נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 124.98
שער פתיחה 124.98 0
שער ממוצע 124.97 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 478.24
מחזור ע.נ. 46227
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 8000
שווי שוק 313.01
הון רשום למסחר 250465286
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/03/2018 01/04/2018 2.42 50 25
20/09/2018 30/09/2018 2.42 25
20/03/2019 31/03/2019 2.42 50 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
124.98 0 125.04 0.05
124.97 -0.01 125.08 0.08
124.95 -0.02 125.1 0.1
124.85 -0.1 125.11 0.1
124.3 -0.54 125.4 0.34
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 9130.28 הכנסות 430.1
נכסים שוטפים 393.33 רווח גולמי 329.14
נכסים בלתי שוטפים 8736.95 רווח תפעולי 387.71
הון עצמי 3492.76 רווח לפני מס 391.78
התחייבות שוטפות 897.28 רווח נקי 311
התחייבויות בלתי שוטפות 4740.23 רווח למניה 22.83
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 124.97 -0.01 20780 25.97
16:23 124.97 -0.01 0 0
13:26 124.97 -0.01 10000 12.5
10:05 124.98 0 15447 19.31
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 41.03 1296.85
נפתלי רוני 21.69 685.7
בר זאב תמר 2.4 75.9
יעקובי ישראל 0.08 2.62
גונן עזריאל 0.01 0.44
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 124.98 -0.08 43
17/01/2018 125.08 0.06 183
16/01/2018 125.01 0.09 41
15/01/2018 124.9 0.01 246
14/01/2018 124.89 0 51
11/01/2018 124.89 -0.01 160
10/01/2018 124.9 -0.01 75
09/01/2018 124.91 -0.02 185
08/01/2018 124.94 0 263
07/01/2018 124.94 -0.08 30
04/01/2018 125.04 0.07 85
03/01/2018 124.95 -0.06 83
02/01/2018 125.03 0.01 52
01/01/2018 125.02 0.05 1456
31/12/2017 124.96 0.07 1233
28/12/2017 124.87 -0.02 198
27/12/2017 124.89 0 1125
26/12/2017 124.89 -0.06 23
25/12/2017 124.96 -0.02 764
24/12/2017 124.98 0.05 165