נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 128.11
שער פתיחה 128.11 0
שער ממוצע 128.11 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 61.82
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7800
שווי שוק 49.58
הון רשום למסחר 38700000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
31/08/2018 31/08/2018 5.25 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
128.31 0.16 129.95 1.44
128.3 0.15 131.95 3
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4572.13 הכנסות 0
נכסים שוטפים 396.6 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4175.53 רווח תפעולי 0
הון עצמי 33.54 רווח לפני מס 0.53
התחייבות שוטפות 363.14 רווח נקי 0.33
התחייבויות בלתי שוטפות 4175.45 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 128.11 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/02/2018 128.11 0 0
20/02/2018 128.11 0 0
19/02/2018 128.11 0 0
18/02/2018 128.11 0 0
15/02/2018 128.11 0 0
14/02/2018 128.11 0 0
13/02/2018 128.11 0 0
12/02/2018 128.11 0 4
11/02/2018 128.11 0 0
08/02/2018 128.11 0 0
07/02/2018 128.11 0 0
06/02/2018 128.11 0 0
05/02/2018 128.11 0 0
04/02/2018 128.11 0 0
01/02/2018 128.11 0 0
31/01/2018 128.11 0 0
30/01/2018 128.11 0 0
29/01/2018 128.11 0 0
28/01/2018 128.11 0 0
25/01/2018 128.11 0 0
24/01/2018 128.11 0 0
23/01/2018 128.11 0 6