 105.8 0 16
20/11/2017 105.8 0 0
19/11/2017 105.8 0 0