נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 82.14
שער פתיחה 82.14 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 496.78
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 12000
שווי שוק 147.97
הון רשום למסחר 180143956
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 3 0 25
19/06/2018 01/07/2018 3 16.5 25
20/12/2018 31/12/2018 3 27.83 25
20/06/2019 01/07/2019 3 27.83 25
19/12/2019 31/12/2019 3 25
19/06/2020 01/07/2020 3 27.83 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
82.01 -0.16 82.47 0.4
82 -0.17 82.72 0.71
80.01 -2.59 82.75 0.74
80 -2.61 84.25 2.57
84.97 3.45
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1302.35 הכנסות 136.49
נכסים שוטפים 94.81 רווח גולמי 76.36
נכסים בלתי שוטפים 1207.54 רווח תפעולי -149.02
הון עצמי 148.07 רווח לפני מס -185.19
התחייבות שוטפות 429.67 רווח נקי -188.07
התחייבויות בלתי שוטפות 724.61 רווח למניה -6.78
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלביט הדמיה 44.9 11.08
דוידזון קמפר ז 26.3 6.49
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/09/2017 82.14 -1.06 57
19/09/2017 83.02 -0.75 102
18/09/2017 83.65 -0.06 10
17/09/2017 83.7 -0.3 203
14/09/2017 83.95 0.04 45
13/09/2017 83.92 0.2 193
12/09/2017 83.75 0.01 64
11/09/2017 83.74 0.1 15
10/09/2017 83.66 0 0
07/09/2017 83.66 0 0
06/09/2017 83.66 0.66 2
05/09/2017 83.11 -0.01 13
04/09/2017 83.12 0.17 260
03/09/2017 82.98 -0.1 54
31/08/2017 83.06 0.07 177
30/08/2017 83 0.34 353
29/08/2017 82.72 0 0
28/08/2017 82.72 0.01 70
27/08/2017 82.71 0 0