נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 174.8
שער פתיחה 174.6 -0.11
שער ממוצע 174.34 -0.26
מחזור יומי ממוצע (שנה) 36238.26
מחזור ע.נ. 228707
מספר עסקאות 12
תנועה מינימלית 17000
שווי שוק 28288.85
הון רשום למסחר 16221603000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 1.31
תשואה לפדיון נטו 0.48
פארי ברוטו 121.17
פארי נטו 120.21
מח"מ ברוטו 14.46
מח"מ נטו 15.46
מקדם תשואה 0.07
זמן לפדיון סופי 19.19
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2017 30/05/2017 3.99 25
18/05/2018 31/05/2018 4.01 25
20/05/2019 31/05/2019 4 25
20/05/2020 31/05/2020 4.01 25
20/05/2021 31/05/2021 4 25
20/05/2022 31/05/2022 4 25
19/05/2023 31/05/2023 4 25
20/05/2024 31/05/2024 4.01 25
20/05/2025 30/05/2025 3.99 25
20/05/2026 31/05/2026 4.01 25
20/05/2027 31/05/2027 4 25
19/05/2028 30/05/2028 4 25
18/05/2029 31/05/2029 4.01 25
20/05/2030 31/05/2030 4 25
20/05/2031 30/05/2031 3.99 25
20/05/2032 31/05/2032 4.02 25
20/05/2033 31/05/2033 4 25
19/05/2034 31/05/2034 4 25
20/05/2035 31/05/2035 4 25
21/05/2036 30/05/2036 4 100 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
174.26 -0.31 174.39 -0.23
174.2 -0.34 174.4 -0.23
174.15 -0.37 174.45 -0.2
174.08 -0.41 174.46 -0.19
174.01 -0.45 174.5 -0.17
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:51 174.39 -0.23 17202 30
10:37 174.26 -0.31 43671 76.1
10:33 174.3 -0.29 507 0.88
10:33 174.33 -0.27 27493 47.93
10:33 174.38 -0.24 32354 56.42
10:08 174.59 -0.12 59190 103.34
09:46 174.08 -0.41 1 0
09:46 174.12 -0.39 43873 76.39
09:30 174.6 -0.11 4416 7.71
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 174.8 -0.33 88795
26/03/2017 175.38 -0.01 10429
23/03/2017 175.4 -0.35 12514
22/03/2017 176.02 -0.32 6898
21/03/2017 176.58 0.33 3398
20/03/2017 176 0.71 7820
19/03/2017 174.76 0.28 6474
16/03/2017 174.27 0.73 13223
15/03/2017 173 0.68 59835
14/03/2017 171.83 0.4 17561
13/03/2017 171.14 0.02 43404
09/03/2017 171.1 0.32 10103
08/03/2017 170.56 -0.79 100063
07/03/2017 171.91 -0.67 51620
06/03/2017 173.07 0.47 15844
05/03/2017 172.26 -0.14 2604
02/03/2017 172.5 -0.34 59209
01/03/2017 173.08 -0.6 84836