נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100
שער פתיחה 100 0
שער ממוצע 100 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 23724.91
מחזור ע.נ. 283600
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 15372.94
הון רשום למסחר 15372945000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.18
תשואה לפדיון נטו 0.15
פארי ברוטו 100.01
פארי נטו 100.01
מח"מ ברוטו 0.43
מח"מ נטו 0.43
מקדם תשואה 2.34
זמן לפדיון סופי 0.43
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2017 30/05/2017 0.04 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
100 0 100.01 0.01
99.99 -0.01 100.02 0.02
99.98 -0.02 100.04 0.04
99.97 -0.03 100.05 0.05
99.93 -0.07 100.07 0.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:35 100 0 30000 30
10:15 100 0 200000 200
09:58 100 0 37570 37.57
09:30 100 0 16030 16.03
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 100 0 43938
26/03/2017 100 0 4876
23/03/2017 100 0 19502
22/03/2017 100 0.01 12032
21/03/2017 99.99 0 15242
20/03/2017 99.99 0 10634
19/03/2017 99.99 0 21545
16/03/2017 99.99 0 51184
15/03/2017 99.99 0 13785
14/03/2017 99.99 0 4492
13/03/2017 99.99 -0.01 25678
09/03/2017 100 0.01 70771
08/03/2017 99.99 -0.01 15674
07/03/2017 100 0 107543
06/03/2017 100 0.01 18659
05/03/2017 99.99 0 9325
02/03/2017 99.99 0 30952
01/03/2017 99.99 -0.01 38923