נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 123.74
שער פתיחה 123.68 -0.05
שער ממוצע 123.71 -0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 102361.5
מחזור ע.נ. 960639
מספר עסקאות 18
תנועה מינימלית 24000
שווי שוק 24342
הון רשום למסחר 19675071000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.24
תשואה לפדיון נטו -1.3
פארי ברוטו 119.61
פארי נטו 118.68
מח"מ ברוטו 1.06
מח"מ נטו 1.07
מקדם תשואה 0.95
זמן לפדיון סופי 1.09
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/04/2017 30/04/2017 3.52 25
19/04/2018 30/04/2018 3.5 100 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
123.72 -0.02 123.74 0
123.7 -0.03 123.75 0.01
123.69 -0.04 123.76 0.02
123.68 -0.05 123.78 0.03
123.66 -0.06 123.82 0.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:39 123.72 -0.02 88839 109.91
10:34 123.72 -0.02 26000 32.17
10:30 123.72 -0.02 182302 225.54
10:30 123.72 -0.02 67698 83.76
10:21 123.72 -0.02 151584 187.54
10:17 123.72 -0.02 24000 29.69
10:11 123.72 -0.02 54021 66.83
10:10 123.72 -0.02 2697 3.34
10:10 123.72 -0.02 92733 114.73
10:00 123.72 -0.02 125441 155.2
09:54 123.72 -0.02 32626 40.36
09:52 123.72 -0.02 29120 36.03
09:32 123.72 -0.02 20080 24.84
09:32 123.7 -0.03 1343 1.66
09:32 123.69 -0.04 18119 22.41
09:30 123.68 -0.05 44036 54.46
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 123.74 -0.05 127000
26/03/2017 123.8 0.06 23861
23/03/2017 123.73 0.02 83515
22/03/2017 123.7 -0.02 55002
21/03/2017 123.72 -0.04 49080
20/03/2017 123.77 0.02 200025
19/03/2017 123.74 0.05 48212
16/03/2017 123.68 0.3 539040
15/03/2017 123.31 0.02 86121
14/03/2017 123.29 -0.04 170084
13/03/2017 123.34 -0.09 158061
09/03/2017 123.45 0.06 154898
08/03/2017 123.37 -0.02 130236
07/03/2017 123.4 -0.05 151724
06/03/2017 123.46 -0.02 78143
05/03/2017 123.49 -0.06 62283
02/03/2017 123.56 -0.02 116523
01/03/2017 123.58 -0.03 81480