נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 126.61
שער פתיחה 126.61 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 79.52
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7900
שווי שוק 65.3
הון רשום למסחר 51579625
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
31/07/2018 31/07/2018 4.2 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
126.01 -0.47 126.94 0.26
126 -0.48 126.95 0.27
125.51 -0.87 126.96 0.28
125.5 -0.88 127 0.31
127.04 0.34
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4572.13 הכנסות 0
נכסים שוטפים 396.6 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4175.53 רווח תפעולי 0
הון עצמי 33.54 רווח לפני מס 0.53
התחייבות שוטפות 363.14 רווח נקי 0.33
התחייבויות בלתי שוטפות 4175.45 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 126.61 0 0
20/11/2017 126.61 0 0
19/11/2017 126.61 0 0
16/11/2017 126.61 0 0
15/11/2017 126.61 0 0
14/11/2017 126.61 0 0
13/11/2017 126.61 0 0
12/11/2017 126.61 0 0
09/11/2017 126.61 0 0
08/11/2017 126.61 0 0
07/11/2017 126.61 0 0
06/11/2017 126.61 0 0
05/11/2017 126.61 0 5
02/11/2017 126.61 0 5
01/11/2017 126.61 0 1311
31/10/2017 126.61 0 0
30/10/2017 126.61 0.02 132
29/10/2017 126.58 0.05 104
26/10/2017 126.52 0.01 49
25/10/2017 126.51 0.01 13
24/10/2017 126.5 0 0
23/10/2017 126.5 0.04 63