נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100
שער פתיחה 100 0
שער ממוצע 100 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 26004.57
מחזור ע.נ. 25531357
מספר עסקאות 22
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 15025.41
הון רשום למסחר 15025414000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.12
תשואה לפדיון נטו 0.1
פארי ברוטו 100
פארי נטו 100
מח"מ ברוטו 0.27
מח"מ נטו 0.27
מקדם תשואה 3.72
זמן לפדיון סופי 0.27
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
100 0 100.01 0.01
99.99 -0.01 100.02 0.02
99.93 -0.07 100.03 0.03
99.71 -0.29 100.04 0.04
100.07 0.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
15:03 100 0 31436 31.44
14:51 100.01 0.01 6501 6.5
14:51 100.01 0.01 23499 23.5
14:34 100 0 204192 204.19
14:32 100 0 107400 107.4
14:26 100 0 1000000 1000
13:53 100.01 0.01 149985 150
13:35 100 0 68500 68.5
13:29 100 0 67423 67.42
13:04 100 0 79525 79.53
12:11 100 0 65436 65.44
12:09 100 0 29289 29.29
12:09 100 0 711 0.71
12:00 100 0 21994557 21994.56
11:52 100 0 608191 608.19
11:49 100 0 245517 245.52
11:37 100 0 101000 101
11:37 100 0 154598 154.6
11:34 100 0 101000 101
10:59 100 0 215600 215.6
10:23 100 0 150481 150.48
10:06 100.01 0.01 126516 126.53
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
24/05/2017 100 -0.02 58905
23/05/2017 100.02 0.01 294591
22/05/2017 100.01 0.01 38404
21/05/2017 100 -0.01 159799
18/05/2017 100.05 -0.01 102108
17/05/2017 100.06 0.02 19493
16/05/2017 100.04 -0.01 36551
15/05/2017 100.05 0.01 19095
14/05/2017 100.04 0 7996
11/05/2017 100.04 0 11005
10/05/2017 100.04 0 20045
09/05/2017 100.04 0 10952
08/05/2017 100.04 0.01 20150
07/05/2017 100.03 -0.01 32176
04/05/2017 100.04 0.01 16370
03/05/2017 100.03 0.01 33828
30/04/2017 100.02 -0.01 7772
27/04/2017 100.03 0.01 94575
26/04/2017 100.02 0.01 4009