נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 60.84
שער פתיחה 60.84 0
שער ממוצע 60.84 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 497.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 16000
שווי שוק 181
הון רשום למסחר 297500000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/03/2018 25/03/2018 6.32 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
60.4 -0.72 61.25 0.67
60 -1.38 62 1.91
59.8 -1.71 62.5 2.73
59.7 -1.87 65 6.84
59.2 -2.7
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2669.63 הכנסות 29.56
נכסים שוטפים 645.13 רווח גולמי 17.29
נכסים בלתי שוטפים 1268.67 רווח תפעולי -39.66
הון עצמי 18.34 רווח לפני מס -68.08
התחייבות שוטפות 1284.11 רווח נקי -83.13
התחייבויות בלתי שוטפות 799.65 רווח למניה -0.13
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 60.84 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גרינפלד יוסף 17.47 14.68
שנור אבנר 16.55 13.91
קרדן ישראל 10 8.4
רכטר איתן 3.45 2.9
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 60.84 0 0
21/02/2018 60.84 0 0
20/02/2018 60.84 -0.26 26
19/02/2018 61 1.13 21
18/02/2018 60.32 0 62
15/02/2018 60.32 0.13 0
14/02/2018 60.24 0.17 61
13/02/2018 60.14 0.12 0
12/02/2018 60.07 0 0
11/02/2018 60.07 0.12 46
08/02/2018 60 0.44 101
07/02/2018 59.74 2 33
06/02/2018 58.57 -4.28 353
05/02/2018 61.19 -1.8 62
04/02/2018 62.31 0.02 1
01/02/2018 62.3 0 0
31/01/2018 62.3 -1.21 230
30/01/2018 63.06 0 0
29/01/2018 63.06 -0.71 6
28/01/2018 63.51 1.34 26
25/01/2018 62.67 0.61 30
24/01/2018 62.29 0.45 1