נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 132.3
שער פתיחה 132.3 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 293.8
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7500
שווי שוק 134.06
הון רשום למסחר 101330833
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2018 31/12/2018 4.65 25 25
19/12/2019 31/12/2019 4.65 25 25
20/12/2020 31/12/2020 4.65 25 25
19/12/2021 31/12/2021 4.65 25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
132.23 -0.05 132.51 0.16
132.22 -0.06 132.52 0.17
132.21 -0.07 136.25 2.99
131.76 -0.41
131.75 -0.42
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2904.44 הכנסות 0.51
נכסים שוטפים 63.97 רווח גולמי 0.51
נכסים בלתי שוטפים 2840.47 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 63.97 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2840.47 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/02/2018 132.3 -0.05 1434
15/02/2018 132.37 0.02 1013
14/02/2018 132.35 -0.05 371
13/02/2018 132.42 0.2 86
12/02/2018 132.16 -0.03 494
11/02/2018 132.2 -0.08 40
08/02/2018 132.3 -0.11 51
07/02/2018 132.45 0 642
06/02/2018 132.45 -0.17 106
05/02/2018 132.67 0.01 141
04/02/2018 132.66 -0.02 126
01/02/2018 132.68 -0.05 41
31/01/2018 132.75 0.28 290
30/01/2018 132.38 -0.09 128
29/01/2018 132.5 -0.02 135
28/01/2018 132.53 0.03 143
25/01/2018 132.49 -0.01 259
24/01/2018 132.5 -0.13 57
23/01/2018 132.67 0.33 188
22/01/2018 132.23 0.02 107
21/01/2018 132.21 0.01 93