נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 124.57
שער פתיחה 124.51 -0.05
שער ממוצע 124.69 0.09
מחזור יומי ממוצע (שנה) 713.36
מחזור ע.נ. 9141607
מספר עסקאות 95
תנועה מינימלית 8000
שווי שוק 311.95
הון רשום למסחר 250465286
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/03/2018 01/04/2018 2.42 50 25
20/09/2018 30/09/2018 2.42 25
20/03/2019 31/03/2019 2.42 50 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
124.55 -0.02 124.76 0.15
124.54 -0.02 124.77 0.16
124.53 -0.03 124.92 0.28
124.5 -0.06 125.2 0.51
124.34 -0.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8993.96 הכנסות 279.09
נכסים שוטפים 623.81 רווח גולמי 215.6
נכסים בלתי שוטפים 8370.15 רווח תפעולי 409
הון עצמי 3407.47 רווח לפני מס 337.03
התחייבות שוטפות 840 רווח נקי 262.77
התחייבויות בלתי שוטפות 4746.49 רווח למניה 19.3
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 124.55 -0.02 0 0
17:24 124.55 -0.02 8605916 10718.67
15:02 124.7 0.1 25000 31.17
14:47 124.7 0.1 13919 17.36
14:47 124.7 0.1 11081 13.82
14:14 124.7 0.1 4152 5.18
14:14 124.71 0.11 11233 14.01
11:08 124.76 0.15 166398 207.6
11:08 124.76 0.15 225700 281.58
11:08 124.76 0.15 10053 12.54
10:54 124.68 0.09 9492 11.83
10:04 124.68 0.09 58662 73.14
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 41.04 1453.07
נפתלי רוני 21.7 768.31
בר זאב תמר 2.77 98.02
יעקובי ישראל 0.08 2.94
גונן עזריאל 0.01 0.5
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 124.55 -0.02 11387
15/11/2017 124.57 -0.02 116
14/11/2017 124.59 0.06 91
13/11/2017 124.52 0.02 324
12/11/2017 124.5 -0.06 160
09/11/2017 124.57 0.02 211
08/11/2017 124.54 0 2001
07/11/2017 124.54 0.03 100
06/11/2017 124.5 -0.05 210
05/11/2017 124.56 -0.03 180
02/11/2017 124.6 0.06 181
01/11/2017 124.53 -0.11 115
31/10/2017 124.67 0.28 36
30/10/2017 124.32 0.02 145
29/10/2017 124.29 -0.01 186
26/10/2017 124.3 -0.09 175
25/10/2017 124.41 -0.04 12
24/10/2017 124.46 0 173
23/10/2017 124.46 0.03 489
22/10/2017 124.42 -0.11 579
19/10/2017 124.56 -0.12 115