נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 126.32
שער פתיחה 126.32 0
שער ממוצע 126.32 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 121.54
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7900
שווי שוק 65.16
הון רשום למסחר 51579625
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
31/07/2018 31/07/2018 4.2 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
126.08 -0.19 126.39 0.06
126.02 -0.24 126.4 0.06
125.94 -0.3 126.45 0.1
126.53 0.17
126.54 0.17
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4414.55 הכנסות 0
נכסים שוטפים 411.93 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4002.62 רווח תפעולי 0
הון עצמי 33.43 רווח לפני מס 0.35
התחייבות שוטפות 378.73 רווח נקי 0.22
התחייבויות בלתי שוטפות 4002.4 רווח למניה 2170
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 126.32 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 126.32 0 0
18/09/2017 126.32 0 0
17/09/2017 126.32 0.06 123
14/09/2017 126.25 0.08 252
13/09/2017 126.15 0.06 100
12/09/2017 126.07 0.04 68
11/09/2017 126.02 0 0
10/09/2017 126.02 0 0
07/09/2017 126.02 0 0
06/09/2017 126.02 0 0
05/09/2017 126.02 -0.02 2
04/09/2017 126.04 0 0
03/09/2017 126.04 0 0
31/08/2017 126.04 -0.06 22
30/08/2017 126.12 0.01 80
29/08/2017 126.11 0.07 370
28/08/2017 126.02 0 269
27/08/2017 126.02 0.01 70
24/08/2017 126.01 -0.1 77
23/08/2017 126.13 0.02 116
22/08/2017 126.11 0.02 81