נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 128
שער פתיחה
שער ממוצע 128 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 83.09
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8000
שווי שוק 49.54
הון רשום למסחר 38700000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/08/2018 31/08/2018 5.25 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4414.55 הכנסות 0
נכסים שוטפים 411.93 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4002.62 רווח תפעולי 0
הון עצמי 33.43 רווח לפני מס 0.35
התחייבות שוטפות 378.73 רווח נקי 0.22
התחייבויות בלתי שוטפות 4002.4 רווח למניה 2170
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 128 0 3082
22/08/2017 128 0.66 44
21/08/2017 127.16 1.51 130
20/08/2017 131.67 0 0
17/08/2017 131.67 -0.02 153
16/08/2017 131.69 0 0
15/08/2017 131.69 0 0
14/08/2017 131.69 -0.01 10
13/08/2017 131.7 0 0
10/08/2017 131.7 0 0
09/08/2017 131.7 0 0
08/08/2017 131.7 0 0
07/08/2017 131.7 0.07 669
06/08/2017 131.61 0.12 24
03/08/2017 131.45 0 0
02/08/2017 131.45 0.08 474
31/07/2017 131.35 0.04 263
30/07/2017 131.3 0.06 674
27/07/2017 131.22 0 0
26/07/2017 131.22 0.01 30
25/07/2017 131.21 0 250