נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.02
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 26752.74
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 11198.1
הון רשום למסחר 11195865684
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 100.02 0 0
16/08/2017 100.02 0 0
15/08/2017 100.02 0 130515
14/08/2017 100.02 0 61077
13/08/2017 100.02 0.01 12816
10/08/2017 100.01 0 35316
09/08/2017 100.01 0 102068
08/08/2017 100.01 0 47902
07/08/2017 100.01 0 92162
06/08/2017 100.01 0 5076
03/08/2017 100.01 0 10844
02/08/2017 100.01 0 8418
31/07/2017 100.01 0 100154
30/07/2017 100.01 0 7477
27/07/2017 100.01 0 69698
26/07/2017 100.01 0 9103
25/07/2017 100.01 0 4650
24/07/2017 100.01 0 9229
23/07/2017 100.01 0 13197