נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 121.97
שער פתיחה 121.97 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 15.35
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8200
שווי שוק 16.5
הון רשום למסחר 13526237
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 02/03/2018 3.38 25
21/08/2018 02/09/2018 3.38 50 25
18/02/2019 01/03/2019 3.38 25
21/08/2019 01/09/2019 3.38 50 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
120.51 -1.2 123.2 1.01
120.5 -1.21
120.04 -1.58
119.78 -1.8
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 118.09 הכנסות 2.41
נכסים שוטפים 79.62 רווח גולמי 0.7
נכסים בלתי שוטפים 38.47 רווח תפעולי -2.55
הון עצמי 41.01 רווח לפני מס -2.47
התחייבות שוטפות 34.91 רווח נקי -3.19
התחייבויות בלתי שוטפות 42.17 רווח למניה -0.17
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בן שך אהוד 40.55 14.67
לורדל השקעות ז 40.55 14.67
גביש יקותיאל 0.08 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 121.97 0 0
20/08/2017 121.97 0 0
17/08/2017 126 0 0
16/08/2017 126 0 0
15/08/2017 126 0 0
14/08/2017 126 0 0
13/08/2017 126 -1.45 38
10/08/2017 127.85 0 0
09/08/2017 127.85 0 0
08/08/2017 127.85 0 0
07/08/2017 127.85 0 0
06/08/2017 127.85 0 0
03/08/2017 127.85 0 2
02/08/2017 127.85 0 0
31/07/2017 127.85 0.2 13
30/07/2017 127.6 0 21
27/07/2017 127.6 0 57
26/07/2017 127.6 -0.31 49
25/07/2017 128 0 0
24/07/2017 128 0 0
23/07/2017 128 0 0