נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 126.74
שער פתיחה 126.74 0
שער ממוצע 126.74 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 70.02
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7900
שווי שוק 65.37
הון רשום למסחר 51579625
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
31/07/2018 31/07/2018 4.2 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
126.83 0.07 126.95 0.17
126.75 0.01 127.08 0.27
126.74 0 127.09 0.28
126.12 -0.49 127.11 0.29
127.12 0.3
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4572.13 הכנסות 0
נכסים שוטפים 396.6 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4175.53 רווח תפעולי 0
הון עצמי 33.54 רווח לפני מס 0.53
התחייבות שוטפות 363.14 רווח נקי 0.33
התחייבויות בלתי שוטפות 4175.45 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 126.74 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 126.74 0 0
17/01/2018 126.74 0.06 158
16/01/2018 126.66 0 0
15/01/2018 126.66 0 0
14/01/2018 126.66 0.11 1
11/01/2018 126.52 0 0
10/01/2018 126.52 0.15 13
09/01/2018 126.33 0 0
08/01/2018 126.33 0 0
07/01/2018 126.33 0 0
04/01/2018 126.33 0 0
03/01/2018 126.33 0 0
02/01/2018 126.33 0 0
01/01/2018 126.33 0 0
31/12/2017 126.33 0 0
28/12/2017 126.33 0 0
27/12/2017 126.33 0 0
26/12/2017 126.33 -0.29 130
25/12/2017 126.7 0 0
24/12/2017 126.7 0 0
21/12/2017 126.7 0.01 14