נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 175
שער פתיחה 175 0
שער ממוצע 175.27 0.16
מחזור יומי ממוצע (שנה) 33721.73
מחזור ע.נ. 173333
מספר עסקאות 14
תנועה מינימלית 17000
שווי שוק 28421.87
הון רשום למסחר 16221603000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 1.14
תשואה לפדיון נטו 0.35
פארי ברוטו 117.82
פארי נטו 117.84
מח"מ ברוטו 14.75
מח"מ נטו 15.65
מקדם תשואה 0.07
זמן לפדיון סופי 19.03
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/05/2018 31/05/2018 4.01 25
20/05/2019 31/05/2019 4 25
20/05/2020 31/05/2020 4.01 25
20/05/2021 31/05/2021 4 25
20/05/2022 31/05/2022 4 25
19/05/2023 31/05/2023 4 25
20/05/2024 31/05/2024 4.01 25
20/05/2025 30/05/2025 3.99 25
20/05/2026 31/05/2026 4.01 25
20/05/2027 31/05/2027 4 25
19/05/2028 30/05/2028 4 25
18/05/2029 31/05/2029 4.01 25
20/05/2030 31/05/2030 4 25
20/05/2031 30/05/2031 3.99 25
20/05/2032 31/05/2032 4.02 25
20/05/2033 31/05/2033 4 25
19/05/2034 31/05/2034 4 25
20/05/2035 31/05/2035 4 25
21/05/2036 30/05/2036 4 100 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
175.21 0.12 175.41 0.23
175.2 0.11 175.49 0.28
175.1 0.06 175.6 0.34
175.01 0.01 175.66 0.38
174.99 -0.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
15:02 175.21 0.12 524 0.92
15:02 175.21 0.12 17000 29.79
13:50 175.2 0.11 1 0
13:50 175.25 0.14 30000 52.58
13:35 175.34 0.19 18000 31.56
12:46 175.33 0.19 20000 35.07
12:32 175.33 0.19 22367 39.22
12:29 175.49 0.28 12647 22.19
12:18 175.49 0.28 12672 22.24
12:16 175.43 0.25 30000 52.63
11:42 175.19 0.11 9980 17.48
09:39 175.12 0.07 26 0.05
09:39 175.12 0.07 107 0.19
09:39 175.12 0.07 9 0.02
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
24/05/2017 175 -0.21 1849
23/05/2017 175.37 0.11 3080
22/05/2017 175.18 -0.49 26053
21/05/2017 176.05 0.28 1329
18/05/2017 180.26 0.45 14688
17/05/2017 179.45 0.45 12743
16/05/2017 178.65 0.34 4037
15/05/2017 178.04 0.28 10480
14/05/2017 177.55 0.25 35294
11/05/2017 177.1 -0.17 18164
10/05/2017 177.4 0.52 40383
09/05/2017 176.48 -0.15 6121
08/05/2017 176.75 0.32 59058
07/05/2017 176.18 -0.13 8616
04/05/2017 176.41 -0.73 40138
03/05/2017 177.7 -0.57 16328
30/04/2017 178.71 0.68 11570
27/04/2017 177.5 0.91 34754
26/04/2017 175.9 0.29 21777