נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 128.2
שער פתיחה 128.2 0
שער ממוצע 128.08 -0.09
מחזור יומי ממוצע (שנה) 395.52
מחזור ע.נ. 89599
מספר עסקאות 49
תנועה מינימלית 7800
שווי שוק 261.22
הון רשום למסחר 204016357
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 30/11/2017 2.42 25
21/05/2018 31/05/2018 2.42 33.33 25
19/11/2018 30/11/2018 2.42 25
20/05/2019 31/05/2019 2.42 33.33 25
19/11/2019 01/12/2019 2.42 25
20/05/2020 31/05/2020 2.42 33.33 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
127.67 -0.41 127.73 -0.37
127.66 -0.42 127.88 -0.25
127.6 -0.47 128.05 -0.12
127.3 -0.7 128.22 0.02
128.26 0.05
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2130.73 הכנסות 159.53
נכסים שוטפים 1433.15 רווח גולמי 23.35
נכסים בלתי שוטפים 697.58 רווח תפעולי 13.46
הון עצמי 503.32 רווח לפני מס 15.59
התחייבות שוטפות 1036.45 רווח נקי 11.49
התחייבויות בלתי שוטפות 590.95 רווח למניה 0.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 128.04 -0.12 0 0
17:24 127.67 -0.41 12869 16.43
17:13 128.06 -0.11 15719 20.13
17:13 127.99 -0.16 11333 14.51
17:13 127.99 -0.16 20000 25.6
17:07 128.18 -0.02 10000 12.82
14:15 128.26 0.05 1878 2.41
14:15 128.25 0.04 7800 10
10:30 128.29 0.07 10000 12.83
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קבוצת אשטרום 75.44 365.39
מור ק.נאמנות 6.26 30.32
אלטשלר שחם ק.נא 5.49 26.58
אשטרום פרויקטים 1.75 8.49
ליפשיץ עמית 0.02 0.08
מור קרן גידור 0.01 0.06
גוגנהיים עומר 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 128.04 -0.12 115
22/08/2017 128.2 0.01 125
21/08/2017 128.19 0.09 75
20/08/2017 128.08 0.17 390
17/08/2017 127.86 0.23 387
16/08/2017 127.57 -0.06 145
15/08/2017 127.65 0.04 233
14/08/2017 127.6 -0.09 308
13/08/2017 127.72 0.08 237
10/08/2017 127.62 -0.16 507
09/08/2017 127.83 -0.07 305
08/08/2017 127.92 -0.09 181
07/08/2017 128.04 0.11 446
06/08/2017 127.9 0.06 71
03/08/2017 127.82 -0.01 206
02/08/2017 127.83 -0.07 313
31/07/2017 127.92 -0.06 266
30/07/2017 128 0 421
27/07/2017 128 -0.02 426
26/07/2017 128.03 0.13 1120
25/07/2017 127.86 -0.05 194