נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 63.45
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4.05
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 16000
שווי שוק 26.87
הון רשום למסחר 42355759
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
08/02/2018 19/02/2018 0.98 3.53 25
08/08/2018 19/08/2018 1.93 96.47 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 108.9 הכנסות 2.26
נכסים שוטפים 61.17 רווח גולמי 0.31
נכסים בלתי שוטפים 47.73 רווח תפעולי 0.32
הון עצמי -10.96 רווח לפני מס -0.32
התחייבות שוטפות 53.95 רווח נקי -0.44
התחייבויות בלתי שוטפות 65.91 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 63.45 0 0
20/11/2017 63.45 0 0
19/11/2017 63.45 0 0
16/11/2017 63.45 0 0
15/11/2017 63.45 0 0
14/11/2017 63.45 0 0
13/11/2017 63.45 0 0
12/11/2017 63.45 0 0
09/11/2017 63.45 0 0
08/11/2017 63.45 0 0
07/11/2017 63.45 0 0
06/11/2017 66.1 0 0
05/11/2017 66.1 0 0
02/11/2017 66.1 -15.34 31
01/11/2017 78.08 0.05 0
31/10/2017 78.04 0.04 0
30/10/2017 78.01 0.04 0
29/10/2017 77.98 0.04 0
26/10/2017 77.95 0.06 0
25/10/2017 77.9 1.87 0
24/10/2017 76.47 0.09 0
23/10/2017 76.4 0.04 0