נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 132.82
שער פתיחה 132.82 0
שער ממוצע 132.72 -0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1808.12
מחזור ע.נ. 264187
מספר עסקאות 25
תנועה מינימלית 7500
שווי שוק 727.25
הון רשום למסחר 547955736
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
17/09/2017 01/10/2017 2.3 25
18/03/2018 29/03/2018 2.3 25
20/09/2018 30/09/2018 2.3 25
18/03/2019 29/03/2019 2.3 16.67 25
18/09/2019 29/09/2019 2.3 16.67 25
18/03/2020 29/03/2020 2.3 16.67 25
18/09/2020 29/09/2020 2.3 16.67 25
18/03/2021 29/03/2021 2.3 16.67 25
19/09/2021 29/09/2021 2.3 16.67 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
132.72 -0.08 132.77 -0.04
132.7 -0.09 132.78 -0.03
132.68 -0.11 132.79 -0.02
132.66 -0.12 132.91 0.07
132.65 -0.13 132.93 0.08
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 132139 הכנסות 1542
נכסים שוטפים 109192 רווח גולמי 525
נכסים בלתי שוטפים 22947 רווח תפעולי 338
הון עצמי 10631 רווח לפני מס 218
התחייבות שוטפות 103021 רווח נקי 220
התחייבויות בלתי שוטפות 18487 רווח למניה 19.6
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
13:20 132.72 -0.08 51532 68.39
13:20 132.72 -0.08 20540 27.26
13:20 132.72 -0.08 14316 19
13:20 132.72 -0.08 15684 20.82
13:16 132.68 -0.11 2627 3.49
13:16 132.7 -0.09 12284 16.3
12:09 132.7 -0.09 17600 23.36
11:48 132.7 -0.09 7503 9.96
11:14 132.7 -0.09 8613 11.43
11:14 132.71 -0.08 12480 16.56
10:54 132.68 -0.11 3480 4.62
10:54 132.68 -0.11 10000 13.27
10:47 132.69 -0.1 3867 5.13
10:47 132.71 -0.08 23653 31.39
10:47 132.71 -0.08 11577 15.36
10:40 132.83 0.01 8017 10.65
10:09 132.66 -0.12 14062 18.65
10:09 132.73 -0.07 38 0.05
10:06 132.74 -0.06 12836 17.04
10:06 132.75 -0.05 13220 17.55
10:00 132.82 0 100 0.13
10:00 132.82 0 155 0.21
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שרון יצחק 60.51 4812.29
אקסלנס ת.סל 0.53 42.13
דניאל חכמון אורלי 0.16 12.94
הפניקס ק.גמל 0.12 9.79
אקסלנס ק.נאמ 0.05 4.16
לסט גבריאל 0.04 3.52
אקסלנס ק.גמל 0.04 3.06
ברטפלד אסף 0.02 1.85
נאור רמי 0 0.1
אלרועי שיר 0 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 132.82 0.04 1243
20/08/2017 132.77 0.08 580
17/08/2017 132.66 0.17 1124
16/08/2017 132.43 -0.11 729
15/08/2017 132.58 0.17 538
14/08/2017 132.36 -0.06 857
13/08/2017 132.44 -0.03 895
10/08/2017 132.48 -0.14 1098
09/08/2017 132.66 -0.02 675
08/08/2017 132.68 -0.03 955
07/08/2017 132.72 0.07 376
06/08/2017 132.63 0.04 741
03/08/2017 132.58 0.04 528
02/08/2017 132.53 -0.01 1536
31/07/2017 132.54 -0.01 2172
30/07/2017 132.55 0.05 550
27/07/2017 132.49 -0.02 1256
26/07/2017 132.51 -0.02 1457
25/07/2017 132.54 -0.09 1040
24/07/2017 132.66 -0.11 941
23/07/2017 132.8 0.11 4863