נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 130.03
שער פתיחה 130.03 0
שער ממוצע 130.03 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 53.74
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7800
שווי שוק 135.66
הון רשום למסחר 104332000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
08/03/2018 20/03/2018 2.1 25 25
09/09/2018 20/09/2018 2.1 25
10/03/2019 20/03/2019 2.1 25 25
09/09/2019 20/09/2019 2.1 25
09/03/2020 20/03/2020 2.1 25 25
09/09/2020 21/09/2020 2.1 25
09/03/2021 21/03/2021 2.1 25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
129.02 -0.78 129.94 -0.07
129.99 -0.03
130.02 -0.01
130.03 0
133.9 2.98
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4572.13 הכנסות 0
נכסים שוטפים 396.6 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4175.53 רווח תפעולי 0
הון עצמי 33.54 רווח לפני מס 0.53
התחייבות שוטפות 363.14 רווח נקי 0.33
התחייבויות בלתי שוטפות 4175.45 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 130.03 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/12/2017 130.03 0 0
13/12/2017 130.03 0 0
12/12/2017 130.03 0 0
11/12/2017 130.03 0 0
10/12/2017 130.03 0 0
07/12/2017 130.03 0 36
06/12/2017 130.03 -0.12 3039
05/12/2017 130.19 0 0
04/12/2017 130.19 0 0
03/12/2017 130.19 0.95 41
30/11/2017 128.96 -0.29 4
29/11/2017 129.34 0.01 0
28/11/2017 129.33 0.01 10
27/11/2017 129.32 0.03 0
26/11/2017 129.28 0.12 0
23/11/2017 129.13 0.03 1
22/11/2017 129.09 0.06 0
21/11/2017 129.01 -0.27 23
20/11/2017 129.36 0.08 0
19/11/2017 129.26 0.33 0