נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.01
שער פתיחה 100.01 0
שער ממוצע 100.01 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 23008.38
מחזור ע.נ. 3311521
מספר עסקאות 55
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 15374.48
הון רשום למסחר 15372945000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.18
תשואה לפדיון נטו 0.15
פארי ברוטו 100.02
פארי נטו 100.02
מח"מ ברוטו 0.35
מח"מ נטו 0.35
מקדם תשואה 2.83
זמן לפדיון סופי 0.36
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2017 30/05/2017 0.04 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
100.01 0 100.02 0.01
100 -0.01 100.03 0.02
99.99 -0.02 100.04 0.03
99.72 -0.29 100.08 0.07
100.25 0.24
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 100.01 0 324501 324.53
16:24 100.01 0 324501 324.53
16:13 100.02 0.01 252000 252.05
16:01 100.01 0 600000 600.06
15:48 100.01 0 200000 200.02
15:39 100.01 0 922253 922.35
15:01 100.01 0 47263 47.27
14:59 100.02 0.01 80000 80.02
14:56 100.01 0 68413 68.42
13:58 100.01 0 30000 30
13:06 100.01 0 100200 100.21
12:33 100.01 0 34136 34.14
12:22 100.01 0 50546 50.55
12:20 100.01 0 35190 35.19
12:06 100.01 0 141000 141.01
11:51 100.01 0 110330 110.34
11:50 100.02 0.01 31000 31.01
10:35 100.01 0 100000 100.01
10:30 100.01 0 39496 39.5
09:30 100.01 0 145193 145.21
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/04/2017 100.01 0 3312
20/04/2017 100.01 0 22129
19/04/2017 100.01 0 23055
18/04/2017 100.01 -0.01 11095
13/04/2017 100.02 0.01 8479
12/04/2017 100.01 0 5951
09/04/2017 100.01 0 6851
06/04/2017 100.01 0.01 35284
05/04/2017 100 -0.01 39584
04/04/2017 100.01 0.01 6356
03/04/2017 100 -0.01 6594
02/04/2017 100.01 0 9725
30/03/2017 100.01 0.01 57614
29/03/2017 100 0 27639
28/03/2017 100 0 3379
27/03/2017 100 0 43938
26/03/2017 100 0 4876