נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3.59
שער פתיחה 3.59 0
שער ממוצע 3.59 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.37
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 280000
שווי שוק 2.96
הון רשום למסחר 82422318
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/10/2017 30/10/2017 2.38 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
3.5 -2.51 5 39.28
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 19.57 הכנסות 21.39
נכסים שוטפים 17.31 רווח גולמי 3.46
נכסים בלתי שוטפים 2.26 רווח תפעולי -0.39
הון עצמי -166.74 רווח לפני מס -3.47
התחייבות שוטפות 176.05 רווח נקי -4.18
התחייבויות בלתי שוטפות 10.26 רווח למניה -0.56
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 3.59 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 3.59 0 0
18/09/2017 3.59 0 0
17/09/2017 3.59 0 0
14/09/2017 3.59 0 0
13/09/2017 3.59 0 0
12/09/2017 3.59 0 0
11/09/2017 3.59 0 0
10/09/2017 3.59 0 0
07/09/2017 3.59 0 0
06/09/2017 3.59 0 0
05/09/2017 3.59 0 0
04/09/2017 3.59 0 0
03/09/2017 3.59 0 0
31/08/2017 3.59 0 0
30/08/2017 3.59 0 0
29/08/2017 3.59 0 0
28/08/2017 3.59 0 0
27/08/2017 3.59 0 0
24/08/2017 3.59 0 0
23/08/2017 3.59 0 0