נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 131.2
שער פתיחה 131.2 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 32.87
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7600
שווי שוק 136.88
הון רשום למסחר 104332000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
10/09/2017 20/09/2017 2.1 25
09/03/2018 20/03/2018 2.1 25 25
09/09/2018 20/09/2018 2.1 25
10/03/2019 20/03/2019 2.1 25 25
09/09/2019 20/09/2019 2.1 25
09/03/2020 20/03/2020 2.1 25 25
09/09/2020 21/09/2020 2.1 25
09/03/2021 21/03/2021 2.1 25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
131.02 -0.14 133.34 1.63
131.01 -0.14 133.35 1.64
131 -0.15
129.36 -1.4
129.34 -1.42
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4414.55 הכנסות 0
נכסים שוטפים 411.93 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4002.62 רווח תפעולי 0
הון עצמי 33.43 רווח לפני מס 0.35
התחייבות שוטפות 378.73 רווח נקי 0.22
התחייבויות בלתי שוטפות 4002.4 רווח למניה 2170
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 131.2 0 0
20/08/2017 131.2 0 0
17/08/2017 131.2 0 0
16/08/2017 131.2 0 0
15/08/2017 131.2 -0.01 13
14/08/2017 131.21 0 0
13/08/2017 131.21 0 0
10/08/2017 131.21 0 0
09/08/2017 131.21 0 0
08/08/2017 131.21 0 0
07/08/2017 131.21 0 0
06/08/2017 131.21 0 0
03/08/2017 131.21 0 0
02/08/2017 131.21 0 0
31/07/2017 131.21 0 0
30/07/2017 131.21 0 0
27/07/2017 131.21 0.01 101
26/07/2017 131.2 0 0
25/07/2017 131.2 0 114
24/07/2017 131.2 0 0
23/07/2017 131.2 0 0