נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 131.74
שער פתיחה
שער ממוצע 131.74 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 110.6
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7600
שווי שוק 98.03
הון רשום למסחר 74411592
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
11/05/2018 01/06/2018 4.89 25 25
12/05/2019 02/06/2019 4.89 25 25
11/05/2020 01/06/2020 4.89 25 25
11/05/2021 01/06/2021 4.89 25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3143.29 הכנסות 0.49
נכסים שוטפים 0.34 רווח גולמי 0.49
נכסים בלתי שוטפים 3142.95 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 0.34 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 3142.95 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 131.74 -0.03 81
18/02/2018 131.78 0 0
15/02/2018 131.78 0 485
14/02/2018 131.78 -0.02 93
13/02/2018 131.81 0.28 36
12/02/2018 131.44 0.02 28
11/02/2018 131.41 0.02 85
08/02/2018 131.38 0 0
07/02/2018 131.38 0 0
06/02/2018 131.38 -0.09 25
05/02/2018 131.5 -0.02 128
04/02/2018 131.53 -0.08 31
01/02/2018 131.64 0 0
31/01/2018 131.64 -0.05 143
30/01/2018 131.7 0 528
29/01/2018 131.7 0 0
28/01/2018 131.7 -0.05 50
25/01/2018 131.77 -0.02 21
24/01/2018 131.8 -0.14 107
23/01/2018 131.99 0.36 164
22/01/2018 131.51 0.27 230
21/01/2018 131.16 -0.07 106